Perussuomalaiset

Maria Asunta

Lastensuojelu on rikki, sijaishuollon nykytila selvitettävä!

Tiesitkö, että Suomessa tehdään tuhansia lain hengen vastaisia huostaanottoja?

Tiesitkö, että erityisessä vaarassa ovat neurokirjon (nepsy) lapset ja koulunkäyntivaikeuksissa olevat, jotka tarvitsivat terveydenhuollon palveluita, mutta tulevat ulkoistetuiksi lastensuojelulaitoksiin?

Tiesitkö, että nykyinen hallitus ei ole katsonut tarpeelliseksi teettää lastensuojelun sijaishuollon nykytilaselvitystä?

Kukaan ei tiedä, mitä sijoitetuille lapsille kuuluu. Lastensuojelun tarpeen ja huostaanottojen syistä ei ole valtakunnallista tietoa. Tietoa palveluntuottajien osaamisesta ja toiminnan laadusta ei ole kerätty kootusti. 

– Järjestelmä on arvaamaton, asiakkaan oikeusturva olematon –

Monesti huostaanotoissa on kyse lapsesta, joka tarvitsisi laadukkaita peruspalveluita kuten terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen tai opetustoimen palveluja, tai kyse on väsyneestä lapsiperheestä, joka tarvitsisi käytännön kotiapua.

Luulisi, että palvelujärjestelmä ymmärtäisi avunannon merkityksen. Ongelma on kuitenkin siinä, että järjestelmä ei ole kärsivällinen vaan oikukas ja arvaamaton. On täysin sattumanvaraista, millaisen sosiaalityöntekijän ja moniammatillisen tiimin saat päättämään perheesi kohtalosta.

Ratkaisumalleista suositaan erityisesti lapsen lakaisemista laitokseen eli pois omasta kodistaan. Huostaanottoa suosittelevat perheille jopa lääkärit, joiden pitäisi auttaa lasta ja tuoda toivoa.

Kun auktoriteetit vakuuttavat, että huostaanotto on lapsen pelastus, moni perhe uskoo siihen. Lapsi viedään pois kotoaan. Jos vastustat viranomaisen päätöstä, lapsesi yhteydenpitoa perhekuntaan saatetaan rajoittaa pitkäksi aikaa viranomaispäätöksellä.

Monen lapsen kohdalla viranomaisesta tulee lähin omainen.

Sinun lapsesi eivät ole sinun vaan valtion.

Suomeksi sanottuna: lasten yhteys omiin juuriinsa revitään rikki. Suomessa kasvaa tuhansittain juurettomia, rikkirevittyjä, laitoksesta toiseen viskeltyjä lapsia ja nuoria. Nämä lapset katoavat läheisiltään, jonnekin järjestelmän uumeniin, ja, kuten sanottua:

Suomi ei halua tietää, mitä heille kuuluu.

– Sensuuri ihmisoikeusloukkausten peittona –

Olen tutkinut lastensuojelua yli kymmenen vuotta toimittajana, huolellisesti perheiden hallussa oleviin viranomaisdokumentteihin tutustuen ja lähipiiriä kuulleen. Kun aloitin tutkimukseni, oli käsitykseni lastensuojelusta melko ruusunpunainen, eikä omakohtaista kokemusta ollut. Käsitykseni muuttui perheiden ja asiantuntijoiden haastattelujen kautta. Niinpä toin näkökulmanani esille sitä, että tuhannet sijoitukset voitaisiin välttää, jos järjestelmässä noudatettaisiin lakia.

Kirjoitin kymmeniä artikkeleita eri lehtiin (nimellä Maria Syvälä) ja julkaisin tietokirjan aiheesta (”Hukassa huostassa”, 2013). Mediataloissa moni juttuideani ennakkosensuroitiin. Muutamia valmiita juttujani hyllytettiin tai sensuroitiin. Minua kirjani pohjalta haastatelleita toimittajia puhuteltiin. Viestiä lastensuojelun kriisistä ei haluttu kuulla saati uskoa.

Viimeksi sain tilaisuuden puhua lastensuojelusta ja sensuurista Suomalaisuuden liiton Sananvapauspäivillä. Voit halutessasi kuunnella puheeni (25 min) tästä linkistä.

