Perussuomalaiset

Tomi Immonen

NÄKÖKULMIA NATOON - KRIISINHALLINTAVETERAANIN AJATUKSIA

Vietin vuoden Libanonissa kriisinhallintaoperaatiossa rauhanturvaajana jossa pääsin näkemään palestiinalaisten pakolaisleirit ja kokemaan miltä tuntuu asua sodan keskellä. Maassa, jossa yhteiskuntajärjestelmä perustuu uskontoon – islamiin.

Olin myös samoissa jonoissa Israelissa tarkastuspisteillä – tosin tietämättäni – Hizbollahin ja Hamasin järjestöjen jäsenten kanssa – kun liikuin Israelissa uskonnollisten, pyhien paikkojen välillä. Se kokonainen vuosi, elää ja hengittää islamia ja sodan runtelemaa yhteiskuntaa, avasi silmät tavalla jota ei TV-dokumenteista ymmärrä tai kirjoista pysty kokemaan.

Niitä kokemuksia koulutin rauhanturvaajille sekä kotimaassa sotilastarkkailijakurssilla, että Norjassa. Kansainvälinen kokemus kriisinhallinta-alueilta avasi ajattelemaan asioita laajemmin myös liittyen NATO-jäsenyyteen

Rauhanturvaajan tehtäviin lähdetään rotaatio- ja tehtäväkohtaisen koulutuksen kautta. Osa meistä veteraaneista pääsee palveluksen jälkeen kouluttamaan ja valmistamaan seuraavien rotaatioiden henkilöstöä tuleviin tehtäviinsä. Oman kansainvälisen, noin kuukauden mittaisen koulutukseni sain Norjassa, jonne myöhemmin palasin myös kouluttajan roolissa. Kuukausi kouluttajatehtävissä, opetuskielenä englanti, reilu kaksikymmentä erilaista kansallisuutta. Nuo pitkähköt kielikylvyt opettivat kansainvälistä kommunikaatiota. Saman mielenkiintoisen kokemuksen sain myös kouluttajana sotilastarkkailijakurssilla Suomessa. Jo silloin pohjoismaat tekivät runsaasti avointa yhteistyötä sotilaskouluttajina.

NATO – SEURAAVA EDUSKUNTA SÄÄTÄÄ SUOMEN ASEMAN

Seuraava eduskunta ja sen kansanedustajat päättävät, sijoitetaanko Suomeen Naton tukikohtia, paljonko materiaalia tai pysyviä ulkomaalaisia joukkoja. Tuleeko ydinaseita tai muita pysyviä asejärjestelmiä. Paljonko rahaa niihin käytetään. Ja lähetetäänkö meidän poikia tai isiä ulkomaille rauhanturvatehtäviin tai sotaan. Niistä kaikesta päättävät seuraavat kansanedustajat – eivät sotilaat. Päätökset ovat poliittisia. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomeen ei sijoitettaisi pysyvää tukikohtaa. Jokin arktisen sodankäynnin koulutusta tarjoava koulutuskeskus, joka tukeutuu olemassa jo oleviin varuskuntiin, saattaisi olla mahdollinen.

Suomalaisten mielipiteitä Nato-jäsenyyteen on tutkittu useiden vuosien ajan. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta totesi tuoreessa tutkimuksessaan, että suomalaisten mielestä Nato-hakemus oli hyvä asia ja että myös että Ukrainaa on tuettava sodassa Venäjää vastaan. Viime keväänä 68% oli sitä mieltä, että Suomen tulee hakea Nato-jäsenyyttä. Tällä hetkellä päätökseen suhtautuu myönteisesti jo 85 %.

NATO- UHKA VAI MAHDOLISUUS – RIIPPUU KENELTÄ KYSYY ?

Suomalainen asepalveluksen suorittanut mies saattaa pohtia, joutuuko hän nyt helpommin sotaan ja miten Nato vastaa Suomen puolustamisesta. Vastaus on, että reserviläinen ei joudu helpommin sotaan ja Suomi vastaa edelleen omasta, kansallisesta puolustuksestaan valtakuntansa alueella, Naton artikla 3:n mukaan. Ulkomaille rauhanturvatehtäviin joudutaan erikseen hakeutumaan. Väitän, että reserviläisten osalta näin tapahtuu myös jatkossa kun kyse on Naton tehtävistä.

