Perussuomalaiset

Niko Aleksanteri Kauko

Kuin kapitalistit Neuvostoliitossa

Suomessa nykypäivänä valitettavan yleinen poliittinen ”kansallismielisyys”, joka hyväksyy Suomen jäsenyyden Euroopan Unionissa on tosiasiassa kaikkea muuta kuin todellista kansallismielisyyttä ja siten myös harhauttavaa sekä älyllisesti epärehellistä.

Sellaisia ”kansallismielisiä”, jotka kuvittelevat voivansa tehdä kansallismielistä politiikkaa Euroopan Unionin sisällä, voisi verrata vaikka sellaiseen kapitalistiryhmään edesmenneen Neuvostoliiton sisällä, joka olisi uskotellut itselleen voivansa tehdä kapitalistista politiikkaa pitkäjänteisesti ja menestyksellisesti kommunistivaltion sisällä.

EU on kaiken kansallismielisyyden vastainen hanke

Neuvostoliitto oli keskitetysti johdettu kommunistinen liittovaltioprojekti, joka pohjimmiltaan oli nimenomaan suunnattu kapitalismin hävittämiseen, kun taas Euroopan Unioni on keskitettyyn vallankäyttöön pyrkivä ylikansallinen uusliberaaliin talousjärjestelmään tukeutuva suurvalta- ja liittovaltioprojekti, jonka perimmäinen tavoite on kansallismielisyyden kitkeminen juurineen sen jäsenvaltioista.

Aivan kuten kapitalismin harjoittaminen oli mahdotonta sille perusteiltaan vihamielisen kommunistisen järjestelmän sisällä, niin samoin menestyksellisen kansallismielisen politiikan harjoittaminen on pitkäjänteisesti mahdotonta Euroopan Unionin sisällä, koska EU:n järjestelmä on perusteiltaan kaiken kansallisen vastainen ja sille vihamielinen. Juuri tässähän on koko EU:n valtakoneiston perimmäinen syy ja tarkoitus.

Rauhanomainen rinnakkainolo mahdotonta

Uskomatonta kyllä, silti monet ”kansallismieliset” ja kansallismielisinä esiintyvät hyväksyvät EU-jäsenyyden joko ymmärtämättömyyttään taikka välittämättä tästä tosiasiasta.

”Kansallismielinen”, joka haluaa Suomen olevan osa EU:ta on siis yhtä sokea kuin kapitalisti, joka Neuvostoliitossa olisi tukenut sen kommunistista järjestelmää ja luottanut rauhanomaiseen rinnakkainoloon sen kanssa.

EU:n jäsenenä olevan kansallisvaltion nationalisteilla ja heidän kansallishenkisyydellään ei tosiasiassa voi olla poliittisesti rauhanomaista ja luottamukseen perustuvaa suhdetta EU:n valtakoneistoon taikka unionisteihin koska näiden kahden ryhmän tavoitteet ja maailmankuvat ovat täydellisen jyrkässä ristiriidassa.

EU-jäsenyyden hyväksyessään nationalisti siis hyväksyy järjestelmän, joka pyrkii hänen itsensä edustaman poliittisen linjan ja arvomaailman hävittämiseen.

Voisi kysyä, että mitä järkeä on pyrkiä rinnaikkainoloon järjestelmän kanssa, joka haluaa hävittää meidät poliittiselta kartalta sekä käyttää kaikkia keinoja kansallismielisten mustamaalaamiseen ja oman maamme suvereniteetin heikentämiseen; miksi ihmeessä hyväksyä se?

Ei pidä olla passiivinen ja odotella

Tosiasia, joka kaikkien kansallismielistä politiikkaa päämääränään pitävien pitäisi ymmärtää, on se, että EU on meidän kansallisille eduillemme erittäin vihamielinen ja vahingollinen ja siksi ainut oikea tavoite on tämän vuoksi pyrkiä aktiivisesti ja aloitteellisesti EU:n valtajärjestelmästä eroon mahdollisimman nopeasti.

Jos kansallismieliset vain passiivisesti odottelevat ihmeitä ja EU:n mahdollista hajoamista sen omiin heikkouksiinsa, niin tämä prosessi voi kestää nopeimmillaankin vuosikymmeniä.

