Perussuomalaiset

Kai-Ari Lundell

Vantaa satsaa lapsiin ja nuoriin

Vantaan Talousarvio vuodelle 2024 saatiin eilen valmiiksi. Yleensä budjettineuvotteluissa on mennyt yksi päivä yömyöhään asti, mutta tällä kertaa olimme toisillemme armollisempia kuin ennen. Nyt neuvottelimme kaksi pitkää päivää, yömyöhään ei tarvinnut silmät turvoksissa kukkua. Toivottavasti kaksipäiväisistä neuvotteluista tulee tapa, sillä liian väsyneet neuvottelijat voivat tehdä myös väsyneitä päätöksiä.

Mielenkiintoiseksi neuvottelut teki, että ne olivat neuvottelujen vetäjän, uuden kaupunginhallituksen puheenjohtajan Mika Kasosen sekä uuden kaupunginjohtajan Pekka Timosen ensimmäiset budjettineuvottelut. Molemmat hoitivat hommansa hyvin.

Neuvottelujen linja oli selvä, koska euromääräistä jakovaraa oli vähän. Lisävelkaa ei pidä ottaa, eikä Vantaan tulevaa kuntaveroa 6,4 saa korottaa. Pääkaupunkiseudun kaupungit sekä ympäristökunnat pelaavat tällä hetkellä melkoista avopokeria eli sököä. Helsinki pohtii kuntaveron pudottamista jopa viiteen. Espoo pyöristää kuntaveron sadasosia alas lukuun 5,3. Vantaa pyöristää taas ylös lukuun 6,4. Ympäristökunnat ilmeisesti nostavat kuntaverojaan roimemmin.

Kuten aina budjettineuvottelujen loppuhetkillä yksikään puolue ei ole täysin tyytyväinen lopputulokseen, koska yksikään puolue ei saa koskaan kaikkia tavoitteitaan läpi. Mutta jo neuvottelujen jälkeisen kahvitteluhetken kaikki huomasivat, että lopputulos sittenkin oli kohtuullisen hyvä.

Budjettikirjaan tehtiin tekstimuutoksia tai -lisäyksiä paljon. PS:n tavoitteiden tai arvojen mukaisia lisäyksiä olivat mm:

– Tavoitteena on koululiikunnan lisääminen koulupäivän yhteydessä.

– Elinvoimapalveluiden uudessa toimintamallissa huomioidaan huomioidaan oppisopimuskoulutuksesta tiedottaminen vantaalaisille yrityksille.

– Vantaalle/Vantaalta muuttaville tehdään säännöllisesti vetovoima/pitovoima -kysely.

– Lisäksi selvitään kuutoskaupunkien ja ystävyyskaupunki Huddingen kokemuksia. (segregaation ehkäisy)

– Katujengi-ilmiöstä on tärkeää saada kunnollista tutkimustietoa. (Nuorisotutkimusseura, Itla, THL)

– Lisätään liite kaikista julkisen käyttötalouden investoinneista talousarviokirjaan.

– Toimiala kiinnittää erityistä huomiota erilaisten rakennushankkeiden laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toteutukseen kiinnittämällä huomiota tilaajaosaamiseen, suunnitteluun sekä valvontaan.

– Vantaan kaupunki panostaa tilaajana harmaan talouden torjumiseen. (työmaatarkastukset)

– Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen laatua.

– Kaupunki luo ohjelmakokonaisuuden ja mittariston jengiytymiskehitykseen ja nuorisoväkivaltaan puuttumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

– Tehdään selvitys 1. luokkalaisten valmistavan opetuksen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.

– Varmistetaan riittävä ohjaus, hankintaosaaminen ja hankintakoulutusta kaikilla toimialoilla.

Viimeisessä korissa neuvoteltiin euromääristä, jakovaraa ei ollut paljon. Läpimenneistä esityksistä kouluruokailun tason nostaminen, maksuttoman puistoruokailun laajentaminen koko kesäksi sekä urheilu- ja liikuntaseurojen avustusten korottaminen olivat myös PS:n esityksiä ja vahvoja tavoitteita. Kannatimme myös muita esityksiä:

– 220 000, Vantaalaisilla varhaiskasvatus- ja koululaisryhmillä jatkuu maksuttomat matkat vuonna 2024. (korvaus HSL:lle)

– 60 000, Variaan palkataan työeläkoordinaattori.

