Perussuomalaiset

Sirpa Abdallah

Ministeri Lintilä ja BF:n koronatukien laillisuus

Ministeri Lintilä totesi eduskunnan kyselytunnilla eilen torstaina, ettei BF:ia koskeva lainsäädäntö sovellu tähän tilanteeseen eli koronatukipäätöksien oikeudenmukaisuuteen. Näin kaiketi tuo ministeri Lintilän toteamus on tulkittavissa. Totta tosiaan noin on lakia Business Finlandia (rahoituskeskus) lukiessani. Laissa nimenomaan on säädetty poikkeustilanteita rahoitettaessa vaadittavan erillistä valtioneuvoston asetusta. Lain 3 §:n 3 momentissa edellytys on esitetty; ”Rahoituskeskus suorittaa lisäksi ne elinkeino- ja innovaatiopolitiikan suunnitteluun, selvityksiin, kokeiluun ja seurantaan liittyvät tehtävät, jotka työ- ja elinkeinoministeriö sille tulosohjauksessaan antaa tai jotka sille erikseen valtioneuvoston asetuksella säädetään.

Miksi hallitus kuitenkin lähti ”soitellen sotaan” eli käyttämään koronatukien päättäjänä BF:ää (Business Finland ) näiden miljarditukien jakajana? Eikö ole tullut mieleen, että olisi ollut antaa se kyselytunnilla mainitsemanne valtioneuvoston asetus tukienjakoon liittyvistä maksuperusteista (poikkeavat laissa mainituista maksuperusteista)? Marinin hallituksen toiminta tässäkin kohtaa on vastuutonta verorahan kylvämistä kuten on voitu uutisoidun perusteilla todeta. Tukia on myönnetty varakkaille yrityksille uusien toimintojen suunnitteluihin, vaikka nuo yritykset eivät ole sanotusti ainakaan kärsineet koronaepidemiasta. Ylipäänsä laki BF:stä koskee normaaliolotilojen rahoitustoimia.

BF:n kotisivulla kerrotaan Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Rahoituksesta tarkemmin kerrotaan häiriötilanteissa Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta emme korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.”

Miten on mahdollista rahoituskeskuksen antavan edellä mainitunlaista tietoa ilman, että on annettu valtioneuvoston asetusta häiriötilan rahoittamiseksi? Onko valtion yhtiöissä käytössä laajemminkin lainvastaista toimintaa?

Edelleen BF näyttää lupaavan asetuksen puuttuessakin häiriötilanteessa palvelun pelaavan kertomalla siitä näin Business Finlandin rahoituspalvelut joustavat koronavirusepidemian keskellä, ja yritysten ei tarvitse olla huolissaan meneillään olevista tutkimus- ja kehityshankkeista. Rahoituspalvelumme toimivat poikkeustilanteesta huolimatta normaalisti.” Nyt kuitenkin näyttää uutisoinnin perusteilla koronatukea käytetyn laissa tarkoitettuihin normaalioloja vastaaviin toimiin.

Edelleen sopii kysyä, miksi hallitus lähti jakamaan koronasta johtuvaa yritystukea BF:n kautta, kun oli selvää lakiin perustuen, ettei BF voi myöntää tukea kuin suunnitelmallisesti yrityksen kehittämiseen uusia tuotteita luomalla tai toimintatapoja muuttaen.

Ei siis voitu alunperinkään lakia noudattaen myöntää tukea korvaamaan menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Tämän hallitus tiesi antaessaan BF:lle tukea myönnettäväksi sitä hakeneille yrityksille (mainitut yritysmuodot ja 6-250 työntekijää), vaikka eduskunta oli jo vaatinut tukea annettavan/myönnettävän juurikin eduskunnan päätöksellä pakolla määräajaksi suljetulle yritystoiminnalle ja joille aiheutuu kassavarojen pienuudesta johtuen suuria vaikeuksia, jopa konkurssin uhka, kiinteistä maksuista suoriutumiseen. Tuon pitäisi olla ehdottomasti ensisijainen tuen myöntämisperuste, jollei valtioneuvosto anna rahoituskeskukselle suorittavaksi lisäksi ne myöntämisperusteet jotka erikseen valtioneuvoston asetuksella säädetään.