Tähän Suomella ei kansakuntana ole missään tapauksessa varaa, sillä näiden vuosikymmenten odottelu passiivisesti EU:n hajoamisen toivossa tulee maksamaan suomalaisille hirvittävän hinnan.

Jo nämä ensimmäiset kaksikymmentä viisi vuotta EU:n järjestelmän sisällä ovat olleet Suomelle mittava sekä taloudellinen että moraalinen katastrofi. Lisäksi EU-jäsenyyden myötä Suomi on menettänyt nopeasti myös niin sisäisen kuin ulkoisen turvallisuutensa.

Voi vain todeta, että ensimmäisten vuosikymmenien hinta EU:n jäsenenä on ollut suomalaisille raskas ja seuraavien tulee olemaan monista eri syistä vieläkin raskaampi.

Passiivisuus ja odottelu väärää taktiikkaa

On ymmärrettävä, että passiivisen EU:n hajoamisen odottelun hinta tulee olemaan valtava ja tulokset epävarmat. Varmaa tulosta passiivisuudesta on vain se, että sen seurauksena me tulemme jättämään tuleville sukupolville köyhtyneen, heikentyneen ja itseluottamuksensa menettäneen maan, aivan samaan tapaan kuin monet neuvostotasavallat olivat raunioina sekä taloudellisesti että henkisesti NL:n hajoamisen jälkeen.

On siis täysin väärä ja tuomittava strategia, että odotellaan ensin, että EU:n järjestelmä raunioittaa maamme ennen kuin aktiivisesti pyritään takaisin itsenäiseen kansallisvaltioon.

On meille suureksi häpeäksi ja väärin tulevia sukupolvia kohtaan, jos me vain passiivisesti odottelemme, että joku muu ulkoinen meistä riippumaton syy taikka tekijä heikentää tai hajottaa EU:n ja siten saisimme vapautemme takaisin kuin lahjana.

Kansainvälinen politiikka on armottoman kovaa peliä ja pois annettua itsenäisyyttä ei pienille kansakunnille takaisin lahjoina annella, vaan itsenäisyyden saavuttamiseen tarvitaan vahvaa omaa tahtoa, selkeää linjaa sekä aktiivista, rohkeaa ja päättäväistä toimintaa.

Mihin me itsenäisyyttä tarvitsemme

Me suomalaiset tarvitsemme valtiollista itsenäisyyttä voidakseemme rakentaa itsellemme omilla päätöksillämme sellaisen maan ja valtion kuin haluamme, riippumatta siitä miten muut Euroopan ja maailman kansat kulloinkin haluavat elää tai joutuvat elämään.

Pitää ymmärtää, että me suomalaiset tarvitsemme valtiollisen itsenäisyytemme omista syistämme, riippumatta muista.

Vain itsenäisyys ja kansanvaltaan perustuva kansallisvaltio mahdollistavat vauraan ja turvallisen sekä omillaan toimeentulevan Suomen.

Tämä itsenäisyysasia on siis otettava rohkeasti omiin käsiin Augustin Ehrensvärdin ohjeen mukaan: ”Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraaseen apuun.”

Osallistu keskusteluun!


8 kommenttia
Nimetön
#1

EU aloitti ”halaamalla vastustajansa kuoliaaksi” rahalla, joka tuntui satavan suoraan taivaasta. Nopeasti opittiin sana Leader+ jolla sai rahoitusta mitä merkillisimpiin ”kansallisiin” hankkeisiin. Näitä saattoivat olla tanhuseurojen vaakunoiden suunnittelu tai sinivalkoisten savipottien tekeminen.

Maaseutua huijattiin 141-tuella, joka kuitenkin vietiin kuin tikkari lapsen kädestä heti, kun suomalaiset oli saatu äänestämään itsensä EU:n jalkapuuhun.

Saamelaiset saatiin innostettua EU-myönteisiksi vähemmistökansoihin kohdistuvalla rahoituksella. Kiiltäviä kokoustiloja on pukannut siitä asti, mutta tosiasiallinen tarkoitus on höivyttää kansalliset rajat ja yhdistää Pohjoismaiden saamelaiset ja näiden poronhoitoalueet, eli häivyttää kansallisvaltioiden rajaa.

