Perussuomalaiset

Kimmo Kautio

Ukraina, Suomi, Nato ja myyttiset ”turvatakuut”

Ukrainan tilanteen johdosta Suomessa on käynnissä – taas kerran – kova painostus Nato-jäsenyyden puolesta. Nyt olisi hyvä hetki laittaa jäitä hattuun. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne ja asema ei ole muuttunut.

Oleellinen lausuttiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön suulla tämän tiedotustilaisuudessa:

”Suomeen ei kohdistu minkäänlaista uhkaa.”

Suomalaisilla päättäjillä on kuitenkin ollut jälleen kerran kova kilpajuoksu siitä, kuka ennättää ensimmäisenä lausumaan tuomionsa Putinin Venäjän toimista. Ikiaikainen viisautemme, jonka mukaan meidän tulisi suhtautua maailman konflikteihin pikemmin lääkärin, kuin tuomarin osassa, on autuaasti unohdettu, vaikka se on luonut puitteita rauhanvälittämiselle, ETYK-perinteelle ja ”Helsingin hengelle”, jota presidentti Niinistökin on halunnut vaalia.

Tuon perinnön vaaliminen ja haaveilut suurvaltajohtajien tapaamisista Helsingissä voidaan heittää romukoppaan, jos liittoutumattomuutemme ja pyrkimyksemme edistää vakautta ja suurvaltojen ristiriitojen ratkaisemista, eivät ole aitoja eivätkä todellisia, vaan häilymme Naton oviaukossa.

Ukrainan tämän hetkisen tilanteen ehkä oleellisin syy, josta ei riittävän suoraan Suomessa puhuta on se, että Nato-jäsenyystavoite muurattiin Maidanin vallankaappauksen jälkeen Ukrainan perustuslakiin. Maan jäsenyyshakemus on ollut sisällä vuodesta 2007. Ukraina on tehnyt sen virheen, jota Suomi ei koskaan tehnyt.

On vaikeaa ymmärtää, miksi Suomen turvallisuuspolitiikkaa ja historiaa tuntevat ihmiset, jotka meilläkin esiintyvät sosiaalisessa mediassa Ukrainan lippujen kanssa, eivät ole tässä Ukrainan useiden vuosien kehityskulun aikana halunneet opettaa Ukrainalle Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vuosikymmenten viisautta siitä, miten Venäjän kanssa pärjää. Sen sijaan ”rauhanturvaajien” vyöryessä Itä-Ukrainaan, nämä samat keskustelijat tarjoavatkin meille ratkaisuksi ”Ukrainan mallia”, eli sitoutumista Nato-jäsenyyden hakemiseen.

Kuoleman pelkoon siis tarjotaan lääkkeeksi itsemurhaa. Se, miten tällaisella kommentoinnilla ei menetä uskottavuuttaan täydellisesti suomalaisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toiminnassa, on minulle täysi mysteeri.

On äärimmäisen pelottavaa nähdä, miten suomalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikan todellinen osaaminen lepää käytännössä vain presidentti-instituutiomme sisällä sekä muutamien eläkeikäisten, valtiomiessarjan entisten ja nykyisten poliitikkojemme harteilla.

Muilla ei tunnu riittävän kärsivällisyys, kiinnostus eikä pään kylmyys. Hysteerinen vouhottaminen Venäjän uhasta ja krampinomainen turvautuminen sotilaalliseen liittoutumiseen tuntuvat tänä päivänä riittävän turhan pitkälle.

Myyttiset ”turvatakuut”

Nato-operaatioilla on sen perussopimuksen neljännen artiklan mukainen vaatimus konsensuksesta:

”4. artikla

Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään aina, kun sopimuspuolen mielestä jonkin sopimuspuolen alueellinen koskemattomuus, poliittinen itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna.”

Naton omissa papereissa määritellään, että konsensusperiaateetta sovelletaan kautta koko liittouman. Se tarkoittaa sitä, että Nato päättää vain yksimielisesti. Erimielisyyksistä neuvotellaan niin kauan, että yksimielisyys kaikkien jäsenmaiden kesken saavutetaan.

