Perussuomalaiset

Jukka Mäkynen

Ilmastonmuutos - uhka vai mahdollisuus?

Ennen kuin ilmastoalarmistit polttavat minut roviolla mielipiteistäni totean heti alkuun, että ilmastonmuutos on totta. En ole ilmastotieteilijä, vaan käsittelen kaikkea ilmastotietoa maalaisjärjen näkökulmasta.

Muuttuuko ilmasto todella niin kuin valtaeliitti ja media meille esittävät – kauhukuvin ja maailmanlopun ennustuksin? Maailmanlopun ennustuksia on ollut historian aikana niin monta, että maapallon olisi pitänyt tuhoutua jo moneen kertaan. Luonto on miljoonia vuosia hoitanut tasapainon ilmastossa ilman ihmisen panostusta, vaikka on ollut hyvin lämpimiä kausia ja välillä kylmiä ajanjaksoja. Maapallo ei ole koskaan ollut pysyvässä olotilassa, vaan on historiansa aikana tasapainoillut auringon lämmön ja avaruuden kylmyyden välillä, mutta onnistunut aina säätämään juuri oikean lämpötilan elämän ylläpitämiseksi. Maapallon ekosysteemi on niin hienosti toimiva järjestelmä, että joskus tulee mieleen, onko kaikki sittenkään syntynyt sattumalta, vai onko kaiken takana suurempi älykäs suunnittelija? Ilmasto on erittäin monimutkainen kokonaisuus ja siihen vaikuttavat niin monet tekijät, että on lähes mahdotonta todistaa, kuinka merkittävä ihmisen vaikutus on ilmastonmuutokseen. Pystyykö ihminen ratkaisemaan ilmastonmuutoksen rahalla, vai onko tästä kaikesta vouhotuksesta tullut moderni uskonto?

Toistaako historia itseään?

Keskiajalla kulkutaudit nähtiin usein Jumalan rangaistuksena, mistä syystä etsittiin syyllisiä tälle Jumalan vihalle. Kulkutautien aikana ihmiset köyhtyivät ja joutuivat hengenpitimikseen myymään omaisuuttaan sen ajan hallitsijoille ja aatelisille. Keskiajalla kirkko ja hallitsijat muodostivat rikkaan valtaeliitin ja alkoivat pelkäämään valta-asemansa sekä omaisuutensa puolesta, mutta näkivät kuitenkin kriisissä mahdollisuuden. Uudistusmielisistä ”vääräuskoisista”, jotka toivat kirkon ja valtaeliitin mädännäisyyksiä esiin, tehtiin syntipukkeja kulkutauteihin. Joukkohysteriassa monia viattomia kidutettiin ja poltettiin roviolla. Suurin osa kansasta ei kyseenalaistanut kirkon syytöksiä, vaan pikaoikeudenkäyntejä pidettiin kovalla kiireellä, jotta saataisiin Jumalan viha laantumaan. Kaikesta huolimatta kulkutaudit jatkoivat leviämistään, koska huonon hygienian ja virusten vaikutusta ei tiedostettu sen ajan tieteessä.

Nykyajan kulkutauti, eli liian kiireellä toteutettu vihreä siirtymä ja ilmastohysteria, on levinnyt länsimaihin. Syylliseksi on löytynyt yllättäen hiilidioksidi, joka on demonisoitu haitalliseksi kaasuksi. Puhutaan hienoin termein hiilineutraaliudesta ja sen tavoittelusta, joka olisi ainoa varteenotettava keino maapallon pelastamiseksi ilmastokatastrofilta. Suurin osa kansasta uskoo tähän kuin lammaslauma. Maailman valtaeliitti on nähnyt ilmastonmuutoksessa mahdollisuuden tienata, koska raha tuo aina lisää valtaa. Nopeaa vihreää siirtymää edistetään ilmastonmuutospelottelulla, kuten kirkko aikoinaan helvetintulella. Ilmastonmuutoksella rahastetaan ja päästökauppaa voidaankin kutsua kirkon anekaupaksi, jossa rahalla voi ostaa syntinsä anteeksi. Ne, jotka kritisoivat ilmastoalarmistien maailmanlopun ennustuksia, luokitellaan vääräuskoisiksi, eli ilmastodenialisteiksi. Onneksi nykyään ei polteta roviolla ketään ”vääristä” mielipiteistä, mutta voit silti menettää some-tilisi tai työpaikkasi, jos eriävät mielipiteesi uhkaavat ilmastouskovaisten konsensusta eli uskonrauhaa.

Millainen kasvihuonekaasu on hiilidioksidi (CO²)?

Ilmakehässä noin hiilidioksidia noin 0,04 %. Vaikka hiilidioksidin määrä on teollisina aikoina noussut, niin tämän mitättömän määrän väitetään kuitenkin aiheuttavan maan ilmakehän lämpötilan katastrofaalisen nousun. Luonto itsessään luovuttaa hiilioksidin kokonaismäärästä noin 96 % ja vaihtelee hieman vuodenaikojen mukaan. Ihmisen osuus hiilidioksidin kokonaistuotannosta on keskimäärin 4 % ja Suomen osuus tästä on noin promillen luokkaa, eli tuhannesosa. Tilastokeskuksen mukaan Suomen CO²-päästöt ovat laskeneet vuodesta 1990 lähtien noin 21 %.

Paljon ennen ihmistä oli jurakausi, jolloin ilmakehän CO²-pitoisuus oli moninkertainen nykyiseen mitättömään määrään verrattuna. Jos ilmastoalarmistien mielestä pienikin lisä hiilidioksidia kärventää maapallon, niin miten on mahdollista, että se ei kärventynyt jurakaudella? Miten perusbiologian faktoja on näin vääristelty ja hiilidioksidi luokiteltu lähes myrkkykaasuksi? Hulluudella ei ole ilmeisesti rajoja, koska ilman hiilidioksidia maapallolla ei olisi elämää. Esimerkiksi meillä Pohjanmaalla kasvihuoneisiin lisätään hiilidioksidia, jotta kasvu olisi tehokkaampaa. Hiilidioksidi on yksinkertaisesti kasvien ruokaa.

