Perussuomalaiset

Kai-Ari Lundell

Etäopetusoppia Vantaalta

Vantaa kyseli huoltajilta, kuinka etäopetus on sujunut. Laitoin kyselyn tiivistelmän kirjoitukseni alle, koska vastauksilla on yleistä mielenkiintoa.

Vantaa hankki peruskouluihin v. 2015 ensin 12 500 tablettia. Pari vuotta myöhemmin hankittiin 13 800 Chromebookia. Nyt jokaisella peruskoululaisella on tietokone käytössään, pienimmillä tabletit, muilla Chromebookit. Koneisiin upotetut rahasummat olivat suuria, mikä herätti kovaa kritiikkiä, kun usein tietokone oli esim. oppikirjan vaihtoehto ja jouduttiin tyytymään vanhoihin risoihin kirjoihin.

Minäkin ihmettelin, kun niin paljon rahaa laitettiin tietotekniikkaan. Koronakriisi opetti minua, että suuri investointi tietotekniikkaan kannatti. Kun etäopetukseen siirryttiin, Vantaa oli valmis ja iskussa.

Chromet ovat käteviä, koska ne ovat edullisia ja Googlen sovellukset ovat käyttöjärjestelmässä, joka hyödyntää myös pilvitallennustilaa. Nyt koronakriisin aikana reaaliaikainen Meet-videopalaveriohjelma nousi arvoon arvaamattomaan.

Vantaan kouluissa oli keritty hioa oppilaiden tieto- ja viestintäteknologista osaamista suurin harppauksin ennen koronaa. Joskus homma näin kiertävältä sijaisopettajalta (En ole malttanut jättää koulua, vaikka olenkin eläkkeellä, sillä opettaminen on kivaa.) tuntui jopa puuduttavalta, kun oppilaat tekivät töitä pitkiä toveja tietokoneidensa ääressä.

Etäopetus sujui Vantaalla pääosin hyvin. Sekä opettajat että oppilaat olivat etukäteen hyvässä valmiudessa. Hämmästyttävää oli huomata, kuinka nopeasti ja ketterästi opettajat saivat homman toimimaan. Nyt olisi ollut hauskaa olla vielä vakituisesti töissä ja kokeilla etäopetusta lasten kanssa. Etäopetuksessakaan ei mielikuvituksella ole rajoja.

Selvää on, että etäopetus ei voi normitilanteessa olla mikään jatkuva käytäntö, koska etätyöskentely sittenkin on vain yksi työtapa. Välitön yhdessäolo kuuluu kouluun, sosiaalistuminen ja yhdessä tekeminen.

Eniten minua huoletti oppiaineet kuten musiikki ja kuvataide, liikunta ja käsityöt. Näissä oppiaineissa etäopetus ei voi millään korvata koulussa paikalla suoritettua opetusta.

Selvää on myös, kuten Vantaan kyselyn tulokset osoittavat, että etätyössä yksilölliset erot revähtävät entisestään. Etätyöskentely on vaativaa, koska työskentely vaatii oppilaan omaa ohjausta sekä itsekuria. Vaikka normitilanteessakin opettajat koulussa motivoivat, ohjaavat ja valvovat, silti voi olla oppilaita, jotka menevät siitä, missä aita on matalin. Voidaan leikkiä koneella heti, kun opettajan valvova silmä välttää.

Hienoa oli lehdistä lukea, että kiusatut sekä aistiyliherkät lapset hyötyivät etätyöskentelystä. Kaverini Ari Leppä Vantaan Ylästön koulusta jakoi oppilaansa neljään eri etäkouluryhmään, koska hän huomasi, että isossa koko luokan ryhmässä läheskään kaikki oppilaat eivät päässeet koko päivän aikana ääneen. Yksi ryhmä oli hiljaisille oppilaille, jotka koulussa eivät tunneilla juuri koskaan puhua pukahtaneetkaan. Parhaiten edistyi joka tasolla juuri tämä hiljaisten kuuden oppilaan ryhmä, oppilaat uskalsivat aktivoitua, kysellä ja keskustella aivan oma-aloitteisesti.

Ihmeellistä on, kuinka harva vantaalainen oppilas lintsasi etätunneilta. On hauskaa huomata, että oppimisen halu voittaa lähes aina. Kasvatusoptimistinen kollegani totesi muinoin, että oppimista ei voi mikään estää.

