Perussuomalaiset

Sirpa Abdallah

VTV ja Outi Alanko-Kahiluoto, TrV puh.joht. eri näkemykset

21 kommenttia

Pistän lusikkani täysillä kierroksilla käyvään soppaan eli kohuun, joka velloo Valtion tarkastusvirastoston toiminnan ympärillä. Kohuun liittyy olennaisesti viraston pääjohtaja Yli-Viikarin toiminta ja myös muuta, kuten VTV:n vähentyneestä tarkastustoiminnasta kerrottua, josta luottamusmies Tervasmäki on ilmoituksen mukaan on infonnut TrV:n puheenjohtajaa Outi Alanko-Kahiluotoa. Tervasmäki kertoo nostaneensa asian esiin kahdesti ollessaan eduskunnan tarkastusvaliokunnan kuultavana henkilöstöjärjestö Eduskunnan akavalaiset ry:n hallituksen puheenjohtajan tai luottamusmiehen roolissa.

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) sanoo tarkastustoimintaan käytettyjen henkilötyövuosien pysyneen samana kuin edellisenä vuonna. Kuitenkin Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksessä 2019, toimintakertomus ja kirjanpito, sanotaan;

Tarkastus- ja valvontatoimintaan sekä muuhun ydintoimintaan käytetyn työajan määrä 21 004 htp pysyi edellisen vuoden tasolla (21 004 htp vuonna 2018). Vuoden aikana käynnissä olleen organisaatiomuutoksen johdosta tehollinen työaika kohdistui edellisvuotta enemmän ydintoiminnan kehittämiseen ja muuhun ydintoimintaan”. Tuohon mainintaan viitaten Alanko-Kahiluoto näyttää edelleen käsittävän siten, ettei tarkastustoiminta olisi vähentynyt.

Mitä ihmettä on ajateltava kansanedustaja Alanko-Kahiluodon ajattelukyvystä, kun tuossa selvästi sanotaan työaikaa enemmän käytetyn kuitenkin edellisvuotta enemmän ydintoiminnan kehittämiseen ja muuhun ydintoimintaan, joten varsinaiseen ydintoimintaan eli tarkastukseen on näin ollen käytetty vähemmän. Kuinka paljon vähemmän se ei todellakaan ilmene tuosta toimintakertomukseen kirjoitetusta selityksestä (IL:n kirjoituksen, linkki kirjoituksessa, tarkastustoiminta on oleellisesti vähentynyt). Miten organisaatiota on muutettu? Mihin muutos perustuu? Eduskunnan päätökseen vai VTV:n omintakeiseen päätökseen, jossa painotetaan tulevaisuudessa aivan muuhun toimintaan kuin varsinaiseen tarkastustoimintaan eli siten kuin VTV:n tehtäviin lain mukaan kuuluu. Kuten tässä linkissä, IL:n kirjoituksessa, olevasta kaaviokuvasta ilmenee, on todellakin VTV:n varsinainen ydintoiminta eli tarkastustoiminta supistunut kuin pyy maailman lopun edellä pääjohtaja Yli-Viikarin johtajuuskaudella (virallisesti pääjohtajana vuodesta 2016 alkaen). Tilintarkastustoiminta noin puolella ja tuloksellinen toiminta paljon tuotakin enemmän. 

Valtiovarainministeriön sivujen ja perustuslain mukaan;

”Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton viranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista sekä valvoo finanssipolitiikan sääntöjä. Lisäksi tarkastusvirasto valvoo vaali- ja puoluerahoitusta.

VTV:n perustehtävä on tarkastaa, että valtiontaloutta hoidetaan laillisesti, tuloksellisesti ja talousarviota noudattaen. Se tutkii myös eduskunnan valtiontaloudesta ja taloudenhoidosta saaman tiedon luotettavuutta sekä seuraa finanssipolitiikan sääntöjen noudattamista.”

