Perussuomalaiset

Kai-Ari Lundell

OECD: Koulutus luo taloudellista kasvua

OECD:n teksti on sellaista, mitä ymmärrän. Olen viime vuodet pauhannut kuin syyrakki taloudellisen eriarvoisuuden suorasta yhteydestä koulutukseen.

Suomessa koulutuksen laatuun vaikuttaa oppilaan asuinpaikka.

Eri kunnissa annetaan eritasoista opetusta. Joissain kunnissa annetaan enemmän opetusta, toisissa vähemmän. Näin ei saa olla.

”Näin viisas vanhempi tekee” – OAJ: Vanhemmilla syytä valita asuinpaikkansa kuntien koulutustarjonnan perusteella (Yle 19.11.)

Helsingissä koulut ovat alkaneet eriytyä. Vanhemmat koulushoppailevat, koska heillä on mielikuvia huonoista ja hyvistä kouluista. Osa vanhemmista ostaa asuntonsa hyvämaineisen koulun liepeiltä.

Silloin huonomaineisiin kouluihin jäävät köyhien ja maahanmuuttajien lapset.

Koulutuksellinen tasa-arvo on todellisessa vaarassa.

Koulutus lisää talouskasvua.

Mitä meillä tehdään?

Kurjistetaan koulutusta.

http://kaiarilundell.blogspot.fi/2014/12/oecd-koulutus-luo-taloudellista-kasvua.html

* * *

10.12. HS

OECD: Tuloerot ehkäisevät talouskasvua

Tii­vis­tet­ty­nä tut­ki­mus väit­tää, et­tä kun ta­lou­del­li­nen eri­ar­voi­suus li­sään­tyy, ta­lou­del­li­nen kas­vu heik­ke­nee.

Vä­lil­li­se­nä se­lit­tä­vä­nä te­ki­jä­nä täs­sä on kou­lu­tus. Yh­teis­kun­nan vä­hä­va­rais­ten ha­luk­kuus ja ky­ky kou­lut­taa lap­siaan on kes­ki­mää­rin pie­nem­pi kuin va­rak­kaam­mil­la.

Jos kou­lu­tus­ta­so ei ke­hi­ty si­ten kuin edel­ly­tyk­siä oli­si, yh­teis­kun­nat me­net­tä­vät mah­dol­li­suuk­sia ta­lou­den ke­hit­tä­mi­seen.

Sel­vi­tyk­sen mu­kaan kou­lu­tuk­sen edel­ly­tyk­siä laa­jen­net­taes­sa ei saa tyy­tyä vai­kut­ta­maan alim­man kym­me­nyk­sen olo­suh­tei­siin, vaan toi­met pi­täi­si ulot­taa laa­jem­mal­le, alim­paan 40 pro­sent­tiin.

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


0 kommenttia

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000