Aluksi on hyvä muistaa että Suomi on tehnyt jo useita vuosia yhteistyötä Natoon kuuluvien joukkojen kanssa. Sekä Norja, Iso-Britannia että USA ovat osallistuneet suomalaisiin sotaharjoituksiin sekä maalla, merellä että ilmassa. Suomalainen operaatiotaito ja taistelutekniikkakin on hiottu yhteensopivaksi edellä mainittujen maiden – eli Naton kanssa. Materiaalituen antamista ja vastaanottamista on harjoiteltu myös käytännössä Suomen rajojen sisäpuolella. Sitä samaa tehdään juuri nyt hiukan hätäisemmin viime tingassa myös Ukrainassa, sotaolosuhteissa. Suomi teki sen jo rauhan aikana.

Tietojärjestelmät ovat yhteensopivia. Jopa kartalle piirrettävät taktiset sotilasmerkit tunnistaa sekä Nato- että suomalainen sotilas. Suomalainen pataljoonan komentaja osaa antaa Nato-joukkojen komppanian päällikölle käskyjä ja osaa itse ottaa vastaan Nato-joukoista koostuvan ylemmän esikunnan käskyt. Ja näitä kaikki on jo harjoiteltu. Kokeiltu käytännössä. Ja sen perusteella suomalaisia pidetään sotilaallisen suorituskyvyn lisäarvona Natossa.

Kaksi tasoa tai näkökulmaa kannattaa muistaa kun keskustellaan Natosta ja Venäjästä samassa lauseessa. Yksikään kenraali ei ole tehnyt päätöstä aloittaa sota naapurimaata vastaan. Se päätös on lähes aina poliittinen ja sen tekee maan poliittinen johto. Ukrainan tapauksessa V. Putin. Tämä on se ensimmäinen taso, jolta asiaa kannattaa ensin tarkastella; turvallisuuspoliittinen näkökulma. Natoon liittyminen kannatti Suomen osalta siksi, että (myös venäläiset) poliittiset päätöksentekijät ymmärtävät ainakin turvallisuuspolitiikan näkökulmasta välttää suoraa konfliktia ”vahvemman” kanssa. Myös Nato välttää joutumasta osalliseksi Ukrainassa. Se ei halua joutua olemaan kansainvälisen lain näkökulmasta sodan osapuoli Venäjän kanssa. Myös Venäjä – uhkailuistaan huolimatta – välttää loppuun asti aloittamasta sotaa vahvempaansa vastaan. Yksi maa on eri asia kuin koko liittouma. Tämä on siis se poliittinen pidäke, jonka Suomi sai samalla kun haki jäsenyyttä. Toki Suomella oli ollut jo runsaasti yhteistoimintaa, mutta varsinainen jäsenhakemus vasta tuo suojaa siltä aggressiiviselta, poliittiselta päätöksentekijältä. Hän harkitsee kaksi kertaa ennen kuin eskaloi sotaa Natoa vastaan. Ja myös Nato välttää tätä konfliktia. Siksi Ukrainaa ei hyväksytty Naton jäsenyysprosessiin, koska se olisi sitonut myös Naton samalla sodan osapuoleksi.

Toinen taso tai näkökulma on se sotilaallinen, maanpuolustuksen ulottuvuus. Että mitäs jos Venäjä kaikesta huolimatta hyökkääkin Suomeen.

Jo vuosien ajan olemme saaneet Naton kumppanimaana ostettua sellaista asemateriaalia, joka ei muutoin olisi ollut mahdollista. Naton jäsenmaana aukeavat ne loput, parhaatkin aseteknologian tuotteet. Niitä kun ei vastustajalle myydä. Tai epävarmoille Prospect-jäsenille. Ja kuten tiedossa on, niin Suomen puolustusvoimat on ollut Nato-yhteensopiva jo vuosia kaiken tämän yhteisen harjoittelun jälkeen. Jos siis tuo poliittinen pidäke ei toimisi ja Putin antaisi tehtävän toteuttaa Suomen maaperällä ”erityisoperaation”, niin Suomen valmius olisi merkittävästi parempi kuin Ukrainalla oli. Jo Krimin valtauksesta asti Suomen armeijan joukkojen valmiutta nopeaan liikekannallepanoon ja nopeaan toimintaan on kasvatettu ja pidetty yllä. Myös sen materiaalisen tuen vastaanottamista on harjoiteltu. Joten olemme olleet jo aikaisemminkin tässä merkittävästi paremmalla tasolla kuin Ukraina.