Myös VTV:n omien sivujen mukaan viraston tehtävänä on ”Valtiontalouden tarkastusvirasto, VTV, tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja valtion talousarvion noudattamista. Tarkastuksellaan VTV varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan tahdon mukaisesti, lakeja noudattaen ja järkevästi. VTV valvoo myös finanssipolitiikan säännösten noudattamista sekä vaali- ja puoluerahoitusta.”

Mitään muutosta ei siten näytä eduskunnassa lakimuutoksella määritellyn viraston toimintaan, joten pahasti näyttäisi siltä, että pääjohtaja Yli-Viikari olisi toiminut ohi perustuslain säädöksen lisäten sellaisen toiminnan määrää johon ei ole laissa määritelty toimintaa tapahtuvaksi.  

Lieneekö tämä kyseinen VTV valtion virastoista ainoa josta löytyy kyseenalaista toimintaa ja valtionvarojen epäasiallista tuhlausta? Onko eduskunnassa politiikot päättäneet itsensä ns. pukiksi kaalimaan vartijaksi? Myös poliittiset virkanimitykset voivat johtaa tämänsuuntaisen kehityksen lisääntymiseen, jollei se ole jo vallalla huomattavassa määrin alati perustettujen uusien virastojen suunnalla? Nyt pitäisi eduskunnan keskittyä perkaamaan koko valtionhallinto uudelleen organisoituna ja poistaa kaikki tarpeeton ”häkkyrä” ja rahan tuhlaaminen niiden ylläpitämiseen. Työllisyyttä ei pidä kasvattaa tarpeettomasti verovaroilla.

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


21 kommenttia
#1

VTV:n toimintaa näyttää kytketyn ainakin kaksi erillistä valvontayksikköä, joista lähemmin VTV:n sivulla kerrottuna.

VTV:n neuvottelukunta ja VTV:n tieteellinen neuvosto sekä tietenkin tarkastusvaliokunta.

https://www.vtv.fi/tarkastus-ja-valvonta/

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#19

Eniten minua huolestuttaa VTV:n asiassa se seikka, että VTV:n johtaja on nähtävästi vihreiden linjoilla (ollut joskus vihreiden kunnallisvaaliehdokkaana) ja häntä tarkastavan lautakunnan johtaja Kahiluoto on myös vihreä. Mitenkähän tässä käy? Syökö kaveri kaveriaan? Pitäisi järjestää puolueeton tutkimus asiasta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#20

Aivan samaa itse mietiskelin ja kyllä edelleenkin. Onko poliittinen ohjailu kuviossa ja päätelmien tekemisissä mukana? Siis maan tapaa käytettynä yhä laajemmin. Nythän Vihreät ovat hallituspuolueena saaneet käytettyä virkanimityksiä muutoinkin tällä hallituskaudella. Myös lainkuuliaisuudelle (case Haavisto) pitäisi laittaa oma painoarvonsa, mikäli kyseessä todellakin on vihreiden liikkeeseen sidoksissa oleva pääjohtaja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#2

Hei. Kiitos Sirpakin. Erittäin tärkeää On valvoa, Koska me syntiset ihmiset menisimme, noissakin asioissa: PERKELEEN perässä, ja, kuitenkin: Meidän pitäisi tekemisillämme ja menemisillämme: Ilahduttaa: Meidän Rakasta Isäämme: Raamattu, Raamattu: Sydämen Tiellä pitää, Vaik’ ei ymmärtäis’, paljon, muuta mitää. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Perkaamiseen ovat kelvollisia vain perussuomalaiset. Muut puolueet ovat vuosikausia lähinnä tukeneet tätä huojuvaa hyytelötolppaa, jossa lehmänkauppa seuraa toistaan.

