Perussuomalaiset

Sirpa Abdallah

Mikä on hallituksen turvapaikkapolitiikan linja?

16 kommenttia

Kuunnellessa eilistä eduskunnan täysistunnon keskustelua Kreikan toimista ulkorajansa valvonnassa ja mikä on Marinin hallituksen linja niin ulkorajan kuin sisärajojen valvonnan suhteen jäin ainakin itse täydellisen epätietoisuuden valtaan hallituksen linjasta. 

Sisäministeri Ohisalon ja samoin myös pääministerin sijaisena toimineen valtiovarainministeri Katri Kulmunin vastaukset edustajien esittämiin kysymyksiin loistivat ammottavaa aukkoa. Vastaukset olivat ympäripyöreitä, vaikka vastaukset olisivat voineet olla selväsanaisia. Onko niin, ettei hallituspuolueilla ole yhteistä linjaa maamme rajojen valvomisessa?  

US Uutiskirjoituksessa kerrotaan ”Perussuomalaiset vaati kyselytunnilla muun muassa sisärajatarkastuksia takaisin. Ohisalon mukaan viranomaiset eivät ole sellaista suositelleet, eikä Rajavartiolaitos ole antanut Suomelle sellaista ohjetta.” Ministeri Ohisalon, jonka vastuualueeseen kuuluu rajavartiolaitoksen toiminta näyttäisi olevan täysin pihalla toimialaansa liittyvien toimien päätösten tekemisestä siten kuin rajavartiolaista koskevassa laissa edellytetään. Nimittäin valtioneuvoston antamilla asetuksilla on jo nykyisin mahdollista valtioneuvoston päätöksellä panna rajavalvonta täytäntöön ja jopa voiman käyttö rajoilla tietyissä tilanteissa sallittuna. On myös huomioitava, että sisäministeri Ohisalo on itse allekirjoittanut rajavalvontalain 60 §:n muutoksen

Suullisesti annettava päätös ja muutoksenhaku , jossa sanotaan näin; ”Edellä 52 §:n 1 momentin 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu lupa voidaan kiireellisissä tapauksissa antaa suullisesti. Suullisesti annettuun päätökseen, jolla hakemus hyväksytään kokonaan, ei saa hakea muutosta valittamalla. Suullisesti annettu päätös, johon ei ole muutoksenhakuoikeutta, annetaan kirjallisesti ainoastaan erikseen esitetystä pyynnöstä.” Muutoslaki tuli voimaan tämän vuoden 2020 alussa. 

On erityisesti pantava merkille myös em. lainsäädännön 32 §:n määräykset rajavalvontaviranomaisten toimille vaaratilanteiden johdosta. Lain pykälän 1 kohdassa jo sanotaan ”on oikeus eristää, sulkea tai tyhjentää yleisesti käytetty paikka tai alue taikka ohjata, kieltää tai rajoittaa liikkumista;” Myös HE 40/2017 on eduskunnassa hyväksytty 26.6.2017. Tuo HE pitää sisällään mm. Raja- ja merivartiostoasetuksen 40 artiklan 6 kohdan sisällön.  

HE:ssä sanotaan; ”Raja- ja merivartiostoasetuksen 19 artiklan perusteella lähetetyllä nopean rajainterventioryhmän jäsenellä tulisi olla Suomessa samat toimivaltuudet kuin Suomen esittämän pyynnön johdosta lähetetyllä nopean rajainterventioryhmän jäsenellä on rajavartiolain 35 a §:n ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 39 §:n perusteella.

Vierailevien virkamiesten olisi jatkossakin toimittava Rajavartiolaitoksen ohjeiden mukaan ja pääsääntöisesti toimivaltaisen suomalaisen virkamiehen läsnä ollessa. Raja- ja merivartiostoasetuksen 40 artiklan 6 kohta mahdollistaa vastaanottavan jäsenvaltion valtuuttamaan vierailevat virkamiehet käyttämään voimakeinoja myös ilman vastaanottavan jäsenvaltion rajavartijoiden läsnäoloa.” Voikin kysyä miksi ei sitten Ohisalon kertoman selittelyn mukaan ole vastaavia oikeuksia Suomesta Kreikkaan lähtevillä rajavartiointiin osallistuvilla virkamiehillä, kuten Ohisalo antoi eilen vastauksessaan ymmärtää vetoamalla kansainvälisiin sopimuksiin?