CO²:n lisäksi ilmakehässä on muitakin kasvihuonekaasuja, kuten vesihöyryä, jota on noin sata kertaa enemmän kuin hiilidioksidia ja on paljon tehokkaampi kasvihuonekaasu. jopa IPCC myöntää, että luonnollinen vesihöyryn, eli pilvien vaihtelun vaikutus lämpötilaan on jätetty huomioimatta. CO²:n kasvu alkoi näkyä mittauksissa vasta 1950-luvulla, kun sotien jälkeen alettiin rakentamaan tehtaita ja muuta hiilidioksidia tuottavia vempaimia. Kuitenkin ilmasto viileni 1940–1975, koska Atlantin ja Tyynenmeren merivirtaoskillaatiot olivat kumpainenkin miinuksella. Kummatkin ovat nyt plussalla ja vaikuttavat planeetan keskilämpötilaan lämmittävästi. Jäätiköiden kairauksissa on todettu, että ilmasto on tosiasiassa viilentynyt tuhansia vuosia, eikä lämmennyt. Samaa kertoo myös suomalainen lustotutkimus, jonka ansiosta voidaan määritellä ilmastovaihtelut jopa 8000 vuoden päähän.

99 % tiedemiehistä uskoo ilmastonmuutokseen?

Ilmasto muuttuu kuten on muuttunut ennenkin ja suurin osa tiedemiehistä allekirjoittaa sen. Mutta kun mennään syvemmälle ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin sekä ihmisen vaikutukseen, asiantuntijoiden ja tiedemiehien mielipiteiden kirjo onkin valtava. Ilmastonmuutoskeskusteluun osallistuu kolme ryhmää, joista kaksi koostuvat tiedemiehistä ja kolmas koostuu poliitikoista, mediasta ja ilmastoaktivisteista. Ensimmäisellä tiedemiesryhmällä on yhteydet YK:n ilmastopaneeliin, IPCC:hen. He uskovat, että ilmastonmuutos johtuu ihmisestä ja fossiilista polttoaineista, jonka tuottama hiilidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Toinen tiedemiesryhmä puolestaan ei näe tätä ongelmaa merkittävänä, vaan kertovat ilmastonmuutoksen johtuvan monista eri tekijöistä, kuten auringon säteilystä, maan kiertoradan ja asennon vaihteluista, merivirtojen oskillaatioista ja pilvisyyden muutoksista sekä monista muista muuttujista. Heitä kutsutaankin ilmastoskeptikoiksi. Näiden kahden tiedemiesryhmän kesken on kutenkin asioita, joista ollaan samaa mieltä: 1) Ilmasto muuttuu, kuten on aina muuttunut. 2) Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, jota ilman elämä ei ole mahdollista. 3) Hiilidioksidin lisääntyminen voi aiheuttaa jonkinasteista ilmaston lämpenemistä ja sen määrä on lisääntynyt 1800-luvulta lähtien. 4) Teollistumisen ajoista lähtien ihmisen tuottama hiilidioksidin määrä ei olekaan riittävä, että sillä olisi ratkaisevaa merkitystä. 5) Pitkän aikavälin ennustetta ei voi tehdä ilmaston monimutkaisuudesta johtuen ja tämän myös IPCC myöntää.

Miksi sitten monet ovat peloissaan ilmastomuutoksesta? Tällöin kolmas ryhmä astuu kuvaan, poliitikot, ympäristöaktivistit ja media. Ilmastonmuutos tuo poliitikoille rahaa ja valtaa, ympäristöaktivisteille rahallisia resursseja sekä heidän organisaatioilleen ja ideologialleen vahvistusta. Medialle se tuo klikkiotsikoita ja rahaa, koska tuomiopäivän otsikot myyvät hyvin. Monet tieteen ulkopuolelta ovatkin tarttuneet ilmastonmuutokseen ja näkevät siinä mahdollisuuden ansaita rahaa, jota hallitukset avokätisesti jakavat ilmastomuutoksen torjuntaan. Sen vuoksi kaikki järkevä tieteellinen puhe ilmastomuutoksesta tukahdutetaan tämän kolmannen ryhmän toimesta, jotta rahavirta ei katkeaisi. Oikeaa ilmastotietoutta et saa mediasta, poliitikoilta, etkä ympäristöjärjestöiltä. Se täytyy hakea suoraan tieteen puolelta, eikä IPCC:ltä, joka on täysin politisoitunut.

Meillä Suomessa ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ei ainakaan minulta saa minkäänlaista tieteellistä arvostusta. On päivän selvää kenen leipää hän syö levittäessään ilmastovalheita kansalle. Vai uskooko joku, että Suomen metsät ovat yhtäkkiä muuttuneetkin päästölähteeksi? Tai pitäisikö luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi 30 % Suomen metsistä rauhoittaa luonnontilaan, kuten Euroopan Unioni aikoo vaatia? Tämä on täyttä pseudotieteellistä hölynpölyä, jolla saadaan Euroopan Unionille tilaisuus rahastaa enemmän ja Etelä-Euroopan teollisuus voi jatkaa ilman päästörajoituksia. Jos Suomi vaatisi Euroopan tulppaanipeltojen ja viiniviljelmien ennallistamista metsiksi, millainen huutomyrsky EU:ssa tulisi? Entä olisiko Ollikainen mukana lobbaamassa tällaista?

Vihreän siirtymän vaikutus talouteen

Ilmastohätätilan vuoksi tehty hallitsematon vihreä siirtymä ruokkii inflaatiota, eli greenflatiota, joka on kiihtynyt eri talousalueilla lukemiin, joita ei ole nähty moniin vuosikymmeniin. Keskeinen syy inflaation kiihtymiselle on ollut energian hinnan kallistuminen, joka käy käsi kädessä ruoan hintojen kanssa. Energian hinnan nousuun on monta syytä, mutta pääosin se johtuu niin sanotusta greenflation-ilmiöstä, jota ukrainan sota, pakotteet ja korona ovat vain osaltaan ruokkineet. Jo ennen koronaa ja Ukrainan sotaa alkanut hintojen nousu on syytä kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta. Liian nopea fossiilisten energiamuotojen alasajo aiheutti sen, että eri energiamuotojen kysyntä ja tarjonta eivät kasva samaan tahtiin. Lisäksi kovat investointipaineet vihreään energiamuotoon aiheuttavat energiayhtiöille valtavia kustannuksia. Toki monet energiayhtiöt ja ruokaketjut ovat nähneet kriisissä myös mahdollisuuden ja pitävät hinnat korkeina suurien voittojen takia. Kun mukaan ilmastonmuutostaistoon on saatu myös merkittävät tahot, kuten YK, politisoitunut IPCC ja Euroopan Unioni sekä siitä alaspäin maiden hallitukset aina Elokapinaan asti, on rahastuspaketti valmis. Follow the money, eli seuraa rahaa mihin se ohjautuu.