Viidenteen artiklaan puolestaan sisältyy selkeä ehdollisuus:

”5. artikla

Sopimuspuolet sopivat siitä, että aseellista hyökkäystä yhtä tai useampaa sopimuspuolta vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa on pidettävä hyökkäyksenä niitä kaikkia vastaan, ja tämän seurauksena ne sopivat, että jos tällainen aseellinen hyökkäys tapahtuu, kukin niistä harjoittamalla erillistä tai yhteistä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51 artiklassa tunnustettua puolustautumisoikeutta auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta sopimuspuolta tai hyökkäyksen kohteeksi joutuneita sopimuspuolia ryhtymällä välittömästi, yksin tai yhdessä toisten sopimuspuolten kanssa, sellaiseen toimintaan, jonka se arvioi tarpeelliseksi, mukaan lukien aseellisen voiman käytön, tarkoituksenaan palauttaa Pohjois-Atlantin alueen turvallisuus ja ylläpitää sitä.

Jokaisesta aseellisesta hyökkäyksestä ja kaikista toimenpiteistä, joihin sen seurauksena on ryhdytty, on ilmoitettava välittömästi turvallisuusneuvostolle. Kyseiset toimenpiteet on lopetettava, kun turvallisuusneuvosto on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi.”

Paljon puhutussa artikla 5:ssä ei ole mitään sisäänrakennettua automaatiota, joka laukeaisi hyökkäyksestä jäsenmaahan. Käytännössä siinäkin tapauksessa, että Nato pääsisi yksimielisyyteen jäsenmaan puolustamisesta, on jokaisen maan omissa käsissä arvioida, millaiseen toimintaan ryhtymisen se arvioi tarpeelliseksi. Tarpeelliseksi arvioitu tuki voi olla vaikkapa rekkalastillinen päiväysvanhaa hernerokkaa, jos kansallinen intressi ei ole käydä rintamaan.

Nato-operaatiota ei siis synny ilman yksimielisyyttä. Sen lisäksi jäsenmaat voivat kuitenkin toimia ”coalition of the willing” -periaatteen pohjalta. Esimerkiksi Irakin sota oli Natolta tällainen ”halukkaiden koalition” sota, koska Ranska ja Saksa vastustivat sotaan lähtöä. Halukkaiden koalitiossa ei kuitenkaan ole enää de facto kyse Natosta. Valtio voi lähteä tukemaan toista valtiota myös ilman sotilasliittoja.

Naton 5. artiklan toimivuus näyttää perustuvan siihen, että mahdollisimman moni sopimuspuoli ja ennen kaikkea potentiaalinen hyökkääjä jakavat toivotulla tavalla väärän tulkinnanartiklasta ehdottomana vaatimuksena puolustaa sopimuskumppaneita asein.

Parempaa ”takuuta” turvasta ei ole olemassakaan, kuin omamme. Suomen turvallisuuden kulmakivi on näinäkin päivinä edelleen yleisen asevelvollisuuden turvaama, uskottava puolustus ja kaiken keihäänkärkenä viisas ja pidättyväinen, vakautta edistävä ulkopolitiikka.

Vouhotuksen outo logiikka

Olen yrittänyt seurata tämän turvallisuuspoliittisen vouhottamisen ja Suomen Nato-jäsenyyttä perustelevien väitteiden outoa logiikkaa. Alla muutama näkökulma yleisiin väitteisiin:

Väite: ”Yhteenkään Nato-maahan ole koskaan hyökätty”

Väärin. Argentiinan sotilashallitus yritti vallata Britannian hallitsemat Falklandinsaaret maalis–kesäkuussa 1982. Vaikka alue ei kuulu Naton toiminta-alueeseen, kyse on hyökkäyksestä Naton jäsenmaata kohtaan.

