Perussuomalaiset

Niina Immonen

Säästöjä laput silmillä?

Satakunnan hyvinvointialueella ollaan hakemassa säästöjä mm. vähentämällä ikääntyneiden ympärivuorokautisia hoitopaikkoja. Tämä on tarkoitus tehdä kotihoitoa ja digitaalisia palveluja tehostamalla sekä lisäämällä yhteisöllistä asumista, joka käytännössä katsoen tarkoittaa palveluasumista senioritaloissa, jossa ei siis ole yöhoitajaa, vaan hoitajat ovat paikalla vain aamusta iltaan. Riskit tapaturmille ja onnettomuuksille kasvavat, kun yhä huonompikuntoiset ikäihmiset asuvat omissa kodeissaan.

Monissa säästötoimissa asioita tehdään väärässä järjestyksessä. Meillä ei ole vielä kehitetty yhteisöllistä asumista tai kotihoitoa ollenkaan siinä määrin, että hoitopaikkoja voitaisiin turvallisesti vähentää. Korulauseissa mukatarjotaan monenlaisia kotiin annettavia palveluja, vaikka käytännössä kriteerit jo kotihoidon saamiseenkin ovat kiristyneet.

Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja ei nyt osteta yksityiseltä kuten ennen ja nyt ympärivuorokautista hoitopaikkaa odotetaan joko kotona tai pääsääntöisesti kuntoutus- ja arviointiyksiköissä. Jos kuntoutus- ja arviointiyksiköstä ei pääse siirtymään ympärivuorokautiseen hoitoon, kun paikkoja on vähennetty, ovat arviointiyksiköt täynnä, eivätkä potilaat terveyskeskusten hoito-osastoilta pääse jatkamaan kuntoutusta sinne. Tämä puolestaan aiheuttaa sen, etteivät potilaat erikoissairaanhoidosta pääse siirtymään perusterveydenhuollon vuodeosastoille. Tukoksia harvoin pystytään vähentämään tukkimalla lisää; vähennykset tehdään väärästä päästä, eikä yhtälö toimi.

Päättäjille ei ainakaan toistaiseksi ole selvitetty, paljonko säästöjä saadaan lopulta sillä, että henkilö odottaa vain eri nimellä kutsuttavassa paikassa, ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa arviointiyksikössä, varsinaista hoitopaikkaa. Nyt myös kotiin hoitamista tavoitellaan niin kuin se olisi autuaaksi tekevä, mutta kenelläkään ei ole tietoa, missä pisteessä kotiin annettavat palvelut tulevat lopulta kalliimmaksi kuin hoitopaikka.

Säästöjä ei voida tehdä sokkona. -Paitsi, että säästöissä tuntuu unohtuvan ihminen, niin on unohtunut perusteellinen selvitys talouden osalta sekä aito satsaus korvaaviin toimiin.