Valitettavasti myös nykyinen punavihreä hallituksemme on hurahtanut ilmastonmuutosuskontoon, eikä ilmastonmuutoksesta anneta tuumaakaan periksi. Ei edes silloin, kun kansa kärsii korkeista hinnoista. Korotuksia polttoaineisiin on luvassa jakeluvelvoitteen noston takia ja tuskin enää nähdään parin vuoden takaisia sähkön hintoja. Huomio kiinnitetään nyt sähkön säästämiseen ja pelotellaan sähkön loppumisella, sen sijaan, että ratkaistaisiin ongelma. Kaikki energiamuodot on otettava nyt käyttöön sillä välin, kun odotamme varteenotettavaa vihreää vaihtoehtoa järkevällä hinnalla. Mahdollisuus on myös perustaa pohjoismainen sähköpooli Ruotsin ja Norjan kanssa ja katkaista letkut Eurooppaan. Täällä Pohjolassa sähköä riittää ja edullisin hinnoin, ilman eurooppalaista pörssihinnoittelua. Ratkaisuja on tarjolla, mutta miksi niitä ei oteta käyttöön, onkin hyvä kysymys.

Vihreä siirtymä pitää toteuttaa hallitusti

YK ja Euroopan Unioni ovat täysin ilmastohätätilan sokaisemia ja kaikki kansainväliset sopimukset sekä päätöksenteko menee ilmastonmuutoksen ehdoilla. Lisäksi Suomea viedään kansainvälisesti ja EU:ssa kuin kuoriämpäriä ja on hölmöydellään todellinen heittopussi. Suomi on heittäytynyt naiiviudessaan vihreän siirtymän mallioppilaaksi ja luulee saavuttavansa sillä kansainvälistä luottamuspääomaa. Kansainvälinen mainehaitta ja kasvojen menetys on pahempi kolaus Suomen itsetunnolle kuin oman kansan kurjistaminen ilmastokultin alttarilla. Siinä ei oma perustuslakimme paljon paina. Se, että Suomen aina tiedetään tekevän mitä muut käskevät, asettaa maamme neuvotteluaseman erittäin vaikeaksi Euroopan Unionissa, eikä meidän mielipiteillämme ole siellä merkitystä – isot maat vievät ja Suomi vain vikisee. Lisäksi näyttää siltä, että äänekkäimmät lobbarit saavat tahtonsa läpi EU:ssa, vaikka se aiheuttaisi haittaa muille maille. Ei kaikkea kansallisia päätöksiä tarvitse kysyä Euroopan Unionilta eikä EU:lla ole valtaa kansallisomaisuuteemme, kuten metsiin tai pohjavesiin.

Jos vihreä siirtymä toteutetaan hallitusti, otetaan kansan etu ja hyvinvointi huomioon, kuten muut maat tekevät. Suomi hoitaa myös metsänsä esimerkillisesti ja istuttaa aina uutta puuta tilalle, kun hakkuita tehdään. Kaikki kasvu nielee hiiltä tehokkaammin, kuin vanha suojeltu metsä, jossa lahoaminen tuottaa hiiltä. Jos kaikki hiilinielut ja myös suot laskettaisiin mukaan, Suomi olisi jopa hiilinegatiivinen ja riippuvainen tuontihiilidioksidista metsien kasvun vuoksi. Siksi meillä ei ole kiire tai ilmastohätätila, jonka vuoksi fossiiliset energiamuodot täytyy ottaa pois ennen kuin saamme korvaavia ekologisia vaihtoehtoja tilalle ja samalla hinnalla. Annetaan biopolttoaineille ja ympäristöystävälliselle energiamuodolle aikaa kehittyä, eikä kiireellä tai viheruskovaisten vaatimusten takia tuhota omaa kilpailukykyämme. Suomi on aina hoitanut ympäristöasiansa mallikelpoisesti ja samaa ympäristöpolitiikkaa täytyy vaatia muilta mailta sen sijaan, että kuritamme itseämme muiden maiden synneistä. Toisaalta Suomi voisi käyttää ilmastonmuutosta hyväkseen ja vaatia Euroopan unionin jäsenmailta korvauksia siitä, että ylläpidämme Euroopan keuhkoja metsäosaamisellamme. Meidän ei tarvitse alistua kaikkeen, vaan oman kansan etu on viisautta!

Osallistu keskusteluun!


40 kommenttia
Nimetön
#1

Ilmastonmuutos on totta, kuten kaikki luonnossa muuttuu koko ajan. Maailmankaikkeus on kaoottinen tila. Ihmisen tarkoitus ei maalaisjärjelläkään ole välttämättä lisääntyminen ja maapallon täyttäminen, vaan olla osa ekosysteemiä, tukea kasvillisuutta, ja vastaavasti kasvikunta tukee eläinkuntaa, selvä symbioosi. Tuohon kuuluu, maalaisjärjellä ajatellen, myös ravinteiden kierrätys, hiili mukaan lukien, ”kivihiili”, kuten ihminen on nimitystä keksinyt käyttää. Tuo on käytännössä puhdasta hiiltä, epäpuhtaudet tässä ohittaen. Hiiletön maailma on käytännössä täysin järjetön, kuten ravinto loppuu ilman lisähiiltä vain vuosissa, ehkä luokkaa 30 vuotta. Maapallon vulkaaninen toiminta on ylivoimaisesti suurin CO-lähde, jossa jopa miljoona kilometriä aktiivisia mannerlaattojen saumoja vuotaa laavaa, jonka tuottamat CO-päästöt kulkeutuvat valtamerenkin syvyyksistä ilmakehään siellä hapettuakseen hiilidioksidiksi. Edes piru ei pysty pysäyttämään näitä luonnon päästölähteitä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Vasemmistonuori
#7

Kaikki muutokset on hyvää jolla saamme rahaa !