Valtioneuvosto ei ole antanut erillisasetusta, vaikka sellainen on ollut tarpeen jo laissa mainittuna toimena, kun lisätään rahoituskeskukselle tuen myöntämisperusteita.

Marinin hallitus näyttää käyttäneen poikkeustilannetta hyödyksi omaa puoluepoliittista etuaan ajaen tavalla jota ei tulisi pitää hyväksyttävänä, ei yhdenkään jo tukea BF:n kautta saaneen kohdalla, sillä suoratuki koronan varjolla ei saa olla myöntämisperusteena ilman valtioneuvoston asettamaa erillistä laissa tarkoitettua asetusta.

Asettaisin itse kysymyksen alaiseksi ministeri Lintilän mainitseman valtioneuvoston erillisasetuksen laatimisenkin koronatuen jakamisperusteista ilman vastaavaa lainsäädäntöä. Eikö koko eduskunnan tule ensin päättää koronatuesta lailla, eikä yksin valtioneuvoston asetuksella myöntämisperusteista? Itse en löytänyt eduskunnan tehneen lakipäätöstä koronatuen maksamisesta.

Osallistu keskusteluun!


27 kommenttia
Nimetön
#1

Korona-avustukset on tarkoitettu hätäavuksi yrityksille, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin hallituksen rajoitustoimien vuoksi. Niitä ei ole tarkoitettu ”kehitys”hankkeisiin, joiden anomuksien teossa konsulttiyritykset ja kaiken maailman kaarnalaivapellet ovat varsin taitavia. BF voi sääntöjensä mukaan jakaa (vero)rahojamme vain kehityshankkeisiin, joten sehän on päivän selvää, että BF on täysin väärä firma jakamaan korona-avustuksia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#6

Olen täydellisesti samaa mieltä kanssasi. Lisäksi näyttäisi jopa siltä, että BF:lle Marinin hallitus on antanut tehtävän johon ei ole laillista perustetta, koska valtioneuvosto ei ole antanut erillisasetusta koronatuen määräytymisperusteistä joiden tulee poiketa olennaisesti BF:n laissa määritellyistä tuen normaaliajan määräytymisperusteista.

Mielenkiinnolla seuraan miten Valtiontalouden tarkastusvirasto tulee huomioimaan lainvastaisen menettelyn niin hallituksen kuin BF:n taholla. BF nettisivuillaan antaa ymmärtää ilman erillisasetusta, että koronatukea voi hakea BF:n laissa asetetuin perustein, mutta hakemista rajoitetun koskemaan tiettyä rajoitettua yritysryhmää (kts kirjoituksesta).

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#10

Jos tuollaisia sosiaali tukia yrityksille jartaan ne pitäs jakaa tasapuolisesti kaikille eikä niin että osa saa jätti potin ja rehelliset jotka ei saa joutuu maksumiehiksi.

Tämähän huonontaa rehellisten yritysten asemaa kilpailussakin kun kepulikonsteilla rahaa vedetään !

Sama on kaikissa sosiaali tuissa !

Ja politikkojen julkisen rahan ryöstöissä

VIRONVEROMALLI SUOMEEN NIIN SAA LOPETTAA JA PAINAA MINIMIIN LÄHES KAIKKI TUET SOSIAALI TUET , YRITYSTUET .MAATALOUSTUET JNE… kONKURSSI TÄLLÄ MENOLLA TULEE !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#15

Pitää muistaa että sikamaisilla sosiaali tuilla Suomeen houkutellaan pakolaisia ja terroristeja ja Pedofiileja välimeren takaa !!!!
Ei ne Viroon mene eikä jää vaikka Viabaltikaa tulisivatkin kun ne ei houkuttele niitä rahalla !!!!

Yrittäjien tukia arvostellessa pitää kuitenkin muistaa se tosiasia että.