En suinkaan ollut ainoa viestintuoja. Kaikki maamme valvovat viranomaiset (Aluehallintovirasto, Eduskunnan oikeusasiamiehet, Valvira) sekä monet tutkimukset ovat kertoneet karua kieltään lastensuojelun todellisuudesta, kuten siitä, ettei sijaishuollon valvontaa tai asiakkaiden oikeusturvaa ole saatettu kuntoon.

Tai siitä, että lapsia sijoitetaan väärin perustein jopa pelkän hoidontarpeen arvioimiseksi.

Tai siitä, että monissa lastensuojeluyksiköissä lasten ja nuorten elämää rajoitetaan laittomasti. Sijaisperheitä vaivaavat laitoksia pahemmat valvonnan puutteet.

En tunnista yhtäkään toista palvelujärjestelmää, jossa olisi havaittavissa näin musertavia epäkohtia ja ihmisoikeusrikkomuksia sen kaikissa ”kerroksissa”. Silti lastensuojelun etujärjestöt julistavat alan toimivan pelkästään suurella sydämellä. Ei haluta tunnistaa sitä, että sijaishuollossa eläneet eivät välttämättä tule autetuiksi, koulut jäävät kesken, lapsia syrjäytetään.

Äärimmäisen surullista on se, että rakkaus-sana on lastensuojelussa harvinainen käsite. Olen lukenut valtavan määrän eri perheiden salassa pidettäviä lastensuojelun asiakirjoja. Sana ”rakkaus” on löytynyt kahdesta aanelosesta.

– Koska päättäjät heräävät painajaiseen? –

Tässä kohtaa tekstiäni joku kenties miettii, sivuutanko kritiikilläni lastensuojelun onnistumiset. Vastaan sinulle: ”Onnistuminen on kaikessa viranomaistyössä oletusarvo. Tietysti lastensuojelussa toimitaan oikea-aikaisesti silloin, kun lapsi on pelastettava heitteillejätöltä tai sadistisesta kodista. Tätä varten järjestelmä on olemassa: lasten suojelemiseksi. Se se tästä vielä puuttuisikin, jos onnistumisia ei olisi.”

Kriisi on syvä. Kuntaliitto on vastikään avannut medialle lastensuojelun katastrofaalista tilannetta: ”On oltu aika pitkäänkin laittomassa tilanteessa.” Ja: ”Tämänhetkinen käytäntö saa aikaiseksi vain rikkinäisiä nuoria, jotka eivät kotiudu minnekään.”

Myös Valvira on aiemmin ollut huolissaan palvelujen puutteen takia tehdyistä laittomista huostaanotoista ja sosiaalityöntekijöiden sijaishuoltoyrittäjille siirtämistä palvelutarpeen- ja vanhemmuudenarvioinneista.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian Tapio Räty on todennut: ”Vastuun sysääminen lapsen terveydenhuollon palveluista lastensuojelulle on lainvastaista. Huostaanotolla puututaan perusteettomasti lapsen perhe-elämän suojaan, kun huostaanotto olisi voitu välttää riittävien terveydenhuoltopalvelujen järjestämisellä.”

Jo vuosikausia sitten eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen nimesi lastensuojelun yhdeksi suurimmista suomalaisista ihmisoikeusongelmista.

Mutta koska heräävät päättäjät?

Milloin mahtaa koittaa aika, jolloin kansanedustajat toteavat Suomen valtion panostavan perheen tukemisen sijaan sijaishuoltoon, vaikka Suomi on sitoutunut ihmisoikeussopimusten ja lainsäädännön kautta tukemaan perheitä – eikä hajottamaan niitä?

Siinä kohtaa on viimeistään syytä herätä, kun Kuntaliitto toteaa Suomen olleen ”pitkään laittomassa tilanteessa”.

– Varhainen puuttuminen loi ilmiantojen DDR:n –

Mistä sitten kumpuavat ”poislakaisun kulttuuria” suosivat asenteet?

Lastensuojelussa on käytetty valtavasti resursseja siihen, että varhaisen puuttumisen ideologia THL:n keksimine ”huolen vyöhykkeineen” levisi kaikkialle yhteiskunnassa 2000-luvulla. Huolestumisesta tuli kansalaisvelvollisuus ja Suomesta ilmiantojen DDR, jossa perättömiäkin lastensuojeluilmoituksia arkistoidaan vuosikymmenien ajan.

