Perussuomalaiset

Sari Sikkilä

Turvallisuus

Turvallisuus voidaan luokitella sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen. Ulkoiseen turvallisuuteen luen uhat ulkopuolelta esim muista maista. En pidä tällä hetkellä kovin todennäköisenä enkä uhkakuvana ulkopuolisen turvallisuutemme rikkoutumista.

Sen sijaan sisäinen turvallisuus luokitellaan monimuotoisemmin ja siihen sisältyy esim. seuraavassa lueteltuja;

”Sisäinen turvallisuus ei ole vain operatiivisten viranomaisten toimintaa. Sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat keskeisesti muun muassa syrjäytyminen, tuloerot, työllisyystilanne, alkoholi- ja päihdepolitiikka, taloustilanne ja yhdenvertaisuus

Viranomaisten ohella sisäistä turvallisuutta luovat myös yhteiskunnan arvot. Perus- ja ihmisoikeudet, sananvapaus, tasapuolinen oikeusjärjestelmä, tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus ovat turvallisuutemme, kestävän hyvinvointimme ja menestyksemme elinehtoja. Näiden arvojen sekä toimintamallien rapautuminen ja väheksyntä ruokkii syrjäytymistä, ääriajattelua, turvattomuutta, epävakautta ja konflikteja” Lainaus Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta Sisäministeriö 8/16

Meillä valtakunnallisesti koetaan heikennyksiä nimenomaan sisäisessä turvallisuudessa eikä ihme. Syrjäytyminen on lisääntynyt, sananvapauttamme sekä oikeusjärjestelmäämme on arvosteltu, emme myöskään ole nostaneet tasa-arvoamme saati yhdenvertaisuuttamme viime aikoina.

Sisäministeriön selonteossa selkeästi kerrotaan mitä seuraa kun sisäinen turvallisuus heikkenee ja näin meillä on käynyt. Myös Ruotsissa tämä on toteutunut. Miksi sitten maassamme toimitaan juuri päinvastoin?

Seuraavalla eduskunnalla ei ole varaa antaa turvallisuustilanteemme heiketä. Tarvitsemme nuorillemme kunnolliset koulutusmahdollisuudet sekä työpaikkoja inhimillisten matkojen päästä. Tämä linkittyy myös toimeentuloon sillä pitkät siirtymismatkat eivät ole taloudellisesti kannattavia ellei niitä jollain tavoin erikseen tueta.

Kunnioitus ja usko oikeusjärjestelmämme tulee palauttaa. Rangaistukset tulee suhteuttaa nykyistä oikeudenmukaisemmiksi. Tarvitsemme myös lisäresursseja poliisille koska poliisin näkyvyys ja tutkimusresurssit kaipaavat vahvistusta.

Työllisyyden on prosentuaalisesti kerrottu parantuneen, silti taloudellisesti useat kansalaisemme sinnittelevät saadakseen laskut maksettua ja ruoan pöytään. Verotuksella tulisi tasapainottaa pieni- ja keskituloisten tilannetta niin että rahaa jäisi kulutettavaksi. Muutoinkin asumisen kuluja tulisi tarkastella sillä tulot ja pakolliset menot tulisi olla tasapainossa nykyistä paremmin. Kulutuksen lisäämisellä ruokkisimme myös elintärkeää yrittäjyyttä. Autoilun kuluja ei missään nimessä saisi nostaa sillä elämisen kulut ovat viime vuosina lisääntyneet muutenkin. Haluammeko lisätä syrjäytymistä vaikeuttamalla autoilua.

Alkoholipolitiikka on hinnankorotuksineen oikea suunta, mutta näkyykö se toivottuna tuloksena päihteiden käytössä? Rinnalle ovat kasvaneet muut päihteet koko ajan kasvavin määrin. Ja toisaalta Alkon monopolin murtaminen ja viinien tuominen päivittäistavaramyymälöihin olisi houkuttava ajatus.

Mielenterveys ja päihdepalveluiden saatavuus tulisi olla parempi. Matalan kynnyksen ja lähellä sijaitsevan avunsaannin on todettu helpottavan avun hakemista. Myös palveluihin ohjaavan henkilöstön tulisi olla hyvin koulutettua ja motivoitunutta ohjaamaan päihteiden käyttäjiä avun piiriin. Tukea tarvitaan myös valtion osalta sekä henkilökunnalle että kansalaisillemme. Tuntuu että tulevalla vaalikaudella riittää korjattavaa. Mihin kaikkeen pystymme?

Elämä ei ole yksinkertaista – turvataan tulevaisuutemme.

Tekstin aiheet:

Tähän kirjoitukseen ei voi jättää kommentteja