-Pakotteet on ykkönen
-Ilmastonmutos on kakkonen,siis toiseksi paras asia

Näillä me saamme 50 Miljardia lisää rahaa / Vaalikausi lainaksi maailmalta.

Ehdottaisin että laitamme myös Kiinalle pakotteitya myös ,niin saisimme vielä 100 Miljoonaa lisää rahaa / vaali kausi
Keskitään vaan joku syyy,vaikka Uikuuri homma kun ne niitä työllistäää, otttaisivat Suomesta ja itä Helsingistä mallia miten niitä elätetään ettei työtä tarvitse tehdä ,sehän on hirveää että ne joutuu töitä tekemään.

Näin saisimme 150 Miljardia vaalikaudessa puhdasta rahaa Suomeen ,siitä vasta juhlat alkaisikin …mahtavaa kivaa….

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Vasemmistonuori
#14

Saisimme sillä rahalla Paljon Kiinasta Uiguureita tänne pakolaisiksi täyshoitoon, rakennetaan vaan Malmin lentokentälle kymmeniä tuhansia asuntoja heille,tilattaan Virosta raksa miehet tekeen niitä.
Ihan kuin saimme pakotteiden ansiosta Venäjältä Pakolaisten tulon suomeen Monin Kymmenkertaistettua.
Pakotteet ja siihen liittyvä ulkomaan velka on erittäin hyvä keino saada kasvua Pakolais siirtymään kuten tänä vuonna olemme nähneet, löimme laudalta kaikki entiset ennätykset mm. Sipilän kutsu huudon siitä saamme kiittää mainota Hallitustamme.
Näin Suomi kasvaa ja voimme nostaa sosiaali turvan tasoa kun laitamme pakotteita vaan ja otamme velkaa.
Saastutavat teollsisuus tehtaat joutaakin menemään kaikki konkurssiin.Kyllä sähköa töpsellissä riittää kun otamme velkaa vaan nja kyllä sosku laskut maksaa vaikka siihen muutama nolla perään tulisikin. Sähkön hinnan nousu on aivan turhaa vikinää.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ennustaja
#18

Tällä Suomen/ Eu:n / Usa:n poltiikalla ilmaston muutos tulee nopeasti, Ilmasto muuttuuu ydin pitoiseksi ! Ainakin Usa:ssa Euroopassa ja Venäjällä….mutta leviää se muuallekin tuulten mukana.

Malediiveille kannataisi muuttaa jos haluaa tulevaisuudessa hengittää puhdasta ilmaa…Venäjän Oligargit on jo siellä ja johto on menossa perässä.

Myös Australia voi säilyä mutta siellä on niin tiukat passi käytännöt…. Normaali ihmisellä ei ole sinne asiaa.Sanna marin on jo parhaillaan katselemassa suoja paikkaa sieltä, se saa paremmin maahan tulo/ oleskelu luvan,mutta se tulee tietenkin vielä Suomeen haastamaan riitaa ja sotaa !
Eihän pahimmat rosvot ja sodan lietsojat pakene kuin viimme tingassa. (rahojen kanssa) nöin se on ollut aina (jo ennen ajan laskun aikaa) ja tulee olemaan…

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Pohjolan ilmasto rajusti kylmenemässä
#8

Nyt näyttää vahvasti siltä, että on tulossa ihmiskunnan aikana kylmin talvi, joka johtuu auringon toiminnan rauhoittumisesta. Tuossa tärkein ilmaston muuttaja on aurinkotuulen tuoma plasmavirtaus, jota ilmaston kannalta vahvistaa poikkeuksellisen nopea maapallon magneettikentän heikkeneminen. Tuo kaikki näkyy selkeimmin mm. Kanadan pohjoisen saariston korkeapainealueen ja pohjoisen Atlantin polaarikierto, jossa Kanadan saariston lämpötila on noin miinus 40,0 C astetta ja pohjoisen Atlantin lämpötila on noin plus 5,5 C astetta, joka johtuu Golfvirran tuomasta lämmöstä. Tilanteen voisi pelastaa tuo aurinkotuulen tuoma plasmaiskut, joka sekoittaa täysin planetaarisen ilmakehänkierron, jossa mm. Suomeen tulee usein läntisiä Golfvirran lämmittämiä ilmavirtauksia, jossa kokonaisuutta ymmärretään ilmaston lämpenemisenä. Asia pitäisi ymmärtää hyvänä tuurina, lämmityskuluthan vähenee. Läntisten tuulien väheneminen tarkoittaa myös mannermaista kuivaa ilmastoa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Juuri näin, kommunistihallituksemme ei ole valmistautunut mitenkään rajuun ilmaston kylmenemiseen, vaikka viherkommunistit räyhäävät jatkuvasti ilmastonmuutoksesta. Väestön massamurhaaminen on luonnollista natsiviherkommunisteilta, mutta kuka helvetti ne äänesti maan eduskuntaan ja hallitukseen, joutaisi laittaa mielentilatutkimukseen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Tuosta Natsi -kommunisti nimestä tuli mieleen että On se kumma kun 2 maailman sodassa ne oli vihollisia….ja Natsit oli myös Juutaiasten vihollisia.
Nyt Natsit. Juutalaiset ja Kommunsitit on samassa porukassa Venäjän Ryssiä vastaan ! (Ukrainan Presitentti on Juutalainen) Suomen kommunsitit tukee sitä samoin Saksan Natsit !!!
Tuntuu että maailman kirjat on aivan sekaisin….
Mutta ei se on normaali kiertokulkua…Näin se maailma muuttuu ja on aina muuttunut.
Historian kirjoja kun lukee niin aina on taisteltu mutta porukat on aina muuttunut,eikä oikein järkevää selitystä koskaan ole miksi taistellaan. Varmaankin tappamisen ja vallan ja rahan himosta vaan.
Ihminen on maailman pahin peto,se on liian viisas ja liian hyvä mielikuvitus ,siksi viholliset vaihtuu ja tapetaan tappamisen ilosta. Esim. Eläin maailmassa kettu on ollut aina pupu-jussin vihollinen eikä se asia ole muuttunut mihinkään eikä tule muuttumaan,eikä kettu edes tappamisen ilosta pupuja tapa ,vaan ruuan takia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#20

Vielä oudompaa on Suomen kommunistien Natsien ja Juutalaisten tukeminen,koska Suomessa kommunitit puollustelee ja tukee Muslimien raiskaus ja pedofiili ja huume kultuuria.