– 130 000, Maksuton puistoruokailu kesän loma-ajoiksi, tarjotaan lämmin ruoka.

– 30 000, Palkataan hankerahoituksen asiantuntija Kasvatuksen ja oppimisen toimialueelle.

– 80 000, Palkataan kaksi KOT-lastenhoitajaa varhaiskasvatukseen.

– 200 000, Lisätään Vantaan teatterin, Tanssiteatteri Raatikon ja Vantaan viihdeorkesterin avustuksia.

– 40 000, Turvataan Kivistön alueen yhteistyö. (Marjaverkko)

– 140 000, Liikunta- ja urheiluseurojen avustuksia korotetaan.

– 100 000, Lisätään lasten- ja nuortenkirjallisuuden määrärahoja ja turvataan kirjastojen sunnuntaiaukioloajat.

– 70 000, Rakennetaan yksi ulkoliikuntasali lisää.

– 100 000, Avataan kaksi nuorisotilaa lisää, järjestöyhteistyö ns. Kolohongan mallin mukaan.

– 300 000, Talousarvioon varataan rahaa kahteen Irlannin mallin mukaiseen katutyöpartioon varhaisen puuttumisen ja interventiotyön vahvistamiseksi.

– 200 000, Parannetaan ennaltaehkäisevää nuoriso- ja yhteistyötä.

– 1 000 000, Jatketaan lisärahoitusta kouluruokailun kehittämiseen, ohjelma huomioidaan myös vuoden 2025 kehityksessä. Palautteen perusteella kouluruokailua kehitetään edelleen. Kaupunginjohtaja lupasi tulla mukaan kouluruokatalkoisiin.

Paljon rahaa, muistaakseni 59 miljoonaa euroa, menee katujen ja puistojen korjausvelan vähentämiseen, mm. surkeassa kunnossa olevaa Tikkuraittia parannetaan.

Erittäin merkittävä summa tulee valtiolta, koulutuksellisen tasa-arvon ns. KOTA-raha 6,9 miljoonaa euroa.

Yritimme kovasti saada segregaatioalueiden koulujen perusopetusryhmien koon alentamista maksimissa 16 oppilaaseen, jotta opettajilla olisi kunnolla aikaa lasten opettamiseen ja kasvattamiseen. Esitykseen suhtauduttiin myönteisesti, mutta rahaa ei siihen löytynyt. Kasvatuksen ja oppimisen toimiala lupasi tehdä pitkän aikavälin suunnitelman tai toimenpideohjelman segregaation vähentämiseksi. Ehkä jossain vaiheessa saamme ryhmäkokojen maksimikokoa pienennettyä.

Emme saaneet läpi uutta, puolueetonta ratikkatutkimusta, jonka avulla olisi tehty ratikan kannattavuuslaskelmat uudelleen. Emme ole olleet tyytyväisiä oikeastaan yhteenkään aikaisempaan ratikkaselvitykseen.

Kai-Ari Lundell: Vantaa satsaa lapsiin ja nuoriin (kaiarilundell.blogspot.com)

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


51 kommenttia
Nimetön
#1

Epäilen että Taitaa mennä suurin osa satsauksista Lähiidästä ja Afrikasta tulleiden yhteiskunnan elättinä olevien pakolaisten laariin…

Suomessa alkaa olemaan näitä Vantaa,Itä-Helsinki,Hervanta,Varissuo,Toppila ym. alueita joitka on kuin Pikku Malmoja tai Ringebyitä (Malmo ja Ringeby on jo pikku Gaza)

Nyt pitäs Tehdä jotain muuta nopesti ja kiireellä kuin jakaa lisää rahaa,sehän on kuin bensaa liekkeihin heittäisi !

Pitää muistaa että Gazassa ei ollut mitään muuta enään tehtävissä kuin eristää alue ja katkaista sähköt vedet ,polttoaineet ym. ja pommittaa maan tasalle koko paikka kuten ne tekee.
Yksikään maa ei halua sieltä yhtään pakolaista,eikä Israel halua yhdenkään pääsevän pakoon sieltä.
Suomikin tukee viralliesti näitä kauheuksia.