Väite: ”Nato toimii, koska turvatakuita ei ole koskaan testattu”

Tämän sanotaan puhuvan Nato-jäsenyyden puolesta, koska se osoittaa, että pelotevaikutus toimii, mutta yhtäläisesti se toimii sitä vastaan, koska emme todellakaan tiedä miten Nato tositilanteessa toimisi. Deterrenssiteorian viitekehyksessä Suomen itsenäinen, uskottava puolustus on toiminut ilman Nato-jäsenyyttä aivan yhtä hyvin 77 vuotta. Nato on ollut pystyssä vasta 73 vuotta.

Semantiikan näkökulmasta argumentti turvatakuiden testaamattomuudesta käy Natoa vastaan, koska perussopimuksen teksti jättää yksittäisen jäsenmaan arvion varaan, miten se tukee hyökkäyksen kohteeksi joutunutta. Sopimuksen semantiikka ei muutu muuksi tulkinnoilla.

Jäsenmaiden yksimielisyydestä ei ole minkäänlaista varmuutta, kun mukana on maita, kuten Turkki, joka vuonna 2020 kohdisti pakolaisia hyväksikäyttävän hybridioperaationsa toiseen Nato-jäsenmaahan Kreikkaan.

Väite: ”Natoon pitäisi liittyä, koska Venäjä on miehittänyt Euroopan rajalla olevat ei-Nato -maat Suomea lukuunottamatta.”

Eli siis se, että Suomea ei ole tähän saakka harjoitetun ulko- ja turvallisuuspolitiikan ansiosta miehitetty eikä edes uhattu 77 vuoteen, toimii perusteena muuttaa toimivaa politiikkaa ja alkaa tempomaan Naton ovenkahvaa, kuten Ukraina on viime vuodet tehnyt? Kuten edellä todettua, Ukraina on maidanin vallankumouksen jälkeen muurannut Nato-jäsenyystavoitteensa maan perustuslakiin asti.

Kenen mielestä tämä tällä hetkellä näyttää Ukrainan kohdalla voittavalta strategialta? Sanotaan sama jääkiekkovertauksen kautta; Eikö tuntuisi pähkähullulta, että Suomen jääkiekkomaajoukkueen valmennusjohto ryhtyisi mestaruuksien jälkeen kopioimaan Ukrainan pelikirjaa? Vai onko asemamme sittenkin ”väärin voitettu”?

Väite: ”Natoon pitää liittyä, koska meillä on siihen oikeus.”

Meillä on myös oikeus olla liittymättä. Oikeus tehdä jotakin ei tarkoita, että jonkin asian tekeminen on järkevää. Minullakin on oikeus ostaa perjantaipullo Alkosta koska tahansa, mutta olen valinnut raittiuden.

Väite: ”Nato-jäsenyys on kuin palovakuutus. Se kannattaa ottaa ajoissa.”

No käännetäänpä vielä 5. artikla oleellisilta osin vakuutusehdoiksi:

”Jos talosi palaa, vakuutusyhtiön korvauskäsittelijät yksin tai yhdessä maksavat sellaiset korvaukset, jotka arvioivat tarpeellisiksi.”

Ottaisitko tällaisen palovakuutuksen vai luetko yleensäkään allekirjoittamiasi sopimuksia? Valtio ei voi toimia, kuin vakuutusehdot lukematta hyväksyvä tavan kansalainen. Ei, vaikka koko naapurustolla olisi sama vakuutus, joka on myös otettu silmät ummessa.

Palovakuutusvertauksen osoittauduttua huonoksi on siirrytty palokuntavertaukseen. Tähän voi vain huomauttaa, että joskus palokunta antaa arvottomaksi katsomansa rakennuksen palaa hallitusti loppuun.

Ukrainan tapahtumat antavat aiheen jälkiviisasteluun

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoille Ukrainan tilanne antaa valitettavasti jälleen aihetta jälkiviisasteluun. Ideologiat ja tunteet tuppaavat matkan varrella sumentamaan kovin monien järjen.

