Perussuomalaiset

Arja Suuronen

Vaikeaselkoinen sote-uudistus epäilyttää.

2 kommenttia

Vaikeaselkoinen Lakiehdotus asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on edennyt eduskuntaan.

Valinnanvapauslain mahdollisesti tullessa voimaan maakunnan asukas pääsee valitsemaan 1.10.2020 alkaen joko julkisen tai yksityisen sote-keskuksen maakunnan valitsemista ja tarjoamista palveluntuottajista. On kaavailtu, että sote-keskukset aloittavat toimintansa 1.1.2021. Maakunta arvioi, että toimijat kykenevät vastaamaan maakunnan asukkaiden palvelutarpeisiin samanhintaisilla laadukkailla palveluilla. Nähtäväksi jää, kuinka kustannustehokas ja yhdenvertainen palvelujärjestelmä syntyy ja miten palvelulupaus toteutuu maakunnassa, missä kuntien palveluntarpeet ovat erilaiset ja kuntien määrä on huomattava.

Sote-uudistus on lähtenyt täysin ylhäältä päin ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet sen eri vaiheisiin ovat olleet vähäiset. Kuitenkin sote-uudistuksen panevat käytäntöön ammattilaiset työyksiköissään ja keskiössä on palvelujen käyttäjät. Kun suuret linjat muuttuvat jatkossa yhteiseksi, maakunnan tulee lisätä kansalaisten vaikuttamis- ja osallisuusmahdollisuuksia. 

Tässä suuressa mylleryksessä ao on myös mukana työni puolesta sairaanhoitajana. Lisäksi laajan seurantaryhmän jäsenenä pääsen seuraamaan Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsausta (PoPSTER-hanke) yhdessä useammin kokoontuvan suppean poliittisen seurantaryhmän kanssa. Kokouksessa olen tuonut joitakin asioita esiin ja esittänyt kysymyksiä, mutta roolini tässä tehtävässä on lähinnä kuulijan ja tiedottajan, vailla päätäntävaltaa.

Tulevaa maakuntahallintoa odottaa vaikea tehtävä, kuinka saavuttaa hallituksen linjaamat sote-uudistuksen asettamat kunnianhimoiset ja tiukat tavoitteet: kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Samalla tulee tuottaa laadukkaita, oikea-aikaisia ja potilaslähtöisiä palveluita. Kustannustehokkuus ei voi johtaa siihen, että kun jotakin annetaan, niin se otetaan jostakin pois esim. asiakasmaksuja maksimaalisesti korottamalla vuosittain, karsimalla palveluita, henkilökuntaa tai korvaamalla yhä enemmän sähköisillä palvelumuodoilla korvaavat henkilökohtaisen vuorovaikutuksen mahdollistavat palvelut.

Sote-uudistuksen parhaita puolia sen onnistuessaan ovat nopeammat palvelut ja hoitoon pääsy sekä valinnanvapaus. Näiden suhteen odotukseni ovat korkealla, mutta kriittiset. Samoin pelkään, että yksityisten laajempi mukanaolo tuo paineita nostaa jo riittävän korkeita asiakasmaksuja.

Sote-uudistuksen edetessä, pääsemme tekemään valintoja. Asiakas tarvitsee monipuolista, helppotajuista tietoa valinnanvapaudesta ja tulevista palveluntuottajista. Lisäksi tiedon tulee tavoittaa maakunnan asukkaat. Perinteinen jokaisen kotiin lähetetty joukkokirje tavoittaisi myös ikäihmiset paremmin kuin pelkästään henkilöstön, median kautta tapahtuva informointi. Kun tietoa jaetaan laajasti, avoimesti ja näkyvästi esimerkiksi palveluntuottajien omalla tai yhteisellä sivustolla, valinta on helpompi tehdä eikä tarvitse jäädä huhupuheiden varaan. Palvelutuottajan hyvä maine ja omakohtaiset kokemukset helpottavat valintaa. Etenkin hoiva- ja sosiaalipalveluita valitessa pakollisten perustietojen tueksi on hyvä tuoda esiin henkilöstön määrä ja rakenne, asianmukaiset tilat ja ympäristö, jotka ovat tärkeitä hoidon laatuun vaikuttavia tekijöitä. Myös erilaisia tilastoja voidaan laittaa esiin esim. oikeus saada päätös tietyssä ajassa, hoitoonpääsytiedot ja jonotusajat. Myönteisten palautteiden lukumäärä kertoo onnistuneesta palvelutapahtumasta. Hyvä kohtelu, ystävällisyys ja ihmisarvoa kunnioittava asennoituminen on välittynyt silloin asiakkaalle.

Osallistu keskusteluun!


2 kommenttia
Nimetön
#1

Kustannustehokkuus – on pirullista ”etukäteissuunnittelua” tulevaisuuden arkeen,ei sitä yksi insinöörikaan pysty laskemaan saldon tehokkuutta puhuttaessa palveluiden toimivuudesta väestön keskuudessa.
Laadukkaat kuin asiakaskohtaiset palvelut vaativat hyviä helpolla saatavia palveluita asiakaslähtöisesti myös hintojen muodostuksien suhteen. Yksinkertaisesti – lähipalveluina ilman ”akrobatiaa” puhuttaessa ikääntyneistä ja paljon sairastavista henkilöistä !

T. Seppo

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Arja
#2

Kirjoittamani Vaikeaselkoinen sote-uudistus epäilyttää jukaistiin Kalevassa (Lukijalta) 13.4.2018. Blogissa olen käsitellyt aihetta laajemmin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000