Perussuomalaiset

Kauko Tuupainen

Rahastojen varat riittävät taitetun indeksin poistamiseen

21 kommenttia

Kaikki alkoi siitä, kun heinäkuussa 1962 voimaan tuli uusi eläkelaki, jonka mukaisesti työntekijöiden eläkkeitä korotettiin samalla prosenttiyksiköllä kuin palkkojakin. Ratkaisu korosti näkemystä, että rahastoitava eläkemaksu on myöhennettyä palkkaa, jolloin eläkeläisten ostovoima säilyisi eläkevuosinakin ansiotuloon verrattuna. Myöhennetty palkka on samankaltainen kuin esimerkiksi S-Kaupan bonukset, jotka ovat asiakkaille maksettavaa myöhennettyä alennusta.

Työeläkkeiden heikennykset

Ensimmäinen heikennys työeläkkeellä oleville tuli vuonna 1977, jolloin päädyttiin ns. puoliväli-indeksiin. Tällöin työeläkkeitä tarkistettiin siten, että korotuksessa huomioitiin 50 prosenttia palkkojen noususta ja toinen puoli perustui hintojen korotuksiin.

Toinen heikennys tapahtui, kun aiemmin voimassa ollut ns. heinäkuun 1. päivän indeksitarkistus poistettiin. Tarkistuksen määrä oli kaksi viidesosaa vuoden vaihteen arvioidusta indeksitarkistuksesta. Tarkistus tehtiin vuosina 1977 – 1984 kahdesti vuodessa.

Kolmas heikennys tapahtui v. 1996, jolloin siirryttiin nykyiseen ns. taitettuun indeksiin, jolloin työeläkkeiden tarkistus perustui 20 prosentin osuudella palkkojen korotuksiin ja 80 prosentin osalta hintojen tarkistuksiin.

Tästä on aiheutunut melkoinen vääristymä työeläkkeiden osalta. Vääristymä johtui siitä, että vv. 1996–2017 ansiotasoindeksi nousi 96,2 %, mutta eläkeindeksi vain 48,8 %, joten työeläkkeiden jälkeenjääneisyys oli 47,4 prosenttiyksikköä.

Työeläkeyhtiöiden eläkerahastot jatkoivat samana ajankohtana eli vuosina 1996–2017 huikeata kasvuaan eli 36,4 miljardista eurosta 202,3 miljardiin euroon. Kasvua oli siis 556 %!

 

Työeläkkeiden suuruudet

Työeläkeläisiä on yli 1,4 miljoonaa, joista enin osa eli 60 % on pienituloisia. Heidän kuukausittainen eläke on – EU:n määrittämän köyhyysrajan alapuolella – eli noin 1 550 euroa kuukaudessa. Työeläkkeiden tarkistuksia vastustavat kansanedustajat vetoavat siihen, että eniten korotuksista hyötyvät suurituloiset. Totean, että 1,4 miljoonaan työeläkeläiseen verrattuna heitä on tosi vähän, sillä 10 000- 12 000 euroa kuukaudessa eläkettä saavia oli joitakin vuosia sitten noin 230 ja 12 001-39 000 e/kk saavia noin 100 henkilöä. Isotuloisia on siis marginaalisesti tosi vähän (n. 320) ja marginaaliverotus tasoittaa – raippaveron kanssa – eläke-eroja merkittävästi.

Eduskuntaryhmien tieto kateissa

Tunsin myötä häpeää perussuomalaisia kohtaan, kun he yhtyivät kokoomuksen ja keskustan näkemykseen, että ”Rahastojen tuotot ovat jo käytössä eläkkeiden maksussa. Jos rahastoja ryhdytään syömään nykyistä nopeammin, on edessä ennen pitkää eläkemaksujen korotus tai eläke-etuuksien pienentäminen”.

Joitakin vuosia sitten Eläketurvakeskuksen ja Työeläkelaitoksen asiantuntijat laskeskelivat, että ns. puoliväli-indeksiin siirtyminen maksaisi ensimmäisenä vuonna 104 miljoonaa euroa, kymmenen vuoden kuluttua 900 miljoonaa ja vuonna 2035 jopa 2,2 miljardia euroa.