Suomessa syystä tai toisesta kotikoulua käy noin 400 peruskoululaista. Yleensä kotikouluoppilaiden opetus jää vanhempien vastuulle. Miksei kotikoulua voitaisi järjestää kaikille neljälle sadalla vaikka etänä? Opetushallituksen talo on valtaisa, siellä huoneita riittää. Voitaisiin aivan hyvin palkata koulullinen etäopettajia pitämään etäkotikoulua. Oppilaile etätunteja voisi olla vaikkapa neljä tuntia per päivä, loppu jäisi vanhempien vastuulle.

Laitan oheen Vantaan digitaalisen oppimisen seurantatutkimuksen 2015-2018.

Toivottavasti paluu kouluihin ylihuomenna sujuu hyvin.

https://properuskoulu.blogspot.com/2020/05/etaopetusoppia-vantaalta.html

* * *

Vantaan kaupunki

Tiedote 12.5.2020

Etäopetus on toteutunut Vantaalla huoltajien mukaan pääosin hyvin

Huoltajilta huhtikuun lopussa kerätty palautekysely Vantaan perusopetuksen poikkeusolojen etäopetuksesta keräsi tietoa etäopetusjakson onnistumisesta. Saimme kyselyyn 2729 vastausta. Huoltajat edustivat tasaisesti kaikkia kouluja ja luokka-asteita. Vastausten avulla kehitetään opetuksen digitalisaatiota ja arvioidaan etäyhteyksillä toteutettujen opetusmenetelmien hyödyntämismahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Valtaosa (76%) kyselyyn vastanneista, oli sitä mieltä, että etäopiskeluun siirtyminen sujui poikkeusolojen alussa hyvin tai erittäin hyvin. Huoltajista vain pieni osa (4%) koki, että etäopiskeluun siirtyminen sujui heikosti.

Kiitämme huoltajia vastauksista!

* * *

Sopivat tehtävät, eroja oppilaiden keskinäisessä yhteistyössä

Valtaosa huoltajista (79 %) kokee, että etäkoulutehtäviä on ollut sopivasti ja että etäkoulutehtävien vaikeustaso on ollut sopiva (80%) oppilaan tasoon nähden. Opettajan ja oppilaan välinen keskusteluyhteys on toteutunut hyvin. Oppilaista 65% on ollut vähintään kerran päivässä tai jopa useammin yhteydessä opettajaan. Live- tai keskusteluyhteys opettajan kanssa on ollut kolme kertaa viikossa tai sitä harvemmin joka kolmannella oppilaalla.

Oppilaiden keskinäisessä yhteistyössä verkon välityksellä on ollut eroja. Yläkouluikäiset tekevät enemmän yhdessä koulutöitä verkon välityksellä, kuin pienet oppilaat. Oppilaista 17% tekee yhdessä koulutöitä verkkoyhteyksiä hyödyntäen jokaisella oppitunnilla tai useamman kerran päivässä, 27% päivittäin, 13% kolme kertaa viikossa ja 43 % tätä harvemmin.

Koulun aikuiset hyvin tukena etäopetuksessa, mutta myös vanhempien tukea on tarvittu

Koulun aikuisilta toivottu tuki on toteutunut etäopetusaikana pääosin hyvin. Huoltajista 12 % kuitenkin kokee, että koulusta saatu tuki ei ole ollut riittävää. Hieman yli puolet oppilaista on pystynyt opiskelemaan opettajien antamien ohjeiden ja ohjauksen avulla eivätkä ole tarvinneet koulun taholta erikseen tukea. Koulun aikuisista eniten apua tai tukea on saatu oman opettajan lisäksi laaja-alaiselta erityisopettajalta tai S2-opettajalta.

Etäopiskelun onnistumiseksi on tarvittu vanhempien apua. Kolmasosan huoltajista mielestä apua on annettu sopivasti, mutta saman verran huoltajista ajattelee, että etäkoulun pitäminen on vaatinut liian paljon heidän apuaan. Noin joka kymmenennessä perheessä vanhempien apua ei ole tarvittu lainkaan. Vanhemmilta tarvittu apu etäopiskelussa korostuu 1.-2.-luokkalaisten osalta ja on vähäisin yläkoululaisten osalta.

Oppilaiden tietotekniset taidot ovat pääosin (60 %) olleet vanhempien mielestä hyvät ja riittävät etäopetuksen aikaisten oppimistehtävien suorittamiseen. Etäopetuksessa eniten käytetyt sovellukset ovat olleet Wilma sekä Googlen eri työkalut. Vain yhdellä kymmenestä perheestä on ollut toistuvia haasteita laitteen, verkon tai sovelluksen/ohjelman toimivuudessa.