Huolihullu aikakausi on etsimällä etsinyt vikoja ja pahuutta lapsista, vanhemmista, kodeista. Kun etsii ongelmia, löytää ongelmia. Samaan aikaan on ummistettu silmät hukassa olevalta ammattilaisuudelta ja järjestelmän toimimattomuudelta, jopa sen banaalilta pahuudelta. Olisi korkea aika myöntää, että varhaista puuttumista, huolikartoituksia ja huoliliputuksia ovat harjoittaneet myös epäpätevät, puutteellisen ammattitaidon ja elämänkokemuksen raskauttamat henkilöt epämääräisin ja jopa fabrikoiduin oletuksin, vailla valvontaa saati vastuu- ja korvausvelvoitteita väärinkäytöksistään.

Psykiatri Ben Furmanin väittämä psykiatrian hoitojärjestelmän luonteesta sopii myös sosiaalityöhön: ”Psykiatrista hoitojärjestelmää ei ole milloinkaan luotu asiakkaita varten. Se on pikemminkin keskinäisen kädenväännön tuloksena syntynyt eri ammattiryhmien etuja ja uskottavuutta palveleva alati muuttuva rakennelma, jonka tehtävänä ei ole auttaa asiakkaita/potilaita parantumaan vaan edistää työntekijöiden hyvinvointia ja arvostusta yhteiskunnassa.”

Ehkäpä kysymys on arvovaltataistelusta ja vallasta sekä valvomattomasta vallankäytöstä.

Kysymys kuuluu: kuka suojelisi lapsia lastensuojelulta?

– Sijaishuolto on jo miljardibisnestä –

Lastensuojeluun on ohjattu rahaa miljoonia ja miljoonia. Resursseja ja ”hankehumppaa” on lisätty koko 2000-luvun ajan. Voisi olettaa, että tämä näkyisi palvelun laadussa ja siinä, että yhä suurempi osa lapsista välttyisi sijoitukselta.

On käynyt toisin. Tilanne on vain pahentunut, asiakasmäärät ovat kasvaneet, huoli-ilmoitukset lisääntyneet.

Asiakkaiden palvelu- ja oikeusvarmuus on edelleen heikko. Perhe-elämän suojaan puututaan heppoisin perustein, jopa laittomasti. Perheille jää käänteinen todistustaakka eli velvollisuus todistaa viranomaisen olevan väärässä. Tehtävä on käytännössä mahdoton.

Mitä enemmän rahaa lastensuojeluun on ohjattu, sitä suuremmaksi se on paisunut volyymiltään. Entisestä marginaalialasta on tullut kannattavaa liiketoimintaa 2000-luvulla; riskitön miljardibisnes, jossa valtio on takuuvarma maksaja. Lastensuojelulaitosten ylläpitäjät ovat pääosin yksityisiä yrityksiä. Heidän tuloksensa mahdollistaa vain jatkuva asiakasvirta.

– Paperinpyöritystä ja palaveerausta vähennettävä –

Lastensuojelua ei elvytetä ohjaamalla lisää rahaa sijaishuoltoon, ei myöskään lisäämällä sosiaalityöntekijöiden määrää. Tarvitaan apua lapsille, nuorille ja koteihin: kodinhoitajia, nepsy-valmentajia, henkilökohtaisia avustajia, tukihenkilöitä.

Siis enemmän konkretiaa. Vähemmän puhetyötä, palaveerausta ja paperinpyöritystä.

Lastensuojelu tulee palauttaa takaisin marginaalialaksi, joka se vanhastaan oli. Tämä edellyttää sitä, että muut palvelujärjestelmät, kuten esimerkiksi varhaiskasvatus, koulu ja terveydenhuolto, hoitavat tonttinsa huolellisesti. Sen myötä lastensuojelun työntekijöille vapautuisi kaivattuja resursseja toteuttaa perustehtäväänsä: suojella todellisessa vaarassa olevia lapsia.

Lisärahaa ei ansaitse ala, jossa laittomuuden tilan on sallittu jatkuvan kaikessa hiljaisuudessa. Nyt uhreja on jo tuhansittain, perhepiirit mukaan lukien merkittävä määrä.

Niin suurta joukkoa ei voida enää vaientaa.

