Perussuomalaiset

Kaj Granlund

Tämä ei kelpaa valtalehdistölle

Päivittäin luen kuinka 97 % tiedeyhteisöstä tukee teoriaa, jonka mukaan ilmas­tonmuutos on ihmisen aiheut­tama. Luku perustuu lähinnä Cook et al. 2013 julkaisemaan raporttiin, jonka tutkijat Legates et al. 2015 ja Tol 2014 osoittivat virheelliseksi todeten, että todellinen konsensus Cookin aineistossa on noin 0,4%.

Paljon julkisuutta saanut jääkiekkomailateoria kaatui hiljattain oikeudessa Kanadassa, kun teorian esittäjä Michael Mann ei halunnut perustella väitteitään. Eräs sähköpostiviesti (Climategate 2009) paljasti Mannin työto­verin Raymond Bradleyn mietteitä teoriasta: ”Olet varmasti samaa mieltä kanssani, että Mannin ja Jonesin jul­kai­sema raportti oli säälittävä, eikä sitä olisi koskaan pitänyt julkaista. En halua, että minua missään vai­hees­sa yhdistetään tällaiseen lämpötilojen manipulointiin.”

Ilmakehän hiilidioksidia on mitattu 1800-luvun alusta. 1850-luvulla kehitetty Pettenkofer-menetelmä oli tark­kuu­del­taan alle 3% ja pystyi haastamaan nykyiset menetelmät. Sitä ennen käytetyt kemialliset menetelmät an­toi­vat nykytutkimuksen mukaan jopa 20 % liian pieniä arvoja. 1800-luvulta löytyy yli 90.000 mit­tausta sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa, joita saksalainen tutkija Ernst Beck kokosi vuonna 2007. Nämä mitta­ukset osoittavat, että ennen 1960-lukua meillä oli ainakin kolme yli 400 ppm huip­pua, jotka osuivat vuosille 1825, 1857 ja 1941. Useita yli 500 ppm arvoja saatiin vuosina 1810-1860. Brittiläinen Guy Callendar kokosi 1940- ja 1950-luvulla 1800-luvun mittaukset ja poisti systemaattisesti kaikki arvot, jotka poikkesivat yli 10% keskiarvosta kertomatta mikä keskiarvo oli. Callendar päätyi lukemaan 280 ppm. Vuonna 1956 (suoma­lainen) Fonselius et al. arvioivat Callendarin tuloksia ja päätyivät tutkimuksessaan keskiarvoon 335 ppm. Myöhem­min Neftel et al. osoittivat kairauksissaan (1982), että 1800-luvulla hiilidioksiditasot vaihtelivat 300-2350 ppm välillä, mutta lopulliseen raporttiin hyväksyttiin vain alimmat arvot.

Puolalainen jäätiköiden tutkija Zbigniew Jaworowski on osoittanut, että jäätiköissä olevat kaasut eivät edusta jään muodostumisen aikana vallinneita olosuhteita. Kun IPCC yritti sovittaa Siplen tutkimusasemalta kai­rat­tuja arvoja Maona Loan mittauksiin, niin käyrät saatiin kohtaamaan hyväksymällä todistamaton olettama, että jäässä oleva hiilidioksidi on 83 vuotta nuorempaa kuin itse jää, eli hiilidioksidi on tunkeutunut jäätikön sisään ja korvannut jään sisässä olevan alkuperäisen hiilidioksidin.

Hiilidioksidin merkittävästä vaikutuksesta lämpötilan nousuun ei ole näyttöä, mutta sen sijaan Al Goren kauhu­skenaarioissa hiilidioksidi seuraa lämpötilan nousua. Hiilidioksiditasot nousevat koska ilmasto lämpiää, ja ilmasto on lämmennyt, koska vain sillä tavalla pieni jääkausi päättyi.

