Perussuomalaiset

Suvi Karhu

Suunnanmuutos alkoholipolitiikkaan!

Keskusta esittää virallisessa eduskuntavaaliohjelmassaan ns. kolmosoluen poistamista kaupoista. Perusteluina käytetään mm. pyrkimyksiä vähentää alkoholin kulutusta ja alkoholikuolemia. Mielestäni tavoitteet ovat jalot, mutta keinot päästä niihin ovat täysin väärät ja toteutettuina veisivät meidät yhä kauemmaksi tavoitteista.

Suomessa oluen verotus on tällä hetkellä kirkkaasti EU-maiden korkein, 1,51€ litralta. Toisena tulee Iso-Britannia, jossa vero on 1,09€/l ja kolmantena Irlanti 1,06€/l (1). Suomessa on nostettu alkoholiveroa vuosina 2008, 2009 kahdesti, 2012 ja 2014. Silti todetaan, että alkoholijuomista kannetut verotulot laskivat vuonna 2013 4,3%, niiden arvioidaan pysyvän ennallaan 2014 ja uudestaan laskevan vuonna 2015 2% (2). Vuodesta 2008 vuoteen 2013 tuotot alkoholiverosta ovat nousseet yhteensä 244 milj. €. Samaan aikaan esimerkiksi oluen verotus on noussut kolmanneksella (19,45€/l puhtaasta alkoholista 29,90€/l). Alkoholin kulutus on laskenut hieman kyseisenä ajanjaksona, mutta suurin osa tuottojen putoamisesta selittyy matkustajatuonnilla. Viime vuonna matkustajatuonti  kasvoi jälleen aikaisempien vuosien tapaan ja etenkin oluita ja siidereitä tuotiin huomattavasti enemmän (3). THL:n raportissa on tosin epäilty olevan todellisuutta alhaisemmat lukemat.

Tosiasia on se, että alkoholin ongelmakäyttäjiä arvioidaan olevan Suomessa noin 6-10% kansasta. Alkoholin vuoksi Suomessa kuolee vuosittain n. 2000 henkeä ja alkoholikuolemat ovat viimeisten vuosien aikana vähentyneet. Toisin kun Keskusta väittää, alkoholi ei todellakaan ole työikäisten yleisin kuolinsyy Suomessa. Edelle menevät mm. erilaiset syövät ja kasvaimet, sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet sekä tapaturmat ja väkivalta (4). Eräiden arvioiden mukaan 10% kansasta juo yli 50% alkoholin kokonaiskulutuksesta. Kuitenkin siis kohtuukäyttäjinä olevat 90% joutuu kärsimään kaikista toimista, joita alkoholin verotukseen tai saatavuuteen tehdään.

Tarvitsemme Suomeen juomakulttuurin muutosta. Sitä ei saavuteta vaikeuttamalla alkoholin saatavuutta, jolloin ihmiset ostavat varastoihinsa yhä isompia määriä alkoholia, jolloin houkutus sen kuluttamiseen kerralla kasvaa. Moni meistä tietää, että harkintakyky alkaa muutaman annoksen jälkeen heikkenemään, jolloin helposti juo vielä sen muutaman lisää, vaikka alun perin ei ollutkaan aikomusta (vrt. sanonta: ”Mennään yhdelle”). Matkustajatuonti ja sen hulppeat määrät myös kasvattavat kulutusta. Todennäköistä onkin, että ilman alkoholiveron nostamista ja sen vuoksi kasvanutta tuontia kulutus voisi olla jopa nykyistä alhaisempi.