-SOSIAALIPUMMI OLI SE PAKOLAINEN TAI KOTIMAISTA ALKUPETÄÄ VIE VUOSIKYMMENIEN AIKANA 1-2 MILJOONAA EUROA RAHAA !!!!!!

-HUIPPU POLITIKKO VETÄÄ JOPA 10-20 mILJOONAA EUROA SAATANA !!!!!

-MAAJUSSI VETÄÄ SOSIAALI AVUSTUKSIA JOPA 5-10 Miljoonaa !!!

Siihen verrattuna jos joku yritys pelastetaan ja se maksaa 0,1 Miljoonaa se on pieni raha ! varsinkin kun se maksaa veroina sen monin kertaisesti takaisin !

Siinä mielessä ymmärrän sen mutta en siinä kun toiset saa ja toiset ei se on väärin !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#18

On todella törkeää että Persukansan edustajia on ollut näitä tukeja ryöstämässä !!!! Saatana ! koko puolueen kannatus tulee kärsimään tästä jos ne ei maksa takaisin niiitä !!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#19

PITÄÄ MUISTAA ETTÄ KANSANEDUSTAJAT ON YHTEISKUNNA ELEÄTTEJÄ NUMERO YKKÖSIÄ !!!!!!!
NE MENEE PAKOLAISTEN JA MUIDEN SOSIAALIPUMIEN OHI KIRKKAASTI !

NIIN SITTEN NE SAATANAN ROSVOT MENEE VARASTAMAAN VIELÄ YRITTÄJIEN HÄTÄAPU RAHOJA !!!

PERUSUJEN ON VAADITTAVA JUSSI HALLAAHOA LAITTAMAAN PUOLUEESSA KURINPALAUTUS NYT HETI !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#20

Järkipersulle sanosin kommentteihinsa kirjoitusten perusteella, vanhan sanonnan mukaan tyhmä on se joka antaa, ei se joka pyytää. Ei yksikään kansanedustajakaan ole tietoisesti menetellyt lainvastaisesti, sillä BF:n nettisivuillakin on ohjeistettu millä perusteilla tukea voi hakea ja sen ovat yritykset tehneet. Joissakin yrityksissä on ollut mukana kansanedustajia puolueisiin katsomatta. Jotkut pienemmällä osakeomistuksella, jotkut vähän suuremmalla. Päätökset oy:ssä tehdään kuitenkin yleensä johtavan johdon taholta. Tiedätkö ketkä kansanedustajista ovat operatiivisessa toiminnassa mukana ja olleet henk.kohtaisesti noita tukia hakemassa? Minä en ainakaan voi mennä ketään heistä syyttelemään.

Sen sijaan voin ihan hyvällä omallatunnolla syyttää Marinin hallitusta lainvastaisesta toiminnasta, sillä BF:lle ei valtioneuvosto antanut asetuksella maksatusmääräyksiä koronatuesta. Lintilän mukaan ko. asetusta ollaan vasta tekemässä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#21

Mutta on vaara että tämä homma vaikuttaa puolueen kannatukseen ,joka on mahdollista nousta vaikka yli 30 %

Vaikka eihän Kokoomuksenkaan kannatukseen ole vaikuttanut politikojen Eu rahojen ryöstö Brysselin keksittyjen Miljoona virkojen kautta .
Virkoihin pääsemiseen riittää kun myy oman maan etuja omien etujen nimissä Eu:n hyväksi…
Meillä on entiset Päämisniterit Stupit ja Kataiset meneet sinne Miljoonien perässä maillä on Presitenttinä Eu-Trolli ja pääkaupungin Pormestarina myös !!!!

Tämähän on niin hullua hommaa tässä maassa että tässähän käy kohta kuin Neuvostoliitossa että kuka näitä arvostelee niin se pannaan häkkiin ei rosvoja.