Oudoksi asian tekee se kun mietitään että Israelissa jossa on maailman eniten Juutalaisia ,niiden veri vihollisia on muslimit.
Kun mietitään että Venäjän Ryssät sotii yhdessä Tsetseeni Muslimien kanssa Ukrainassa ja raiskauttaa niillä naisia ja lapsia siellä ja kun Komunsitit on aina olleet Neuvostoliiton kätyreitä ja itsenäisen Suomen vihollisia niin miten ne on vaihtaneet puolta niin että ajavat monilla rattailla.
Onko ne mennyt aivan sekaisin vai mitä ne hommaa???
Kun ne ei tiedä mitä ne kannattaa?
Varmaan yksi iso syy on se kun nyky Venäjä ei ole Kommunsitinen, jopa Eu on paljon enemmän kommunsitinen paikka kuin Venäjä.
Eu on kommunsitisempi paikka kuin Kiina vaikka siellä on (Nimeltään) Kommunsitinen puolue vallassa
Eu on Euvostoliitto siis Neuvostoliiton kopio aika pitkälle ! Tässä syy.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#25

Ei kannata enempää miettiä ja päätä vaivata näillä asioilla loppu tulos on että Ihmiset on ja on aaina olleet aivan sekopää hulluja ja tulevat olemaan ja piste.

Eläimet on pitäneet aina linjansa ja moraalinsa.
Eläimet ei ole esim. alkaneet homosteleen tai huumeita käyttämään vaikka luonnossakin on mm. sieniä
joilla voisi sekoittaa pään halutessaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#28

Otetaan esimerkki ihmisen hulluudesta ja raakuudesta Sairaaloisesta ihmiskokeiden teon halusta !
EU ON ”hyvä” ESIMERKKI TÄSTÄ HULLUUDESTA
.
Sekoitetaan kaikki yhteen sekameteli soppa kattilaan ja kokeillaaan milloin se kiehuu yli.

-Rajat (Reviirit)
-Rahat
-Velat
-Kulttuurit
-Uskonnot
-Moraalit
.Kielet ja kansallisuudet
-Sukupuolet (niitä jopa leikellään toiseksi)
-Homoudet
-Huumehörhöydet
-Pedofilia
-Politikkojen rosvous
-Natokin vielä mukaan siihen
jne….
Siis tehdään Velkarahalla Eu:sta tällainen sekameteli paska soppa kattila jonka rajoja yritetään suurentaa kokoajan jotta Politikto saisi Brysselliin lisää Miljoona virkoja !!!!

ON PÄIVÄNSELVÄÄ ETTÄ TÄMÄ KATTILA KIEHUU YLI !

Eihän eläin mailmassa tällainen rotujen ja reviirien väkisin sekoitus olisi onnistunut edes alkuunsa EI Ei ja EI ! Ihminen on niin tyhmä että sen pään voi sekoittaa Velkarahalla…..
Mutta KATTILA KIEHUU YLI !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#31

EU vetää suomalaisetkin pahnan pohjimmaiseksi. Suomi on matkalla historiansa kivikauteen, kehityksemme alkuun. Vain idiootti ei ymmärrä, miten kalliiksi EU tulee meille.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#32

Kaikki alkoi jo 9 v. sitten kun
Eu yritti ryöstää
Venäjän Huora-elättimaan ( Ukrainan )

Venäjä varoitti Eu:ta ja otti Krimin ja sanoi että loppu Ukraina ei tule Eu alueeksi.
Eu ei uskonut ! vaan alkoi tappeleen Ukrainasta kaikin keinoin Pakottein ,Raha ja aselähetyksin jne..
Eu ei usko vieläkään !
Kovapäsitä sakkia on velkaralla keitettävässa sekameteli soppakattilassa !

Itse Suojeluvaistoa ei ole kuin Paavo Väyrysellä joka yrittää kattilan kannen alta huudella että tulta vähemmälle !
Kaikki muut huutaa että ei muuta kun pökkyä lisää pesään vaan…
YLIHÄN TÄMÄ KIEHUU ,ON PÄIVÄN SELVÄÄ !!!

En Puollustele Venäjän raakuuksia,mutta en Eu:n laajennus ja rajan muutos pyrkimyksiäkään joka on pahin syyllinen koko hommaan !

Jos Kattila kiehutetaan tahallaan yli miltä nyt näyttää,se tarkoittaa että kattilan keittäjien ”mekka” Bryssel on vaarassa muuttua ydintuhkaksi
On aivan turha keittää kun Venäjä on sanonut että sen huora ei tule Kattilaan !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#36

Venäjä on yrittänyt hillitä kattilan kiehumista rajoittamalla energin myyntiä öljyä,sähkö ,kaasua ja seuraavaksi Ydinpolttoainetta.
Mutta Kattila kiehuu edelleen ja paska haisee ja palalaikka soi kun koko sekasotku tasnssii ympärillä ,ihmetellä täytyy että mistä Velkarahaa oikein riittää Eu alueelle ?????