Nyt pitäs tehdä kaikki mahdollinen että ei olla Ruotsin ja Israelin tiellä !
Rahalla sitä ei ainakaan tehdä,päinvastoin entisetkin rahat pitää ottaa pois ! Ei ole mitään järkeä sosiaali rahoilla elättää kokonaisia kaupungin osia

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Juuri näin!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Vantaalla on n. 35% mamutaustaisia! Esim. Kyproksella ( kreikkalainen puoli) kansa nosti metelin, kun mamujen määrä oli 6%!.
Suomessa on 370 000 tyhjää asuntoa. Miksei täällä loisivia, työtä vieroksuvia voi siirtää ympäri Suomea halvempiin kuntiin?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Kyllä niitä on siirretty jo joka puolelle loisimaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Gasaanhan ne pitäs lähettää sotimaan !
Turha se täältä kaukaisesta Suomesta on niiden viisastella ja huudella ja mieltä osoitella.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#20

Eihän ne sinne asti pääsisi.Matkalla jo tappaisivat toisensa.Mutta olisiko tuosta mitään haittaa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Ainakin mamuja pitäisi jakaa tasaisemmin pitkin Vantaata.

Mamulähiöistä pitää PURKAA VANHEMPIA VUOKRATALOJA ja ohjata mamut muihin Vantaan osiin.
Muualla Euroopassa tehdään jo näin!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#17

Kyllä koko Vantaa on täynnä mamuja. Sanoohan jo se prosenttilukukin: n. vajaa 4 /kymmenestä on mamu.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#21

Vantaalla on liikaa mamuja, se on selvä.
Joka tapauksessa mamulähiöiden purkamisella on jo kiire. Ellei sitten tieten tahtoen haluta seurata Ruotsin tietä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#24

Parempi olisi lähettää esim. somaleja kotimaahan. Näitä, jotka ovat saapuneet perheenyhdistämisen kautta ja joihin ei kohdistu mitkään vainot ym.
Toivottavasti uusi sisäministeri aloittaa uudistukset.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#29

Somalit on niin itsekeskeisiä (kuten hurrit), ne ei edes halua sopeutua.

Arabit kai kuitenkin tekevät eniten esim. raiskauksia, ryöstöjä jne.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Aikuiset tienaamaan itse jokapäiväinen leipänsä että lapsetkin oppii tajumaan että ei se luoja laiskoja elätä !
Eli rahat ja tuet pois ja itse tienaamaan elantonsa vaikka roskia keräämään ja risuja kantamaan jos ei muuta osaa tehdä ja syksyllä marja metsään jossa on rahaa silmän kantamattoommin.
Konkurssiihan tämä maa menee jos velkaa otetaan kokoajan lisää järjettömyyksiin ja vankiloissa elätetään 250,-/ vrk hinnalla pahimpia rikollisia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kansallinen
Vihainen
#10

Yle näyttää olevan myönteinen huumeiden käytölle. Monikulttuurisuus lisää huumeiden tarjontaa!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Hienoa nämä Vantaan satsaukset. Upeaa työtä muiden mukana blogistiltakin. Hallituksen nuorisotoimista ei voi valitettavasti todeta samaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Onko Vantaa saanut jo Velkansa maksettua kun noin raha rököllään ollaan?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Eikö Persujen linjan mukaista olisi työmaa tarkastajien siirtäminen huume kauppojen tarkastukseen ?

Huumeet on Ylivoimaisesti suurin Harmaan talouden ala Suomessa ja Maailmalla lisäksi ne on suurin ennen aikaisen kuoleman aiheuttja ja suurin rikoksien ja murhien ja tappojen aiheuttaja.

Huumekaupan harmaa talous on yli 100 kertainen työmailla tapahtuvaan
”Harmaaseen talouteen”
Pitää muistaa että Pakolaisbisnes liittyy monesti huumekauppaan ja Terrorismiin.

