Perussuomalaiset

Mikko Hamunen

Siirtolaisverosta (SIVE) suvaitsevaiston sijoituskohde

2 kommenttia

Miljardien leikkaukset, vai uutta lainaa rahoittamaan siirtolaisvyöryn kustannuksia? On olemassa myös kolmas malli.

Vanhusten ja muiden hädänalaisten hoitokulujen leikkaamisen ja lastemme velkaannuttamisen lisäksi on olemassa kolmas vaihtoehto: otetaan käyttöön SIVE-erityisverotaulukko tilapäisten siirtolaiskulujen kattamiseksi.

Siirtolaisveron piiriin joutuisivat kaikki maahanmuuttoteollisuudessa työskentelevät tai alan kasvamista suosivat luonnolliset henkilöt ja järjestöt, maahanmuuttajien asioita käsittelevien ministeriöiden henkilökunta, sekä veron piiriin vapaaehtoisesti haluavat. Heitäkin voi ennustaa olevan iso joukko, sillä kannustimena voisivat olla moraalisäteily siirtolaisten auttamisesta ja tulijoiden tuottaman rikkauden realisoituessa tapahtuva ylimääräisen veron takaisinmaksu korkeine korkobonuksineen.

Pahimmankin rasistin sydämen luulisi sulavan maahantulijan hädälle, kun palautettavan veron lisäksi tilille pläjähtäisi 10 prosentin tuotto. Kaiken lisäksi korkotulot hyödyttäisivät kansainvälisten keinottelijoiden sijaan tällä kertaa kotimaisia toimijoita. Toisaalta – miksi estää kansainvälisiä rahapiirejä osallistumasta näihinkin talkoisiin, päästettiinhän heidät rahastamaan tuulivoimalla ja terveysbisnekselläkin, puhumattakaan tiedonsiirtoverkoista ja mineraalirikkauksista.

Runsaita voittoja odotettavissa

Ylimääräinen veronpidätys toimisi kuin lupa painaa rahaa, siis varmaa tuloa, jos uskotaan asiantuntijoiden eliittiä. Ja heitähän suomalaiset uskovat – on lähdetty tienaamaan lainaamalla ja takaamalla mm. kreikkalaisten lainoja. Laiton siirtolaisuus on kuitenkin ylivertainen mahdollisuus Suomelle, suorastaan Nokian veroinen tulevaisuus, sillä siirtolaisuus luo uusia työpaikkoja – näin ovat vakuuttaneet ainakin Kokoomuksen parhaat talousasiantuntijat, kuten Alexander Stubb, Jyrki Katainen, Juhana Vartiainen ja Petteri Orpo. Kuoroon on liittynyt myös piinkova pankkimies ja ekonomisti Aki Kangasharju, joka totesi radiossa, että ”rahan kaataminen maahanmuuttoon on ainoa elvyttämisen muoto, jonka hän hyväksyy.”

Myös pääministeri Juha Sipilä on samoilla linjoilla, kun hän sanoi viime syksyllä 2015, että ”siirtolaisten tuleminen ei ole suomalaisilta pois.” Sipilä totesi myös pääministerin haastattelutunnilla, ettei tätä invaasiota pidä ajatella kustannuksena. Tässä asiassa voisi jopa olla samaa mieltä, sillä tämä katastrofi täyttää paremmin kansanmurhan tunnusmerkit, ja on samalla valtava kustannuserä. Tällä hulluudella on valtaisa taloudellinen, inhimillinen, yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen hintalappu!

Rahaa tarvitaan

Rahapula ei ole yllätys, sillä olen kirjoittanut kehityssuunnasta jo vuosia sitten. Yllätys ei ole sekään, että jo Suomessa olevia maahanmuuttajia on kotoutettu kovin verkkaisesti. Suomalaiset eivät ole onnistuneet 25 vuodessa siinä, missä kukaan muukaan maailmassa ei ole onnistunut.

Lisärahoitusta tarvitaan kiihtyvään tahtiin, slllä nyt tulijoiden palkkatulot kertyvät lähinnä suomalaisten maksamasta kulttuuritulkkauksesta ym. keskinäisestä näpertelystä. Heidän tuloillaan ei kustanneta uusien tulijoiden kuluja.

Jo vuonna 2015 ennustettiin siirtolaisten tarvitsevan 840 miljoonan euron ylimääärisen panostuksen. Jo se tekee keskimäärin runsaat 300 euroa taloutta kohden. Luku tietysti kasvaa niin kauan kunnes tulijat alkavat tuottaa aiheuttamiaan kuluja enemmän. Tämä tapahtuu silloin, kun suomalaiset työttömät ovat työllistyneet ja suurin osa tulijoista on työllistynyt. Lähivuosina summa kohoaa viiteen miljardiin eli noin 2000 euroon taloutta kohden.