PITÄÄ MUISTAA ETTÄ PERSUJEN KANNATUS PERUSTUU SIIHEN ETTÄ KUSETUKSIA JA VÄLISTÄVETOJA EI OLE TEHTY MUUTA KUIN SOININ PORUKAN HALLITUS TAIVAL ! Siitäkin selvittiin savustamalla helvettiin koko puolueesta ne perseen myyjät.
Nyt kannataisi tarkoin miettiä kannattaako kannattajia ajaa pois koska toista kertaa niitä ei takaisin enään helpolla saa

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Juuri näin. BF vääristää nyt kehitystuillaan kilpailua, koska tukea eivät saa jo samalla alalla olevat yritykset esim. ruuan jakelu, hengityssuojain tuotanto… BF ei saisi jakaa korona-avustuksia ollenkaan ”kehitykseen”, vaan hallituksen rajoitustoimista kärsineiden yritysten juokseviin menoihin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#16

Noinhan se kaiken järjen mukaan olisi pitänyt mennä, mutta miksi Marinin hallitus antoi koronatuen jakamisen BF:n tehtäväksi, vaikka sillä ei lain mukaan ole valtuuksia poikkeusolotilassa mainitunlaisten tukien jakamiseen. Marinin hallituksen olisi tullut antaa asetus koronatuen maksamisperusteista, mutta sitäkään ei saatu aikaan vaan ”soitellen” jaettiin tukia tarkoituksiin jotka eivät olleet eduskunnan tahdonmukaisia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#22

PETTERI ORPO ON AINOA POLITIKKO TÄSSÄ MAASSA JOKA ON OLLUT JÄRJISSÄÄN TÄSSÄ ASIASSA !
kaikkien muiden ehodotukset ja kommentit on täyttä paskaa .. se oli kans näiden tukien jakamista vastaan ehdotti että Alv palautuksina olisi pitänyt asia hoitaa.. Se olisi ollut oikeuden mukaista ,tasapuolista,helppoa ,halpaa ja nopeaa ! Olisi vaan sovittu palautus Prosentti ja napin painallus ja simsala pim rahat olisi takaisin maksajan tilillä (Yritysten)
Kaikki järjestelmät ja tilinumerot ja ym on valmiina yhtään anomusta eikä puhelinsoittoa ei olisi tarvinnut mihinkään suuntaan tehdä.

Vaikka en Orvon kanssa monissa asioissa samaa mieltä olekkaan Sehän on Eu-Trolli joka pakenisi Miljoonien perään Brysseliin heti jos vaan pääsisi ..varmaan se on tehnyt kaikkensa Merkkelin perseen nuolemiseksi asian eteen !
Pakoalisbisneksen peluussa en myöskään ole Orvon linjoilla !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#24

Järkipersu sanoo Orpon olevan ainoa, joka on oikeassa tukien maksuperusteissa. Järkipersu kirjoittaa ”se oli kans näiden tukien jakamista vastaan ehdotti että Alv palautuksina olisi pitänyt asia hoitaa..”

Valitan, mutta Orpo ja kokoomus on täysin väärässä tässä alv-palautukissa koronatukena. EU lainsäädäntö ei moista hyväksy, jote ei sitä voi Suomi omassa kansallisessa politiikassaankaan hyväksyä. Alv-palautuksista on oma lainsäädäntönsä, eikä siihen sisälly tukipalautus kriisiolosuhteissa.

Ei oikein kannata puhua läpiä päähänsä soimatessaan PS-puoluettakaan. Vastuu on kaiken aikaa kuitenkin hallituspuolueilla kiisin hoidossa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#25

Onkohan tuo järkipersu se oikea , järkipersu joka tuossa orpoa kehuu ??! Vähän epäilen !?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#2

Näinkö tämäkin menee , että mennään vaan pahemmin ojasta-allikkoon ??! Kuka olis se viisas joka puhaltaisi , pelinpoikki ?!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#3

Hallituksen paniikki jatkuu

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Suomi uppoaa.
Suomen upottaa tyhmät ja taitamattomat poliitikot, jotka jakavat verorahat ja lainarahat umpikieroille bissnes-tyypeille.

