Perussuomalaiset

Mikko Hamunen

Kestävä kehitys ja satu 97 %:n yksimielisyydestä

Kestävää kehitystä vai jatkuvaa juksausta? Siitä tuskin keskustellaan tänään eduskunnan lähetekeskustelussa, kun päivän aiheena on ”Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda 2030”. Syytä arviointiin olisi, sillä YK:n ja EU:n suunnalta työnnetyt maailmoja syleilevät ”hiilineutraalit” ja ”työllistävät” hankkeet eivät välttämättä ole sitä mitä niiden sanotaan olevan.

Väärien johtopäätöksien seurauksena saamme lakeja ja käytäntöjä, joiden seurauksia maksavat vielä tulevatkin sukupolvet. Hyvä esimerkki virheellisistä päätöksistä on tuulivoiman syöttötariffi, jota maksamme vuosittain 300 miljoonaa euroa, pääosin ulkomaisille sijoittajille.

Virheellinen lähtökohta

Pyrkimys hiilineutraalisuuteen lähtee virheellisestä ja vailla tieteellistä pohjaa olevasta ajatuksesta, että ihmisperäinen hiilidioksidi (CO2) aiheuttaisi maapallon katastrofaalisen lämpiämisen. Todellisuudessa hiilidioksidin määrän kasvu ei ole näkynyt lämpötilan nousuna – tietokonemallit eivät pysty kertomaan luotettavasti nykyhetkestä, saatikka tulevaisuudesta. Hiilidioksidista on tehty mörkö, jonka perusteella läntiset teollisuusmaat pyritään ajamaan alas. Hiilidioksidin nousun seurauksena kasvit tuottavat enemmän ja kastelun tarve on vähentynyt. Elämme paraillaan jääkausien välistä aikaa, ja lämpötila on menneisyydessä ollut korkeampikin:

http://static.mvlehti.net/uploads/2015/12/eb179a2d-7afa-4ebc-a5c6-b41a4fcf222c.jpg

97 % yksimielisyys on valhe

Mikä yhdistää paavi Franciscusta, presidentti Obama Barakia, Sauli Niinistöä, Matti Vanhasta ja tiedotusvälineitä? Se on ilmastosatu 97 prosentin yksimielisyydestä. Moneen kertaan kumottuun väitteeseen uskotaan Suomessa sitkeästi, ja sillä perustellaan yhä uudelleen ja uudelleen erilaisia ilmastohankkeita. Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltojen johtajat eivät pane pahakseen kun EU-alue kaivaa taloutensa yhä syvempään kuoppaan. Satu 97 prosentista on yksi ilmashuijausta pystyssä pitävistä savijaloista, ja siksi sitä on syytä tarkastella lähemmin:

Naomi Oreskes ja 75 % konsensus – oikeasti 1,2 %

Yksi säännöllisesti käytetty todiste konsensuksesta on Science-lehdessä vuonna 2004 julkaistu tiedehistorioitsija Naomi Oreskesin kirjoitus. Siinä hän väitti tutkineensa vuosina 1993-2003 tiedelehdissä julkaistun 928 artikkelin lyhennelmää. Hänen mukaansa 75 % materiaalista tuki näkemystä, että ihmisen toiminta oli pääosin syynä 50 edellisen vuoden aikana tapahtuneeseen lämpiämiseen.

Ilmastouskovaisten ilo oli lyhytaikainen, sillä seuraavana vuonna luvut kääntyivät Peiserin tarkistuksissa päälaelleen. Hän löysi materiaalista vain 1,2 % tukea Oreskesin väitteille. Ja tätähän eivät Vihreät ole päättäjille kertoneet.

Tilastoistaan Oraskes jätti pois useita sellaisia tutkimuksia, jotka olivat eri mieltä hänen kanssaan. Suurin virhe syntyi kuitenkin siitä, että hän ei huomannut, että lyhennelmissä oli paljon sellaisia mielipiteitä, joita ei varsinaisessa tutkimuksessa ollut. “Vaarallinen” -sanaa hän ei sentään käyttänyt.

http://static.mvlehti.net/uploads/2015/12/96603bff-87c1-42a7-a3ab-0f05827fdc6e.jpg

Doran ja Zimmerman 97 % olikin 2,38 %

Toinen laajasti lainattu lähde konsensuksesta on artikkeli vuodelta 2009: Eos: Transactions of the American Geophysical Union, by Maggie Kendall Zimmerman. Siinä Illinoisin yliopiston opiskelija Zimmerman kertoo ohjaajansa Doranin avustamana tuloksista, jotka hän sai kahden kysymyksen tiedusteluunsa valikoidulta tiedemiesjoukolta. Sen perusteella kaksikko väitti, että 97 % ilmastotiedemiehistä ovat samaa, että maapallon lämpötilat ovat nousseet ja että ihmisillä on merkittävä osuus nousussa.