Suomalaisten kotouttamisasiantuntijoiden mukaan raha tulee rahan luo, eli kun panostamme entistä enemmän kotoutukseen, niin siten saamme kultamunat kuoritumaan nopeammin yhteisöä hyödyttäviksi jäseniksi, ja samalla sive-verolliset saavat lainansa takaisin. Siksi odotankin hankkeelle runsaasti tukea erityisesti suvaitsevan sivistyneistön joukosta.

Arviot ala-arvoisia

Ensimmäisenä sive-verotuksen piiriin on liitettävä pääministeri Juha Sipilä. Hänen arvionsa tulijoiden aiheuttamista kuluista oli vain 100 miljoonaa euroa, kun tiedossa jo oli 30 000 tulijaa. Realistisemman arvion kuluista esitti 19.11.2015 Etelä-Suomen Sanomissa Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön tehtävistä alkusyksystä eläkkeelle jäänyt Erkki Virtanen, joka arvioi pelkästään vuonna 2015 tulleiden siirtolaisten kulut vuonna 2016 jopa 1,5 miljardiin euroon. Kustannukset koostuvat useista puroista, joten kokonaiskulujen hahmottaminen on vaikeaa. Kotouttamismenot ovat yksi keino lähestyä asiaa.

http://img.yle.fi/uutiset/kotimaa/article8488298.ece/ALTERNATES/w580/27_11_ONL_turvapaikkojen_kulut_korjattu_2.png

– Kun normikulu on ollut tähän saakka noin 150 miljoonaa euroa, se nousee 1,5 miljardiin euroon, Virtanen sanoo.

Ei vanhuksia heitteille, leikkauksia es. naistutkimuksesta

Leikkaukset ovat viimeinen keino, jos sive-verotus ei täytä odotuksia, eikä lainoilla haluta tuhota nuorison tulevaisuutta. Maahanmuuttoon tarvittavan rahan voisi ottaa ensi sijaisesti katastrofin synnyttäneiden asiantuntijoiden yliopistojen tiedekunnilta, feminismitutkimukselta, kulttuurilta sekä erilaisilta hankkeilta, joilla pyritään edistämään vihervasemmiston hullutuksia. Myös heidän on kannettava osansa hädänalaisten ihmisten auttamisessa. Feminismitutkimuksen lopettaminen olisi sääli, sillä haluaisin nähdä tutkijoiden tieteellisen näkemyksen mm. pullahali-ilmiöstä ja musliminaisten suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen esteistä.

Suvaitsevaisto loi kriisin

Suomessa ei olisi nyt lainkaan haittamaahanmuuttajia, jos viranaomaiset olisivat turvanneet lakeihin ja asetuksiin. Ensinnäkään hakijat eivät ole pakolaisia, sillä heillä ei ole näyttöä henkilökohtaisesta vainosta, lisäksi lähialueilla on turvallisia alueita, ja kaiken lisäksi he tulevat Suomeen turvallisien maiden kautta. Yhtäkään heistä ei olisi koskaan tarvinnut päästää Suomeen, ja kaikki heistä voidaan edelleenkin karkottaa välittömästi pois Suomesta.

 

Tehtyjen virheiden myöntäminen ottaa koville ja kova todellisuus pyritään peittämään höpö- ja vihapuheilla, sensuurilla sekä nimittelemällä virheellistä politiikkaa arvostelevia pölhöpopulisteiksi, rasisteiksi ja natseiksi. Totuus on kuitenkin se, minkä pääministeri Sipilä ilmeisesti vahingossa lipsautti: Kaikki Suomeen tulleet turvapaikanhakijat olisi voitu palauttaa. https://www.youtube.com/watch?v=m5NhFR7xfcM

Mikä on sellainen voimavara jota ei edes heidän oma kotimaansa huoli takaisin. Siirtolaiskaaos on suomalaisten oma valinta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150194

Ulkomaalaislaki §103

Lainaus käyttäjältä: Ulkomaalaislaki 194/2015

103 §

Hakemuksen tutkimatta jättäminen

Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan jättää tutkimatta, jos hakija:

1) on saapunut sellaisesta 99 §:ssä määritellystä turvallisesta turvapaikkamaasta tai 99 a §:ssä määritellystä turvallisesta kolmannesta maasta, jonne hänet voidaan palauttaa;