Chicagon yliopiston valtiotieteen professori John J. Mearsheimer esitti jo vuonna 2014 Ukrainan kriisin ratkaisuksi Ukrainan länsimaistamispyrkimyksistä luopumista. Ukrainasta olisi hänen mukaansa kannattanut tehdä neutraali puskurialue Venäjän ja Naton välissä. Viime aikoina tällaisia näkemyksiä on kuultu muun muassa Ranskan suunnalta. Lännessä olisi ymmärrettävä Ukrainan merkitys Venäjälle. Venäjävastainen hallinto ei voi toimia.

Niille, jotka toitottavat, että Ukrainalla on oikeus, Venäjän puuttumatta, itse päättää kenen kanssa se haluaa liittoutua, Mearsheimer viestitti, että Ukrainalle tällainen tapa harkita sen ulkopoliittisia vaihtoehtoja on vaarallinen.

Mearsheimerin mukaan surullinen totuus on se, että mahti määrää, kun on suurvaltapolitiikasta kyse. Abstraktit oikeudet, kuten itsemääräämisoikeus ovat hyvin merkityksettömiä, kun suurvallat ajautuvat kiistoihin heikompiensa kanssa. Oliko Kuuballa oikeus sotilaalliseen yhteistyöhön Neuvostoliiton kanssa kylmän sodan aikaan?

Valtiotieteen tohtori Paavo Väyrynen puolestaan kirjoitti Suomenmaassa jo 9.2.2001 julkaistussa artikkelissaan:

”Ukrainassa on vasta meneillään kansakunnan muodostuminen. Tätä prosessia on ulkopuolistenkin syytä tukea: vain sisäisesti vakaa Ukraina voi toimia vakauttavana tekijänä omalla alueellaan ja koko Euroopassa.

Turvallisuuspolitiikassaan Ukraina on pyrkinyt löytämään tasapainon suhteissaan Venäjään ja Natoon. Tämä on viisasta myös maan sisäistä vakautta ajatellen: tiivis liitto Venäjän tai länsimaiden kanssa saattaisi aiheuttaa vakavia sisäisiä ristiriitoja.”

Ukraina valitsi sittemmin toisenlaisen tien. Siihen sillä on oikeus ja oikeuden käytön reaaliset seuraukset ovat näkyvillä.

Osallistu keskusteluun!


21 kommenttia
Lasse Hietanen
Iloinen
#1

HEI. KIITOS KIMMOKIN: OLETPAS SINÄ SAANUT TAIVAAN 👼 ❤️ ISÄLTÄ: FANTASTISTA VIISAUTTA, KIRJOITTAA TUOSTA UKRAINA-ASIASTA. SEHÄN ON ❤️ YHTÄ; ASIANVALAISEVA, KUIN ❤️ 🦊 SATU KEISARIN UUSISTA VAATTEISTA: UKRAINALLAHAN, KUTEN SUOMELLAKIN ON ❤️ KYSE, VAIN: OTTAA VASTAAN TOTUUS:OMAAN VALTIOLLISEEN ELÄMÄÄNSÄ. SUOMEN VALTIO, ON ❤️ KÄRVISTELLYT PERKELEHENKIVALLAN KYNSISSÄ, JO: 1222 VUOTTA. OLISI AIKA, JO MENNÄ: TAIVASRUOTUUN. EIKÖHÄN TÄMÄ PERKELEEN PALVELUAIKA: 1222 VUOTTA YHDELLE KANSALLE, ❤️, JO ALA RIITTÄMÄÄN. ALOITETAAN PALVELEMAAN KRISTUSTA, JA OTETAAN HALLITUKSEN HALLINTAMUODOKSI SUOMESSA: KRISTOKRATIA. KIITOS. SIUNATEN, LASSE HIETANEN.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#2

Kimmo kehottaa laittamaan , jäitähattuun , niin myös minä !? Ei väellä eikä voimalla , vaan minun Hengelläni : sanoo Herra Seebaot !!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

milensäpahoittaja
Hämmentynyt
#3

Mikähän Suomenasema Euroopassa oikein on,ollaan puoliksi natossa ja puoliksi puolueeton,kuinka tähän maailman vaikuttajat suhtautuu onkohan päättäjillämme selvä suunitelma kriisinvaralle.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Natoon liittyminen , olisi Suomelle , mitä suurimmlla varmuudella ,Rotanloukku !!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Ukraina aikoi mennä Natoon….
Venäjä varoitti siitä monesti !
Se saatana ei uskonut,nyt Venäjä antaa Kurin palautuksen…..