– Suuri Lastensuojeluilta osa 2 tiistaina 24.1.23 Helsingissä –

Marraskuussa 2022 kansanedustaja Juha Mäenpää kutsui koolle Suuren Lastensuojeluillan, jonka tallenteen löydät tästä linkistä. Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfo oli tuolloin ääriään myöten täynnä kuulijoita, eivätkä kaikki mahtuneet saliin. Osa jouduttiin käännyttämään ovelta tilan puutteen takia.

Nyt järjestämme Juhan kanssa jatko-osaa jo alkaneelle keskustelulle. Suuri Lastensuojeluilta OSA 2 järjestetään Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3) tiistaina 24.1.2023. Yleisölle avoin keskustelutilaisuus alkaa kello 17:15 kahvitarjoilulla. Paneelikeskustelussa ovat mukana mm. varatuomari Leeni Ikonen, psykiatri Ben Furman ja isoäiti-Sari. Tilaisuuden juontaa toimittaja-kirjailija Maria Asunta.

On aika tehdä selväksi, mitä lastensuojelun vakavat ongelmat ovat, millaisiin ideologisiin uskomuksiin ne juontavat juurensa, ja miten ongelmat voitaisiin ratkaista.

Rikkoutunut lastensuojelu kaipaa viisasta peruskorjaamista, jotta traagiset oikeusturvaongelmat saataisiin tulevaisuudessa estettyä. Lapsen oikeuksien yleissopimus velvoittaa kaikkia viranomaisia. Sen sanoma on selkeä: lapsen hyvinvointi syntyy vanhempien tukemisella. Perhe on yhteiskunnan perusryhmä ja lapsen kasvun luonnollinen ympäristö. Perheellä on oikeus saada suojelua ja apua niin, että se pystyy täydellisesti hoitamaan velvollisuutensa yhteiskunnassa.

Lämpimästi tervetuloa kuulolle!

Toivottaa PS-eduskuntavaaliehdokas 2023 Pirkanmaalta

Osallistu keskusteluun!


22 kommenttia
Nimetön
Iloinen
#1

En ole tiennyt , että tämmöisiäkin laittomuuksia meillä on !? Mutta sitä olen kovasti epäillyt / ajatellut , että mitenkähän nuo hallituksen asiat on loppujen lopuksi ” hoidettu ?!?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Maria Asunta Toimittaja-kirjailija
#6

Lastensuojeluun on saatava muutos seuraavan hallituskauden aikana. Lakeja sorvaamalla ei tilanne juuri muuksi muutu, jos asenteet sallivat lasten ulkoistamisen ja pompottelun.

Olen vuosien varrella, tai siis vuosikymmenen aikana, ollut yhteydessä lukuisiin kansanedustajiin. Aihe ei kiinnosta kuin harvoja. Vasemmisto on ollut hiljaa, SD on hiljaa, Kokoomus hiljaa, Keskusta hiljaa. Vain PS-joukosta, KD:n piiristä ja yksi vihreä kansanedustaja ovat osoittaneet kiinnostusta asiaan.

Toki tämä on vain oma otantani, mutta kuitenkin hiljaisuus on tiheää. Yksittäiset eri puolueiden edustajat toki ymmärtävät, mistä on kyse. Olen itse tehnyt yhteistyötä yli puoluerajojen, mm. sd:n aluevaaliehdokkaan Pasi Turkian kanssa. Hän on tehnyt elämäntyönsä lastensuojelun työntekijänä ja hyvää työtä onkin tehnyt! Meillä on yhteneväisiä näkemyksiä, mutta toki hänen näkökulmansa on vahvemmin työntekijän. Hän on tuonut esille hatkanuorten hätää ja lainsäädännön heikkoutta asiassa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Yhteistyötä kannattaa tehdä aina yli vihervasemmiston, niin demareiden kuin vasemmistoliitonkin, eikä yhteistyö RKP:nkään kanssa tuota yhtään hedelmää. Vahva työntekijä syntyy vain vahvan talouden avulla, ja loput yhteiskunnan turvaverkkojen avulla. Duunit syntyy vain vahvan vientiteollisuuden avulla, eikä pahitteeksi olisi kohtuullinen verotuskaan, myös välillinen verotus. Vihreät tappaa kaiken talouden ja ajaa maan järjettömään velkaantumiskierteeseen. Kokoomuksen vihervasemmistolainen-kapitalismi ei ole tae vahvasta taloudesta, ilmastonmuutos ihmisen toimin ei ole totta. Samaan hengenvetoon on mainittava myös maamme hyvinvointia hyväksi käyttävien miljoonien maailmanmatkaajien houkuttelu kuluttamaan loputkin siemenjyvät maamme taloudesta, joka tarkoittaa myös sitä, että tänne tullaan kouluttautumaan ilmaiseksi, ja sitten kadotaan maailman markkinoille.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Teemu Ruskeepää
Utelias
#9