Tämä Blokion kun viher-vasureiden puolue ohjelmasta !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Yksi vaihtoehto on, että tuolla todellisessa arjessa toimivat ps-poliitikot tekevät vastuullista työtä muiden isänmaatamme kunnioittavien vastuullisten kanssa. Ja vain Halla-aholaiseen mielenmaailmaan ja outoon yli-ihmisuskontoon jumittuneet Purra-fanit öykkäröivät hihhulihallituksessa ja täällä blogisivustolla. Toivottavasti näin!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Ja toivottavasti viherhihhuli uskontoon hurahtaneet mielenvikaiset.Pysyvät pois näiltä keskustelu-palstoilta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#19

Juurikin näin!Viherhihhuli-marinaadilla voidellut epäisänmaalliset vajakit.Voivat siirtyä toisille keskustelu-alustoille,kaltaistensa joukkoon.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#23

Tavalliseen järkeen käy, että mitä suurempi osuus ps-toimijoista tuolla maakunnissa toimii vastuullisesti, sitä parempi tietysti isänmaan kannalta. Esimerkkinä tällaisesta toimijasta voi mainita vaikkapa Lundellin. Ps-hallitus ja pääsääntöisesti täällä blogissa kirjoittavat ja kirjoittavia kommentoivat todellakaan eivät näin tee vaan öykkäröimällä yrittävät jostain hihhulisyystä ja outoa mieltänsä hyväilläkseen vahingoittaa tätä yhteistä hyvää ja Suomen yhtenäisyyttä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#25

Juurikin näin!Öykkäröijien ei kannata näillä palstoilla yrittää kommentoida.Siksi kehottaisin sinuakin siirtymään kaltaistesi joukkoon eri keskustelu-palstoille.Vai eikö epäisänmaallisilla viherhihhuli/suvakki-uskovaisilla ole keskustelu-palstoja?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#27

Jos näillä sivuilla lopetattaisiin hihhuliöykkäröinti , niin ei jäisi kuin Lundell tukijoineen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#31

Juuri näin!Eli kaikki muut paitsi sinä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#33

Ja Lundell.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#37

Korjaan,siis kaikki ps-kommentoijat,ja Lundell.Ei suvakkilan vihervasemmisto-hihhulit.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#38

Ps-uskonnon ylläpitämisen yksi perusidea on hallita täydellinen taito hankalan paikan tullen selittää silmät pyöreinä kuin pikkupennut, etten se minä ollut. Ja uskoa selityksiinsä. Hävetkää. Itse tässä alun perin otin kantaa ps- öykkäriin, joka näki Lundellin salaliittoisesti vihervasemmiston kätyrinä. Olen eri mieltä hänen kanssaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#28

persut on petukoita;)

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#32

Aikas erikoista että eräälle vihervasemmisto-hihhuli-uskovaiselle.Ei käy demokraattisten vaalien tulos.Vaan hallitus pitäisi nyt saada kaadettua keinolla millä hyvänsä.Kyseinen hihhuli kuitenkin kokoajan itse peräänkuuluttaa demokratiaa.Mutta kun viha persuja kohtaan on niin kova,että joka blogissa pitää haukkua ja syyttää persuja,milloin mistäkin.Niin eihän se normaalin ihmisen toimintaa ole,vaan kysymys on ihan selvästi pakkomielteestä.Eikö vihervasemmisto-hihhuli-uskovaisilla,ole omia blogi-sivustoja?Jossa voisitte edeltäsovitun päivän teeman mukaan,haukkua persuja mitä ihmeellisimmillä nimillä?Esim. Ylilauta sivusto.Täällä kommentoivia persuja tuskin kiinnostaa vihervasemmisto-hihhuli-uskovaisten sivuilla kommentointi.Mutta VV-hihhuleita kyllä täällä kommentointi kiinnostaa pakkomielteisesti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#34

Venäläinen uutistoimisto Holootna Tobra Huja.On uutisoinut,että tehdessään takavuosina/takavuosikymmeninä.Yhteistyötä tsuhna suvakkien kanssa.Ovat löytäneet salaa ottamistaan dna näytteistä tsuhna suvakeilta valehtelugeenin.Näin kirjoittaa Holootna Tobra Hujan toimittaja.Olga Gusireva.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#39

Niin tuosta edellisestä kommentistani,ei pidä tietenkään kenenkään loukkaantua.Se on vain satiirista hirtehis huumoria.Ja erästä VV-Hihhulia lainaten,”pieni ja vähäpätöinenhän minä olen tässä maaimassa kommentteineni”.Mutta tuo kommenttini menee samaan kastiin.=Väitetyn Halla-ahon somaleista tehdyn geenitutkimus löydöksen kanssa. 🙂