PERSUJEN PITISÄ SANOA ETTÄ NYT JÄRKI JA MORAALI KÄTEEN JA JOKAINEN PALAA OMALLE TONTILLE JA REVIIRILLE JA ASUSTELEE JA ANSAITSEE SIELLÄ OMAN LEIPÄNSÄ NIIN KUIN ELÄIMET TEKEE.
Jos toisten reviirille tullaan sikaileen sellasiet pitää tietenkin ajaa vaikka asein pois !
Suomi on Suomalaisia varten ja rajat on vartiontia varten että reviirit ja rodut ja moraalit ja velat ja ym. pysyy omilla tonteilla.
Muuten kattila kieuhuu yli.
Se tarkoittaa 3. Maailmansotaa !’
Se ei ole kenekään muiden kuin politikkojen etu vaan…Persut Järki käteen nyt ! Väyrysestä malliia jos ei muuten tajuta !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#37

Ei se Ukraina mikään”huoramaa”ole.Väkisinhän ne”ryssät”siellä raiskaa naisia,vanhuksia ja lapsia.Ei niille kukaan omatahtoisesti ole persettään tarjonnu!!! 🙁

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#35

Totuus ilmaston muutoksen suhteen on se, että hiilidioksidin ei ole pystytty todistamaan vaikuttaneen ilmaston lämpenemiseen, kuten viimeinen jääkausi ei ainakaan päättynyt hiilidioksidin lisääntymisen johdosta, tämä on faktaa. Nyt hihhulit jo vaativat, että pitäisi todistaa, että lämpeneminen ei ole tapahtunut ihmisen aiheuttama lisähiilen vuoksi, naurua kolmanteen potenssiin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Suomeen lisää tieteen tekijöitä, kiitos
#38

Juuri näin, hiilidioksidin lisääntyminen on luonnon omia prosesseja. Tuossa merkittävin on maapallon mannerlaattojen saumavuodot, eritoten Tyynenmeren tulirenkaassa, joka vuotaa mustien savuttrajien kautta CO:ta, joka meriveteen vain vähän liukenevana karkaa ilmakehään, hapettuakseen siellä hiilidioksidiksi. Samaa näkyvämmin tekee pinnan tulivuorten laavavirrat sen päätyessä mereen. Mustien savuttajien määrää ei tunne käytännössä juuri kukaan, mutta arviot yli miljoonan tulivuoren päästöistä ovat se, että ne ovat jättimäisiä. Suomessa ei ole juuri syvänmeren tutkijoita, eikä halutakaan, koska se sotisi nykyisiä lapsellista ilmastopropagandaa vastaan. Jääkaudet muodostuvat perihelikiertymän seurauksena, jossa prekessioliike kierrättää kylmyyspistettä napatähtemme suhteen hieman eri aikataululla perihelikiertymän suhteen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kivihiili paras energia
#39

Mitä kylmempää, sitä enemmän hiilidioksidia, tuon voi jokainen itse todeta tälläkin hetkellä. Vastaavasti lämpötilan nousu vähentää lämmitystarvetta, kuten päästöjä. Ilmasto on kylmenemässä, ja päästöt kasvavat huippuunsa keskisen talven aikoina, kun vastaavasti ne vähenevät auringon lämmittävän vaikutuksen vuoksi, ja hiilensuunta on kohti kasvillisuutta. Tällä hetkellä vähähiilisiä paikkoja on poikkeusellisen vähän maapallolla. Kivihiili on paras energialähde, ja sitä riittää jopa 10 000 miljardia tonnia käytettäväksi, kun muut energiahuiput, jopa uraania myöten on ohitettu. Sodan kestävä hiilivoima on turvallisin, ja kestää kaikenlaiset säilytykset ulkosalla. Ei vuotavia öljysäiliöitä, ei säteilyhaittoja, ei ole tuulesta tai auringon paisteesta riippuvaista jne.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kunnia asiantuntijoille
#40

Täsmälleen näin, vain puolueeton asiantuntija on arvokkain neuvomaan, miten maassa energia-asiat pitäisi hoitaa kunniakkaasti ja ammattitaitoisesti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#26

EU on kommunistinen muslimijärjestelmä, siitä ei kahta sanaa. kun EU ottaa lompakon reunasta kiinni, rahat on jo jaettu sosialistiseen tyyliin. EU on myös muslimien ihannejärjestelmä, mm. Suomen viherkommunistit haluaa maahan kaikki maailman neekerit muslimimaista, Suomesta on tulossa muslimivaltio. Kun Euroopan enemmistö on muslimeja, alkaa valkoihoisten eristäminen keskitysleireille.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#30

Euostoliitto menee konkurssiin ensin se tappelee kaikkien kanssa ja sitten loppuu rahat kun Euro romahtaa ja arvo laskee ja tulee inflaatio (tämä on vasta alkua)
EUostoliitto alkaa tappeeleen kaikien kanssa nyt tapellaan vasta Venäjän ,seuraavaksi Kiina ja Usa …..jne ja muuta ei tarvitakkaan….ja lopuksi keskenään…. nyt jo Suomen hullut politikot yrittää saada sotaa Unkarin kanssa ja ampua omaan jalkaan Natoasiassa (ON PÄIVÄN SELVÄÄ ETTÄ UNKARI EI PÄÄSTÄ SUOMEA NATOON,SUOMEA JOKA ON UNKARIN PAHIN VIHOLLINEN EU:SSA )

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#34

Jatkoa …
Just sanottiin uutisissa 10 sekuntia sitten että Eu:lle ja Usalle on tulossa kauppa sota !

Kiinan kanssa sitä on yritetty saada aikaan jo kesästä asti. !

Venäjän kanssa sotaa on yritetty saada aikaan Shotsin Olympialaisista asti jo…siis n. 9 v niin kauppa kuin oikeaa sotaa !!

sairas paikka tämä Eu !!!

Politikot ajaa vain omia Bysselin miljoona virkojaan joka aiheuttaa tämän homman.

HAKKARAINENKIN RYYPPÄÄ VAIN BRYSSELISSÄ PIETIKÄISEN KANSSA !

Persujen pitäs panna Teuvo kuriin ennen kun sen aivot on tuhoutuu Sirpan tasolle sossöttämiseksi.
Ei se ihmisen pää kestä vuosikymmenien yhtäjaksoista juomista !

Maailmansotahan tästä tulee tällä menolla ja 3. alkaa sieltä mistä 1 ja 2 alkoi siis nykyiseltä Eu alueelta !!!

Muistakaa NATSIT ON NATSEJA,RYSSÄT RYSSIÄ JA JENKIT JENKKEJÄ….

Meidän pitäs olla Suomalaisia eikä kuulua mihinkään noihin paska porukkaan !!!!!