Ihan samaa settiä on menossa esim. naapurimaa Virossa, jossa pienen Hiidenmaan sympaattisen keskustaan pykätään nyt EU-rahalla hienoa toimitalo. Näin EU tekee itsensä ja näennäisen ”edistyksen” näkyväksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Suomalaisten tulisi ottaa aikalisä, ja katsomosta seurata, mihin tuo EU:n kommunistinen ”kansallismielisyys” lopulta ajautuu.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Siis, Suomen tulee irtautua hyvän sään aikana EU:sta. Nyt näkyy jo, että hyvää ei ole tulossa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Alun Leader+ panostus oli pikkusumma verrattuna siihen rahamäärään, joka jäsenvaltioista on saatu pumpattua takaisin Brysseliin päin.

Jäsenmaat luulivat saavansa jotakin lisää, kun tosiasiallisesti jäsenmaksujen, tarkastusmaksujen, sakkojen, sanktioiden ja muiden rahastuskeinojen myötä rahaa on koko ajan puristeltu pois kansallisvaltioista.

Lisäksi lainsäädäntöön vaikuttamalla on voitu luoda etuja liikemiehille, jotka ovat lobanneet omat tuotteensa jäsenmaille pakko-ostettaviksi siten, että ne ovat ainoat uuteen lainsäädäntöön sopivat tuotteet. Esimerkkejä: sikaloiden ikkunoissa oltava alumiinipokat, rekkojen peräkärryjen oltava 8 cm (?) kapeampia (tästä on sota vielä kesken) ja koulujen ympärillä oltava teräsaitaa ja portti. Näiden lisäksi löytyy varmasti 100.000 muuta esimerkkiä siitä, miten bisnestä tehdään EU-lainsäädäntöön vetoamalla.

EU-hässäkän palkkakulut ovat mielettömät. Tyhjä pystyyn polkaistu pyramidihuijausorganisaatio on syönyt Molokin kitaansa… Jatkuu

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Jatkuu…

varmaan saman verran väkeä kuin Suomessa on suomalaisia. Osa näistä virkamiehistä on jäsenmaissa asustavia jäsenmaiden kansalaisia, mutta yhtä kaikki EU-hässäkän virkamiehiä, joita ei ollenkaan tarvittaisi, jos oltaisiin itsenäinen kansallisvaltio.

Kyllä täytyy ihan onnitella sitä visionääriä, joka tällaisen rahatekokoneen keksi.

Kaikki tietävät, että yhdistyksillä voi olla paljonkin varallisuutta, ja säätiöllä vielä enemmän, ja puolueillakin jotakin, mutta EU-veijarit ovat osanneet skaalata rahantekokoneensa vielä näitäkin paljon, paljon suuremmaksi, koska monikansallisuus, koska Eurooppa.

Kun EU-bisnes vielä skaalataan puolustukseen (Frontex), niin enää ei puutu kuin yhteinen EU:n avaruusohjelma.

Aika herätä, suomalaiset. Kohta on mennyt tuhkatkin pesästä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

typo, piti olla ”tyhjästä pystyyn polkaistu”

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#4

Meitä siedätetään kaikella tapaa EU:ssa.Rahat viedään,maahanmuuttajia elätetään,on susi life projekti,jossa maaseudun ihmisiä siedätetään susilla,ym kaikkea muuta mukavaa.Tällainen ihanuus on EU !!!:(

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jouni
Hämmentynyt
#5

Kansa pääse tästä liitosta heti pois jos niin haluaa. Miksi sitten ei kaikki halua? Moni hieman iäkkäämpi muistaa minkälaisissa oloissa liityttiin ja miten silloin myllersi. Pelko ja epävarmuus oli käsin kosketeltavaa. Nuoret eivät taas juuri muusta tiedä, ovat tämän ajan lapsia. Kansallimielisyyden ja patrionismin markkinointi nykyaikana ei oikein pure eikä innosta. Pikemminkin vie ajatukset Lapualle tai vielä kauemmaksi. Jos haluaa myydä Fixitin tänään kansalle, on käytettävä muita ilmaisuja. Pienikin viittaus kansallissosialismiin vie pohjan pois tavoitteelta ja tekee kannattajat hörhöiksi, joita ei kukaan halua kannattaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000