Suomi myös Haaveilee Natosta (Ruotsi myös)
Mikä saatana tämän maan päättäjiä vaivaa kun suu sanalliset varoitukset mene perille ????

Haluaako Suomikin selkään !!!!

Venäjä on nyt aivan hulluna !!!! ei kannata kokeilla enään varoittaisiko se vielä nätisti neljännen kerran ????
TÄMÄ ON SAIRAS MAA !!!!
Nämä saatanan sota hullut päättäjät mm. akka Hallitus ja Niinistö ei lähde rintamalla vaan ne käskee Suomen nuoret sinne tapettaviksi!!!!!
Ne menee itse piiloon bunkkereihin elintaso pakolaisten kanssa jotka ei myöskään rintamalle joudu !
TÄMÄ ON SAIRAS MAA !

Sairas on myös sellainen Suomen kansalainen joka rintamalle lähtee sota hullujen politikkojen takia !!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

On aivan päivänselvää että Suomen kurinpalautus tulee ennen kun edes ehdimme liittyä Natoon !!!!

Koska Ei Venäjä niin tyhmä ole että se Neto maan kimppuun käy.

Jos Natosta puhutaan vielä televisiossa ensi ja seuraavalla viikolla niin Suomea voi odottaa nopea kurinpalautus !!!!!

Nyt kun Venäjän maajoukot on keskittynyt Ukrainaan niin kurin palautus voisi olla massiivinen ilma hyökkäs satojen koneiden voimin !!!!

Suomen Hallituksen ja Presitentin pitäs pitää turpansa kiinni nyt !!!!!! ja tiedotus välineiden myös !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#10

HEI. KIITOS 😕 NIMETÖNKIN; TODELLINEN ROTANLOUKKU, OIKEIN PIISAMINRAUDAT. JOS’ NÄMÄ SUOMALAISET PAKANAISET. EI JEESUSUSKOVAISET; OLISIVAT UUDESTISYNTYNEITÄ ISOKENKÄISIÄ HE OSAISIVAT, JEESUKSEN ❤️ OLLESSA HEIDÄN SYDÄMISSÄNSÄ TERVEELLÄ TAVALLA; VELJEENSÄ PUTINIIN, NÄISSÄ SOTA,-RAUHA,- ASIOISSA SUHTAUTUA, KOSKA HEILLÄ KAIKILLA, JEESUKSESTAJOHTUEN OLISI HÄN HEIDÄN SYDÄMISSÄÄN: SILLOIN LOPPUTULOS, KOKO EUROOPPAAN, OLISI; IKUISRAUHANOMAINEN, JA KAIKKI MENISIMME VIELÄ KAIKENKUKKURAKSI TAIVAASEEN, ETTÄ ARVELISIN PIRUNKIN IHMETTELEVÄN MOISTA JEESUKSEN ❤️ KRISTUKSEN MEININKIÄ; ETTÄ MISSÄS; NE ”MINUNUNIHMISET”, OIKEIN OVAT. KIITOS. SIUNATEN, LASSE HIETANEN.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Jos Suomi lähtisi nyt aktiivisesti hakemaan Naton jäsenyyttä, kokisimme Ukrainan kohtalon.
Mahtaisikohan Puola ja Unkari edes puoltaa jäsenyyttämme sosialisti-ministereidemme räksötyksen jälkeen mitä ovat täältä saaneet osakseen?
Naapuri, eläkkeellä oleva upseeri totesi kerran, että jos Venäjä hyökkää Suomeen, niin hän istuu tuohon kuusen juurelle ja ehtii polttamaan sikarin kaikessa rauhassa. Sen jälkeen se on sitten siinä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Taivaallinen Ohiampuja
Vihainen
#5

