Perussuomalaiset

Sirpa Abdallah

Elvytyspaketin lainmukaisuus perustuslain kannalta

Suuri valiokunta on käsitellyt valtioneuvoston elvytyspakettiehdotusta. Suuren valiokunnan käsittelyssä on kuultu asiantuntiojoita suullisesti sekä muutaman heistä antaessaan lausunnon kirjallisesti. Otan tässä kirjoituksessani esille vain yhden perustuslakiasiantuntijan Päivi Leino-Sandbergin (professori, Helsingin Yliopisto) lausunnon. Päivi Leino-Sandberg on ainoa lausunnon antaja joka on kiinnittänyt ensisijaisesti huomiota perustuslaisiin näkökohtiin ja todennut elvytyspakettiin esitetyssä sisältyvän huomattavaa ongelmaa. Noihin ongelmiin on kiinnittänyt huomiota myös perustuslakivaliokunta omassa lausumassaan. Päivi Leino-Sandbeg toteaa ensimmäisessä, 6.6.2010, antamassaan lausunnossaan Arviointini tulokulma on oikeudellinen. Asian keskiössä on SEUT 310 artiklan tulkinta. Tähän kevääseen saakka kyseisen artiklan merkityksestä vallitsi yksimielisyys: se oli ilmeinen ja kiistaton. Unionin toimintaan liittyviä kuluja ei ole mahdollista rahoittaa velaksi. Tällaisena sääntö on yhä kirjattu myös toimielinten verkkosivuille (kts alla). SEUT 310 artiklassa ei ole kysymys laajasta tai epäselvästä yleisestä periaatteesta, vaan yksiselitteisiä kirjanpidollisia termejä sisältävästä perussopimuksen määräyksestä, jonka tulkinta ja tarkoitus on ollut tähän saakka kaikkien tiedossa.”

Päivi Leino-Sandberg toteaa mm. toisessa lausunnossaan; ”Komission yleinen perustelu ehdotuksilleen on se, että tilanne on ’poikkeuksellinen’ ja toisaalta ’tilapäinen’. Tämänkaltainen ajattelu on esillä myös valtioneuvoston kirjelmässä: ’”Nyt käsittelyssä oleva elpymiskokonaisuus on kertaluontoinen, poikkeuksellinen ja väliaikainen vastaus nykyiseen koronaviruksen aiheuttamaan kriisiin eikä se saa muuntua tosiasiassa pysyväksi järjestelyksi.’ Ehdotettu rakennelma ei kuitenkaan ole millään tavoin ’tilapäinen’. Se luo rakenteen, jolla unionin toimintaa rahoitetaan velaksi seuraavat 40 vuotta, ja joka toteutuessaan muuttaa unionin keskeisiä toimintaperiaatteita. Unionin toimielinten oman tähänastisen tulkintakäytännön näkökulmasta lahjana 2 annettava ja lainaksi rahoitettava rahoitus on automaattisesti ongelmallista SEUT 310 ja 311 artiklan näkökulmasta, riippumatta kuinka paljon lahjarahoituksen määrää pienennetään, ja luo juuri sellaisen ennakkotapauksen jota valtioneuvoston kannan mukaan ei tulisi synnyttää. Lainamuotoiseen rahoitukseen sen sijaan ei näyttäisi liittyvän oikeudellisia ongelmia, ja ne vastaavat lausunnossani eritellyllä tavalla niitä toimia, joita unioni on toteuttanut jo aikaisemmin.” 

Toisin sanoen Päivi Leino-Sandberg on vakaasti sitä mieltä, että sekä valtioneuvoston (Marinin hallitus) että suuren valiokunnan päätös elvytyspaketin hyväksymisestä neuvostossa on oman perustuslakimme että unionin perussopimuksen (seut 310 ja 311) vastaisia. Suomen ei siis pitäisi hyväksyä miltään osin tuota elvytyspaketin lahjanmuotoista osuutta. Sen sijaan lainamuotiseen osuuteen ei Päivi Leino-Sandbergin mukaan olisi ongelmaa, kun lainamuotoinen paketin osuus noudattaisi unionin jo aiemmin toteuttamia toimia.  