Voiko hiilidioksidi lämmittää ilmastoa astekaupalla? Vastaus löytyy Beer-Lambertin laista, joka määrää miten säteilyn energia sitoutuu kaasuihin. MODTRAN-ohjelmalla tehdyissä laskelmissa hiili­diok­siditasojen nousu 280 ppm –> 560 ppm aiheuttaisi asteen nousun lämpötiloissa ja hiilidioksidin nousu 560 -> 1120 ppm aiheuttaisi asteen lisää. Kolmas aste vaatisi jo 2240 ppm hiilidioksidipitoisuuksia. Näin ollen ilmaston kahden asteen nousu lienee ihmiskunnan toimilla saavuttamaton jo siksi, että niin kauan kuin Henryn laki pätee ja valtamerissä riittää kalsiumia estämään niiden happa­moi­tu­misen, kaikkien tunnettujen fossiilisten aineiden polttaminen nostaisi ilmakehän hiilidioksiditasoja enintään 30-40%. Tätä tukevat sekä venäläisen tutkijan Victor G. Gorshkovin että norjalaisen professorin Tom V. Segalstadin tutkimukset.

Vastuumme on pitää luonto puhtaana saasteista, mutta annetaan sille hiilidioksidia. Se on elämän kaasu ja ehtona ravinnon riittävyydelle ja luonnon monimuotoisuudelle.

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


44 kommenttia
Magnus Hagelstam
#1

Poikani on peruskoulun kolmannella luokalla. Biologiassa opetettiin mitä kasvit tarvitsevat elääkseen ja kasvaakseen: Vettä, ravinteita, valoa ja lämpöä. Kokeessa poikani kirjoitti myös hiilidiokdsidia. Hän sai tästä miinuspisteen. Kysyin opettajalta syytä. Vastaus: Koska hiilidioksidi ei sisälly opetusohjelmaan. Olemme jo niin pitkällä matkalla kohti pimeyden ydintä, että biologian perusasioita väärennetään poliittisista syistä – lapsille opetetaan, että hiilidioksidi on vain ja yksinomaan ilmastomyrkky.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Hämmentynyt
#11

EI VOI OLLA TOTTA!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Miksu
Hämmentynyt
#13

Yleinen fotosynteesin kokonaisreaktio on:

6H2O + 6CO2 + valon fotonit → C6H12O6 (glukoosi) + 6O2

Ylläolevan kemiallisen reaktiokaavan mukaan kuusi vesimolekyyliä H2O ja kuusi hiilidioksidimolekyyliä CO2 muodostavat yhteyttämistuotteina yhden glukoosimolekyylin C6H12O6 (sokeria) lisäksi kuusi happimolekyyliä O2.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Hiilidioksidi reagoi vesihöyryn ja veden kanssa, ja kaikkein tärkeintä olisi mitata hiilidioksidipitoisuudet täsmälleen samoilla korkeuksilla, jossa modernit ilmapallomittaukset eivät olleet 1800-uvulla edes mahdollisia mittaustekniikan painon vuoksi. Tänäkin päivänä hiilidioksidipitoisuudet vaihtelevat rajustikin vuodenaikojen ja sijainnin mukaan, kuten tulivuorten kyljissä olevissa mittausasemilla. Korkeammilla vuoristoissa olevilla mittausasemilla hiilidioksidipitoisuudet laskevat kaasujen osapaineen laskun vuoksi korkeuden kasvaessa. Vuodenajoilla on merkityksensä siten, että meriveden lämpötilan ja valon lisääntymisen vuoksi meristä tulee mantereita merkittävästi suurempia hiilinieluja, jossa mukana on rehevöitymisen vaikutus. Hiilinielut merissä liikkuu eteläisiltä meriltä pohjoisille ja päinvastoin vuodenaikojen vaihdellessa. Kaiken kaikkiaan hiilidioksidipitoisuus on liian alhainen, jotta sillä olisi ilmastollista merkitystä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Se on juuri näin, sääpalloista saadaan eritasoisia mittaustuloksia, kuin 1800-luvun maapinnan tason mittauksista. Hiilidioksidipitoisuudet ovat suurempia mm. savupiippujen ja kaupunkien tuottaman hiilidioksidin vuoksi, jossa lämpövirtaukset nostavat hiilipitoisuudet ylemmällä maanpintaa korkeammaksi. Kaupunkilämmöt ovat myös tämän päivän ilmiö, kaukolämpöineen ym. verrattuna 1800-lukuun, jolloin kaikki oli toisin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Clement Fraud
#8