Putinin Venäjä ei kunnioita puolueettomuuta.Jos joku niin luulottelee,niin se on utopistista haihattelua.Jos on vähääkään selvillä asioista?Niin pitäisi muistaa,että Putin on jo aikojasitten sanonut seuraavaa.=Lenin teki virheen myöntäessään Suomelle itsenäisyyden!Jos sota/suuruudenhullu Itänaapurin johtaja lausuu tuollaiset sanat.Niin pitäisi jo paatuneempienkin puolueettomuuteen uskovien hälytyskellojen soida!Mutta Kimmo ja kumppanit on varmaan valmiita menemään itärajalle torrakoiden kanssa.Kun puolueettomuuta kunnioittavan maan joukot hyökkäävät?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Luitko Kimmon kirjoituksen? Ukraina oli ilmoittanut tavoitteekseen Nato-jäsenyyden ja kirjannut sen lakiinsa. Prosessi oli meneillään. Sitten Venäjä tuli ja miehitti Krimin. Nato ei ota jäsenekseen konfliktin alaisia maita. Mikä tässä nyt niin vaikea on ymmärtää?
Suomen Nato-jäsenyys ei ole yksinomaa Suomen päätäntävallassa oleva asia. Jos olisi, niin olisimme jo sen jäseniä. Nato on pelote, eikä tosipaikan tullen välttämättä takaa automaattisesti apuja muilta jäsenmailta, aivan kuten sen sääntöihin on kirjoitettu.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Taivaallinen Ohiampuja
Vihainen
#8

Kyllä minä tuon tiedän.Turha sitä on toitottaa.Mutta kerroppa kuinka moneen Naton täysjänsemaahan Venäjä on hyökännyt.Putin on muunmuassa itse todennut,että vain täysin hullu hyökkää Naton jäsenmaahan.Siksihän Putin huomasi tilaisuutensa tulleen 2014 Shotsin Olympialaisten jälkeen.Ja valtasi Krimin,ja järjesti Itä-Ukrainan jäätyneen konfliktin.Ja näin esti Ukrainan Natojäsenyyden.Mutta miksi Venäjä teki näin?Venäjä pelkää Natoa,ja siksi se uhittelee Suomelle ja Ruotsillekin että eivät liittyisi Natoon.Myöskin Putin/Venäjä tietää sen että jos Suomi hakee Natoon,ja saa jäsenyyden,niin peli on Suomen osalta menetetty.Ja edelleenkin älkää nuoret kuvitelko,että Venäjä kunnioittaa puolueettomuutta.Venäjään ja sen johtajiin ei voi koskaan luottaa…Jatkuu…

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Taivaallinen Ohiampuja
Vihainen
#11

Jatkuu… Vanhemmat ikäpolvet taistelivat tämänmaan itsenäisyyden puolesta 1939-1944.Muunmuassa minun Isäni kaksosveljensä kanssa niin Talvi kuin Jatkosodissakin.Ja molemmat haavoittuivat vakavasti,ja kärsivät vammoistaan elämänsä loppuun saakka.Niin kyllä minun mielestäni liittoutuminen on parempi.Kuin jäädä taas kerran yksin poteroihin puolustamaan ylivoimaista vastustajaa vastaan.Mutta päättäjien pitäisi jo vihdojaviimen tajuta viedä Suomi Natoon.Mutta se on tehtävä salassa,ja ilmoitettava vasta sitten Venäjälle mikäli jäsenyys on hyväksytty.Johan kenraali Ehnroht:kin eläissään totesi,että liittoutukaamme länteen,ei enää koskaan yksin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#13

Salassa Natoon? Yhden yön aikana ja tuosta vaan? Jos se on noin helppoa, niin sinne sitten vaan. Kannatan heti liittymistä.
Mitä veikkaat, kauanko venäjältä kuluisi aikaa Ahvenanmaan valloitukseen?
Kumpi kestää kauemmin, Natoon liittyminen vai Ahvenanmaan miehitys?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000