Voi hyvin kysyä sisäministeri Ohisalon laintuntemusta omalla sisäministeriön toimialuetta koskien vai vetääkö hän hatusta ideologiaansa vastaavat selittelyt? Miksi yleensä erilaisia lakeja säädetään jollei niitä ole tarkoituskaan noudattaa tarvittaessa? Ainakin voi hyvällä syyllä vaatia hallituksen toimivan oman maan turvallisuuden näkökulmat huomioiden voimassa olevan lainsäädäntöön nojaten. Aivan varmasti Kreikka toimii omalla ulkorajallaan omien kansallisten lainsäädäntöihinsä nojaten. Jäsenmaat ovat sitä paitsi joutuneet sisällyttämään kansallisiin lakeihinsa eu:n velvoittavat asetukset ja direktiivit. 

Netissä on luettavissa varsin hyvää ja kattavaa tulkintaa ja selitystä miten kansainväliset ratifoidut sopimukset on viety kansalliseen lainsäädäntöön oman perustuslain sallimissa rajoissa. Perustuslaki kun on kaiken ylin lainsäädäntö jota tulee noudattaa. Netistä löytyvässä kirjoituksessa (Jouni Heikniemi 3.6.2001)

Kansainvälisten velvoitteiden käsittely Suomessa

sanotaan mm. ”Lainsäädännön alaan katsotaan tässä yhteydessä kuuluvan perusoikeuksien käyttöä koskevat tai rajoittavat tai yksilön oikeuksiin kajoavat määräykset, sekä määräykset sellaisilla aloilla, joista Suomessa on jo säädetty lailla, perustuslaki määrää lailla säädettäväksi tai on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä laintasoisesti. Perustuslaki puolestaan vaatii, että eduskunta hyväksyy valtakunnan rajoja muuttavat sopimukset, kuten myös sotaan ja rauhaan liittyvät velvoitteet.”

Voi kunpa hallituksen päättäjätahot myös olisivat perillä kaikesta lainsäädännöstä ja miten lainsäädäntöämme on tulkittava. Ideolooginen tulkinta on jätettävä harakoille ja keskityttävä voimasa oleviin lakeihin ja asetuksiin.

Osallistu keskusteluun!


16 kommenttia
#1

YLE Areena lähettää sisäministeri Ohisalon haastattelun klo 12:10 Aiheena on ”Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on Politiikan toimittajien yhdistyksen lounasvieraana perjantaina. Ohisalo on joutunut viime päivinä vastaamaan Turkin ja Kreikan rajatilannetta koskeviin kysymyksiin. Osa oppositiosta katsoo, että Ohisalolla on erilainen kanta Kreikan tapaan kohdella turvapaikanhakijoita kuin presidentti Sauli Niinistöllä.”

Jatkoa siis eiliseen eduskuntakeskusteluun.

Linkki tässä; https://areena.yle.fi/1-50467782

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

vaalit pian
Utelias
#2

Ohisalo piiloutui tällä kertaa Rajavartiolaitoksen selän taakse. Vihreillä on nyt uusi ilmeisesti Ohisalon ideoima taktiikka jolla ikävät tai lain rajamailla olevat päätökset delegoidaan virkamiehille joita samalla ohjataan poliittisesti elleivät ole valmiiksi luotettavaa ainesta, kuten esimerkiksi juuri valittu sisäministeriön kansliapäällikkö Pimiä. Luottamus virkamieheen on Suomessa suuri ja virkamiehen virkavastuulla tekemät päätökset eivät rasita eripuraista hallitusta poliittisesti.

Syksyllä poliisilaitos keskeytti ns. ”omalla päätöksellään” palautukset Irakiin, keskusteltuaan sitä ennen sisäministeri Ohisalon kanssa ja jälkeenpäin Ohisalo kehui rohkeaa päätöstä. Ilmeisesti Ohisalon aloitteesta Haaviston piti saada tuotua al-Holin ISIS-äidit lapsineen myös virkamiehen päätöksellä samalla kaavalla. Poliittisesti hallitus olisi pysynyt puhtaana. Tämä kaatui aivan sattumalta, Tuomiseen joka ei tähän leikkiin suostunut.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#3