Irlantilaiset Dr. Ronan Connolly & Dr. Michael Connolly
Data from weather balloons show there is no greenhouse effect
Julkaisevat laajan tutkimuksen sääpallojen mittauksista
http://www.palbergstrom.com/news/2019-09-07/bombshell-data-from-weather-balloons-show-there-is-no-greenhouse-effect.
Analysoitu n 20 milj säähavainto pallon dataa Boyls, Charles, Arvagardo ”kaasu” lakeihin sekä Einsteini ”Thermodynamiikan tasapainoon” Huom ! pitempi reilu tunnin esitelmä linkistä.
Perustuu mittauksiin ei malleihin!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#10

Hiilidioksidi on kuitenkin huomattavasti raskaampaa kuin ilma, joten ilman taikatemppuja sen tulisi laskeutua alaspäin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Totuus
Iloinen
#17

vittu että olet vajaaälyinen läski paska. kaikki tietävät, että olet alkoholisoitunut homo.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#19

Onpa ikävä kommentti. Puhuttasko mieluummin asiasta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Väliiks sillä, mikä saasteongelmat ja ilmasto-ongelmat on aiheuttanut – nyt pitäisi vain keskittyä ongelmien korjaamiseen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

On sillä sikäli väliä, että kun maapallonmongelmista suurin, maapallon magneettikenttä on heikentynyt rajusti, millä helvetillä asia korjataan?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

Mihin asioihin magneettikenttä vaikuttaa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

Maapallon magneettikenttä suojaa maapallon pintaa aurinkotuulen varauksellisilta hiukkasilta (voi tutustua Wikipediasta) ja auttaa mm. kompassin avulla navigoinnissa.

Hiukkasia varastoituu m. Van Allenin vyöhykkeisiin (toroideihin), josta purkautuvat suurenergiset hiukkaset näkyvät revontulina. Kaikki tuo toimii maapallon magneettikentässä.

Eniten hiukkasia pääsee pintaan napaseuduilla, jossa magneettikenttä on heikoin ns. napaonkalon seuduilla, jossa hiukkasparvet kuumentavat mm. merialueita. Tuossa on muistettava maapallon akselin kallistuma, ja yöttömät pohjolan yöt.

Sen sijaan merkitsevin alueelliseen ilmastoon vaikuttava muutos tapahtuu perihelikiertymän ja prekession yhteisvaikutuksessa.

Pohjoinen napaseutu kylpee tällä hetkellän läpöhuipussaan, viellä liki 5000 vuotta, jolloin sekä pohjoinen että eteläinen napaseutu saavat saman verran säteilyä että aurinkotuulen tuomia hiukkasparvia. Tuosta hetkestä alkaen pohjoisen pallonpuoliskon talvet alkavat pitenemään.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#20

Lisään viellä, siis noin 5000 vuoden kuluttua pohjoisen pallonpuoliskon talvet alkavat pitenemään eteläiseen pallonpuoliskoon verrattuna, ja on pisimmillään noin 10 000 vuoden kuluttua, jolloin pohjolassa on jääkausi. Talven pituuden kasvu johtuu yksinkertaisesti siitä, että pohjoinen osoittaa pidemmän talvijakson poispäin auringosta, kun kesät ovat vastaavasti lyhyempiä. Prekessio liittyy edelliseen siten että maapallon asento ja vuodenaikojen pituudet ovat täsmälleen nykyisen kaltaisia jälleen noin 125 tuhannen vuoden kuluttua.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Janis Petke
Vihainen
#12