Tutkimusta on arvosteltu kysymyksen asettelusta, sillä ilmastorealistinkin on helppo vastata myöntävästi, kun kysytään maapallon lämpötilan noususta ja ihmisen osuudesta siihen. On täysin selvää, että lämpötila on jääkauden jälkeen noussut ja ihmiselläkin on siihen osuutensa. Kysymättä jäi onko ihmisen osuus tai lämpötilan nousu niin suuri, että olisi syytä huoleen.

Toinen tutkimuksen puute on, että siinä ei ollut mukana lainkaan aurinko- eikä avaruustieteilijöitä, kosmologeja, fyysikkoja, meteorologeja tai tähtitieteilijöitä, jotka todennäköisimmin näkisivät havaitsisivat ilmaston muuttumisen luonnollisia syitä..

Todellisuudessa “97%” edustaa vain 79 vastaajan mielipidettä, jotka ilmoittivat ilmastotieteen erikoisalakseen ja joidenka vertaisarvioiduista tutkimuksista yli puolet käsittelee ilmastonmuutosta.

Vain 79 tiedemiestä 3146 vastanneesta ja 10257 kyselyn saaneesta ei ole konsensus.

http://static.mvlehti.net/uploads/2015/12/d067c756-6b19-42d9-94ca-63b398cafd5d.jpg

John Cookin 97 % muuttui 0,54 prosentiksi

Australialainen bloggaaja John Cook otti ystävineen vuonna 2013 selvittääkseen totuuden ilmastonmuutoksen. He kävivät läpi vuosina 1991-2011 julkaistujen vertaisarvioitujen tutkimusten lyhennelmät. Enviromental Research Letters -julkaisussa kirjoituksessa he kertoivat, että mielipiteensä ilmastonmuutoksesta ilmaisseista 97 % ilmoittaa, että ihmiset ovat jonkin verran syynä lämpiämiseen. Oikea tulos heidän luvuistaan olisi ollut 98 %, mutta 97 % sopi paremmin linjaan muiden tutkimuksien kanssa.

Palautetta ei tarvinnut kauan odottaa. Jo samana vuonna esimerkiksi David R. Legates (maantieteen professori University of Delawaressa ja entinen ilmastotieteen laitoksen johtaja) kävi kolmen tutkijaystävänsä kanssa läpi samat paperit Science ja Education -julkaisussa ja päätyi miltei päinvastaiseen johtopäätökseen.

Tutkijat havaitsivat, että vain 41 tutkimusta – 0,3 % 11 944 lähteestä tai 1,0 % 4 014 mielipiteensä ilmaisseesta havaittiin olevan samaa mieltä, että ihmisen toiminta on suurimmasta osasta havaittua lämpiämistä. Toisaalla Craig Idso, Nicola Scafetta, Nir J. Shaviv and Nils-Axel Morner ja monet muut ilmastotieteilijät protestoivat, että Cook jätti huomiotta tai vääristeli heidän työtään. Jokaisessa tapauksessa heidän tutkimuksensa kyseenalaistaa ja kumoaa esitetyn yksimielisyyden.

http://www.populartechnology.net/2013/05/97-study-falsely-classifie…

Saksalaisten tiedemiesten Dennis Brayn ja Hans von Storchin tiukat kansainväliset tutkimukset ovat selvittäneet, että useimmat ilmastotiedemiehet ovat eri mieltä konsensuksesta monissa pääkohdissa. Enviroment Science & Polilicy 2010 -julkaisussa he ovat arvostelleet mm. ilmastomittausten luotettavuutta ja tietokonemalleja. He eivät usko, että esimerkiksi pilvien ja haihtumisen merkitystä ymmärretään riittävästi, jotta voitaisiin tehdä ennustuksia tulevaisuudesta.