Alkoholin saatavuutta tulee helpottaa, jolloin ihmiset eivät osta sitä suuria määriä varastoon. Alkoholiveroa tulee välittömästi laskea vuoden 2008 tasolle, jolloin matkustajatuonti vähenee merkittävästi. On arvioitu, että tällä hetkellä vähintään viidennes kulutuksesta on tuontialkoholista, jolloin veromenetykset valtiolle on n. 267 milj. € vuodessa. Jos pudotamme verot vuoden 2008 tasolle, menetämme verotuloja n. 244milj. €. Pienen oluttölkin hinta putoaisi tällöin n. 17 senttiä, joka tarkoittaisi reilut 4€ 24-packilta. Vaikka hinta jää kalliimmaksi, kuin Virossa, jossa oluen verotus on vain 0,30€/l, matkustajatuonti laskisi sitä mukaa, kun Suomessa hinnat laskevat. Lisäksi puhtaan alkoholin kokonaiskulutus laskisi, sillä Virosta tuodaan usein vahvempaa A-olutta.

Alkoholiveron laskun lisäksi vahvat oluet ja viinit on laskettava ruokakauppoihin. Tämä ehkäisisi entisestään varastointihinkuja, jolloin kulutus laskisi ja saatavuuden parantaminen edistäisi juomakulttuurimme muutosta positiivisempaan suuntaan. Jos haluamme oikean radikaaleiksi heittäytyä, jota todellakin toivoisin, anniskeluravintoloille tulisi myöntää verohelpotuksia sekä vapaat aukioloajat, jolloin ravintoloiden hinnat laskisivat, ravintolakäynnit kasvaisivat, työpaikkojen määrä kasvaisi ja lisäksi tyypilliset jonotustilanteessa syntyvät rähinät nakkikioski- ja taksitolpalla vähenisivät, sillä ihmiset eivät lähtisi täsmälleen samaan aikaan kotiin. Myös perinteinen viime hetken paniikki ennen pilkkua, jolloin on pakko nopeasti tilata viisi viinashottia, poistuisi. Haaveissani siintää USA:n tapainen alkoholikulttuuri, jossa muutaman alkoholiannoksen juominen yhdistyy kavereiden kanssa illanviettoon laadukkaan ruuan ja pub-visailujen äärellä.

Viitteet:
1. http://www.mynewsdesk.com/fi/panimoliitto/images/oluen-verotus-eu-maissa-2014-268705
2. http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2015&lang=fi&maindoc=/2015/tae/hallituksenEsitys/hallituksenEsitys.xml&id=/2015/tae/hallituksenEsitys/YksityiskohtaisetPerustelut/11/08/04/04.html
3. http://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/paihteet-ja-riippuvuudet/alkoholi/alkoholijuomien-matkustajatuonti
4. http://www.stat.fi/til/ksyyt/2013/ksyyt_2013_2014-12-30_tau_001_fi.html

Osallistu keskusteluun!


4 kommenttia
Mika Kostamo
Hämmentynyt
#1

Keskustan vaaliohjelman laatijat ovat taatusti jostain muualta kuin tästä maailmasta! Ovat lainanneet ohjelmansa jostain 50-luvulta? Niin sen on pakko olla! Aivan sekaisin kaikki siellä ainakin ovat…

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Persut ei persettä myy
#2

Tämän takia örveltäjä Juopot eteläeuroopan lomakohteissa onkin Suomalaisia,Ruotsalaisia ja Englantilaisia (Ruotsista ei kaljaa edes kaupasta saa) Siinä suhteessa se on vielä enemmän Europan takapajula kuin Suomi.
(Ruotsalaiset juotuu hakemaan kaljansa mm. peräkärryllä Saksasta)

Hinnoittelulla ja saatavuudella on aivan selvä vaikutus käytökseen,Etelä euroopassa ihmetellään juuri noita 3 kansallisuuta, miksi pitää yrittää juoda niin kuin viimmeistä päivää kaljaaolisi saatavilla ,ne ei ymmärrä sitä koska siellä ei koskaan ole saatavuus/hinata ongelmaa jonka takia ei ole loout pelkoa olisi että kaljat tai rahat juomalla loppuisi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Hyvä Suvi,

Kirjoittamasi teksti sisältää omia väitteitäsi ja mielipiteitäsi, joille ei juurikaan löydy pohjaa. Lähes kaikkien väitteittesi kohdalta täytyy todeta, että tutkijoiden ja asiantuntijoiden tekemät arviot asioista ovat juuri päinvastoin.