Järkyttävää!!! Marinin hallitus upottaa Suomen!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#7

Ei näytä riittävän jaettavan vain kotimaisille yrityksille, kun ollaan valmiita osallistumaan muiden jäsenmaiden velkaisuuteen takaamalla niille maksettavia tukirahoja mitä ilmeisimmin eilisen päätöksen mukaan. Tuohon hyväksynnän antoi puhelinneuvottelussa pääministeri Marin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#12

No ”perskeles”tästähän jo varoittelin,jossain aikaisemmassa komentissani jollain keskustelu Blogilla!Sehän oli sanomattakin selvää,että yhteiseen EU:n taakanjakoon kelpaamme,mutta ”Saamamiehiksi”meitä ei huolita!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#17

Mariinin pitää saada Brysselin Miljoona virka !

Sitä ei saa jos vastustaa ,se on aivan sama maksaako se Suomelle 10 ,100 vai 400 Miljardia sillä ei ole mitään merkitystä kun ne on vaan laina rahaa jota Sannan ei tarvitse maksaa koskaa ,se vain merkitsee paljonko se tulee saamaan Brysselistä rahaa !

Näin on toiminut kaikki muutkin Sauli, Jan, Jyrki ,Aleksanteri ,Urpilainen jne…

Paljonko Urpilaisen Suomen kansan huijaus takauksetkin tuli maksamaan ??? Kymmeniä Miljardeja varmaan ??? se sai sillä konstilla MIljoona Viran jolla se jakaa Afrikkaan Laina Rahaa jota Suomikin maksaaa

VOI SAATANA TÄTÄ HOMMAA KUIN HULLUA TÄMÄ ON !!!!

tästä on kyllä JÄRKI kaukana

Ajatelkaa kuin Neuvostoliiton aika ihmeteltiin kun kansa asuu kurjuudessa siellä ja Poliisipäälliköt ja kaupunginjohtajat .politikot ym. saa aivan sikamaisia palkkoja ei Kukaan olisi uskonut Mihin Helvettiin Suomi vielä joutuu !!!
Ajatelkaaa kun Italian mafiaa on arvosteltu,niin se on täällä 10 x pahempaa !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#23

Italian mafiassa on se ero että se on laitonta ,Suomen/Eu:n Mafia on täysin laillista toimintaa !!!!!!!
Se ei ole edes liiketoimintaa vaan se on Politiikkaa !

Tämä Eu:Ihmiskoe,Valuuttakoe,Rotukoe,Velkojen sekoistus koe,Uskontojen sekoitus koe on paljon pidemmälle vietyä suunnitelmasllista rikollisuutta kuin Italain mafia jolla tuhotaan jopa tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet ….
Ja altistetaan koko Eurooppa 3. Maailman sodan uhkaan.
Tätä hommaa suojellaa niin korkealla tasolla koko Eu alueella että sitä on mahdoton saada loppumaan.
Jos joku sanoo jotakin vastaan sitä nimitellään kansallismieliseksi tms.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#8

Tiedätkö kuka laskun maksaa tai ainakin kellä se yritetään maksattaa ?

Tietenkin Niillä kunnollisilla työntekijöillä jotka ei sosiaali pummaa ja niillä kunnollisilla yrityksillä jotka ei sosiaali pummaa !!!!

On hullua että yrittäjistä tehdään näin ”maajusseja” eli sosiaalipummeja

Tässähän käy niin että kun laskun maksun aika tulee Kunnon Yrittäjät karkaa Viroon ja lopuilla työntekijöillä ketä tänne sattuu jäämään nousee verot aivan sikamaisesti siitäkin huolimatta että kaikki sosiaaliavustukset leikataan minimiin IMF :n toimesta ….
(Ne tullaan leikkaamaan 100 % varmuudella oli Hallituksessa mikä puolue tahansa,velkaantumisen lisäksi toinen syy on Pakolaisbisnes joka on nostanut sosiaali pummien määrää tässä maassa )

Jokainen järkevä tajuaa kun käy esim. Itä Helsingissa katsomassa menoa ,ei voi olla että tällaisila sikamaisen korkeilla sosiaalituilla elää Herroiksi/Velaksi tuollainen joukko ihmisiä tekemättä mitään…

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Perttu
#13

Miten joku kehtaa käyttää nimimerkkiä Järkipersu jos ei edes osaa yksinkertaista kielioppia?
”Persukansan edustajia on ollut ryöstämässä näitä tukeja”
Voi hyvää päivää mitä ulosantia!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#5

Hämmennys on suuri, ja suurenee.

