Perussuomalaiset

Minna Reijonen

Koulukyydeissä on eroja

Eri kunnissa voi olla erilaisia perusteita saada tai jäädä ilman koulukyyditystä. Tämä on johtanut siihen, että kaikki koululaiset eivät ole samanarvoisessa asemassa Suomessa. Olisi toivottavaa, että hallitus ottautuisi tähän asiaan tosissaan.

Laki velvoittaa kyydityksen järjestämisen tietyissä tapauksissa. Mikäli koululaiset koulumatka perus- tai lisäopetukseen on enemmän kuin viisi kilometriä, järjestetään maksuton kuljetus. Oikeus maksuttomaan kuljetukseen on lain mukaan myös silloin, jos matka on esimerkiksi vaarallinen tai rasittava. Huomioitavia asioita ovat ikä ja muut olosuhteet.

Olen saanut palautteita useista kunnista. Monet ovat ihmetelleet vaihteluita, joita voi olla eri kuntien välillä. Tämä tuntuu koskevan varsinkin tulkintaa siitä, mikä on vaarallinen koulutie.

On mielestäni erikoista, ettei tähän ole valtakunnallisia selkeitä ohjeita. Kaipaisin yhtenäisiä kriteereitä. Tein ministerille kirjallisen kysymyksen liittyen koulukyydityksiin. Kyselin, kuinka taataan tasapuolinen kohtelu turvallisen koulutien suhteen koululaisille eri kunnissa.

Opetusministeri Li Andersson vastasi kysymykseeni. En ole täysin tyytyväinen ministerin vastaukseen. Ministeri kertoi, että koulumatkojen turvallisuus arvioidaan paikallisella tasolla. Ministeri piti tärkeänä, että turvallisuuden arvioimiseksi ja koulukuljetuksien yhdenvertaiseksi toteutumiseksi olisi kunniassa määritelty matkoihin ja kuljetuksiin liittyvät periaatteet ja toimintatavat. Ministerin vastauksessa ei kuitenkaan käy millään tavalla ilmi se, kuinka voitaisiin taata yhdenvertainen kohtelu eri paikkakuntien välillä. Ministeri ei myöskään vastauksessaan kertonut, että olisi tulossakaan valtakunnallista ohjeistusta.

Kriteerien yhdenmukaisuuden puute on mielestäni ongelma. Eriarvoinen kohtelu voi nousta esille myös eroperheiden tapauksissa. On lapsia, jotka ovat välillä äidin luona ja välillä isän luona. Kuitenkaan koulukyyditys ei välttämättä järjesty molempien vanhempien luota. Se ei ole oikein lasta kohtaan.

Kyselytunnilla 13.2. tämän tärkeän asian eroperheiden osalta nosti esille kansanedustaja Ari Koponen (ps.). Tähän kysymykseen kerrottiin, että kunnan on mahdollista näin halutessaan jo nyt se järjestää. Mielestäni tässä on myös ikävä eriarvoisuuden tuntuma.

Toivon hallitukselta toimia koululaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi riippumatta paikkakunnasta. Turvallinen ja vaaraton koulutie on koululaisten oikeus kaikkialla Suomessa.

Osallistu keskusteluun!


0 kommenttia

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000