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#40

Ja sen verran vielä.Että”Venäläisethän on tunnetusti maailman rehellisin kansa”.Onhan se nyt huomattu viimeaikoina,heidän puheistaan,ja varsinkin teoistaan.Aah ha ha haaa! 🙂 🙂 🙂

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#35

Ps blogit ja niiden kommentit pohjaavat – tietenkin – ps perusoppiin, jossa kaikki vakavat globaalit ongelmat eivät kosketa suomalaisia ja että me suomalaiset voimme niiltä suojautua eristäytymällä muusta maailmasta. Ts. ps-opin mukaan voimme kuoria rusinat pullasta. Tätä oppia toteutettiin ps-puolueessa viimeiseen saakka inttäen ja oppiin uskoen esim. Nato-kannassa siihen saakka, kunnes Ukraina avasi silmät. Samaa eristäytymisjauhantaa ps toteuttaa Eu:ta, ilmastoa, Ruotsia, väestönvaihtoa, rasismia, Brexitiä, Trumpia….(lista on loputon) kanssa. Ps-oppi on siten uskoa, toivoa ja rakkautta keskipisteenä Suomi. Ihan hyvä, mutta tässä ps-uskonnon toteuttamisen harhassa jää huomaamatta, että todellisuuteen pohjaamaton hihhuli aiheuttaa todellisuuteen pohjaavaa vahinkoa (kuten esim. vaikkapa nyt tässä syksyllä tullaan näkemään todelliseen työelämään liittyvien yhteentörmäysten myötä) omalle isänmaallemme.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#44

Ja on totta,että persut istuivat äänettöminä takuumiehinä Sipilän hallituksessa v.2015.Mutta joutuivat tanssimaan keskustan ja kokoomuksen pillin mukaan.Vastustusta oli persuilta maahanmuuttaja kysymyksesä.Mutta persujen suut tukittiin,silloisen kokoomuslaisen sisäministerin Petteri Orpon lausahduksella.=Jo tulijoiden motiivien kyseenalaistaminenkin on rasismia.Ja kaikki tiedämme/muistamme,mitä tapahtui v.2017.Soinille ministerinsalkku/paikka oli tärkeämpi kuin oma puolue.Ja silloinen PS-puolue hajosi kahteen osaan,ja Sininen tulevaisuus syöksyi kohti mustaa tulevaisuutta/loppuaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#49

Mutta totuus on se,että oppositiosta ym.ei ole jonoksi asti tunkua valtiovarainministerin tehtävään.Epäilenpä vaan,että mikäli nyt,joku hallituspuolueista kyllästyisi/saisi tarpeekseen.Opposition määkimisestä/asioiden hankalista/vaikeista päätöksistä/hoitamisesta.Ja löisi niinsanotusti hanskat tiskiin,mitä opposition lammaslauma,ja täällä määkivät tietenkin toivovat.Niin jono uuden velkavetoisen vihervasemmisto-hallituksen valtiovarainministerin pestiin,oli puhdas 0.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#36

On jokaisen isänmaataan rakastavan velvollisuus koettaa edes. jotakin vastustavaa huomauttaa tällaista pahantekoa huomatessaan. Käytännön arjessa olen huomannut, että ps-uskonto tuo harjoittajalleen ihmeellistä yli-ihmisyyden tunnetta korostaessaan suomalaista ylivertaisuutta kansakuntien joukossa. Minusta on tärkeää pysytellä maanpinnalla ja vaikkapa esim. nyt rikosten torjunnassa toteuttaa myös oman pesän putsausta maahanmuuttajien rikosksiin keskittymisen ohella. Väitän, että esim. huumerikollisuus on globaali ongelma, jossa on mukana myös suomalaisia.. Ongelma ei siten poistu tai edes vähene, jos kaikki maahanmuuttajat (joista todellisuudessa muuten käy töissä yhtä suuri suhteellinen osuus kuin syntyperäisistä suomalaisistakin) asetetaan syrjimisen ja eston kohteeksi. Siksi perussuomalaista uskontoa on tärkeää vastustaa rauhan ja yhtenäisyyden säilyttämiseksi Suomessa ja perinteisen maalaisjärkeen perustuvan käytännönläheisen suomalaisuuden säilyttämisen nimissä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#41