Erikoistutkija, tutkija ja johtava asiantuntija kertovat seuraavassa miten asiat todennäköisimmin ovat.

”Alkoholipolitiikkaa ei voi korvata vain huono-osaisiin kohdistuvilla toimilla

Vaikka alkoholiongelmat yhdistyvät usein huono-osaisuuteen , ei nykyisenkaltaista alkoholipolitiikkaa voida korvata huono-osaisiin kohdistuvilla toimilla. Alkoholispesifissä hoidossa ja huono-osaisten palveluissa on kyse ennemminkin kansalais- ja ihmisoikeuskysymyksestä kuin väestötasolla tehokkaasta strategiasta vähentää suomalaisten alkoholihaittoja.

Suhtautuminen päihtymiseen ja alkoholihaittoihin merkittävässä roolissa

Haittojen synnyn ja niiden vähentämisen kannalta oleellista on, miten kulttuurissa suhtaudutaan päihtyneenä käyttäytymiseen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja miten alkoholihaittoja siedetään.

Etenkin miehet suhtautuvat humalaan sallivasti

Suomalaisen alkoholikulttuurin olennaisimpiin piirteisiin kuuluu etenkin miesten hyvin salliva suhtautuminen humalaan.. Nuoria ja nuoria aikuisia koskevien laadullisten tutkimusten mukaan ongelmallisena koetaan sosiaalisiin sääntöihin sitoutumaton juominen.

Alkoholihaittojen ehkäisyn kannalta on merkittävää, että ihmisten sosiaalisissa tilanteissa kokemat haitat ja tilastoissa ilmenevät haittariskit noudattavat eri logiikkaa.
Juomisen kokeminen ongelmattomana ei takaa haitattomuutta

Niinpä juomisen kokeminen ongelmattomana ei ole tae etenkään pidemmän aikavälin haitattomuudesta, koska vain hyvin harvassa juomistilanteessa alkoholin käytön vakavat riskit tulevat todellisiksi ja koska riskialttiisti juovilla ongelmakuluttajilla juominen voi jatkua vuosia ilman koettuja haittoja.

Lisäksi haittoja voivat joutua kokemaan ulkopuoliset ihmiset siinä missä juoja itsekin, mutta muille aiheutetut haitat eivät todennäköisesti välity omaan humalakokemukseen yhtä suorasti ja voimakkaasti kuin itselle aiheutetut haitat.

kirjoittajat:
Pia Mäkelä (VTT, erikoistutkija, THL)
Katariina Warpenius (VTM, tutkija, THL)
Esa Österberg (VTM, johtava asiantuntija, THL)”

lähde : thl.fi

Viinin tulo ruokakauppohin lisäisi tutkijoiden mukaan kulutusta 10%, kulutus ei suinkaan laskisi.

Alkoholikuolemat ovat toiseksi yleisin työikäisten miesten kuolinsyy, ja rajussa kasvussa sekä miehillä, että naisilla.

”Alkoholi ja itsemurhat ovat työikäisten yleisiä kuolinsyitä

Alkoholikuolleisuus poikkeaa verenkiertoelinten sairauksista ja syövistä siinä, että työikäiset kuolevat alkoholinkäytön vuoksi yleisemmin kuin väestö keskimäärin. 60 työikäistä miestä ja 15 naista sadastatuhannesta menehtyi alkoholin aiheuttamiin sairauksiin tai alkoholimyrkytyksiin vuonna 2009. Neljäkymmentä vuotta sitten 24 miestä sataatuhatta kohden kuoli alkoholin vuoksi, ja naisten alkoholikuolemia ei ollut juuri lainkaan. (Kuvio 5.)

Kuvio 5. Alkoholiperäisiin tauteihin ja tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen kuolleisuus ikävakioituna 100 000 henkeä kohden vuosina 1969–2009.