EU:n jäsenmaiden sisäministerin kokouksen anti luettavissa alla olevasta linkistä. Ei tuossa suoraan sanota mitä tarkoittaa käytännöntasolla Kreikan tukeminen ulkorajan rajavartionnissa. Lukea voi tarkoitetun hyväksyä Kreikan toiminta olla ottamatta vastaan turvapaikkahakemuksia ainakin yhden kuukauden ajan. Lisäksi Kreikka on kertonut palauttavansa kotimaihin kaikki maaliskuun jälkeen maahan saapuneet turvapaikanhakijat.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/04/statement-on-the-situation-at-the-eus-external-borders/

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

H Moilanen
#4

EU:n lähettämät Kreikkaa avustavat Frontexin rajaviranomaiset toimivat komentoketjun EU/Frontex mukaan. Tämä koskee kaikkia mukana olevia, myös suomalaisia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

vaalit pian
Utelias
#5

Frontex:in suomalainen edustaja tosiaan sanoi näin. Mielestäni Ohisalo taas selvästi sanoo että estäessään tp-hakijaa hakemasta turvapaikkaa, rajavartija syyllistyy Suomen lain rikkomiseen. Tämä pakottaa yksittäisen rajavartijan päättämään mitä tekee.

Mitä jos Ohisalo toivoo että ainakin yksi suomalainen rajavartija tottelisi Suomen esimiehensä ohjeita ja tulisi rikkomaan Frontexin ohjeita, ”inhimillisistä syistä” ja pelastaisi ihmisiä rajan yli vastoin sydämettömiä kollegoitaan.

Melkoinen salaliittoteoria mutta joskus todellisuus on vielä ihmeellisempi, ei mielestäni mahdotonta. Vihreissähän on vahvana ajatus kansalaistottelemattomuudesta. Medialle tuollainen tapahtuma olisi herkkupala ja sisäministerinä Ohisalo kykenisi palkitsemaan tuollaisen ”siviilirohkeuden” ruhtinaallisesti. Ehkä sisäministeriöstä voisi löytyä töitä asiantuntijana.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#7

Tutkin lisää tuota Frontexin osallistumista mm. Kreikan pyytämään apuun rajavalvonnassaan ja siten turvaamaan EU:ssa schengen-sopimusta.

Hallintovaliokunta on lausunut mm. seuraavaa HE 40/2017 rajavartiolakiin; ”Toimenpiteisiin voi sisältyä muun muassa nopean rajaintervention järjestäminen, kaluston lähettäminen tai palautusinterventioiden järjestäminen. >strong>Operaatiota johtava isäntämaa, jonka alueella operaatio toimeenpannaan, neuvottelee aina operaatiosuunnitelman sisällöstä Frontexin kanssa. Operaatio toimeenpannaan kaikissa tilanteissa isäntämaan hyväksymän operaatiosuunnitelman mukaisesti.” Juuri tuosta on kyse Kreikan pyytämästä avusta Frontexilta ja johon Ohisalo on kertonut Suomen osallistuvan.

https://www.edilex.fi/mt/havm20170013

Ohisalo puhuu tässäkin operaatioon osallistumisessa väärää tietoa, kun sanoo ettei voida osallistua Kreikan ulkorajan sulkemisen valvontaan, vaikka siitähän tässä on juuri kyse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

vaalit pian
#9

Ilmeisesti sisäministeri Ohisalo väittää Frontexin toimivan laittomasti ja rajavartijoiden on Frontexin sijaan noudatettava lakia.

Dynaaminen trio Scheinin, Lavapuro, Ojanen, opetuslapsineen, varmaankin tukisi tällaista tulkintaa, ja josko nuo hyväksyisivät vielä senkin että Suomi lähettäisi rajavartijoita Turkin puolelle kivittämään kollegoitaan Kreikan puolella. Ihmeen hiljaa ovat olleet, mutta eiköhän seuraava vaihe ole haastatella joitakin ”laintuntijoita”..

Tällaista balettia tämän hallituksen toiminta on, jaksaisi nauraa jos ei joutuisi tätä pelleilyä rahoittamaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#14

Hallitukden ministerit puhuvat kylläkin ristiriitaisesti. Marin näyttää eilen puhuneen, että hallituksella on yhteinen kanta turvapaikkapolitiikkaan. Hän kylläkin sanoi IL:n mukaan, että Suomi tukee Kreikkaa tässä hybrisodan piirteitä saaneessa vaikuttamisessa. Tuo mielestäni tarkoittaa hyväksymistä ulkorajan sulkemista sekä sitä että Kreikka on kieötäytynyt ottamasta vastaan ainakin kuukauden ajan turvapaikkahakemuksia, vaikkakin Marin viittaa kansainvälisten sopimusten noudattamiseen.