Lisäksi Naton jäsenmaana meille avautuu aivan toisenlaiset resurssit oman maan puolustamiseen. Edelleen Suomi itse päättää miten ja missä taisteluja käytäisiin, mutta meillä olisi käytössä kaikki mahdollinen Naton asejärjestelmien teknologinen kehitys, jossa Venäjä on selkeästi jäljessä. Esimerkiksi Suomella ei ole resursseja omiin satelliittitiedustelujärjestelmiin mutta Naton jäsenmaana saamme käyttöömme myös kaiken sen tiedustelutiedon, jota nykyaikaisessa sodankäynnissä tarvitaan menestymiseen. Dronet, miehittämättömät ilma-alukset, itseohjautuvat tykistön ammukset, erilaiset ohjusjärjestelmät merellä, maalla ja ilmassa, elektroninen sodankäynti ja -häirintä ja niin edelleen. Naton jäsenmaana on mahdollisuus saada käyttöön sitä teknologiaa, jonka vain laaja länsimainen yhteistyö ja resurssit ovat mahdollistaneet. Puhumattakaan liittouman joukoista, joita saisimme tueksemme.

Suomen puolustusvoimien kansainvälisiä harjoituksia toteutetaan vuonna 2023 yhteensä noin 90 kappaletta. Maa-, meri-, ja ilmavoimien harjoituksissa yksi merkittävä päämäärä on yhteistoiminnan harjoittelu Ruotsin kanssa. Luonnollisesti meillä on runsaasti yhteistä puolustettavaa ja yhteisiä intressejä naapurimaamme kanssa. Siis kaiken kaikkiaan sotilaallinen suorituskykymme on kasvanut ja jatkaa niin merkittävää kasvua, että Suomen rajojen ylittäminen asevoimin edellyttää melkoisen vahvan syyn ja perusteen. Itselleni sellaista ei tule mieleen.

Naton jäsenyyden vaikutuksia on arvioitu puolustusvoimissa ja ainakin henkilöstön palvelussuhteen ehtoja, palkkausta, oikeusturvaa ja työaikoja koskevaa ohjeistusta tarkennetaan ja mahdollisesti myös asetuksia joudutaan muuttamaan. Tämä valmistelutyö on aloitettu puolustusministeriön johdolla jo 2022 marraskuussa. Naton organisaatioissa erityisesti suomalaisten upseerien määrä tulee merkittävästi kasvamaan. Tämä seikka saattaa puolestaan tarkoittaa sitä että korkealaatuiselle reservillemme tulee enemmän koulutusvastuuta ja harjoituksien järjestämisvastuita kotimaassa.

Tulevilla kansanedustajilla, tai ainakin osalla heistä on syytä olla jotain todellista osaamista ja sanottavaa näihin Natoa ja Suomen turvallisuutta koskeviin asioihin. Pelkät mielipiteet ilman faktoja eivät riitä kun niistä käydään keskusteluja ja väittelyitä eduskunnan istunnoissa, valiokunnissa tai puolueiden omissa valmistelukokouksissa. Tai kun aiheesta kirjoitellaan blogitekstejä tai lehtiartikkeleita.

Kirjoittaja on kansanedustajaehdokas Keski-Suomesta.

Laukaan kunnanhallituksen 2. varapj ja

Laukaan perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja

Osallistu keskusteluun!