Helpottiko?Olisit nyt antanut tulla kaikki,mitkä mieltä painaa.Ettei tarvitse jokaikisellä plokilla persuja haukkua.PerusSuomalaiset eivät ole sen kummempia ihmisinä,kuin muutkaan Suomalaiset.Ero on vaan siinä,että he ajattelevat Suomalaisten etua,myös sinun.Mutta edellisten hallitusten,ja varsinkin viimeisen velkavetoisen hallituksen,jälkiähän tässä nyt korjaillaan.Se vaan nyt ei tunnu käyvän vaalit hävinneelle osapuolelle.Vaan kaikki toimenpiteet,mitä nyt tehdään velkaantumisen kääntämiseksi laskuun.On pahasta ja väärin,ja kaikki tuntuu olevan PerusSuomalaisten vika.Miksi ei esimerkiksi edellinen Marinin hallitus,tehnyt mitään velkaantumisen taittamiseksi?Sulle,mulle politiikkaa vaan harrastettiin.Ja selityksesi ei kelpaa,korona eikä Ukrainan sota.Ja ihan samoilla perusteilla VVV on uskonto,ja VVV:hen uskovat ovat uskovaisia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#42

Ja minulle ei PerusSuomalainen politiikka/PerusSuomalaisen ehdokkaan äänestäminen.Tuo sen kummempia fiiliksiä/mielihyviä kuin jonkun muunkaan puolueen ehdokkaan äänestäminen.Jo kaksissa viimeisissä presidentinvaaleissakin olen äänestänyt nyt virassa olevaa presidenttiä.Ja äänestäisin edelleenkin jos hän olisi vielä ehdolla.Nythän meillä ei kovin hyviä ehdokkaita ole,tulevissa pressanvaaleissa.Mutta kait sitä jotakuta,vähemmän isänmaalle haittaa tuovaa/aiheuttavaa,on äänestettävä?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#43

Ja mitä tulee väittämääsi pahantekoon,niin sitä on juurikin tehneet edelliset hallitukset.Esimerkkinä tarkkarajainen/ainutkertainen velkapaketti EU:lle.Suomen sähköverkkojen myynti Carunalle,Fortum/Uniper sotku,Isis-morsiammien/terroristien tuonti valtion kustannuksella Afganistanista.Maahanmuuttajien vastaanottaminen Ruotsin kautta v.2015 n,35 tuhatta.Ja heidän joukossaan tulleen terroristin tekemät puukotukset Turussa ym.Onhan näitä,lista on loputon jos luettelemaan aletaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#45

Ja kun puhutaan isänmaan rakastamisesta,niin se on minulle erittäin tärkeää.Sillä oma isäni veljensä kanssa taisteli molemissa sodissa,talvi/jatkosota.Natoon menoa olen kannattanut jo 1990 luvulta saakka.Ja silloin olisi pitänyt hakea Naton jäsenyyttä/turvaa.Ja jättää EU/Euro haihattelut sikseen.Kuuluimme jo silloin vapaakauppaliittoon EFTA:an,ja kauppaa olisimme pystyneet tekemään ilman EU:n velkahelvettiäkin.Johonka meidät veivät silloin v.1995 vallassa olleet pahantekijät.Suomi oli silloin suhteellisen vähän velkaantunut valtio,oliko n.60 miljardia?Ja nyt jo n.160 miljardia,ja EU on se kaikkein suurin pahantekijä,siitä ei mihinkään päästä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#46

Kannattaa lukea/kuunnella Maikkarin uutissivustolta.Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mielipiteet Suomen talouspolitiikasta.Hän kertoo,että Suomen tulevaisuus on väistämätön tuho.Ellei velanottoa saada käännettyä laskusuuntaiseksi.Samoin hän toteaa,että hyvinvointia/palveluita on pidetty yllä velkarahalla.Ja jollei mitään nyt aleta tekemään,on edessä täysi tuho ja konkurssi.Eli toisin sanoen,vaikka nyt on tehtävä/tehdään kipeitä päätöksiä.Ovat ne välttämättömiä,muuten pahoinvointi jatkuu.Ja edellisten hallitusten pahantekijöiden pahat teot/niiden seuraamukset kertaantuvat moninkertaisiksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#47