Omaan jalkaan ampumista hyvä esimerkki on myös Helsingin hallinto-oikeuden päätös Dublin-palautusten jäädyttämisestä Unkariin pelkän tunteen takia:

http://yle.fi/uutiset/suomi_jaadytti_turvapaikanhakijoiden_palautukset_unkariin/8670324

Rahaa jaetaan vapaaehtoisesti

Suomalaiset ovat ajaneet itse itsensä nykyiseen ahdinkoon jopa houkuttelemalla tulijoita. Hyvä esimerkki on pääministerin asuntotarjous – aavikon asukit ottivat tarjouksen tosissaan. Mikään sopimus ei vaadi, että turvapaikanhakijoille annetaan senttiäkään rahaa turvapaikanhakija-vaiheessa kuten nyt tehdään:

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/86/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, oikeudesta perheenyhdistämiseen

7 artikla

1. Jäsenvaltio voi vaatia hakemuksen tehneeltä henkilöltä perheenyhdistämistä koskevan hakemuksen jättämisen yhtey-

dessä todisteita siitä, että perheenkokoajalla on:

a) asunto, jota voidaan pitää vastaavanlaisen perheen tavanomaisena asuntona samalla alueella ja joka täyttää asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa olevat yleiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset;

b) sairausvakuutus, joka kattaa asianomaisessa jäsenvaltiossa sekä perheenkokoajan että hänen perheenjäsentensä kaikki sellaiset riskit, jotka se kattaa yleensä asianomaisen jäsenvaltion omien kansalaisten osalta;

c) vakaat ja säännölliset tulot ja varat, jotka riittävät perheen kokoajan ja hänen perheenjäsentensä ylläpitoon ilman, että heidän on turvauduttava asianomaisen jäsenvaltion sosiaalihuoltojärjestelmään. Jäsenvaltioiden on arvioitava näiden tulojen ja varojen luonne ja säännöllisyys, ja ne voivat ottaa

huomioon kansallisten vähimmäispalkkojen ja eläkkeiden tason sekä perheenjäsenten lukumäärän.

Kotoutuksen kevytversio

Minimivaatimus on, että pitää antaa asuinpaikka ja tämän voi tulkita olevan esim. sänkypaikka vastaanottokeskusmaisessa kotoutumiskeskuksessa ja päivittäinen ruoka-annos. Jos haluaa kotoutumiskeskuksesta pois, niin pitää mennä töihin ja tienata rahat omaan asuntoon. Tällä mallilla myös suve-veron maksajat saisivat korotetun veronsa taisin korkojen kera nopeammin. Todellinen kotoutuminen alkaa siitä, kun tulija itse motivoituu opettelemaan kielen sekä hankkii työpaikan ja tulee omillaan toimeen. Silloin on vuorossa suve-veron maksajan tilipäivä – hillotolppa. Silloin kaikki ovat tyytyväisiä: WIN WIN WIN.

Osallistu keskusteluun!


2 kommenttia
Nimetön
#1

Perheenyhdistämiset on tehty aivan väärin perustein 7. artiklaa vasten. Kenet saatetaan tästä Suomen Valtiota kohtaan erittäin vahingollisesta virkavirheestä?
Mikä mahtoikaan olla tuo J.Sipilän vahingossa antama lausahdus? Onko asia todella niin kuin hän lipsautti?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#2

Jämäkämpi johtaja olisi kysynyt, että keitä työ outte? Että paperit jäi matkalle – no sitten hakemaan sellaiset Ruotsista, koska se on turvallinen maa. Esimerkiksi Unkarissa, Virossa ja Australiassa johtaneet ovat näyttäneet johtajuutta. Suomessa näytettiin pelkuruutta – saattoi siinä olla mukana hiven ahneuttakin, sillä tulijoiden avulla saatiin paikattu monen epäonnistuneen hankkeen talous kuntoon, yksi esimerkki oli kylpylä Kivitippu.

Irakilaisia uhkasi palautuslennot Tukholmasta, mutta Suomi tiedettiin turvalliseksi maaksi. Jos Ruotsissa olisi tiedetty, että tänne ei tulla niin junat olisivat jääneet täyttämättä Tukholmassa. Ei Afrikastakaan lähdetä tieten tahtoen hukkumaan, vaan ”pelastettavaksi” rannikon tuntumasta. Siinä touhussa ovat mukana myös suomalaiset.

Mielenosoitukset alkoivat vuonna 2015. Tein myös tutkintanpyynnön rajan tapahtumista. Tulos selviää Tornio-videosta.
https://www.youtube.com/channel/UCMDmVbcpOrhvAfUgnyT6qRg

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000