Maria Asunta Kirjoitit monimutkaisesta aiheesta. Tein sen itsekin aloitteessamme. Sinäkin kritisoit joitain toimenpiteitä, joilla lastensuojelua ei voi korjata.

Olen keskittynyt yhteen ongelmaan, valtiolähtöiseen totalitaristiseen sosiaalityöhön ja selittänyt muut kaikki korjausyritykset turhiksi, koska ne eivät muuta tätä miksikään.

Ehdotan sijaishuollon korvaamista perhelaitoksella, jolloin auktoriteetti poistetaan ainakin perheitä hajottamasta.

Ongelma on paljon syvempi kuin se, että sijaishuollon sijaan tuetaan konkreettisissa ongelmissa, koska auktoriteetti tekaisee ongelmia saadakseen sijaishuollon. Sosiaalityöntekijät tekevät tätä oman auktoriteettinsa hyväksi.

Sosiaalityöntekijä sanoisi, että ei meillä ole ongelmaa. Kyse on lapsen edusta niin laissa on säädetty. Ja vanhemmat ovat liian sairaita nähdäkseen omat ongelmansa.

Heidän ei voi antaa päättää tuen ja sijaishuollon välillä, vaikka laki muutettaisiin. 1995 ja 2002 Stubbin laki ovat kaiken perustana jurist

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Teemu Ruskeepää
Utelias
#12

1995 ja 2002 Stubbin laki ovat kaiken perustana juristi Esko Leipälän mukaan. Lastensuojelun kokonaisuudistus johtaa uuteen lakiin, josta tulee varmasti puuttumaan sosiaalityöntekijöiden auktoriteetin rajoittaminen.

Siksi kokonaisuudistus ei voi lopettaa aiheettomia sijaishuoltoja ja vanhempien syrjimistä. Vain perhelaitos ja perheenjäsenien yhdessä valvonta ja hoito korjaa lastensuojelun.

Kansalaisaloite 9794 Huostaanotto on kiellettävä ja korvattava perhelaitoksella

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Maria Asunta Toimittaja-kirjailija
#13

Moi Teemu. Lastensuojelun totalitaristisuus kumpuaa historiasta. En oikein ymmärrä, miten ”yksiin käsiin” on annettu näin paljon valtaa, jota ei valvota oikeasti, eikä sanktioida, jos valtaa käytetään väärin.

Usko virkamieheen on Suomessa vahva. Muuan virolainen, joka oli kokenut Neuvostoliiton vainot, kuvaili Suomen lastensuojelua: ”Meillä haettiin aikuisia yllättäen keskellä yötä kotoa. Ei sentään lapsia, kuten teillä Suomessa.”

Tein Suomen Uutisiin jutun käsittämättömästä sijoituspainajaisesta:
https://www.suomenuutiset.fi/lastensuojelu-vei-lapset-ilman-jarkisyyta/

Myöhemmin HAO totesi, että ko sijoitus oli laiton. Mitä siitä seurasi? Eipä mainittavaa. Lapset traumatisoituivat väkivaltaisesta interventiosta, mutta sen suorittajat pääsivät kuin koiran veräjästä.