Satuitko lukemaan tämän:

https://blogit.perussuomalaiset.fi/markku-tervo/vuoden-merkittavin-henkilo-ronald-bernard-osa-2/

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#5

Nähtäväksi jää mitä tämän VTV:n toiminnan käsittelemisestä eduskunnassa oikein jää käteen. Varsinkin kansalaisia pitäisi kiinnostaa ns. vanhojen puolueiden, mukaanluettuna vihreät, toiminta käsittelyn yhteydessä. Esille tulleiden seikkojen perusteella näyttäisi vahvasti siltä, että VTV on ryhtynyt tavallaan lisäämään toimintaansa politikointia niin EU:n suuntaan kuin ulkoministeriön toimintaympäristöön, vaikka sen tehtävänä olisi varsinaisesti tutkiä täällä politiikkojen toimintaa ja valtion rahavarojen tuloksellinen käyttäminen. Ei suinkaan itse VTV:n käyttää lisää rahaa mm. ilmastohumpan lisäämiseen ja ulkovaltioihin matkustamiseen. Ilmastotoimiin käytettyihin varoihin ja muille maille annettujen avustusten käyttämiseen tarkoitettuihin toimintoihin VTV:n tulee puuttua tarkastustoiminnassaan vain täällä olevista dokumentoihin aineistoihin ja niistä saatavien tietojen pohjalta. Ei VTV:n henkilöstön johtajineen tarvitse varsinaisen ydintoimintaansa liittyen matkustamista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Myös ulkoministeri Haaviston matkailu tarkempaan syyniin. En ymmärrä mitä Suomen edustus tekee kaikissa niissä paikoissa, joissa Haavisto käynyt heilumassa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Sivistysvaltioissa Yli-Viikari,Alanko-Kahiluoto ja muut vihreät stalinistit olisivat ilveilynsä ilveilleet ja roikkuisivat nyt jo torilla julkisesti hirtettyinä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#6

Kommenttisi on mielestäni yliampuvasti sanottu.

Muutoin esille tulleiden tietojen valossa on ihmeteltävä miten laajaksi taitaa olla paisunut poliittisista virkanimityksistä johtuva väärinkäyttäytyminen jo pelkästään moraalisesti katsottuna. Toinen seikka joka tulee tutkia laajemmin on se, onko poliittinen ohjaus tapahtunut VTV:n toiminnan kehittämiseen perustuslaista poikkeavaan suuntaan eli näyttää siltä, että Yli-Viikari on ollut organisoimassa viraston toimintaa enemmän politikoinnin suuntaan. Viraston toiminnasta kerrottua luettuani jäin siihen päätelmään, että toimintaa on tarkoitettu ujuttamaan EU:n eräänlaiseksi yhteistyökumppaniksi ja myös tehdä enemmänkin ulkopolitiikkaa kolmansien maiden kanssa, vaikka perustuslain mukainen toimintaympäristö ei tuollaiseen anna oikeutusta vaan valvoa tarkastustoiminnalla maassamme verovarojen ja ylipäänsä valtion varojen käyttöä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#7

Niin tulisi perata / tarkistaa kaikki , valtion / kuntienkin virastot , koneistot !! Kuinkahan se mahtaisi , käytännössä onnistua ?! Mistä löytyisi rehellisiä / puolueettomia tarkastajia ?! Vaikka Suomessa ei olekaan , korruptiota , nimeksikään !?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Sanoisin, että mitä pienemmät yksiköt, sitä helpompi pitää ne ruodussa. Massaan on helppo piilottaa vaikka mitä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Mitä ihmettä VTV:n ylijohtaja reissaa ympäri maailmaa? Käykö opettamassa jossain timbuktussa hallinnon tarkastusta? Eikait sekään, saati maailmaparannus, VTV:n ”ydintoimintaan” kuulu? Oikeusvaltiossa Yli-Viikari olisi jo erotettu, mutta meillä TrV:n puh.johtaja (Vihr) yrittää peitellä väärinkäytöksiä. Suomessa hallintorikoksiin syyllistynyt ulkoministeri (Vihr) jatkaa virassaan. Trakikoomista, että juuri tämä hallitus katsoo tärkeimmäksi tavoitteekseen ajaa EU:ssa oikeusvaltiota, kun kotipesä on kaikkea muuta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Haaviston tulisi erota. Hillotolppa kuitenkin auttaa kestämään oman henkilökohtaisen moraalikadon. Tätä on liikkeellä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#11

Olipa jossain selvityksessä todettu, että Yli-Viikarin aikana varsinainen, ikävää huomioita ja joissakin virkamehissä pahaa mieltäki synnyttänyt, tarkastustoiminta, verovarojemme käytön tuloksellisuudesta, oli pudotettu kolmasosaan aikaisemmasta.
Nyt oli toimintaa ”uudistettu” KANSAINVÄLISEMMÄKSI!!! Se olikin kymmenkertaistunut aikaisempaan verraten. Eli ”luonnollinen” selitys Pääjohtajan maailmanympäri matkusteluun.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

”Good times create weak men, weak men (women) create hard times.”

