Perussuomalaiset

Sari Sikkilä

Kilpailutuksen varjopuoli

Yhteiskunnan säästöjen nimissä kilpailutetaan hoivapalveluja – ratkaisevana tekijänä työn hintalappu. Kilpailutuksessa tulisi huomioida muitakin asioita; esimerkiksi edeltävän hoitosuhteen pituus, hoidon tulokset, hoitopisteen sijainti sekä asiakkaan toive hoidon jatkumisesta. Asiakkaat ovat erilaisia, huonossa tapauksessa raha katkaisee hyvän hoitosuhteen. Joillekin uuden luottamuksellisen suhteen luomiseen voi kulua pitkäkin aika.
Olen peräänkuuluttanut ikääntyneiden inhimillistä hoitoa mutta emme myöskään saa unohtaa vammaisia emmekä muitakaan hoidon tarpeessa olevia ihmisiä. Myös esim. mielenterveysasiakkaille voi olla mahdotonta kulkea toiselle paikkakunnalle saamaan apua. Kehitettävää riittää soteasioissa. Hakekaamme hyviä ja toimivia ideoita koko Suomen sote alueilta että voimme rakentaa toimivan verkoston myös omalle alueellemme. Avoimuus ja inhimillisyys ovat hyvän hoidon kulmakiviä.

Tekstin aiheet:

Tähän kirjoitukseen ei voi jättää kommentteja