Jokainen voi tarkistaa yksityisten työeläkeyhtiöiden rahastojen kasvun Excel-taulukkolaskennan avulla. Otanpa esimerkin, jossa rahastojen pääoma on 193,4 miljardia euroa (v. 2018), sijoitusten vuosikorko vain 3 %. Rahastoista nostetaan vuosittain jopa 3 miljardia euroa eläkkeiden maksuun ja juoksutusaika vuoteen 2060. Tällöin rahastoissa on vuonna 2060 rahaa 425,2 miljardia euroa. Jos juoksutusaikaa jatketaan vuoteen 2100 asti, rahastoissa on tuolloin 1 154,1 miljardia euroa.

Unohtaa ei pidä sitäkään, että jos työeläkkeitä korotetaan esimerkkini tapaan kolme miljardia euroa vuodessa, niin siitä palautuu reilu miljardi euroa veroina valtion, kuntien ja seurakuntien kassoihin. Korotus ei siis lisää valtion menoja sentin senttiä, mutta valtion verotulot kasvavat lähes miljardin. Lisäksi työeläkeläisten ostokyvyn parantuessa myös ALV-tulot kasvavat.

On kuitenkin syytä muistuttaa, että molempien laskelmien lopputulema (425 ja 1 154 miljardia euroa) on nimellisarvo, koska rahan ostovoimaan vaikuttaa myös vuosittainen inflaatio. Toisaalta em. tiedoilla myös rahastojen pääoman ostovoimakorjattukin arvo kasvaa, edellyttäen, että inflaatio on keskimäärin kahden prosentin luokkaa kyseisinä ajanjaksoina.

Esimerkkinä sijoitustuottojen kasvun toteutumisesta olkoon vuodet 2012–2014 eli kolmen vuoden ajanjakso, jolloin rahastojen keskimääräinen korko oli 8,33 % ja vuosittainen sijoitustuotto yli 10 miljardia euroa.

KAUKO TUUPAINEN

eläkeläinen, talousneuvos

Jyväskylä

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


21 kommenttia
Nimetön
#1

Palkkojen nousu aiheuttaa myös eläkevarojen kasvua, sisäinen ”inflaatio”. Merkittävintä on kuitenkin se, että eläkkeiden seuratessa yleistä inflaatiota, valtio saa saman arvoisia verotuloja, ja budjetista menee vähemmän sosiaalihuollon kautta ulos, joka tällä hetkellä on indeksileikkauksen vuoksi kasvussa. Harva pieneläkeläinen edes tietää, että hänen eläkkeensä olisi ilman indeksileikkausta nyt luokkaa 400-500 euroa suurempi kuukaudessa. Demarit tekivät karhunpalveluksen indeksileikkauksessa, koska verovaroista maksettavat tuet ovat kasvattaneet valtion velkaa miljardeja, ja palkkojen ostokyky on myös demareilla laskenut lehmänhännän lailla. Eläkevarantoihin hautautuneet varat ovat mukavaa sijoitusrahaa, mutta kaikki pois rahan kierrosta valtion sisällä, ja virhe jatkaa kasvuaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Opiskelija AMK
Iloinen
#2

Eläketurvakeskus on aivan eri linjoilla ja niin on moni muukin. Nobelisti Holmström, valtaosa eduskunnasta ja luonnollisesti nykynuoret. Eläkevaroja tarvitaan, jotta tulevat polvet saavat säällisen eläkkeen säällisillä maksuilla ja leikkureilla. Me ollaan jo nyt ajaudettu tilanteeseen, jossa syntyvyys ja huoltosuhde on hälyttävällä tasolla ja tulevia maksajia on entistä vähemmän. Samaan aikaan nykyeläkeläiset elävät vielä pitkään ja eläkkeiden kassavirrat hakkaavat miinusta sijoitustuotoista riippumatta. Kaikessa toiminnassa puskurit on hyvä mitoittaa tulevaisuutta silmällä pitäen oli sitten kyseessä kotitalous, yritystoiminta tai eläkerahastot. Vain hullut ja tyhmät haluavat niitä purkaa!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Asioista perillä
#4

Höpsis. Ei terveyskeskuksiakaan mitoiteta sen mukaan että kaikki sairastuisivat huomenna. Eläkevastuiden täysimääräisyydestä puhuminen on ihan höpöä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#9