27 kommenttia
Sotaveteraanin jälkeläinen
Tyytyväinen
#1

Näin Kummelia lainatakseni.=”Jumankauta juu nääs päivää”!Tämmöisiä Immosen kaltaisia veteraaneja,joilla on käytännön kokemusta/tietotaitoa.Me kansalaiset/äänestäjät tarvitsemme isänmaan/omia asioitamme hoitamaan.Jos asuisin Keski-Suomessa,äänestäisin ilmanmuuta.Mutta on meillä Pirkanmaallakin hyviä ehdokkaita,niin vanhoja kuin uusiakin. 🙂

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tomi Immonen Kansanedustaja, Everstiluutnantti evp
Tyytyväinen
#9

Kiitos palautteesta ja hienoa, että kirjoitus sai pohtimaan asiaa myös tältä kannalta. Meillä on Suomessa suuri joukko reserviläisiäkin, joilla on merkittävä henkinen pääoma ja osaaminen kansainvälisistä sotilastehtävistä kriisinhallinta-alueilla. Ennen hetiä kutsuttiin sinibareteiksi, nykyään siis yleisemmin rauhanturvaajiksi tai kriisinhallintaveteraaniksi. Kaikilta äänestysalueilta löytyy tätä kokemusta. Tsemppiä!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Sotaveteraanin jälkeläinen
Tyytyväinen
#18

Juu!Reserviläinen olen itsekin.”Taivaallinen ohiampuja”.=Eli suorittanut aikanaan varusmiespalvelun ilmatorjunta patteristossa.Mutta nyt jo yli 70 kymppisenä vapautettu sotilaspalvelusta.Ehkä vielä sopisin maakuntajoukkoihin”Ruutiukoksi”? 🙂

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Heidi
Tyytyväinen
#20

Nyt tiedän, ketä äänestän 🙂

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Eddie
#2

”Jokaisessa maassa on armeija … ellei se ole oma, se on vieras.”
Ei NATOn tukikohtia Suomeen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Sitähän ollaan jo osittain , sodassa naapuriavastaan , kun aletaa – antamaa – aseapua !?! Eikö näin ole ??!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tomi Immonen Kansanedustaja, Everstiluutnantti evp
Tyytyväinen
#15

Ei ole. Kansainvälisten sodan sääntöjen mukaan materiaalituki ei tee kenestäkään sodan osapuolta. Hyökkäävä joukko, henkilöstö tai muu valtion omassa johdossa oleva tapahtuma tekee vasta osapuolen sotaan.
Käytännössähän ei pystyttäisi lähettämään millekään kriisihallinta-alueelle edes villasukkia tai lääkkeitä, koska nekin ja kaikki muukin humanitaarinen materiaaliapu voitaisiin tulkita sodassa olevan maan tukemiseksi. Rajanveto sotilasmateriaalin; kypärä, sadetakki, suojaliivi lääkärille, on muutenkin mahdotonta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Ruotsiin on Suomen armeija luvattu Sotimaan kriisi tilanteessa …. (siellä ei ole enään asevelvollisuutta) se piti lakkautaa koska siellä ei ole oikein materiaalia kansan keskuudessa siihen…koska niin iso osa on huumeidenkäyttäjiä,homostelijoita,elitaso pakolaisia niin olisi väärin pieni kunnollinen ruotsalais mies vähemmistö pakottaa armeijaan (sehän olisi kiihottamista kansan ryhmää kohtaan ) siksi piti keksiä Suomen kanssa Puollustus yhteistyö… ja ulkoistaa Suomelle sotiminen.
Mutta onko sekään okein että Suomen nuoret ja Kunnollisimat meihet tästä maasta laitetaan tykin ruualle alttiiksi ja täälläkin paska porukka saa vapautuksen ????
Tästä syystä Suomessakin armeijan käyneiden keskuudessa kasvaa räjähdysmäistä vauhtia passin luovutus into…varsinkin kun sotaa lietsovat poliitkot Marin ja Hallaaho ei kumpikaan ole armeijaa käyneet (siis ensimmäisenä itse menevät häntä koipien välissä piiloon)
Asiaa kun miettiii pitää sanoa itsekkin että ei tuu kauppoja ! passi pois.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Kun ohjeissa sanotaan , että kannattaisi kirjoitella lyhyitä / napakoita viestejä menisi paremmin ymmärrykseen , mutta mikä onkaan tämä Halla – ahon ihme , musta maalaaja jaarittelee , joutavia ?!?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tomi Immonen Kansanedustaja, Everstiluutnantti evp
Tyytyväinen
#21

Jos asiapitoinen, uusinta tutkimustietoa sisältä kirjoitus on sinusta joutavien jaarittelua, niin luonnollisesti saat pitää mielipiteesi.
Tuo ohjeistus lyhyestä ja napakasta on tarkoitettu näille kommenteille.
Jatkossakin kirjoitukseni ovat melko laajoja ja taustoittavia, ja sinulla on lukijana täysi oikeus jättää ne myös lukematta ja käyttää aikasi paremmin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tomi Immonen Kansanedustaja, Everstiluutnantti evp
Hämmentynyt
#17