Ehkä rikosvastuu olisi ainoa, joka vähentäisi mielivaltaa? Siis, laittomista toimista henkilökohtainen korvausvelvollisuus ja työluvan menetys törkeissä tai toistuvissa lainrikkomistapauksissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#14

Hallituksen (Jauhojengin) toiminta tulee näkymään tulevaisuudessa lastensuojelun tarpeen räjähdysmäisenä lisääntymisenä !
Siis kansakunnan moraalin tahallisen tuhoamisen seuraksena kun Hallitus Homottaa,Huumeistaa ja Sosiaalipummausperäis-Mamuttaa maatamme.
Mitä enemmän sekaisin aikuiset ovat sitä enemmän lapset kärsii…
Persujen on vaadittava !
-Homopropakandan levitys kieltoa lapsille
-Huumeiden täys kieltoa
-Pakoaliskiintiö enintään 500 henkeä / v .
Rajoille portsarit kuin ravintolaan ja loput jonottamaan ulos seuraavaa vuotta kun kiintiö täyttyy.
(Eihän ravintolaankaan enempää oteta väkeä mitä kiintiö on,muuten lähtee anniskelu luvat )
Persujen on vaadittava että Suomelta otetaan sosiaaliturvan jako luvat pois jos kiintiö ylittyy !

Näin saadaa järkeä,moraalia ja rauhaa maahan ja kansalaisten päähän niin voi lapset asua kotona turvallisesti.
Lisäksi pitää vaatia aina elinkautista tuomiota Huumekauppiaillle,pedofiileille ja maan petturi politikoille.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Ei meilläkään autettu asianomaista….vaan ehdotettiin heti että laitokseen koko porukka…roskat roskikseen kun ei tiedetä mitä tai miten asiat hoidetaan niin että apu saataisiin oikeaan paikkaan ja kongreettisesti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#11

https://kadotettulapsi.blogspot.com/?m=1

Lastensuojelu on rikki. Viranomaisen totuus on ainoa totuus. Miten tämä on mahdollista? Miksi epäkohtiin ei puututa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#2

Eduskunnan vaaleihin , toivotan sinulle onnea ja menestystä !!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Maria Asunta Toimittaja-kirjailija
Iloinen
#7

Kiitos!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Koko sosiaalihuollon kenttä on mätä.

Ollaan palattu huutolaissysteemiin.
Tämä pätee niin lastensuojeluun kuin vanhus- ja vammaishuoltoonkin.

Hyvä, että asioita nostetaan esille, mutta se ei riitä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Lasten suojelu yksiköiden pitäminen on Miljoona Bisnes, se on kytköksissä politiikkaan…..
Homma menee samoin kuin kaikki muukin KORRUPTIO Helsingissä pitää nuolla Vihreitä ,Tampereella Sdp:tä ja Oulussa Kepua jne….
NIIN SE KORRUPTIO TOIMII JOKA ALALLA SUOMESSA JOSSA SE TOIMII MAAILMAN PARHAITEN (Koska se on täällä laillistettua liiketoimintaa)
Politkot voi vetää yrittäjien korona tukia jne..
Koska Korruptiossa on politikot mukana ,niin siksi se toimii paremmin kuin italian Mafia koska harvoin kukaan saa syytteitä.

On väärin että Pörssi yhtiöitä voidaan käyttää koruption rahan ryöstön välineenä,siis perustamalla yhtiöitä ja rahastamalla sijoittajia törkeimmät tapaukset on ollut 300 Miljoonan puhalluksia ”laillisen osakeannin kautta” ja Kepulaiset nauraa ja taputtaa vaan..
Tämä homma on jatkunut vuosikymmniä ,mutta nyt se on ottanut uuden vaihteen päälle ja homma meinaa karata käsistä !
Jos ulkomaiset sijoittajat huomaa tämän ja vetää rahat pois niin konkurssi koittaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Piip
#5

Tähän pyöritykseen jouduttu 7v sitten, kotiin ei saatu apuja. Kun perheen vointi koheni, lapsi alkoi saada uusia diagnooseja ja mahdollisuus kotiin ei enää onnistunut. Laitoksesta toiseen heittely ja perheen taistelut järjestelmää vastaan. Lääkärit ei ota hoidosta suurempaa vastuuta, koska lapsi asuu laitoksessa. Se ei kuitenkaan ole hoitoa, huolenpitoa vain. Terapia työ jätetään laitoksen sosionomeille joilla ei ole koulutusta terapia työhön. Lapselta jää useampi tärkeä taito tulevaisuutta ajatellen oppimatta. (Yksin olo, normaali arki) meidän perheen pelastus olisi ollut ja olisi sitä myös vielä, saada tuki koulunkäyntiin ja arkeen. Toivottavasti tähän asiaan herätään.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000