Hyvä Kauko kun valaiset , tätä eläke leikkuri Historiaa ! Vaikka olen miltei samaa ikäluokkaa ,niin en tunne näitä asioita niin hyvin !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Nyt on sillä lailla, että ne, jotka ovat rakentaneet tämän valtion, kovan verotuksen voimin, rahaa ei ole juuri jäänyt, kuin harvoille pankkitilille. Myös nyt poistuva ihminen haluaa säällisen eläkkeen, ja tulevat eläkeläiset saavat itse maksaa eläkemaksunsa täysimääräisenä, ja lisäksi ne jättiverot, joilla maa on rakennettu aikaisempien sukupolvien selkänahasta. Meillä jokainen sukupolvi on joutunut tekemään töitä kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi. Jos nämä nykyiset suklupolvet koettavat jotenkin luistaa vastuistaan, ei se raha ainakaan riitä viherkommunistien rahtaaman maahanmuuttajien elättämiseen. Nuorten on opittava ymmärtämään maailmaa, jossa mitään ei saa ilmaiseksi. Se on vaikeampi tilanne, jos on työtön, ja ei pysty kartuttamaan eläkkeitään, mutta jokaisena aikana on ollut jopa rajuakin työttömyyttä. Tehkää töitä, mitä vain saatte ja lopettakaa ruikutus, meillä on suojaverkot, joita aikaisemmin ei ollut, tai ruokakuponkeja sai, joskaan rahaa ei jaettu nykyiseen tapaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Täsmälleen näin ja lisäksi suuret ikäluokat tippuvat nopeutetussa vaihdissa pois eläkejärjestelmää rasittamasta. Ongelma syntyisi silloin, jos ihmisen keski-ikä olisi luokkaa 130 vuotta. Suurten ikäluokkien miesten keski-ikä on jo käsillä, ja useiden kohdalla indekseillä ei ole enää merkitystä, ohi on. Kyse on loppujen loksi siitä, että suurin osa eläkevaroista on sijoitettu, eikä niitä haluttaisi laittaa kiertoon, häiritsee tulosvastuullisia sijoituksia. Eläkejärjestelmää ei kuitenkaan luotu kaupankäynti edellä, vaan seisova raha laitettiin tuottamaan, ja vahvistamaan yleistä eläkevarmuutta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tosikko
Iloinen
#8

Just joo, ihan hölynpölyä. Minä uskon mielummin Eläketurvakeskuksen laskelmiin sekä eduskunnan enemmistöön tässä indeksi kysymyksessä. Se, että muutama huru-ukko ja muutama nimetön muuta väittää, ei muuta kantaani. Mutta jatkakaa toki turinaanne, se pitää mielen pirteänä!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Useimmat meistä uskovat instituutioihin, mieluummin, kuin yksilön ajattelluun. Näin on myös yleensä äänestettäessä. Kommunismissa tuo usko vahvistaa puolueen asemaa, kuten Suomessa demarit käyttävät tuota uskoa räikeästi hyväkseen. Näin on myös eläketurvakeskuksen politisoituminen kohdalla, suurempaan luotetaan. Ongelmia tuossa on siinä, että yhteiskunta kivettyy patsaiden ympärille, eikä kehitystä tapahdu.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Kyllä se on nyt sillä lailla, että nuoret demariaktivistit ovat syömässä maksajien kädetkin, jokaisella on oikeus ruokaa ja asuntoon iästä riippumatta. Lapsia voi jättää tekemättä, mutta eläville, lapsesta vaariin, on taattava elinkelpoinen elämä, muutoin elämä voi olla venetzuelalainen kidutuskammio. Pitäisi miettiä, kannattaako meidän raahata tänne afrikkalaisia syömään suomalaisen vanhuksen viimeinen ateria.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kauko Tuupainen
#12

Opiskelija AMK. Ilmeisesti ”lukusi” ovat vielä pahasti kesken, kun et näytä ymmärtävän edes ”alemman tason matematiikkaa” . Kuten kerroin, niin vaikka sijoitustuotoista V ÄHENNETÄÄN vuosittain kolme miljardia euroa, niin rahastot jatkavat kasvuaan. Kyllä Sinunkin eläke tulee aikanaan maksetuksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Gubbe
Hämmentynyt
#3