Itse näen eri tavalla tuon lainamuotoisen osuuden ongelmattomuuden, sillä käsittääkseni komission ehdotus ei ole lainan ottaminen EVM rahastosta suoraan jäsenmaille vaan suoraana rahoitusmarkkinoilta otettavalla budjettiin sisällytettävällä lainalla, jota maksettaisiin jäsenmaksujen muodossa tulevien 40 vuoden aikana takaisin. Kyseessä on unionin perussopimuksen mukainen lainakieltoon perustuva esitys, eikä pidä olla hyväksyttävissä oleva aiempiin lainoituksiin verrattavissa oleva toimi. Ei edes siinä tapauksessa, että lainasta muodostettaisiin uusi erillinen rahasto. On otettava käyttöön perussopimuksessa sovittu kielto unionin lainan ottamisesta (komission esitys).

Nähtäväksi jääkin noudattaako meillä valtioneuvosto perustuslakivaliokunnan ja perustuslakiasiantuntijoiden lain- ja oikeudenmukaisuusperiaatetta vai sooloillaanko omilla säännöillä? Eräs huomioon otettava kysymys on, onko eduskuntavaaleissa 2019 eduskunta saanut kansalaisilta perustuslainvastaisuutta tukevaa päätösvaltaa? Ei yksinkertaisesti ole, sillä näitä asioita ei sisältynyt vaaliteemoihin yhdelläkään puolueella. Näin ollen tällaisia unionin ja oman perustuslakimme vastaisia toimia ei pidä ollenkaan hyväksyä ennen kuin on otettu selvää laajan kansalaiskeskustelun pohjalta kansalaisten mielipide veronmaksajien vastuiden kasvattamiseen EU:ssa osaksikaan komission esittämällä tavalla. 

Tässä vielä linkki Suomen edustajien kannoista mainittuun elvytyspakettiin suuren valiokunnan pj. Satu Hassin esityksen pohjalta. Katsokaa tuo videotallenne, niin ymmärrätte miten kunkin eduskuntapuolueen edustaja ja edustamansa puolue suhtautuu ko. elvytyspakettiin.

Osallistu keskusteluun!


13 kommenttia
#1

Mikä kuuluu olennaisena osana oikeusvaltion periaatteisiin? Tätä voidaan peilata varsin hyvin esimerkiksi valtioneuvostoa nimitettäessä ministerin vannomaan valaan tai vakuutukseen.
Tästä kerrotaan valtioneuvoston sivuilla näin ”Valtioneuvoston jäsenen on vannottava virkavala tai annettava virkavakuutus sekä annettava tuomarinvakuutus ennen tehtävään ryhtymistään.”

Virkavala kuuluu näin; ”Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.”

Virkavakuutus näin; ”Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.”

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#6

Lisäystä edelliseen;

Kummassakin tapauksessa vannotaan noudatettavan perustuslakia. Myös oikeudenmukaisesti ja puoluettomasti toimien kansalaisten hyväksi.

Toiminta ei ainakaan valtioneuvostossa, eikä valvovan viranomaisen eli oikeuskanslerin toiminnasta, vastaa annettua virkavalaa tai -vakuutusta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#10

Sirpa , näistäkö ei seuraa mitään näitten valojen rikkomisista ??? Ja voikos niihin vedota ?!?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#12

Hyviä kysymyksiä. Luulisi oikeuskanslerin valvovan ministerien antamia valoja ja vakuutuksia. Toki puolueet voivat tutkailla mahdollisuutta toimenpiteiden suuntaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Yrittäjä
#2

EU on demokratian irvikuva! Komissaarit ovat vaaleilla VALITSEMATTOMIA globalisti eliitin korruptoimia juoksupoikia.
Eikö kansa tajua minkälainen MÄTÄ huijaus tämä unioni on?
Suomella ei ole juuri mitään sananvaltaa Eu:ssa, eu-parlamenttikin on pelkkä kumileimasin joka hyväksyy lait jotka komissaari (Bilderberg) esittää.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Osa tajuaa, osa ei.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Utelias
#3

Vanhassa” Neukkulassa”oli aikanaan pahamaineisia Kansankomissaareja.Olisiko tämä EU:n touhu sille jatkumoa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#4

Hei. Kiitos Sirpakin. Ei pitäisi Mitenkään auttaa heitä, joilla on omia kultavarantoja, jos olen oikein ymmärtänyt. Ja toisekseen, jos valtioiden johtohenkilöiden sydämissä ei ’asu’ Jeesuksen Kristuksen Henki; Takaisinsaantikin lainassa muodostuisi vaikeaksi Ihmiset ovat epäluotettavia; mikäli kyseistä Henkeä ei ole. Korruptoitunut valtakunta on merkki siitä, että perkele on valtakunnan ohjaaja. Kysymys: ”Mitä yhteistä; on Jumalaapelkääväisen, ja jumalatoman välillä?” Herra meitä; suomalaisia; tässäkin asiassa varjelkoon. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#8

Kreikka aloitti takaisin maksun :

Kreikka maksoi Suomen valtion tilille maanantaina vajaat 3,4 miljoonaa euroa takaisin lainaa maksuaikataulun mukaisesti, Valtiokonttorista kerrotaan.
Summa on alle puoli prosenttia Suomen Kreikalle myöntämästä 1,005 miljardin euron suuruisesta kahdenvälisestä lainasta, jonka Suomi myönsi Kreikalle maan ensimmäisen tukipaketin yhteydessä vuosina 2010–2012.
Tästä eteenpäin Kreikan on määrä maksaa kyseistä velkaa vuosittain neljässä erässä.

Eli lainasi Kreikalle miljardin, Kreikka maksaa korkoa 300 miljoonaa.
Sanoisin, että kannatti hankkia takaus. Kiitos SDP ?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Pankkimies
Iloinen
#11

Minäkin bongasin saman uutisen ja on hieno juttu. Ei se Urpilaisen veto ihan huono ollut. Kiitos Jutta ja kiitos SDP!

Lainan takaisinmaksu on suunniteltu porrastetusti siten, että tänä vuonna lainaa erääntyy noin 13 miljoonaa euroa ja vuodesta 2022 eteenpäin vajaat 50,3 miljoonaa euroa vuodessa. Viimeisen maksuerän on määrä erääntyvä vuonna 2041.

Lainan korko on 3 kuukauden euribor, johon on summattu puolen prosentin korkomarginaali.

Kreikan velan korko on hieman suurempi, kuin mitä Suomi maksaa omasta velastaan markkinoilla, sanoo globaaliin talouteen erikoistunut analyytikko Jan von Gerich Nordeasta. Tästä näkökulmasta Suomen voi von Gerichin mielestä ajatella kerryttävän Kreikan velasta tuottoja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Pitää huomioida, ettei Urpilaisen takuut todellakaan kohdistuneet suoraan rahalainaan noin 1 mrd euroa, jota nyt Kreikka maksoi pienellä summalla takaisin. Ne takauslainet joihin vakuudet on Kreikalta saatuna, lainojen maksuaika on siirretty hamaan tulevaisuuteen.

Kauppalehti sanoo aivan oikein ”Kreikka ryhtyi tällä viikolla maksamaan Suomen sille myöntämää kahdenvälistä lainaa takaisin.”

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kreikka-ryhtyi-lyhentamaan-lainaa-suomen-tilille-kilahti-tanaan-vajaat-3-4-miljoonaa-euroa-analyytikko-epailee-onnistuuko-takaisinmaksu-ajallaan/6fccb574-9230-496a-a7a7-3ca950448adf

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#5

Mielenkiintoista. Monet tunnistaneet Halla-ahon alter egon blogikirjoittajan takaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Sirpa Abdallah
#9

Mitä ihmettä höpäjät? Kerrohan hiukan tarkemmin kommenttisi sisällöstä!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000