Eu -Trollaaminen on kriminalisoitava ja velkaantuminen pysäytettävä !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#19

Näin, auringon vahvimmat vaikutukset, etenkin ilmaston kannalta, voidaan jakaa kahteen osaan. Säteily tulee magneettikentän läpi, aiheuttaa omat hyvät ja hankalat asiat, kuten säteilyhaitat, mutta pitää myös maapallon kasvillisuutta yllä. Hiukkaspurskeet sen sijaan ovat vuorokauden ajoista, ja jopa vuodenajoista riippumattomia, joka tuhoaa mm. otsoneja, otsoniaukot, jotka eivät johdu jostain ponnekaasuista tai metaanista ym., kaikesta ihmisen keksimästä ilmastohömpästä, jossa ylikansoitumisen vuoksi hermoillaan milloin mistäkin, kunhan keksitään jotain kiusaa ja luodaan hyvää omatuntoa. Maapallon magneetikenttä ei muodostu mistään ytimen nestevirtauksista, vaan sisuksien elektronivirtauksista auringon painovoiman vaikutuksessa, kollektori-ilmiö. Jääkausi tulee, ihmisen voimatta asialle mitään. Pohjolan mannerosat saavat mannermaisen ilmaston, kuten kuuluukin, polaarikierto jättimantereilla ei ole uusi asia, eikä edes lämmin Golfvirtakaan ole voittamaton..

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Eiköhän tyhmempikin jo tajua, että koko ilmastokriisi on viherkommunistien ideologinen kusetus. On ollut ohjuskriisiä, kylmää sotaa, öljykriisiä, nälkäkriisiä – ja näissä kommunisteilla ollut aina sormensa pelissä.
Ainoa positiivinen asia tässä on, että länsimaat pääsevät eroon öljyriippuvuudestaan persläpimaihin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Demareiden ja muiden viherkommunistien tavoite, tärkein tavoite, on kaataa kapitalistinen maailma. Tämä kuuluu selkeästi sosialistisen internationaalin päätavoitteisiin, ja demarit ovat kyseenalaisessa järjestössä täysjäseniä. Muualla maailmassa, sivistyneissä maissa demarit ovat irrottautuneet järjestöstä, myös Ruotsissa. Leniniin tukeutuvat kotimaiset demarit ovat kuin kotiryssiä, jota on pidettävä tarkkaan silmällä, nuo kun myrkyttävät kaiken ympärillään.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Sisällisota edessä, ei mikään ihme
#12

Viherkommunistien tavoite on, että teollisuus ajetaan pois Suomesta. Kiina rakentaa noin 100 kertaa Olkiluodon joskus tuotantoon ehtivän voimalan verran hiilivoimaa, siellä ne työpaikat ovat vain lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä Suomi on menossa äärimmäiseen energiavajeeseensa, ja vielä keskelle ehkä historiamme kovimpana talvena.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#3

Jukka on aika lähellä totuutta , kun on alkanut miettimään ,että onkohan tässä jokin Suurempi äly / voima takana ” ilmastohömpötyksessä” ?! Keskiajalla oli sanonta , kun raha kirstuun kilahtaa , niin sielu taivaaseen vilahtaa !?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

eastfinn
#4

Ei voi kieltää etteikö ilmasto muuttuisi, onhan se sitä tehnyt jo maapallon alusta asti jo miljardeja vuosia ennen ihmistä tai mitään muutakaan otusta. Maapallolla on vain yksi iso ongelma, liian suuri populaatio.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jääkautta kohden mennään
#9

Se on liki 100 miljoonaa suuta lisää vuosittain, siinä se ongelma. Suomessa tuskin on mahdollista estää muutosta, kuten ei hiilivoiman lisäämistä, esim. Kiinassa, jossa on varauduttu lisäämään hiilivoimaa noin 100 Olkiluodon ydinvoimalan verran. Kun meillä, Euroopassa pyristellään hiilivoimasta eroon, Kiina lisää halpaa hiilivoimaa, ja samalla Eurooppa menettää viimeisenkin mahdollisuutensa kehittää edullista hiilivoimaa, joka elää vielä satojenkin vuosien päästä, kun uraani ja maakaasu ovat jo historiaa. Kannattaa muistaa, että edulliset kivihiilen hiilivedyt ovat täysin hallittavia ja palvelee monia eri tarkoituksia sekä energian että ruoan tuotannossa. Suomalaisten suurin munaus on eristää itsensä tuosta maailmankaikkeuden älykkäimmästä ja riittävimmästä energiasta, joka takaa elämän maapallolla, joka voidaan varastoida pihalla sateessa, ei haise, kestää sodat, materiaalien avulla voidaan tehostaa kasvihuoneiden tuottavuutta, joka pelastaa meidät ilmaston kylmetessä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

On Ilmasto tietenkin muuttunut !

Ennen oli jääkausi !
Sitten joku älypää Henry keksi piikki pyörä Fordson Traktorin joissa oli niin tehokas lämmityslaitekin ettei tarvinnut edes jää rapaa ! ja Ford autot jotka löi tulta pakoputkestakin paukahdusten kera ja ilmasto alkoi lämpeneen ja jäät suli !

Taitaa olla Henry Ford pahin syyllinen koko hommaan !

Pitää kieltää kaikki autot ja Traktorit jotta jääkausi palaisi ,ois aivan ihanaa kun ois jääkausi ja jääkarhut palaisi Helsingin keskustaan,nyt niitä ei ole kuin Korkeasaaressa vaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Hevonen tuottaa myös metaania, kuten porotkin
#16

Ja tilalle miljoonia hevosia, jotka työntävät metaania siinä, kuin naudatkin. Hevonen on kova pieremään metaania, etenkin kun se vetää kommunisteilla lastattuja busseja. Kenenkään ei kannata luottaa siihen, että ihmiset, ne miljardit, alkaisivat kävelemään, kun se Ford laitetaan navettaa levolla odottelemaan järjen paluuta. Intiassa 16 miljoonaa nautaa työntää metaania mielin määrin rauhassa, mutta Suomen 800 tuhatta nautaa pitäisi hävittää ruoantuotannosta, voi helvetti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#21

Juuri näin, maailman märehtiviä luonnossa miljoonia kertoja enemmän, kuin Suomessa on lypsäviä. Jos suomalaisten lapsilta viedään maitotuotteet ja liha, niistä tulee aikamme helvetillinen aivokääpiölauma, joka velkaannuttaa meidät persettä myöten.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#22

