Perussuomalaiset

Niina Immonen

Kenen luulit päättävän Sinun sote-palveluistasi?

Maanantaina Satakunnan aluevaltuuston käsittelyyn tulevat palveluverkon strategiset tavoitteet sekä palveluverkon kehittämisen periaatteet ovat ympäripyöreät ja antavat avoimen valtakirjan viranhaltijoille tehdä ”operatiivisia” ratkaisujaan sen raamien tai raamittomuuden sisällä. Viime maanantaina aluehallituksesta saivat poistua kaikki kuntien hallituksiin tai valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvat jääveinä, vaikka nämä periaatteet eivät selvästi vielä linjaa mitään tehtäviä ratkaisuja -paitsi, että seinistä pyritään voimallisesti eroon, koska kontaktit halutaan hoitaa 80%:sesti etänä ja keskittämisen ideologia on tullut monissa puheenvuoroissa ilmi. Periaatteita voidaan painottaa mielivaltaisesti, ei niitä ole laitettu arvojärjestykseen. Mikäli työntekijöitä on vaikea saada, voidaan toimipaikka sulkea, vaikka palvelujen tarvetta olisikin.

Ei etä- tai digihoito saa olla itseisarvo, vaan sen pitää perustua A) potilaan/asiakkaan haluun hoitaa asia siirtymättä tiettyyn kiinteään pisteeseen B) sen pitää olla toteutettavissa vaivan tai murheen laatu huomioiden siten, että asiakas/potilas saa avun asioihinsa. Korona-aikaan huomasimme, etteivät etäkontaktit korvaa fyysistä tapaamista tai kosketusta, vaikka nyt vedotaankin siihen, että korona-aikana jo hoidimme 60% sote-palveluista etänä. -Huomioitava on myös, että monet vaivat tuona aikana jäivät hoitamatta ja tietyt tutkimukset olivat taolla. C) jokaisen kiinteän toimipisteen lopettaminen tulee olla niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin perusteltavissa. Mitään yksittäisiä summia tai suunnitelmia palveluverkosta ei ole saatu ja säästö kiinteistöjen osalta talousarvio- ja -suunnitelmavuosilta on nyt 3,4 miljoonaa euroa. Sote-keskusten määräksi on kaavailtu kuutta, mutta taloudellisia vaikutuksia tai kyseisten keskusten palvelujen sisältöä ei ole tarkasti sitäkään vielä määritelty.

Ei ole sama onko lääkäri tavoitettavissa pelkästään puhelimitse vai pääseekö tarvittaessa vastaanotolle parissakymmenessä minuutissa. Omatyöntekijä olisi vaikeissa asioissa syytä tavata kasvokkain; saman pöydän ääressä istumalla ilmi voi tulla asioita, jotka muuten jäisivät piiloon. Digi- ja etäpalvelu on ratkaisu yksinkertaisiin vaivoihin, vaan valtaosa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia tuottavista vaivoista ei ole sellaisia. Ei ole yhdentekevää, hoidetaanko hoivaa tarvitseva ikääntynyt puoliso toisella puolella maakuntaa tai asuuko vammainen nuori tuetusti kaukana vanhemmistaan.

-Ihminen kaipaa ihmistä, eikä palveluverkkoratkaisumme saa olla esteenä myöskään tärkeiden läheissuhteiden ylläpitämiselle.

On hämmästeltävä osan päättäjien suoranaista haluttomuutta vaikuttaa palveluverkkoomme. Päätöksenteon vastuu oltaisiin suoraan sysäämässä virkakunnalle. Viime aluehallituksen kokouksessa esitykseen saatiin lisättyä lause: ”palveluverkkoon tehtävät keskeiset muutokset esitetään aluevaltuustolle talousarvio- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä”. -Lausetta on syytä muotoilla uudelleen. Esittely ei riitä, vaan valtuustolla pitää olla aito vaikutusvalta näin merkittävässä palveluitamme koskevassa ratkaisussa. Sekä päättäjien, että virkakunnan suusta on arvosteltu päättäjien suurta määrää, kun taasen peruspäättäjän näkökulmasta valta keskittyy nyt virkakunnalle ja aluehallitukseen; lautakunnat ovat jätetty tarkoituksellisesti vaille minkäänlaista päätösvaltaa ja tarkoituksenmukaista tehtävää ja aluevaltuustosta tehty tarrojenliimauskerho ja kumileimaisin. Ei kunnissa virkakunta päätä asioista ilman euromääräisiä ylärajoja, kuten nyt aluehallinnossamme, ja lautakunnat tai valiokunnat päättävät kunnissa asioista, joita hyvinvointialueella kuvataan operatiiviseksi toiminnaksi. Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti keväällä valtuustoaloitteen lautakuntien roolin vahvistamisesta, jotta päättäjien kautta maakunnan asukkaiden ääni tulisi kuuluviin. Olemme esittäneet myös halumme hallintosäännön muuttamisesta siten, että päättäjien rooli olisi päätöksenteossa todellinen.

Luulin, että meillä Suomessa pätee edustuksellinen demokratia; päättäjät on valittu vaikuttamaan äänestäjiensä valtuuttamina, ei niin, että virkakunta tekee päätökset päättäjien avoimella valtakirjalla. Kuka enää lähtee seuraaviin vaaleihin ehdolle saatikka kuka enää viitsii äänestää, jos todellisia vaikuttamisen mahdollisuuksia ei ole? Aluevaaleista voidaan luopua, mikäli virkakunta saa ilman poliittista ohjausta päättää missä ja mitä sote- ja pelastuksen palveluja meillä Satakunnassa järjestetään.

___________________________________________________

Kirjoittaja on oikeudenmukaisuutta puolustava ja perussuomalaiseksi kuulemma liian mukava ja yhteistyökykyinen Satakunnan Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja ja varakansanedustaja.

Tekstin aiheet: