Perussuomalaiset

Sirpa Abdallah

Avoin kirje Sanna Marinille ja hallitukselleen

33 kommenttia

Kuunnellessani tänään torstaina 3.12 suullista kyselytunnin antia eduskunnasta on pakko todeta, ettei hallituksessa suinkaan noudateta omaa hallitusohjelmaa mitä tulee hallitusohjelmaan kirjattuun tekstiin ja hallituspuolueiden kesken sovittuun. Vai oletteko pääministeri Marin muuttaneet kantaanne tästä ohjelmakirjauksesta Suomalainen demokratia nojaa oikeusvaltioon,jossa perustuslaki antaa vahvan suojan jokaisen yksilön ihmisarvolle ja koskemattomuudelle sekä muille perusoikeuksille. Suomi on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia sekä EU:n perusoikeussäännöksiä.”

Siis olette hallitusohjelmassanne sopineet noudattamaan omaa perustuslaissamme säädettyjä säädöksiä kansalaisten perusoikeuksille, johon kuuluu kansalaisten mahdollisuus ilmaista mielipiteensä niinkin suuresta kansalaisia koskettavasta kysymyksestä kuin mitä EU:n elytyspaketissa olette sopinut heinäkuussa. Tosin tuon valtuutuksen olette saanut suuren valiokunnan enemmistöltä, ette kuitenkaan yksimielisenä. Näin ollen hallituspuolueiden jäsenet, jotka ovat valiokunnan enemmistönä, ovat tuon valtuutuksen antaneet. Tämä saamamme valtuutus ei ole kuitenkaan suoraan saatu eduskuntavaalien kautta, koska vaalikeskusteluissa ei ole esiin nostettu EU:n muuttamista elytyspaketin kaltaiseen EU:n budjettivelkavetoisuuteen ja siten laittamalla veronmaksajamme suuriin lisääntyviin vastuisiin jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Siis tulevien eduskuntakausien ajaksi. 

Annoitte tänään oppositon esittämiin kysymyksiin vastauksenanne, että olette saaneet valtakirjan päättämään elvytyspaketista ilman, että kysytte tuosta kansalaisten mielipidettä suoraan kansalaisaloitteen edellyttämällä tavalla. Tätä kantaanne on suuresti ihmeteltävä, sillä PeVL:n lausunnossa 16/2020 vp tuodaan selvin sanoin esille komission esittämät elvytysrahaston ottaman velan korkoineen maksusuunnitelmat, ”Unionin velka maksettaisiin pois korotetuilla, tulevilla jäsenmaksuilla ja mahdollisilla uusilla omilla varoilla vuosina 2028—2058. Osana komission ottaman lainan takaisinmaksua komissio tuo esiin mahdollisuuden luoda uusia omia varoja. Näitä myöhemmin toteutettavia voisivat olla komission mukaan esimerkiksi päästökauppajärjestelmään perustuvat uudet omat varat (ETS), hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi ja suuryritysten toimintaan perustuvat omat varat. Lisäksi voitaisiin ottaa käyttöön uusi digitaalivero.”

Onko EU:ta koskevassa hallitusohjelmassanne oleva kirjaus ”Tuleviin kriiseihin on varauduttu luomalla taloutta vakauttavia ja kriisivalmiutta parantavia järjestelmiä.” ymmärrettäväkin siten, että tarkoituksena onkin hyväksyä elvytysrahaston kaltaiset toimet EU:ssa jatkuvina kriisien pelastamistoimina? Muutoinhan tuota ei käsittääkseni voi oikein ymmärtää.

Tätä suunnitelmaa ette ole missään tilanteessa käsittääkseni kertonut, tuonut esille, ainakaan vielä kansalaisten korviin. Suunnitelmissa näyttää olevan kansalaisille lankeavat lisäverot ja osin palvelutason heikkeneminen lisääntyvän jäsenmaksun muodossa. Valtion budjetin verotulot ovat suurin tulonlähde ilman omaisuuden myynnistä saatuja tuloja. Onko tarkoituksenne todellakin kurjistaa entisestään kansalaistemme elämää sekä myydä valtion (=kansalaisten) omaisuutta jotta suuri osa elvytyspaketista jaetuista rahoista saadaan siirretyksi muiden jäsenmaiden hyväksi (kertomanne mukaan solidaarinen toimi), vaikka esim. italialaiset ovat rikkampia kuin suomalaiset. Eikö olisi vähintäänkin kohtuullista ensin laittaa jäsenmaat yhtäläisen kokonaisveroasteen alle ennenkuin solidarisuudesta puhutaan ollenkaan? Samalle viivalle jokaisen jäsenmaan kansalaiset joka suhteessa.

Arvoisa pääministeri Marin kysyn Teiltä suoraan, oletteko todellakin kääntäneet hallituksessanne takkinne nurinpäin, sillä PeV:n pöytäkirjan julkisesta liitteestä ilmenee Suomen kanta seuraavasti: ”Valtioneuvosto korostaa, että asian valmistelun yhteydessä on syytä käydä riittävästi julkista keskustelua niin kotimassa, Euroopassa kuin eduskunnassa. Päätösten legitimiteetin kannalta laaja kansalaishyväksyntä on tarpeellista.” Luottamuksen osoitus kansalaisia kohtaan päivän esiintymisenne ministeriaitiossa?

Takinkääntöä ja totuuden muuntaminen toiseksi, joka käy ilmi tämänpäiväisestä kannastanne, jossa olette hallituspuolueiden (+oppositiosta Kokoomus?) voimin kertoneet tulleenne valituiksi päättämään aiemmin valtioneuvoston kannasta poiketen jopa noin suuresta eu-asiasta kuin mitä elvytyspaketti rahastoineen pitää sisällään (tullee suunnitellusti pitämään). Missä on kansalaisteen suuntaan osoittamanne luottamus ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, jota niin kovasti olette vaatimassa elvytyspakettiin ja eu-budjettiin 2021-2027 kahdelta jäsenmaalta. Mitään painoarvoa ei pidä antaa sille, että korostitte ministeriaitiosta käsin useamman ministerin voimin, että kyse on kertaluontoisesta virityksestä. Jokainen tietää, että jo aiemmin on sanottu mm. EVM-rahaston kautta Kreikan tukemisen olleen kertaluontoinen, mutta toisin kävi. EU:ssa ei jäsenmaat kunnioita sopimiaan perussopimuksia. Perussopimus kieltää EU:n budjetin rahoittamisen velalla ja on sovittu jokaisen jäsenmaan vastaavan omista veloistaan. Onko todellakin niin, että EU perussopimuksissa sovituilla ei ole kuin WC-paperin arvo? Tarpeen tullen voidaan heittää menemään ja luoda uusia venytettyjä käsityksiä ja ne osin kansalaisilta salattuina päätösten tekemisiin asti. Tuohon viittaa ennen kaikkea PeV:lle valtioneuvoston pyytämä laaja vaiteliaisuus asian käsittelyn suhteen. Siis piilossa yleiseltä mielipiteeltä aina päätökseen saakka. Hyvin on hallituksenne vetänyt tätä geissiä piilossa kansalaiskeskustelulta ja ette hyväksy näköjään laajaa kyselyä kansalaisilta aiemmin esittämästänne poiketen. 

Miten mahtaa käydä, kun kansalaiset huomaavat, tiedostavat tietynasteiset huijaukset eu-asioita käsiteltäessä ja päätettäessä? Tulevat vaalit varmaan näyttävät suunnan kansalaisten mielipiteistä toteutettua politiikkaa kohtaan. ’

Sirpa Abdallah

_____________________ 

Aiemmat kirjoitukseni koskien elvytyspakettia;

blogit.perussuomalaiset.fi/sirpa-abdallah-2/marinin-hallitus-vs-oikeusvaltioperiaatteen-noudattaminen/

blogit.perussuomalaiset.fi/sirpa-abdallah-2/eu-ja-kieroa-politikointia/

blogit.perussuomalaiset.fi/sirpa-abdallah-2/yle-hiljainen-keskustelun-virittamiseen-elvytyspaketista/

blogit.perussuomalaiset.fi/sirpa-abdallah-2/elvytysrahaston-perustaminen-eduskuntakasittelyyn/

Osallistu keskusteluun!


33 kommenttia
#1

Blogikirjoituksen olen lähettänyt s-postitse Sanna Marinille. Saa nähdä tuleeko palautetta vai meneekä roskakoriin?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

esko himmanen
#2

Taas kerran hyvä ja perusteltu kirjoitus sinulta. Veikkaanpa, että et saa Marinilta palautetta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#9

Kiitos Esko mielipiteestäsi!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Hallitus vakuuttaa, että EU käyttää ns. elvytyspaketin varat ”tulevaisuusinvestointeihin”. Milloin tulevaisuus päättyy? Milloin on siis kontrollipiste, johon mennessä sijoitus on maksanut itsensä ja alkanut tuottaa määriteltyä korkoa? Onko se vasta 2058, ”ainutkertaisen” lainan erääntymisvuosi?
Ketkä ovat ne ennustajat, jotka pystyvät uskottavasti näkemään Euroopan talouden kehityksen seuraavien 40 vuoden aikana? Viime vuosikymmeninä on yritys- ja valtiontalouksissa tuottanut jo kvarttaalin ennakointi tuskaa.

Milloin on se kontrollipiste, jolloin on lupa todeta, että kyseessä olikin realisoitunut riskisijoitus jäsenvaltioiden kustannuksella?

Näille ”pitkän aikavälin sijoituksille” on ominaista, että ne helposti myönvävät vastuuvapauden aloitteellisilleen, eikä kukaan pyydä edes ”sori siitä”.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#10

Niinpä, Marinin halitus näyttää keskittyvän velan ottamiseen surutta sellaisiinkin kohteisiin, jotka eivät ole taloudellista. Kaiken lisäksi hallitus tekee päätöksiä seuraavien hallitusten budjetteihin vuosikymmeniä koskevalla ajanjaksolla. Tuo tulee toteutumaan suunnitelmissa omien varojen keräämisen kautta, jotka ovat erilaisia veroja tai maksuja.
Myös työllisyyden lisäämistoimet näytetään jätettävän Keskustan suostumuksella seuraavan hallituksen päänvaivaksi.

Onko nämä hallituspuolueiden naisvetoiset puolueet näin saamattomia ja hyviä päätöksiä karttavia ilman että siirtelevät toisille hallitukselle kovia epämieluisia päätöksiä? Ehkäpä sitten oppositossa olevina huutelevat omaan tapaansa omista virheistään syyttelemällä kulloistakin hallitusta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#4

Tähän koronaelvytyspaketin kertaluontoisuuteen sopii vertaus.Väinö Linnan Pohjantähti trilogiasta Edvin Laineen ohjaaman elokuvan yksi kohtaus.Koskelan Jussi menee Pappilaan,kun Rovasti Salpakarin vaimo on vaatinut mieheltään,että Koskelan torpasta on tehtävä enemmän mies/hevostyöpäiviä Pappilalle.Jussi myöntyy kiemurtelevan Rovasti Salpakarin vaatimuksiin,ja pyytää että taksvärkeistä tehtäisiin oikein sopimus.Ja ettei niitä enään lisättäisi,johonka Rovasti Salpakari toteaa.Että me kirjaamme tähän sopimukseen näin=Mikäli Virkatalon etu ei toisin vaadi!Eli juuri samanlaisesta sopimuksesta on tässäkin EU:n koronaelvytyspaketissa kyse!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Olis PS:et menneet hallitukseen niin tilanne ei olisi tämä, mitä se nyt on. Turhaa kitinää jos jää oven väärälle puolelle.
Silloin pitää asioista sopia kun sen aika on, jos asettaa tiukat ehdot mitä muut ei hyväksy näin siinä käy, joka on kaikkien nähtävissä.
Jokainen voi asioita vastustaa, mutta taito on myös soipa asioista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Kommentoijalla on harhainen käsitys hallitukseen menosta. Ei hallitukseen mennä ihan noin vain, eikä varsinkaan Antti Rinteen muuodostamaan hallitukseen, jonka perua on Marinin hallitus ihan hallitusohjelmaa myöten.

Ensinnäkin Rinne oli päättänyt ettei hänen hallitukseensa tule sen paremmin PS kuin Kokoomuskaan. Toiseksi on myös hallitusohjelma hyväksyttävä.

Kommentissasi et pahemmin ota kantaa elvytyspaketin hyväksymisen puolesta muulla tavoin kuin em. tavalla. Oletko pettynyt elvytyspaketin läpimenoon Marinin hyväksynnällä (valehtelulla ?) ja siten koko hallituksen ilman, että noudattaisivat aiemmin tekemäänsä päätelmää/päätöstä (lausunto PeV:lle) kansalaisten laajasta mielipiteen saamisesta?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#24

Seurataanpa kuinka käy ”oikeusvaltioperiaatteen” EU:ssa? Luultavasti ”taito sopia asioista” tarkoittaa sitä, että alistutaan muiden pompoteltavaksi.
Mietipä jos Sotiemme veteraaneilla, henkensä ja terveytensä uhranneilla, olisi ollut ”taito sopia asioista”? Takuulla emme kirjoittelisi täällä tällaisia juttuja.
Persut saivat kokemusta ”taidosta sopia asioita” Sipilän Hallituksessa. Tästä on opittu, linja pitää ja toki neuvottelemaan joutuu.
Ajatelkaa jos olisi menty nykyiseen kohellukseen mukaan?
-Rahaa jaetaan kuin riipulehteä lampaille, joka nurkkaan karistellen.
-Turvetuotanto alas. Paniikissa erilaisten sienten ja tuhoeläinten nopeaa levittämistä Baltiasta ja Keski-Euroopasta. Jopa Brasilian viidakkoja myöten saatetaan raahata tänne aivan uusia kasvitauteja. Niiden vastustamiseen ei meidän metsillämme ole mitään vastustuskykyä.
-Ikääntyneiden kyykytys, ”uudelleen kouluttamalla”. Nuorille lisää psykologeja.
-Huippuna EU:n ”elvytys”!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Muisteles ny vähän, Nimetön
#32

Muistaakseni oli se jokin Arvopohja niin kovasti esteenä JO ennen vaaleja, ettei leikitä persujen kaa ollenkaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#7

Ooletteko Marin , kääntäneet takkinne ??! Siltä näyttää , että ovat kääntäneet / myös selkänsä /myös Ee Uuu pykälille / säännöille / koko Suomen kansalle !?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

On hallitus kääntänyt , nuttunsa !?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#30

”Virkanneet nuttunsa”!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

TAAS valtio myy kulisseissa monopoliliiketoimintaa ulkomaiselle veroparatiisiyhtiölle. Varautukaa kaukolämpöasiakkaat hintojen nousuun. Omistajaohjaus ministeri Tatti Typpyräinen (SDP) katsoo vierestä monttu auki. Eikö Caruna mitään opettanut?
Vapo myy ranskalaissijoittajalle kymmeniä maakunnissa toimivia lämpöyhtiöitä ja kaukolämpöä

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#14

Ensi lukemalta tuosta kaupasta nayttää varsin samanlaiselta tyrimiseltä kuin Carunan kohdalla mikäli hallituspuolueet ko. kaupan Suomen kohdalta hyväksyvät.
Vapo Oy:n 31.10.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Nevel Oy:n myynnin esitetyssä muodossa. Yritysjärjestely edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän Suomessa ja Ruotsissa. Suomen valtio omistaa Vapo Oy:stä 50,1 prosenttia ja Suomen Energiavarat Oy 49,9 prosenttia.

Koskapa en ole asiantuntija Vapo Oy:n toiminnan ja sen omistuksessa olevien kaukolämpöä tuottavien yritysten suhteen, niin asiantuntevat tahot voivat linkin ja lisägooglettamisella saadun tiedon perusteella ottaa kantaa. Milloinka mahtanee tulla eduskuntakäsittelyyn tuo kauppa?

https://www.vapo.com/medialle/uutiset-ja-tiedotteet/2821/vapo_myy_nevelin_osakkeet_ardianille

Paikkakunnat Suomessa joissa Vapon kaukolämpöä toimitetaan;
https://nevel.com/fi/kaukolampo/kaukolampoverkot/

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#19

Hallitus pani verkkoyhtiöille pakkolain upottaa maahan verkkonsa. Fortum säikähti ja myi monopoliverkkonsa veroparatiisiyhtiölle vaihtoehtona siirtohintojen nostolle, jonka teki Caruna korkojen kanssa. Vihervasuri hallitus pani turpeelle pakkoveropaskalain turpeen polton lakkauttamiseksi. Vapo säikähti ja myi monopoli kaukolämpöverkkonsa veroparatiisiyhtiölle vaihtoehtona ulkomaisen hakkeen poltolle ja kaukolämpöhintojen nostolle, jonka tulee tekemään Nevel korkojen kanssa. Noudattaa samaa kaavaa. Saatanan tunarit.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Olavi Koskela
Vihainen
#12

Olisi syytä tiukasti pitäytyä Perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 16/2020):
”Perustuslakivaliokunta ilmoittaa,
että EU:n elpymissuunnitelmaan liittyvän sääntelyn valmistelussa otetaan huomioon lausunnossa mainitut valtiosääntöoikeudelliset huomiot, ja
että valtioneuvoston ei tule asian käsittelyn tässä vaiheessa hyväksyä tai edistää nyt ehdotettua unionin lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä. ”
Eipä tuota juuri selvemmin voi sanoa. Ja mitä tekee valtioneuvosto/PM Marin? Antaa piut paut valiokunnan lausunnolle. Jos tuo ei ole välikysymyksen paikka, ellei suorastaan haaste ministerivastuulain perusteella valtakunnanoikeuteen, niin mikä prkl sellainen on?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#13

Aivan, tuo on omasta mielestäni myös kaikkein ratkaisevin perustuslaillinen näkökanta jonka PeV on lausunut. Tuosta huolimatta eilen Marin sanoi, että suuri valiokunta on antanut valtuuden hyväksyä neuvottelutulos elvytyspaketista. Näin ollen suuri valiokunta hallituspuolueiden jäsenineen on ylittänyt oman toimivaltuutensa jättäen noudattamatta PeV:n antaman lausunnon ja näin myös pääministeri Marin on ohittanut perustuslain kannan.

Hallituspuolueet ovat ottaneet perustuslain omiin käsiinsä ohittamalla voimassa olevan lainsäädännön. Siis hyvä kysymys kuuluu, missä on oikeusvaltionperiaatteen tunnusmerkistö Suomen kohdalla? Syytellään kyllä muita jäsenmaita, mutta oma pesä on sekundaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#22

Ihemetyttää minkä takia Suomessa pitää olla moninkertaisia valiokuntia?Kun meiltä puuttuu Oikeustuomioistuin,ja Perustuslakivaliokunta on sen korvike.Niin minun käsitykseni mukaan tämmöiset Suuretvaliokunnat,eivät voi kävellä Perustuslakivaliokunnan päätöksen yli.Tuosta pitäisi nostaa isompi meteli.Kyllä Vihreiden Hassi yritti eilisellä kyselytunnilla puhua kaikki parhainpäin,puolustellessaan tätä elvytyspakettia.Unkarihan on Suomea kovasanaisesti moittinut tästä Oikeustuomioistuimen puutteesta.Ja mikäli meillä olisi tuo edellä mainittu” instanssi”?niin tuskin tässä tilanteessa nyt oltaisiin,tuon” koronaelvytyspaketin” suhteen?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#23

Taitaa muuten tuon oikeustuomioistuimen oikeampi nimi olla=Perustuslakituomioistuin?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#33

Samoin myös aikanaan vietiin presidentiltä ”kekkoisuus”.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Kun en ymmärä kaikkea. Niin kysyn jos valiokunnassa päätös tehdään enemmistöpäätksellä, niin onko se lainvoimainen?
Jos vaikka kaksi äänestää vastaan niin sekö tekee päätöksestä laittoman?.
Käsitääkseni enemistö päättää, jos ei ole kysymys määräenemistöstä.
Päättihän vähemistö Mäenpää syyttämättä jättämisetä vehemistö päätöksellä. Mutta se oli lain mukainen ja siihen ei ole kenelläkään mitää valittamista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#16

Et sano mistä valiokunnasta ja päätöksen tekemisestä puhut. Om käsitykseni on kuitenkin se, että meillä eduskunnassa ylintä lainsäädäntövaltaa käyttää tai ainakin pitäisi käyttää perustuslakivaliokunnan ja sen antamia lausuntoja on tiukasti noudatettava. Näinhän ei tapahtynut elvytysrahaston/elvytyspaketin käsittelystä päätettäessä suuressa valiokunnassa, kun se ei ottanut huomioon mitä PeV edellytti. Se kun edellytti ettei valtioneuvoston ja pääministeri Marinin tule hyväksyä tässä vaiheessa komission tekemiä esityksiä. Myös halituspuolueiden enemmisöjäsenet päättivät vastoin perustuslakia antaa Marinille mandaatin hyväksyä neuvoteltu tulos. Siis oman ksitykseni mukaan Suomi ei ole oikeusvaltio, eikä noudata oikeusvaltioperiaatetta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#17

Tarkoitan vain yleisesti tehtyjä päätöksiä.
Jos perustuvaliokunta on jotain päättänyt, niin kaiketi se on silloin pitävä päätös. Oli siellä tullut vaikka äänestyspäätös.
Ei tiedä mikä valiokunta on kaikkien yläpuolella.
Jos siinä on jotain rikottu niin sen oikeus tulee tietysti käsittelemään.
Mutta silti voidaa rikeksentekijä jättää tuomistematta, ja vapauttaa syytteistä.
Kuten kävi Mäenpään tapuksessa, että ei saatu oikeuden vapauttavaa päätöstä asialle, kun se ei edennyt oiketeen asti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#18

Mäenpäätä koskeva äänestystulos eduskunnassa meni ihan perustuslain säädöksen mukaan eli määräenemmistöpäätöksenä. Kyse on siis ihan laillisesta päätöksestä. Toisin näyttää käyneen elvytyspakettia koskevan päätöksen kanssa suuressa valiokunnassa, kun se ei ottanut huomioon perustuslakivaliokunnan lausuntoa, joka pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön jota tulee noudattaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#20

Tämä varmaan sitten käsitellään oikeudessa jos väärin on tehty.
On niitä muitakin päätöksiä tehty jopa ohi edukunta käsittely. Kuten kävi isänmaasopimuksen kanssa. Ei pääsyt eduskunta puuttuun tähän soimukseen joka sallii vieraan vallan sotajoukot tänne.
Kuten USA kutsui itsensä tänne harjoittelemaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#21

Nyt kannattaisi asettaa asiat tärkeysjärjestykseen.En puolustele yhtään Mäenpään sanomisia.Mutta siinä jutussa Suomen veronmaksajat eivät olleet,menettämässä miljarditolkulla rahaa,EU:n ”hulttiovaltioille”.Toisin kuin tässä koronaelvytyspaketissa.!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Utelias
#25

Pitäneekö paikkansa, kun torilla väitetään, että vihreiden eduskuntaryhmä ja t&k-ministeri Saarikko ovat allekirjoittaneet vaatimuksen toimenpidekiellon määräämiseksi torppari Johannes (Jussi) Koskelalle suon kuokkimisen estämiseksi Urjalan kunnan Pentinkulman kylässä?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#26

Heh 😀 :D, ettei olisi viime yön untasi?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#27

Kyllähän se varmaan pitää,kun turpeen poltto aijotaan kieltää,niin ei sitä turvetta saa silloin muutenkaan pöyhiä!Me Suomalaiset kun olemme sellaisia”Turvenuijia”,niin ei meiltä tarvitse mitään kysyä.Ei edes kansanäänestyksellä!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#28

Jos viinan jakamista ei pidetä varsinaisena poliittisena kysymyksenä, niin ainoa poliittinen kansanäänestys on järjestetty 1994. Ja pieleenhän se meni: nyt olemme EU:n jäseniä. Komissaarit, joista vapauduimme 1947, alistavat taas meitä mielensä mukaan, yhtä joustavien lakien voimalla.

Puna-viher-multa-och de svenska också-hallituksen aikana kansanäänestystä on kavahdettava. Sen verran huuruissaan äänestäjät ovat. Kaikki kelpaa, sosialismin sonta leviää -myös kepun saappaissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Utelias
#29

Aikas sekava se oli tuo 1994 äänestyksenkin tulos?Taisivat EU:hun hinkuvat”Herrat”ynnä muu Virkamies koneisto vähän sormeilla vaalitulosta?Sen verran täpärähän se tulos oli?!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Sanna. Entisajan kommarin paluu
#31

Marinin takki se kääntyy.
Kysytään jotain häneltä, niin vastaus on sitä samaa opeteltua mantraa kysymykseen kuin kysymykseen.
Vastausta ei tule!

Nyt tehdään ja samalla Suomen huoltovarmuuteen turve-alalla rajusti työttömiä ja suuria virheitä. Lopetetaan turvelämpövoimaloita. Suomen huoltovarmuus lämmön osalta on nyt vain 4 kk. Sitten olemme KAUKAA ulkomailta rahdatun huonokalorisen hakkeen varrassa.
Näiden saatanan piipertäjien ilmastohuoli > on tärkeämpää tehdä Suomessa työttömiä ja vaarantaa huoltovarmuutemme sekä tuoda saastaisia ötökkäisiä huonostipalavaa turpeen korvaavaa hakejätettä tois puol maapalloa Suomeen.
Pääasia piipertäjille on se hiilijalanjälki, joka tuotetaan Suomessa.
Amen
Asumisen ja ruuan hinta tulee nousemaan.
En ihmettele, jos myyvät POHJAVEDETkin ulkomaisille firmoille.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000