Korjataanpa pari selkeää virhettä. Kukaan ei ole ”sopinut”, että Suomen armeija sotii Ruotsin maaperällä tai Ruotsissa. Ei pidä sotkea puolustushaarojen harjoittelua siihen, että ne olisivat liittoutuma. Ei urheiluleirit toisten valtioiden alueella tee niistäkään ”liittolaisia”. Ruotsille on päinvastoin hyödyllisempää, että mahdollinen sota käytäisiin Suomen alueella, joten he ovat lähettämässä meille tukea, eikä toisin päin. Aivan kuten Ukrainassa, EU:n maat lähettävät materiaalin sinne, etteivät sodan tuhot leviä omaan maahan.
Ja ei ole mitään räjähdysmäistä ”passien luovuttamista”. Suomen kansalaisten oma puolustustahto on korkeammalla kuin koskaan mittaushistorian aikana ja Venäjän sotarikokset vain kasvattavat tuota halua puolustaa omaa maata.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tomi Immonen Kansanedustaja, Everstiluutnantti evp
Tyytyväinen
#10

Nykyisen tiedon valossa Suomeen ei olisi tulossa mitään NATOn tukikohtaa, vaikka innokkaimmat olisivat sellaista haluamassa. Ei ole myöskään Suomen omissa intresseissä, vaan lähinnä on tarkoitus tarjota suomalaista sotilasosaamista arktisilla alueilla. Ilman NATO-tukikohtia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Eddie
#19

Ei myöskään pysyviä ulkomaalaisia joukkoja Suomeen.
Eikä varsinkaan ydinaseita Suomeen.
Onko tämä myös Perussuomalaisten linja?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tomi Immonen Kansanedustaja, Everstiluutnantti evp
Tyytyväinen
#25

En pysty vastaamaan perussuomalaisten linjan puolesta.
Ne keskustelut, joita upseerikunta ja asiantuntijat ovat käyneet puolustusvoimissa antavat ymmärtää, että Suomi ei edes saisi tukikohtaa, jos sellaista haluaisikin. Jota siis ei saamani käsityksen mukaan olla edes haluamassa.
Ja ydinaseita Suomen alueelle? Yksikään koulutettu sotilas ei toisi turhaan ydinasetta Suomeen. Niiden kantama on satoja – tuhansia kilometrejä joten sellaisen sijoittaminen olisi sotilaalta ammattitaidottomuutta koska sillä ei saavutettaisi mitään muuta kuin yksi varma maalipiste viholliselle Suomen alueella.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Eddie
#29

”ei toisi turhaan”.. ?

Juuri tuollaiset epämääräiset ilmaisut minua tässä huolestuttavat.

Samoin kuin ydinaseiden sijoittamisesta Suomeen esimerkiksi Sauli Niinistö ’ei näe tarpeellisena’ tai Sanna Marin ”Emme halua sulkea mitään ovia” tai Pekka Haavisto ”Meillä ei ole tavoitteena saada..”.

Tai niin kuin Antti Kaikkonen epämääräisesti ilmaisee ’ei niitä olla tyrkyttämässä’ tai ’emme ole niitä hamuamassa’.

Jos kerran ’ei ydinaseita kannata sijoitella lähelle rintamalinjaa’ niin kuin eräskin sanoi niin miksi sitä ei voi rehellisesti pistää sopimukseen? Eli ei edes taktisia ydinpommeja Suomen maa-, vesialueille tai ilmatilaan ilman Suomelta saatua lupaa, tapauskohtaisesti joka kerta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

westfinn
Hämmentynyt
#3

Päästäisiin nyt ensin edes siihen NATOon! Alkaa tuntua wanhasta sotilasmestarista, että aika voimatonta on touhut, kun annetaan kahden jäsenmaan ajaa omaa politiikkaansa sotilasliittoon pyrkivien kahden maan ratifioinneilla siis liittoon kuuluvat pelaavat omaa peliään liittoon haluavien ja liittoa laajentavien kustannuksella!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tomi Immonen Kansanedustaja, Everstiluutnantti evp
#11