Ohisalo puhuu Kreikan avunantamisesta aivan toiseen tapaan ja toimenpitein. Saa nähdä mikä soppa tästä vielä syntyy kunhan Marin pääsee paremmin tutustumaan Ohisalon antamiin selontekoihin ja vastauksiin eduskunnassa.

Vihreillä on oudonlaista politiikan tekemistä useissa kohdin jo ollut ja mitä vielä onkaan tulossa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

vaalit pian
#10

Ei tainnut kauhean kauas mennä tämä lennokas arvaukseni sittenkään. Vastaavaa varmaan Ohisalo odottaa suomalaistenkin rajamiesten tekevän:

”Tanskan yleisradio: Tanskan Frontex-joukot kieltäytyivät noudattamasta Kreikalta tullutta käskyä palauttaa pelastetut ihmiset takaisin merelle”

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#15

Onkohan niin, ettei Kreikan ja Frontexin välillä ole vielä uutta voimassa olevaa rajavalvontasopimusta? Luin jostain, että esim. Tanska on joutunut nyt vielä voimass aolevan sopimuksen mukaan kutsumaan kreikkalaisen rajavartion paikalle, kun olisi merirajalla käännytettäviä Kreikkaan pyrkiviä laittomia siirtolaisia. Tanskalaiset eivät oman Frontexille antamansa sopimuksen/luvan perusteella suostu itse käännyttämään ketään. Tämä siis vielä nykyisen sopimuksen mukaan. Suomikaan ei ole vielä lähettänyt uuden sopimuksen mukaisesti yhtään rajavalvontaan osallistuvaa virkamiestä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Onko se sittenkin niin, että Frontex on vain auttamassa ihmisten tulla Eurooppaan?
Eikös näin ollut Frontexin toiminta Välimerellä jokin vuosi sitten?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

hyvä näin
#6

Eikös se perusväittämä ole ollut, ettei kansallista lainsäädäntöä ja harkintaa enää ole olemassa EU:ssa? Hyvä että sitä on ja sitä voidaan myös käyttää kun on tarvis. Mutta, lopetetaan sitten samalla se ainainen turha itku vapauden riistosta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#8

No, ei sitä vapauttakaan ole ylen määrin, sillä eu:sta sanellaan ja vaaditaan aina lisää rajoituksia. Nekin on vietävä kansalliseen lainsäädäntöön, joka sisältää myös vapauksien rajoituksia ennestään. Taitaa olla Marinin hallituksella lisäsuunnitelmia rajoituksiin, sillä huhuiltu on mm. sananvapauteen tulevasta.

Et ilmeisesti huomaa, että kansallisella lainsäädännöllä voidaan tuota vapautta rajoittaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#12

Onhan tämä RKP.n ”Vihapuhe ministeri”,ainakin ilmoittanut,että ”Maalittamiseen”puututaan lainsäädännöllä.Ja samaa suunnitellaan varmaan tämän”Vihapuheen”kohdalla!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#11

Luulisi Ohisalolla avustajineen olevan tiedossa,Suomessa voimassa olevat lait Rajavalvonnasta.Ja varmaan onkin?mutta tahtotila ei riitä niitä noudattamaan.Koska Vihreiden agendana on ottaa mielinmäärin,lisää”Turvapaikan hakijoita”tänne Suomeen sosiaalituilla elätettäväksi!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Aatu
#13

Vihreiden agendaan kuuluu haalia Suomeen miljoonia kehitysmaalaisia hyysättäviksi!
Nämä nyt Eurooppaan pyrkivät eivät pakene sotaa tai sortoa.
He PAKENEVAT TOTUUTTA!
Totuutta, joka on se etteivät he ja maanmiehensä kykene rakentamaan toimivaa yhteiskuntaa.
Eräs vihreä nimeltään Linkola sanoisi että sehän kuuluu evoluutioon että he tuhoutuvat ja vahvat selviytyvät.
Tosin me ”vahvemmat” tuhoudumme samalla jos kehitysmaalaiset valtaavat meidän maamme.
Gaddafi sanoi aikoinaan että muslimit valloittavat maailman ampumatta laukaustakaan.
Ja niin siinä käy kun kaiken maailman ohisalot antavat sen tapahtua.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000