Kun näitä liikkeitä on sivusta seurannut, välittyy sellainen kuva, että joku jossain on muistanut 90-luvun laman – joku silloin jo aikuisen ikään ehtinyt ja talouselämästä jotakin ymmärtänyt, sillä nuorisohan sitä rallia ja omaisuudenvaihtoviikkoja ei voi muistaa.

Sitten on painettu paniikkinappuloita siellä täällä, ettei 90-luvun ralli toistuisi, ÄLYÄMÄTTÄ OLLENKAAN, että nyt ei vastassa ole markan devalvoinnin ja valuuttalainojen korkojen nousun seuraukset VAAN BIOLOGIA!!!

Päät 90-luvun moodissa (ja siitä mitään tietämättömät muiden talutusnuorassa) tehdään äkkinäisiä päätöksiä MEGAvelkaantumisesta, ja aletaan syytää summamutikassa rahaa joka suuntaan.

Ja tämä kaikki ennen kuin on ehditty rakentaa isoa kuvaa siitä mitä oikein tapahtuu. Ennen kuin on ehditty ymmärtää, että se liiketoiminta, jolle oli edellytykset ennen koronaa (ekr), ei välttämättä nouse enää koskaan jaloilleen koronan jälkeen (jkr). Ei nouse, koska – – – jatkuu…

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#9

Jatkuu…

koska toimintaympäristö muuttuu sekä radikaalisti että pysyvästi. Osalle liiketoimintaa ei mahdollisesti enää koskaan tule kysyntää. Näitä voivat juurikin olla esimerkiksi suuret yleisötapahtumat.

Samoin ravintolat (joista televisiossa ja hallituksessa tunnutaan olevan aivan erityisen huolissaan, moni muu ala täysin unohtaen) saattavat kokea pysyvän asiakaskadon: työttömyyden kasvaessa ja elintason laskiessa ei ravintolassa syömiseen yksinkertaisesti osalla ihmisistä ole enää varaa.

Koronaviruspandemiaa on PANDEMIA, ei mikään kausiflunssa tai finanssikriisi. Rokotteesta puhutaan, mutta ajatus siitä, että koko maapallon väestölle riittäisi rokotetta, on epätodellinen. Lisäksi virus tekee variaatioita, jotka jatkavat omaa elämäänsä.

Hallituksen päätös ryhtyä jakamaan rahaa kuin bingossa tai lotossa oli päätön.

Eteenpäin juostiin kuin päättömät kanat, ja ennenkuin katastrofissa oltiin edes porstua pidemmällä, hahmoteltiin jo ”ulos koronasta” – – – jatkuu…

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#14

Jatkuu…

”ulos koronasta” -suunnitelmia.

Ei oltu rakennettu vielä edes isoa kuvaa käynnissä olevasta, osin pysyvästä muutoksesta, kun jo lähdetään rakentamaan suunnitelmia sellaista aikaa varten, kun tilanne normalisoituu.

Edes muutoksen luonnetta ei oltu kunnolla tunnistettu.

Tilanne ei normalisoidu. Pandemia on maailmanlaajuinen, samoin sen aikaansaama talouskriisi ja yhteiskunnalliset muutokset. ”Biologiset mannerlaatat” liikkuvat nyt taloudellisten mannerlaattojen lisäksi, ja moni ihmisten arkielämää koskettava asia asettuu nyt pysyvästi uuteen asentoon.

Avainsana: pysyvästi.

Koronavirus on vaikutuksiltaan negatiivinen johdannainen – ja paniikkiliikkeet tyhjentävät nyt valtion taskuja kuin ponzit konsanaan.

Peräänkuulutan nyt hidasta harkintaa. Avainsanat: biologia, kemia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000