Ei sopinut suomalaisille ns. hyvät ajat. Keskinkertaiset miehittivät positiot, joihin olivat moraaliltaan alamittaisia – sillä aikaa, kun kunnon kansalaiset painoivat töitä niska limassa ja luottivat valtion johtoon.

Antti Rinteen ja Sanna Marinin pyrkyryys paljastavat nyt miten rampa tämä ankka on. Tuollaiset epäisänmaalliset keinottelijat ovat voineet päästä johtamaan valtiota!

Kun jäävuoren huippukin on mätä, niin mitä voi odottaa keskikertokselta? Sitä samaa mätää.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Millä valtuuksilla ”uudistamista” ja ”oraganisaatiomuutosta” on tehty? Vai onko vain Yli-Viikarin ja Alanko-Kahiluodon (Vihr) keksimää. Yksyisellä sektorilla tuollaiseen vaadittaisiin AINA hallituksen päätös. Tuokaa VTV:n henkilökunta kaikki mätä esille, sillä poliitikot näyttävät pyrkivät vain peittelemään väärinkäytöksiä. Onko tällainen hallintotapa peräisin Vihreistä, kuten valePekka Haavistokin teki?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

Missä viipyy puoluejohtajien kannanotot tähän asiaan?.
En ole ainakaan huomannut että joku olisi vaatinut johtajaa eroamaan.
Puhemies on sanonut että voi tehdä omat ratkaisut ja siirtyä syrjään tutkinan ajaksi.
Minusta on lopputilin paikka.
En usko että työsopimuksessa on kirjattu että kampaamo käynnit kuuluu luontaisetuhin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#15

Hei. Kiitos Sirpakin. Avaruudessa kuuluu olevan mustia-aukkoja, Mutta täällä, maanpäällä: Muodostuu: Mustia kasautumia: On: Tiitisen listaa, ja Toiset: Senkun- Vaan vistaa. Suljetut ovet on monien ”surma”, ylin oikeustuomari, Kun on: Pimeänpuolen orja. Jeesus Kristus valaisee, Ja, Oikeusovet aukoo, Pyhä Henki Sivusta: Totuuden Sanat ❤️ laukoo. Näennäis-”vapaamuurari”, vaikka aukkoja peittää koittaa, silti Jeesus, kaiken voittaja, hänetkin, vain voittaa. Tätä kautta meillekkin: Uusi huomen koittaa. Kyylät, sekä varkahat: Matelijain maahan menkää: täältä meiltä Suomesta: Saatte, pyllylle, vain kenkää. Kiitos. SIUNATEN LASSE HIETANEN.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

esko himmanen
Vihainen
#17

Useista valtion virastoista näyttää moraali kadonneen. Hyvin tärkeää tuntuu olevan poliittisten palkkiovirkojen luonti joidenkin puolueiden jäsenkirjan omistajille, sekä viherhumpan edistäminen kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#18

Hei. Kiitos esko himmanenkin Vihainen. Kristus on poistunut ihmisten sydämistä. Kohtaat siellä perkeleen. Hyppöittäisi Meidät kirkontornista alas Hän on murhaaja. Pidä Rakas varas, hän on myös,sielujen varas, Mutta: Jeesus Kristus on: Kaikkein Paras. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#21

Noh ilmankos TrV:n puh.joht. Alanko-Kahiluoto (Vihr) yrittää pimittää, peitellä ja suojella Yli-Viikaria.
Yli-Viikari on nykyisin sitoutumaton, mutta hän oli vihreiden ehdokkaana Vihdissä vuoden 2004 kuntavaaleissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000