Ilmasto-”ongelman” on aiheuttaneet ahneet globalistit

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Se on juuri näin, seuraava jääkausi tekee viljelystä ja kalastuksesta siinä määrin vaikeaa, että pohjoinen pallonpuolisko ei tule ruokkimaan edes nykyistä väestömäärää, puhumattakaan jos väestö edelleen kasvaa nykyistä tahtia. Viime jääkauden jäätikkökartat osoittavat sekä kesä- että talvijäätiköiden laajuuksia, jossa jopa Californian rannikon leveyksille ulottuvat merijäät viilentävät ilmastoa ja lyhentävät kasvukautta ratkaisevasti, jossa on huomioitava myös jäätiköiden albedo jne. Käytännössä viljelyn on mahduttava eteläiselle pallonpuoliskolle syvimmän jääkauden aikana. Ongelmien ydin on siinä, että eteläistä pallonpuoliskoa peittää laajempi merialue, jonka albedo on pohjoisen pallonpuoliskon mantereita suurempi, jolloin se heijastaa säteilyä, edes auttaen ilmaston kylmenemistä. Massiiviselle pohjolan jääkaudelle on siis täydelliset edellytykset.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#5

Eiköhän tuo maailman ilmasto kulje omaa kulkuaan.Ja me ihmiset emme voi sille mitään.1939 kesä oli todella lämmin,muunmuassa Terijoella oli ulkomaalaisia turisteja lomailemassa,ja uimassa maailman kuuluilla hiekkarannoilla.Talvisodan riehuessa kiivaillimaan,oli 40 asteen pakkasia.Myös 1950/1960 luvuilla oli kovia pakkas/lumitalvia.Äitini kertoi,että muunmuassa 1900 luvun alkupuolella oli lämpöisiä talvia.Jolloin Pirkanmaalla sijaitseva Näsijärvi jäätyi 2.si kertaa samanvuoden aikana.alkuvuodesta ja loppuvuodesta.Eli lämpöisiä talvia on ollut ennenkin.Miksi ei kukaan ota puheenaiheeksi sotimista.Ensimmäinen,ja Toinen maailmansota saastutti todella paljon ilmakehää.Ja nyt kähistään taas yhtenään jossain päin maailmaa.Viimeksi Turkki hyökkäsi Syyriaan,Miksi tästä ei puhuta mitään.Sotiminen/asevarustelu saastuttaa paljon ilmakehää.Vanhat Suomalaiset sotaveteraanit ovat kertoneet.Kuinka tykkituli pimensi aurinkon,ja vei hapen mennessään ilmakehään.Eikö tämä muka saastuta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Clement Fraud
Tyytyväinen
#9

prof. Hans W:son Ahlmann. Svenska Dagbladet v. 1938 (på svenska)
Jäätiköiden vetäytymisistä kaikkialla ,Huippuvuoret, Grönlanti, Afrikka, Alpit, Aasia. Lämpötilojen nousua

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Jäätiköiden vetäytymisillä on helppo huijata. Ollakseen mannerjäätikköä, se muodostuu vasta noin 150 metrin pintajään tai lumen painosta. Mannerjäät eivät ole siis edes näkyvissä, muussa kuin se mikä valuu painovoimien ja uuden jäätikön synnyn vuoksi meriin. Merkittävin jään liikkeiden tekijä on kulunut alusta, mahdollisesti maapallon kuoren lämpötilojen aiheuttama vesi, ja rannikoilla jäähyllyjen katkeamiset suurempien esim. merenalaisten maanjäristyksien vuoksi, lähes viikottaisia esim. Etelämannerta ympäröivällä mannertlaattojen saumalla. Alaskassa maanjäristykset ovat päivittäisiä, ja tuo ravistelee vuoristojäätiköitä selästään nopeastikin. Systeemi pohjautuu maapallon ytimen asennon muutoksiin, josta tästä ei tähän enempää.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000