Siinäpä se just vitsi piileekin, kun sitä Ford:dia ei voinut ajaa navettaan kun kaikki lehmät olisi kuollut häkämyrkytykseen (siksihän se jääkausi loppui kun se tuhosi ilmakehän) siksi heinät levitettiin käsin ja siitä syystä maa jusseilla ei ollut helevetin iso maha kuten nykyään, kun ne joutu tekemään töitäkin jääkaudella palkkansa etten ,nyt ei tarvitse kuin täytellä Eu tukiais lappuja ja nuolla kirjekuoria kiinni ja rahaa tulee joka ovista.
Mutta onhan sitä Eu:lla rahaa ja Suomella Diapetes ja verenpaine ja astma lääkeitä millä hoitaa iso mahaisia eläinrasvalla mässäileviä maajusseja.
Semmoista se on tämä ilmaston muutos. Siksi ois parempi kun saatas jääkausi takaisin niin ois terveempiä ihmisetkin.
Helsingistä kantautuu hyviä uutisia että jääkausi on palaamassa siellä on hiihdetty jo viikkoja ja mursukin viimme kesänä nähty kun autolla ajoa ja pysäköintiä on rajoitettu keskustassa .

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Vihreiden perseet jäässä pian
#27

No, ei ne kaikki ruokaa tuottavat ole talipalloannikoita, vyötä on kiristettävä vuosittain, ja nykyisin päivittäin. Ilmasto muuttuu, kylmempään suuntaan, maailmankaikkeus on käytännössä absoluuttinen kylmä, ilman tähtien toimintaa. Tuota vihataan tällä hetkellä, ja toisaalta yritetään hyödyntää. Elämä on tähtien ansiosta mahdollista, ja maapallon ominaisuudet jakavat elämän eri vyöhykkeille. Kaupungit ovat lämpösaarekkeita, joissa on keskimäärin noin 5 C astetta lämpimämpää, ja kun miljoonakaupungit lisääntyvät kuution käyrässä, tuo nostaa keskilämpötiloja väistämättä. Tuosta ei kuitenkaan kannata menettää yöuniaan. Yle oli keksinyt uuden sanan ilmastonmuutokseen, äärevöityy, joka oli liitetty mannermaisen ilmakehän liikkeen aiheuttamaan kuivuuden lisääntymiseen. Ilmiö liittyy aurinkotuulen hiipumiseen, jossa Atlantin mataloiden vaikutukset jäävät lähinnä paikallisiksi, ja pohjoiseen Eurooppaan työntyy ääreisiä kylmiä korkeapaineen aiheuttamia siperialaisia ilmavirtauksia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#29

Yle äärevöityy ilmastonmuutoksesta paskan jauhamisessa, ja saa paljon rahaa. Joskus voisi tutkia, kuinka paljon ylelle maksetaan korruptiota mutkan kautta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Vihreät heitettävä hallituksesta vankilaan
#33

Juuri näin, tämän talven osalta voi sanoa, että kylmä talvi on tulossa, kylmenevä ilmasto ei juuri ole mahdollisuus. Tieteellisesti tilanteen tekee ihmisen kannalta hankala totuus, matalapaineet jäävät jatkossa Atlantille, ja jopa tukee siperialaisia tuulia, eli ilmastollisesti tilanne on kaikkea muuta kuin lämpeneminen. Mannerilmasto mm. pohjoisessa Euroopassa, jossa Siperian korkeapaineet hallitsevat, tekee elämän helvetin kylmäksi. Kaakkoistuulet tuo Suomeen lunta ennätys paljon, kunnes Suomenlahti jäätyy, joskin kylmyys lisääntyy, kun loppuvuoden lämmöt ovat karanneet merestä. Nyt on viimeinen hetki tehdä katastrofia varten suunnitelmia, ja ennen kaikkea ottaa kivihiiltä varastoon niin paljon, kuin sitä on saatavana. Nyt on ilmastoleikki todellakin loppu, ihmishenget ovat vaarassa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

eastfinn
#5

Follow the money, tuo Amerikan poliisien ohje koskee myös nykyajan anekauppaa, päästöoikeuksia. Kyseessä on maapallon historian suurin kusetus

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Mitenhän se sopii ilmaston muutoksen arvojen kanssa yhteen kun Vihreiden ja Vasemmistoliiton ihannoimat kansanryhmät polttaa Huumepäissään sähköpotkulautoja kaduilla Belkiassa ja Hollannissa ?
Niistähän nousee aikamoiset saasteet kun akut ja muovit palaa.
Mitähän Lilli Andersonni ja Ohisalo tähän meinaisivat ?
Eikait niillä vaan ole kasinais moraaliset arvot ?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

On se helevetti, kuka perkele äänesti nuo
#17

Yhteiskunnan ***sonnit ja ***salot ovat pikkupieruja, joiden elämäntarkoitus on vain kaataa yhteiskunta, ei muuta. Näitä ei pidä päästään yhteiskunnan päättäviin elimiin, ei koskaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#23

Tuppurainen se vasta melko mestari selittäjä onkin.

Se selitti että Kun Suomalaiset on pantu maksamaan Natsien sotakassaan kymmenkertaisena sähkönhintana Miljardeja…niin se selitti senkin vahingossa että kun valtio (Fortum) pelasi uhkapeliä Johdannaissopimuksilla niin sähkön hinta johtuu siitä !!!

Vittu Johdannaissopimuksethan on tehty siksi että Natsien ryöstö saadaan näyttämään lailliselta touhulta !

Natsi se on Tuppurainenkin kun niiden asiaa ajaa ja Fortumin Natsi Hallitusta suojelee jossa on saman verran Saksalaisia Natseja kuin Suomalaisia Valkoisia !

Kumma kun ei ole Ryssiä vielä haalinut sinne vaikka 5 Miljadia rahaa sinnekin lähetettiin ,nyt Tuppurainen eikäö kukaan muu Fortumista ei uskalla mennä edes kyseleen rahojen perään ja sähkön hinta nousee edelleen….
Jotta saadaan Ukraina maan tasalle !
Se ei ole halpaa hommaa tuo sotiminen siihen tarvitaan koko kansan rahat sähkö ja pensa laskusita ne on helpoin ryöstää ja seuraavaksi veron korotuksin..

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#24

Nehän saatanat on päässeet luikertelemaan ihan joka instanssiin!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000