Erityisesti Turkin toiminta tässä asiassa on pelkästään osa heidän kansallista peliä kansainvälisen turvallisuuspolitiikan kentällä. Venäjämyönteisyys näkyy tässä luonnollisesti myös: Venäjän ystävänä Turkki varmistaa yhteistyötään heidän kanssaan viivyttelemällä jäsenhakemusta. Ihan hatusta arvaisin, että Venäjä maksaa tavalla tai toisella tästä viivyttelystä Turkille, kauppasuhteiden kautta tai muulla tavoin. Kyse on kuitenkin vain viivyttelystä, koska Suomi tuo Natoon lisäarvoa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#16

Hyvin sanottu siis kirjoitettu!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

TÄMÄ ON PERSUJEN KANNALTA TÄRKEÄ KYSYMYS KOSKA KEPU YRITTÄÄ VIEDÄ PERSUJEN KANNATTAJAT VALHEELLISESTI NÄIN !

Miettikääpä onko yhtään hyvää syytä perustaa Suomeen akkutehdasta ?

Terästehdas hanke on 100 % täyttä huijausta koko homma.

SSAB tehtaan uudistaminen se tulee onnistumaan koska niillä on vuosikymmenten kokemus,erikois tuotteet markkinat tietotaito ijne.. se on selvä,mutta onko siinäkään taloudellisesti järkeä se jää nähtäväksi..sekin on niin kallis viher.perseily homma että huh huh…

Akkutehdas voidaan lyödä toimintaan tuosta vaan koska hommat hoitaa robotit ja hantti porukka kelpaa niitä vahtimaan ja tuotekehitys tehdään muualla.
Mutta miksi kalliiden kustannusten Suomessa ?
Mutta Terästehdasta ei roboteilla eikä hantti väellä laiteta pyörimään ja tuotekehitys ja testaus on vuosikymmenten tulos …. ja koko homma perustuu valheeseen koska meillä ei ole sähköä eikä Vetyä eikä edes tekniikka siihen,eikä rahoittajia valheeliseen homman löydy.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tomi Immonen Kansanedustaja, Everstiluutnantti evp
Hämmentynyt
#22

Jätän tämän nimettömän kommentin kaikkien näkyville. Poistin jo kaksi samanlaista, täysin asiaan kuulumatonta kommentointia., joissa ei otettu kantaa tai tuotu mitään lisäarvoa kirjoittamani blogin aiheisiin. Pysytään asiassa. Asiallisesti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

westfinn
Hämmentynyt
#26

Tätä minäkin olen toitottanut kohta vuoden!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

westfinn
Hämmentynyt
#30

,,, ja sitä aitaa valvontamekanismeineen,,, ja EU: n piikkiin,,,

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tomi Immonen Kansanedustaja, Everstiluutnantti evp
Tyytyväinen
#27

Hyviä näkökulmia! Sen sijaan, että nykyisen hallituksen keulakuva jakaa suomalaisten (velka-) rahaa EU:lle milloin ”kriisipakettina” tai ”ilmastotekona”, niin niissä neuvotteluissa olisi voinut käyttää kyllä vipuvartena juuri tuota faktaa, että olemme Venäjän naapurimaana puolustamassa länsimaista demokratiaa ja nimenomaan EU:ta. Uskaltaisin väittää, että emme ole osanneet itse tuota vaatimusta esittää. Johtuneeko neuvottelijoidemme taidoista; onhan siellä kaikenlaisia ministereitä käynyt keskustelemassa eri asioista: S Marin, T Tuppurainen ja myös M Ohisalo. Mutta heillä saattaa osaaminen maanpuolustuksen asioista olla aika ohuella.
Saksa teki jo helmikuussa historiallisen päätöksen kasvattaa omaa puolustusbudjettiaan 1,5 %:sta kahteen. Eli 100 miljardia lisää puolustusmenoihin. Eikä Saksan asevoimat ole muutenkaan olleet huonossa kunnossa, teknologia on korkealaatuista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tomi Immonen Kansanedustaja, Everstiluutnantti evp
#28

Voisitko hiukan tarkentaa ja kuvailla, millainen perussuomalaisten syvin olemus on sinun mielestäsi. ?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000