Perussuomalaiset

Maarit Markkula

rakennuslaki- ei voi olla totta!

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista ja muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia. Uudessa laissa säädettäisiin laajarunkoisen rakennuksen, jolle on myönnetty rakennuslupa ennen lain voimaantuloa, omistajalle velvollisuus huolehtia, että asiantuntija on arvioinut rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden. Arviointi ehdotetaan kohdistettavaksi rakennuksiin, joissa niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä tyypillisesti oleskelee suuria määriä ihmisiä. Arviointivelvollisuus kohdistuisi lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojarakennuksiin. Lakiehdotukseen sisältyy lisäksi säännökset arvioinnin sisällöstä ja arvioinnista annettavasta todistuksesta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi omistajalle velvollisuus huolehtia, että lain soveltamisalaan kuuluvan laajarunkoisen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sisältää kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta. Laissa säädettäisiin myös velvollisuudesta ilmoittaa välittömästä vaarasta. Maankäyttö- ja rakennuslakia ehdotetaan samassa yhteydessä muutettavaksi siten, että sen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevaan pykälään lisättäisiin informatiivinen viittaus nyt ehdotettavaan erityissääntelyyn. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain rakennuksen kunnossapitoa koskevaan pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Maatalouden osalta nämä suuren jännevälin rakennukset on tehty lähes poikkeuksetta investointituki-rahoituksella. Maatilan rakentaessa investointitukiehtojen mukaan asiat etenevät yleensä näin:
Valitaan rakennukselle suunnittelija, jonka ELY-keskus on hyväksynyt suunnittelemaan kyseisiä rakennuksia. Isoissa kohteissa saattaa olla useita suunnittelijoita. Suunnittelija laatii rakennussuunnitelmat, joilla rakennuttaja kilpailuttaa hankkeen ja hakee mahdollista rahoitusta hankkeelle. Rahoitustuen ehtona on, että ELY-keskus hyväksyy kyseiset suunnitelmat ja kohteeseen saadaan viranomaisluvat. Haetaan rakennuslupa paikalliselta rakennusviranomaiselta, joka käy suunnitelmat läpi ja hyväksyy ne. Valitaan tavaran toimittajat, joiden perusteella laaditaan vaadittavat rakennussuunnitelmat, mm. mitoitukset saattavat muuttua tässä vaiheessa esim. laitteistojen valintojen mukaan. Kaikkien hankkeessa mukana olevien toimittajien pitää osallistua mm. työmaakokouksiin ja tarkistaa suunnitelmat. Lopulliset suunnitelmat pitää vielä hyväksyttää ennen rakentamisen aloitusta ELY-keskuksella ja kunnan rakennusviranomaisella. Kantavissa rakenteissa suunnittelija asettaa vaadittavat lujuusluokat rakenteille, huomioiden niiden tapauskohtainen kuormitus. Rakentamista valvoo kunnan rakennusviranomainen, jonka on hyväksyttävä työmaalle vastaava työnjohtaja. Rakennustyömaalla tehdään rakennusluvassa määrätyt katselmukset. ELY-keskus valvoo rahoittamiaan kohteita maksatuksen yhteydessä, jonka toimintaa valvoo vielä maaseutuvirasto.

Jos lakiehdotus menee läpi, niin mitä virkaa on ELYkeskuksen rakennusviranomaisilla, ELY-keskuksen hyväksytyillä rakennussuunnittelijoilla, paikallisilla rakennusviranomaisilla, rakennustyömaiden vastaavilla työnjohtajilla, tavaran toimittajien lujuuslaskelmilla sekä luokituksilla ja maaseutuviraston rakentamisvalvonnalla? Kenellä maksatetaan kustannukset?

                                                                                      Maarit Markkula
                                                                                      agronomi, opettaja                                                                                                                          kansanedustajaehdokas Köyliö (Ps)

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


1 kommenttia
Nimetön
Hämmentynyt
#1

Niin, miten tavalliset tallaajat pärjää tässä laki viidakossa. Kuka aidosti ja osaavasti opastaa rakentajaa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000