Nykynuoria huolestuttaa tulevaisuus. Heidän mielestään me jo eläkkeellä olevat olemme tehneet tyhmyyksiä. Olemme kuluttaneet luonnonvaroja, olemme toimillamme vastuussa ilmastomuutoksesta ja lisäksi eri foorumeilla vaadimme itsellemme lisää eläkkeitä ja etuuksia. He ovat syystäkin vihaisia. Ikäluokkien ero nähdään ahneudessa ja piittamattomuudessa. Meille ei mikään riitä ja siinä savotassa muiden tulevaisuus ei paljon paina. Minä, myös eläkkeellä oleva duunari häpeän ja olen samalla surullinen nuorten puolesta!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Entisajan nuoretkin haaveilivat toimeen tulosta, mutta monet ovat jo haudassa, taskuttomissa. Nuoret äänestävät demareita, jotka leikkaavat vanhempien elämäntyön verotuksella, jossa jokainen joutuu aloittamaan nolla tilanteesta, kun ennen isä jätti ainakin työkalut lapsilleen, mahdollisesti asunnonkin. Jos suvun omaisuus takavarikoidaan, jopa satojen vuosien sukuomaisuus, omaisuutta tuskin kannattaa kerätä, hävittää kaikki, mitä on saanut aikaiseksi elämässään. Parempi on, kun lapset saavat toimeentulo luukulta ruokarahansa, kuin jättää lapsille mitään, ne kun kuitenkin tappelevat verojen jälkeen jäävästä, kuin hait ovat kaikki repimässä koko ihmisen elämäntyön. Tällaista on tämä elämä shakaalien maailmassa, jossa ihmisen arvo mitataan vasta perinnönjaossa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#13

Nimimerkki TOSIKKO.
Työeläkerahastojen kasvu ei ole ”uskon asiaa”, vaan perustuu rehellisiin ja järkeviin laskelmiin, joita mm. minä olen tehnyt. Ymmärtänet, ettei yksikään työeläkerahaston johtaja ”sahaa omaa oksaansa”, vaan puhuu palturia mm. kansanedustajille.

Ole toki uskossasi vahva, mutta todista, että laskelmani ovat väärät.
Yksikään Eläketurvakeskuksen ”asiantuntija” ei ole siihen vielä kyennyt.

Rahastot jatkavat kasvuaan, kuten olen laskeskellut, vaikka niistä käytettäisiin vuosittain kolme miljardia euroa mm. satojen tuhansien vähäväkisten työeläkeläisten eläkkeiden tarkistukseen. Valtio ei menettäisi sentin senttiä, mutta hyötyisi noin miljardi euroa lisääntyneinä verotuloina sekä sen lisäksi kasvaneina ALV-tuloina. -Kake

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Inssi
Iloinen
#14

Eläkeyhtiöiden sijoituksilla on kaksi roolia. Niillä tasataan suurten ikäluokkien eläkemenoa, joka ilman rahastoja jäisi täysin työtätekevän sukupolven kustannettavaksi. Rahastot eivät myöskään lepää, vaan sijoitustuottojen ansiosta eläkemaksut pysyvät kohtuullisen kokoisina. Ilman sijoitustuottoja sekä työntekijät että työnantajat joutuisivat tulevaisuudessa maksamaan nykyistä paljon suurempia eläkemaksuja.

Suomessa oli noin 1,4 miljoonaa työeläkkeensaajaa vuoden 2015 lopussa. Jos kaikkien eläkettä olisi nostettu esimerkiksi sadalla eurolla, siitä olisi aiheutunut noin 1,7 miljardin euron lisämeno jo ensimmäisenä vuonna. Kun koko Suomen työeläkejärjestelmän palkkasumma on noin 78 miljardia euroa, merkitsisi tuon eläkemenon rahoittaminen työtätekevän sukupolven tuloilla noin 2,2 prosenttiyksikön korotusta työeläkemaksuun.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#15

Inssi. Unohditko tahallasi eläkerahastojen vuosittaiset 5-8 %:n sijoitustuotot, joiden ansiosta rahastot jatkavat kasvuaan, vaikka niistä osa käytettäissiin työeläkkeiden korotuksiin?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#16

Inssi. Mitä sinä höpäjät. Ns. suuret ikäluokat ovat olleet eläkkeellä jo vuosikymmenen, joten heidän eläkkeet eivät vaikuta rahastoihin. Ne kasvavat jatkuvasti.

Taidat kuulua niihin nykydemareihin, jotka eivät välitä heistä, jotka ovat omalla työllään luoneet hyvinvointi Suomen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Arskavaan
Hämmentynyt
#17

Lauantain Hesarissa oli täysin päinvastainen kirjoitus ja kannanotto. Siinä maalaillaan aika pessimististä kuvaa tulevista eläkkeistä ja eläkemaksuista. Otsikolla ” Syntyvyyden lasku uhkaa eläkkeitä ” EK:n Ilkka Oksala kuvaa tilannetta näin. ”On täysin selvää, että tätä menoa eläkejärjestelmä romahtaa ja jotain olisi tehtävä”. Eläketurvakeskus ja TELA myös komppaa Oksalaa ja povaavat, että eläkemaksuja on nostettava 30%:iin ja pahimmassa skenariossa 35%:iin. Tämä siis 30 vuoden päästä, jos syntyvyys jatkaa samaa kehitystä ja maahan ei saada lisää työntekijöitä. Mielenkiintoista on se, että samaan aikaan kun pelätään eläkevarojen hyytymistä ja järjestelmän romahdusta, niin jotkut pellepelottomat näillä palstoilla vinkuvat lisää eläkettä ja korkeampia indeksejä. Ahneella on p….. loppu, vai miten sanonta kuului?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Inssi
Iloinen
#18

Valtaosa nykyisistä eläkevaroista on syntynyt vasta 1990-luvun puolenvälin jälkeen. Nykyistä paljon pienemmillä maksuilla ei 1960-, 1970- ja 1980- luvuilla jäänyt paljon sukanvarteen. Vielä 1980-luvulle tultaessa maksutaso oli alle 10 %, nyt yli 20 %. Suurin osa varoista on nyt työssä olevien sukupolvien maksuilla aikaansaatuja, ei nykyisten eläkkeensaajien.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kake
Hämmentynyt
#19

Nimimerkki Arskavaan. Koska olet huomannut, että Hesari ja Eläkeyhtiöiden herrat ovat tuoneet julki, että eläkerahastot jatkavat kasvuaan vuodesta toiseen? Minä en ole sitä havainnut.

Lukaisin lehdestä, että suomalaisten syntyvyys vähenee , mutta samassa tekstissä oli myös, että kuolleisuus kasvaa vielä enemmän eli myös eläkkeiden maksu vähenee.

Järkevää toimintaa olisi yhdistää kaikki nykyiset eläkeyhtiöt, jolloin saataisiin säästöä myös hallintokuluissa.

Kyseisen lauantain Hesari kertoi myös, että ”Suomalaisten palkoista maksetaan yksityisellä sektorilla nykyisin 24,4 % eläkemaksuja”. Lehti jätti kertomatta, että kaikkien suomalaisten eläkeyhtiöiden perimät eläkemaksut olivat viime vuonna (2018) 28,89 %!

Olisiko syytä laittaa kaikki työeläkevakuuttajat todellakin samaan koriin eli julkisen toimijan hoidettavaksi?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Matemaatikko
Iloinen
#20

On siis 2 toisistaan eriävää näkemystä siitä, mitä elävaroille pitäisi tehdä. Toiset haluavat, että indeksejä nostetaan ja rahaa tuosta kasasta aletaan jakamaan. Vastapuolen näkemys on, ettei nykyindeksiin kosketa ja lisäksi eläkemaksuja on kohtapuolin korotettava. Kaksi aivan päinvastaista näkemystä, jotka jakavat kansaa. Mitä siis pitäsisi tehdä? Kumpi näistä vaihtoehdoista on varman päälle pelaamista? Väittäisin, että jälkimmäinen. Mitä jos odotetaan vaikka 10 vuotta tuonne 2030 luvulle ja katsotaan miten maa silloin makaa. Miten lie syntyvyyden laita, entä talouden ja työpaikkojen. Käviskö Kakelle, että otetaan aikalisä ja palataan aiheeseen 10 vuoden päästä?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kake Jyväskylästä
Hämmentynyt
#21

Matemaatikko. Kyllähän esityksesi Kakella kelpaa. Saas nähdä, että olenko yhdeksänkymmpisenä vielä kykenevä ottamaan kantaa näinkin merkittävään asiaan?!

Sanomattakin on selvää, että myös eläkeläisten edesmenolla on oma vaikutuksensa maksettavien eläkkeiden määrään.

Selvää on myös, että rahastot jatkavat kasvuaan tulevinakin vuosina.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000