Ja kyllä täällä päätä auotaan,ja määitään kuin lampaat,melkein joka blogilla.Mutta itsellä ei kuitenkaan ole esittää,yhtään neuvoa/keinoa.Valtiontalouden hoitamiseksi,ja valtionvelan taittamiseksi/saamiseksi laskusuuntaan.Nyt meillä on jo valtionvelkaa per,kansalainen,enemmän BKT:hen verrattuna kuin Kreikalla.Ja EU on jo varoittanut Suomea ylivelkaantumisesta,ja esittänyt kyselyn mitä Suomi aikoo tahdä asian eteen/hyväksi.Sinänsä vaan erikoista,että EU joka on itse järjettömillä päätöksillään/toiminnallaan,aiheuttanut meidän velkaantumisen.Esittää nyt meille kysymyksiä velanhoidosta,ja on itse syyllinen tuon järjettömän velan syntyyn.Ja uhkaa meitä tarkkailun alaiseksi joutumisella.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#48

Ja sinne voi jokainen täällä määkivä/PerusSuomalaisia haukkuva.Mennä yrittämään valtiovarainministerin paikalle,kuinka”helppoa”se ylivelkaantuneen maan valtiontalouden hoitaminen on?Samanlainen määkiminen/huutelu on vallalla eduskunnankyselytunneilla,opposition suunnalta.Mutta sielläkään ei sen kummemmin kuin näillä blogeillakaan,nämä määkijät,eivät esitä minkäänlaisia vaihtoehtoja asioden hoitamiseksi.Pääasia on vaan vastustaa kaikkea,ja yrittää kaataa hallitus keinolla millä hyvänsä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Yle satsaa kotimaiseen kansanmusiikkiin, lopettamalla ohjelman, jossa sitä soitettiin. Jatkossa kotimaista kansanmusiikkia soitetaan joskus etnosoi-ohjelmassa.
Selitykset ylellä on aina valmiina, väittävät, että ei suomalainen kansanmusiikki mihinkään katoa, kun joskus etnomusiikin lomassa jonkun kappaleen soittavat, miksi eivät sano suoraan ilmeistä asiaa; ylen strategia on päästä eroon kaikesta suomalaisuuteen viittaavasta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Alkaako YLE:llä soida(kissantappo-musiikki),niinkuin Moskeijoissa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

Ei etnomusiikissa mitään vikaa ole, päinvastoin.
Vika on ylen asenteessa, joka tulee esiin tässä(kin) päätöksessä.
Ylen strategia; yle on monikulttuurinen, kuten Suomikin. Kaikki kulttuurit ovat saman arvoisia, suomalainen kulttuuri ei saa saada erikoisasemaa. Päinvastoin, se on vaarallista nationalismia. Sille on osoitettava paikkansa muiden kulttuurien joukossa, mutta niin, että vieraita kulttuureita positiivisesti syrjitään. Häpeäisivät, muut maat ovat ylpeitä kansallisesta perinnöstään ja pitävät huolta, että se pysyy hengissä. Maailman ainoassa maassa, jossa on suomalaista kansanmusiikkia, yle ymppää sen kuuntelemisen etnomusiikin lomaan ideologisista syistä.
Samaan aikaan svenskayle suoltaa päivittäin omaa identiteettiä korostavaa ohjelmaa, itseään ylistäen ja suomalaisuutta alentaen.
Mikähän taho päättää ylestrategiasta?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

Nyt vaan soimaan Maikki Länsiön ja Esa Saarion 1960 luvulla levyttämä hotten-totti laulu.Samoin Kake Singersin,me halutaan olla n…….tä.Ja Mikko Alatalon,kyllä sitä nyt ollaan niin n…..iä.Tasapuolisuuden vuoksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#22

Huua-kotti, hän oli oikea hottentotti….
jotain sellaistako se oli?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#26

Huualle olin tarjolla jalkapallo,kuningkaan tytär ja puoli valtakuntaa.Mutta Huua otti jalkapallon,hän oli kunnon hottentotti.Siis tyypillinen hottentotti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#30

Niin kyllähän se Huua ensin raiskas kuninkaan tyttären.Sieppas sitten jalkapallon,ja pakeni vadelmaveneellä välimeren yli Eurooppaan.Ja nyt pelaa Euroopassa jossain liikassa ja vaanii lisää uhreja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000