Meteorologien keskuudessa tehdyissä tutkimuksissa on toistuvasti käynyt ilmi, että valtaosa meteorologeista vastustaa konsensusta tai on eri mieltä siitä. Vain 39,6 % American Meteorological Societyn vuonna 2012 kyselyyn vastanneesta 1854 jäsenestä katsoi, että ihmisen aiheuttama maapallon lämpiäminen on vaaraksi.

http://static.mvlehti.net/uploads/2015/12/277c6f9a-9a01-4bd8-923c-8715979db621.jpg

Tässä yhteenveto 97 prosentin konsensuksesta:

http://static.mvlehti.net/uploads/2015/12/c4a9a189-66b4-4145-9205-da91f09ab383.jpg

Miksi tiede ei kelpaa?

Vakuuttavin kaikista tähän mennessä tiedemiehille suunnatatuista erilaisista vetoomuksista on Petition Project. Siinä joukko fyysikkoja ka kemistejä ovat keränneet allekirjoituksissa vaatimukseen, jossa sanotaan: “ei ole olemassa kiistatonta todistetta, että ihmisperäinen hiilidioksidi, metaani tai muu kasvihuonekaasu aiheuttaa tai tulee aiheuttamaan, ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa maapallon katastrofaalista lämpiämistä ja maan ilmaston häiriintymistä.” ( “there is no convincing scientific evidence that human release of … carbon dioxide, methane or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth’s atmosphere and disruption of the Earth’s climate.”)

http://www.petitionproject.org/

Galilei, aikansa pölhöpopulisti

Hallitsijat ovat käyttäneet aikojen alusta tiedettä ja tiedemiehiä apunaan kansojen orjuuttamisessa ja rahastamisessa. Yksi kuuluisimmista tapauksista on kirkon ja tiedemaailman välisestä kahnauksesta on kirkon väittämä aurinkokunnan maakeskeisyydestä. Silloin toisinajattelijat joutuivat inkvisition eteen ja rovion päälle, mutta nyt rohkeita toisinajattelijoita kutsutaan denialisteiksi ja impivaaralaisiksi. Kuuluisin denilalisteista on Galileo Galilei, joka uhitteli vielä tyrmästä vapauduttuaankin, että “se pyörii sittenkin.”

Galilein aikaan järjen käyttö oli kielletty, toisin kuin nyt. Ihminen ei ole kuitenkaan muuttunut ja usein järjen korvaa usko. Usko sosialismiin, vieraiden kulttuureiden paremmuuteen – jopa ihmisen kykyyn voittaa auringon vaikutus on astunut taikauskon tilalle.

Ilmastousko on taikauskoa

Alkukantaisissa uskonnoissa poppamies sanoi tulivuoren purkautuessa, että henget ovat vihaisia, ja niitä pitää lepyttää. Tulivuoren sai rauhoittumaan es. paiskaamalla laavan joukkoon neitsyen. Jos vuori ei rauhoittunut niin syynä oli se, että neitsyitä ei ollut tarpeeksi, tai ne eivät olleet tarpeeksi laadukkaita. Poppamiestä ei niinkään kiinnostanut purkausten tieteellinen yhteys uhrauksiin, vaan oma asema heimossa. Sama näkyy ilmastouskonnossa. Hiilidioksidin määrä nousee, mutta lämpötila ei nouse. Nyt hukkaan pitäisi heittää tuhansia miljardeja.

http://static.mvlehti.net/uploads/2015/12/bce8e298-4113-44c8-a309-ac9c394c4fa8.jpg

Vihreät ja tiede

Omituisin ristiriita tieteen ja uskon välillä vallitsee Vihreiden joukossa, sillä juuri heidän joukossaan levitetään tunnepohjoisesti väitteitä: “97%:n konsensus” ja “maapallo lämpenee ainakin 4 astetta” ja “merenpinta nousee metrejä”. Sinänsä paradoksi, kun nimenomaa Vihreät yrittävät luoda kuvaa päätöstensä pohjautuvan tieteelle. Ei siis ole alkuunkaan yksi ja sama, millaista mielikuvakamppailua, niin maailmalla kuin Suomessa ilmastotutkimuksen tuloksista käydään.