Suuret yksilölliset erot oppilaiden välillä

Avoimista vastauksista nousee selkeästi esiin oppilaiden yksilölliset erot etäopetukseen siirtymisessä ja sopeutumisessa. Osalla oppilaista aikuisen ohjauksen tarve on suurempi, osalle taas itsenäinen työskentely kotona on sopinut jopa ryhmässä opiskelua paremmin. Huoltajat ovat nähneet lapsensa koulutyöskentelyä aivan uudesta näkökulmasta, uusin silmin.

Kyselyn vastaukset jaetaan kouluille kokonaisuudessaan, jotta koulut voivat kehittää niiden avulla toimintaansa jatkossa.

Lisätietoja:

opetuspäällikkö Pepita Kaskentaus

viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen

Osallistu keskusteluun!


13 kommenttia
Nimetön
#1

On aina ihanaa lukea innokkaan opettajan tekstiä! Uskon, että oppilaatkin ajattelevat, että on ihanaa kun on opettaja, joka ajattelee että opettaminen on kivaa!! Yksi asia tuli kirjoituksesta mieleen: jos minulla olisi kouluikäinen lapsi, pitäisin hänet kotiopetuksessa, jos se suinkin olisi mahdollista tai laittaisin hänet kristilliseen kouluun. Nykyopetuksen evoluutiouskollisuus, sukupuolisen kehityksen häirintä (kokeilukehotukset, sateenkaari-ideologian ihannointi, sukupuolten häivyttäminen ja vaihtamainen jo lapsena), poliittisten ideologioiden tuominen kouluihin, aina vain jatkuva koulukiusaaminen, grooming-riski jo heti koulun alueella, jne. ovat mielestäni nykyisen koulumaailman syöpä, jolta oman lapseni haluaisin säästyvän. Toivon, että yhä usemmat vanhemmat voisivat suojella lapsiaan vahingoittavilta ideologioilta ja toivon, että kotiopetuksen mahdollisuutta ei oteta pois eikä kristillisiä kouluja kielletä ideologisista syistä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Jos minulla vielä olisi kouluikäiset lapset, pitäisin heidät ehdottomasti kotikoulussa. Koulukiusaaminen on niin paha juttu.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Kai-Ari, miten persusmi ja kristillisyys sopii yhteen ? Kumman puolesta painoarvo kompromisseissa ?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kai-Ari Lundell Luokanopettaja, kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu
#5

Kannattaa mennä lukemaan sivuiltamme kohdasta tietoa meistä kohdan Arvomaailmamme. Heti alusta löytyy selkeä vastaus, joten selkeässä balanssissa ovat:

”Perussuomalaisten aateperusta

ISÄNMAA JA OIKEUDENMUKAINEN YHTEISKUNTA VAATIVAT PUOLUSTAJAN

Perussuomalaiset on isänmaallinen ja kristillissosiaalinen puolue, joka edistää kansallista etua. Me arvostamme ja haluamme korostaa tavallisten ihmisten ääntä ja roolia politiikassa, kulttuurissa ja historiassa.”

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Elliiti pyörii omissa ympyröissä :
Pettymys ei ole tämäkään jakso, jossa Hans Välimäki lähtee Brysseliin tapaamaan perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaarta. Puhelias ja nauravainen Huhtasaari alkaa heti politikoimaan, ja kertoo olevansa ”isänmaan asialla”.
Hän antaa Hans Välimäelle esittelykierroksen Euroopan parlamentissa. Kun Välimäki utelee, onko Huhtasaarella illanistujaisia muiden suomalaisten meppien kanssa, Huhtasaari kieltää jyrkästi.
– Täällähän tehdään yhteistyötä vain heidän kanssaan, joiden kanssa ollaan samaa mieltä.
Ravintolalounaalla Välimäki ehdottaa uppomunaa ankeriaan kera, mutta se ei käy Huhtasaarelle, joka vakavoituu. Välimäki pohtii hummeriakin.
– Mä en kyllä syö hummeria. Pyrin noudattamaan juutalaista ruokavaliota. Onkohan täällä nyt mitään alkuruokaa mulle? Huhtasaari miettii.
Hän muistelee, kuinka joku ohikulkija kävi hänen kimppuunsa ja sylkäisi hänen päälleen siksi, että Israelin ystävällä Huhtasaarella oli kaulassaan daavidintäht

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Vantaahan on nykyään kuin yksi iso mamulähiö.
Miten muunkieliset lapset ovat pärjänneet etäopiskelussa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kai-Ari Lundell Luokanopettaja, kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu
#6

Jos oppilaalla on kielivaikeuksia, vaikeatahan etäopiskelu silloin on.