Lähde: Kuolemansyytilasto. Tilastokeskus.

Osa alkoholiperäisten kuolemansyiden kasvusta saattaa johtua siitä, että nykyään alkoholiperäisiä syitä kirjataan kuolintodistuksiin entistä laaja-alaisemmin. Suurin syy on kuitenkin alkoholin käytön lisääntyminen: suomalaisten alkoholinkulutus on kolminkertaistunut vuosina 1968–2008. Miesten alkoholinkulutus on hieman yli kaksinkertaistunut ja naisten lähes kuusinkertaistunut. Suomalaiset kuluttavat jo henkeä kohden enemmän alkoholia kuin italialaiset, eikä ero Ranskaankaan enää ole suuri. (Mäkelä ym. 2010; Mäkelä ym. 2010.)

Niin suurkuluttajien määrän kuin heidän juomansa alkoholin määränkin arvioidaan lisääntyneen 2000-luvulla (Päihdetilastollinen vuosikirja 2010). Alkoholin kulutukseen vaikuttavat myös alkoholipolitiikan ja taloustilanteen muutokset. Esimerkiksi vuonna 2004 toteutettu alkoholiveron alennus lisäsi alkoholikuolleisuutta (kuvio 5).

Alkoholin ohella itsemurha on työikäisten yleinen kuolemansyy. Itsemurhan teki vuonna 2009 hieman yli 1 000, ja kolme neljästä itsemurhan tekijästä oli miehiä. Erityisesti 1990-luvun vaihde oli mustaa aikaa: 60 työikäistä miestä ja 15 naista sadastatuhannesta teki itsemurhan. Vuonna 1995 itsemurhakuolleisuus palautui jo 1970-luvun tasolle.”

lähde :tilastokeskus

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Vaikka tuossa Suvin tekstiä vähän moitittiin pitäisi maalaisjärjen ja ihan tosielämän asioiden kertovan edelliselle miten tutkijoiden tutkimukset eivät jälleen kohtaa tosielämän kanssa.

Pakko vielä palata tuohon Suvin tekstiin jossa oli juttua siitä miten Etelä – Euroopassa ihmetellään Suomalaisten viinan örvellysjuomista. Tottahan sitä on pakko tankata kun kerrankin saa halvalla ja läpiyön.. Toista se on siellä paikallisilla kun alkoholikulttuuri on muotoutunut aivan toisenlaiseksi. Sallivaksi. Sitä kautta väki ei pidä alkoholia jonain status juomana kuten me täällä. Sehän on aina vähän kovempi sälli joka pystyy vetämään överit milloin missäkin vaikka olis kuinka kallista.

Suomi on niin kaukana menneisyydessä näiden uusien uudistusten ja jo ennen niitä voimassaolleiden säätelyiden kanssa, että ihmettelen jos alkoholista ei tule pikkuhiljaa vielä pahempaa ongelmaa ja pontikan ym keitto lisäänny kummasti kuten kieltolain aikaan. Tupakit pantiin piiloon ja niiden myynti kasvoi, syynä ihmisten tapa alkaa ostamaan ”varastoon” ettei tarvitse koko aikaa ostaa. Kun sitä on varastossa myös käyttö on helpompaa ja tapahtuu useimmin.

Itse olen lapsuuteni ollut alkoholistin kanssa ja jopa uskon, että hänkin olisi ollut erilainen jos viina ei olisi ollut tuollainen asia mitä se nyt on. Toisaalta en usko pätkääkään siihen, että nämä nyky säännöt olisivat vähentäneet hänen kulutustaan ja väkivaltaa tippaakaan. Ehkä hän olisi saattanut raivostua muutaman kerran useammin mutta viinansa olisi saanut edelleen. Ei se ole mistään hinnasta tai mainonnasta kiinni. Päin vastoin.

Pakko vielä linkata ihan hyvä teksti asiasta.

http://www.selantakana.fi/2015/01/alkoholilakiuudistus-mita-vi-se.html

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000