Nyt Vihreät ovat oppositiossa ja seuraavat tyytyväisinä kun hallitus toteuttaa heidän tavoitteitaan tehokkaammin kuin he itse olisivat saaneet aikaan. Vihreät kärkihankkeet etenevät vauhdilla, eikä mikään ihme, sillä osalla hallituksen jäsenistä on vahvat kytkökset uusituvan energian hankkeisiin. Valitettavasti näidenkin kokeilujen maksumiehiksi joutuvat veronmaksajat, sillä vihreitä projekteja yhdistää valtion tuki ja konkurssiherkkyys. Eivät kaikki vihreät ja kestävän kehityksen hankkeet ole automaattisesti tuhoon tuomittuja, mutta valitettavasti hallituksella on historiallisen hyvä taito löytää sellaisia. Oikeasti toimivan hankkeen tunnistaa siitä, että siihen tunkee yksityistä rahaa ovista ja ikkunoista.

IPCC:n tiedemiehet eivät vakuuta

Hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) omatkaan selvitykset eivät vakuuta ilmastonmuutoksen vaarallisuudesta. Rajattomista resursseista huolimatta IPCC listaa vain 41 kirjoittajaa ja toimittajaa raporttiin, jossa käsitellään ihmisperäistä ja luonnollista lämpiämistä.

Kukaan ei kiistä, etteikö ihmisen toiminta tuottaisi hiilidioksidia ja etteikö se vaikuttaisi maapallon lämpötilaan. Oleellista on vaikutuksen suuruus ja kannattaako asialle tehdä mitään.

Kannattaisiko kallis ja hyödytön taistelu tuulimyllyjä vastaan vaihtaa tutkimukseen, kuinka sopeutua tulevaisuuden muutoksiin, ja ennen kaikkea selvittää ensin mihinkä suuntaan lämpötila on kehittymässä 18 vuoden paussin jälkeen?

Tätä teosta ja sen tekijöitä on syyttäminen Suomen vallitsevasta energiapolitiikasta:

http://vnk.fi/documents/10616/622958/J2809_Valtioneuvoston+tulevais…

Suomalaiset luokan priimuksensa

Suomalaisten halua miellyttää maailman päättäjiä ei voi ikinä liioitella. On niin hienoa olla “luokan paras”. Vuonna 2014 Suomen antama julkinen, kehitysmaille kanavoituva ilmastorahoitus oli noin 116 miljoonaa euroa, josta 54 prosenttia kohdistui ilmastonmuutoksen hillintään ja 46 prosenttia sopeutumiseen. Siis 116 miljoonaa euroa uhrattiin asiaan jolle ei voida mitään ja joka ei ole ongelma! Vuonna 2015 julkisen ilmastorahoituksen on arvioitu olevan noin 88 miljoonaa euroa. Ei ihme, että ulkomaisia investoijia naurattaa matkalla pankkiin.

Yksi suomalaisten erikoisimmista rahoituskohteista on tuki Global Gender and Climate Alliancen (GGCA) -hankkeelle sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi ilmastopolitiikassa. Suomalaiset veronmaksajat vahvistavat naisnäkökulmaa joka toinen vuosi 2,6 miljoonalla eurolla.

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=335499&nodeId=49150&contentlan=1&culture=fi-FI

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


3 kommenttia
Samaa miettinyt
#1

Erinomainen kooste asiasta, missä ei olla edetty tieteen sääntöjen mukaan. Ilmastouskonnon, uskallan sanoa näin, aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat tavattoman suuret. Rahalle olisi ollut parempaa ja hyödyllisempääkin käyttöä. Kirjoituksen loppu kertoo hyvin sen, että asioita sotketaan lähes mystisellä tavalla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Uskaltaako tuollaista edes mennä avaamaan?

Kertokaa pelokkaalle mitä tuo oikein tarkoittaa!!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#3

Sisällöstä päätellen ilmeisesti joku kurdi-hakkeri kävi kertomassa haisevan mielipiteensä ISIS:istä. Matias ja tekniikka näyttävät saaneen tilanteen hallintaansa eli palataan normaaliin päiväjärjestykseen. Tietääkseni en ole ainakaan vielä suututtanut Peshmergan taistelijoita :).
http://thekurdishproject.org/history-and-culture/kurdish-nationalism/kurdish-peshmerga/

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kommenttisi

Kommentointi vain kirjautuneille käyttäjille.

Tähän ketjuun kommentoiminen edellyttää rekisteröitymistä tai sisään kirjautumista.