Tiedotteesta ei tullut ilmi, että kysyttäessä maahanmuuttajataustaisten vastaukset olisi jollakin tavalla eritelty.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kai-Ari Lundell Luokanopettaja, kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu
#7

Vantaalla on maahanmuuttajataustaisia asukkaita joka viides. He ovat keskittyneet muutamaan lähiöön, joten koko Vantaa ei ole vielä mamulähiö.

On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä puolet vantaalaisista on maahanmuuttajataustaisia, silloin suuri osa heistä on jo Vantaalla syntyneitä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Keskittyneet vai keskitetty. Valkoinen pako näiltä mamu-alueilta jatkuu. Tämä johtaa nopeastikin todellisiin mamu-keskittymiin ja samalla todellisiin mamu-ongelmiin. Ruotsin mallin mukaisesti.

Vantaan hyvät veronmaksajat taitavat vähetä jatkuvasti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kai-Ari Lundell Luokanopettaja, kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu
#10

Osin kumpikin, keskitetty tai keskittyneet, pitää paikkansa.
On alueita, jossa on paljon kaupungin vuokra-asuntoja, voidaan sanoa, että silloin on keskitetty. Tämän suman tuomia ongelmia kaupunki pyrkii ratkomaan kaikkien puolueiden yhteisesti hyväksymällä segregaation ehkäisyohjelmalla.

Toisaalta on alueita kuten Myyrmäki, jonka muuttovirtoja on mahdotonta hallita, koska ihmiset muuttavat yksityisen rahan vuokra-asuntoja. Myyrmäki on kovin maahanmuuttajataustaisten ihmisten kasvualue, mikä näkyy hyvin, kun liikkuu vaikkapa lentoradan junalla.

Kun tarkastellaan asiaa laajemmin ja mukaan otetaan Helsingin naapurilähiöt Kannelmäen ja Malminkartanon, läntisen Helsingin ja Vantaan alueelle on muodostumassa kolmen ison lähiön helminauha, joihin maahanmuuttajien muutto tullee lähivuosina keskittymään. Ns. valkoista pakoa on jo jonkin verran nähtävissä.

Vantaallakin joudutaan pian samanlaisiin ongelmiin kuin Helsingissä ja Espoossa, joissa asuinalueet ovat jo eriytyneet vahvasti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Onko tähän segrekaation ehkäisyohjelmaan jotain linkkiä?

Voisitko kertoa jotain pääpiirteitä tästä ohjelmasta?

Ollaanko esim. joiltakin alueilta purkamassa vanhoja vuokra-asuntoja niin että uusia ei rakenneta tilalle?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kai-Ari Lundell Luokanopettaja, kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu
#12

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmän kanta:

”Perussuomalaisten ryhmän mielestä kyseinen positiivisen erityiskohtelun ohjelma vaikutti lähinnä oireiden hoitamiselta, ei segregaation ehkäisyltä.”

Tästä löytyy jotain:

https://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/141616

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Joissakin lähiöissä on paljon vuokra-asuntoja, mutta sen lisäksi niissä on ollut paljon myös omistuskerrostaloja. Paljon entisen ajan aravataloja.

Sen lisäksi että mamut kansoittavat vuokratalot, niin myös he vuokraavat näistä omistustaloista varjoutuvat vuokra-asunnot. Ensitset omistustalot muuttuvat pikku hiljaa vuokrataloiksi.
TÄMÄ ON TODELLINEN ONGELMA.
SE MUUTTAA KOKO LÄHIÖN LYHYESSÄ AJASSA TODELLISEKSI MAMULÄHIÖKSI.

Asuntojen omistajat muuttavat pois talojen muuttuessa vuokrataloiksi. Tämä on sydäntäsärkevä tapahtumaketju. Omista hyviksi koetuista kotitaloista ja kotiseuduilta on muutettava pois, koska ne ovat muuttuneet epämiellyttäviksi, epäsiisteiksi, vastenmielisiksi.

Asuntojen arvo on pudonnut paljon. Se on myös ikävä asia.

Näillä alueilla ei enää asu montaakaan kuntapäättäjää, joten asian syvää ydintä ei oikein ymmärretä eikä siitä välitetä kunnolla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000