Perussuomalaiset

Jyrki Ahlgrén

Uusiutuvan energian globaalit ongelmat

Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä – onko meillä oikeus pyrkiä päästöttömään aikakauteen muiden kustannuksella?

Parisiin ilmastosopimus astui voimaan vuonna 2016. Ilmastosopimuksessa osallistuvat maat sitoutuivat siihen, että keskilämpötilan nousu pysyisi alle 2 asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna. Käytännössä tämä tarkoittaa päästöjen vähentämistä ja näistä toimenpiteistä maat saavat itse päättää. Suomen ilmastopaneelin mukaan suomen tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä pysyäkseen tavoitteessa.

Eniten energiaa Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen käyttää EU. Yli puolet EU:n tarvitsemasta energiasta tuodaan ulkomailta (pääosin esimerkiksi Venäjältä). Mikäli EU tuottaisi energiaa itse, se lisäisi kilpailukykyä merkittävästi maailmanlaajuisesti. Ilmastosopimuksen vuoksi tarkoitus on tuottaa kuitenkin lähinnä uusiutuvaa energiaa, joka ei tuotantovaiheessa juurikaan tuota hiilidioksidipäästöjä. Päästötöntä ja ongelmatonta energiantuotantoa ei kuitenkaan ole olemassakaan, joten pureudutaanpa tästä aiheutuvaan ongelmaan hieman tarkemmin.

Suuri osa maista on asettanut tavoitteeksi vähentää polttomoottoriautojen käyttöä. Edelläkävijämaa tässä on Norja, jossa jo joka toinen uutena ostettu auto on sähköauto. Sähköautoilu luonnollisesti vähentää Norjan autoilun päästöjä huomattavasti, sillä siellä ei ole merkittävää tuotantoprosessia tähän liittyen.

Sähköautoiluun liittyvä ongelma on globaali, sillä autovalmistajien toimintaa säätelevät Pariisin ilmastosopimuksen mukanaan tuomat uudet säädökset. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoteen 2030 mennessä hiilidioksidipäästöjen tulee laskea 40%. Päästörajat sitovat autonvalmistajia, muutoin heitä uhkaa sakko. Autovalmistajat taas ovat hyvin tietoisia siitä, mitä ongelmia sähköautojen valmistamiseen liittyy. Öljy on ongelmallinen raaka-aine ympäristön kannalta ja sähköautoilussa polttomoottorin vaatima öljy korvataan harvinaisilla alkuaineilla, eli käytännössä erilaisilla maametalleilla (Esimerkiksi neodyymi, litium, grafiitti, koboltti). Samoja raaka-aineita käytetään myös uusiutuvan energian tuotantoon. Maametalleja on toki käytetty jo bensa-autojen valmistuksessa, mutta niiden tarve sähköautoissa on aivan eri luokkaa. Toisin sanoen riippuvuus öljystä siirtyy riippuvuudeksi maametalleista.

Maametallien johtava tuottaja on Kiina, jopa 70% maametalleista tulee Kiinasta (etenkin grafiittia tuotetaan kiinassa runsaasti). Kiina on myös erittäin tietoinen siitä, ettei maametalleja voida tällä hetkellä korvata millään, joten se tavoittelee suurta asemaa maametallien tuottajana. Kiinan valtio peittelee maametallien louhintaan liittyviä ongelmia. Kaivosten tieltä paljastuu pohjavesialueet, työntekijöiden suojaus on olematonta ja grafiittijätettä kuormataan suuria määriä luontoon, jossa se aiheuttaa mittavia vahinkoja. Maametallit tuovat kuitenkin miljardituotot, jonka vuoksi ongelmia ei haluta tuoda julki. Kiina tulee siirtymään talouskasvussa Yhdysvaltojen ohi ja se on sille niin suuri tavoite, ettei ympäristöongelmat juuri rinnalla paina. Yhtiöt haluavat pienentää kustannuksia, jonka vuoksi jätettä ei puhdisteta ennen sen päätymistä luontoon. Esimerkiksi toriumpäästöt ilmassa ovat radioaktiivisia. Metallipäästöt päätyvät saastuttamaan ilmakehää. Käytännössä tämä tarkoittaa meillä Euroopassa seuraavaa: Tuotamme uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiaa ja lähestymme ilmastosopimuksen tavoitteita. Sähköautoilu ja uusiutuvan energian käyttö lisääntyy, jolloin meidän päästömme täällä vähenevät. Ongelma ei olekaan meidän päässämme tai edes välttämättä meidän luonnossamme: köyhät maat kantavat valtaosan seurauksista vihreän energian tuotannosta. Syy tähän on tietenkin taloudellinen, sillä maametallien louhinta tuo maille mahdollisuuden parantaa talouttaan.

Harvinaisten maametallien lisäksi sähköön siirtyminen vaatii huomattavan paljon kuparia. Kuparia tarvitaan esimerkiksi latausverkostojen tekemiseen, tuulivoimaloihin ja aurinkopaneeleihin. Kuparin kysynnän kasvu tulee siis kasvamaan räjähdysmäisesti. Maailman suurin kuparikaivos sijaitsee tällä hetkellä köyhässä Chilessä. Myös kuparikaivokset saastuttavat päästöillään ja sen lisäksi niihin liittyy toinenkin valtaisa ongelma: Kuparin tuotanto kuluttaa vettä. Chilen suurin kuparikaivos käyttää vettä 2000 litraa joka sekunti. Kaivos käyttää vettä enemmän kuin alueella on vesivaroja. Lisäksi kupari kuljetetaan noin 4 tunnin ajomatkan päähän Antofagastan kaupunkiin. Alueen asukkaat kärsivät raskasmetallipäästöjen aiheuttamista sairauksista ja niitä on mitattu korkeita lukemia mm. kouluista ja päiväkodeista. Alueen yleisin kuolinsyy on syöpä, ja etenkin keuhkosyöpä alkaa olemaan alueella jo genetiikassa. Muualla Chilessä yleisin kuolinsyy on sydän- ja verisuonisairaudet. Chile on kuitenkin köyhä maa ja tällä hetkellä sen talousmalli perustuu kaivostoimintaan ja sen myötä mahdollistuvaan vaurastumiseen. On siis sanomattakin selvää, ettei väestön terveys juuri nyt kiinnosta. Mutta me eurooppalaiset saadaan kuitenkin latausverkostot kuntoon. Meillä on varaa puhtaaseen energiaan, Chileläisillä sen sijaan ei ole ja ainoa keino on jatkaa kysynnän kasvaessa kuparin tuotantoa entistäkin kiivaammin.

Vihreän energian tuottamiseen vaadittavat raaka-aineet tuovat siis runsaasti ongelmia: ne sairastuttavat työntekijöitä lähtömaassaan, ne tuhoavat luontoa, järviä ja pohjavesialueita ja tuottavat runsaasti raskasmetallipäästöjä. Balkanin alueelle rakennetaan runsaasti vesivoimaloita, valitettavasti samalla valvonta on olematonta ja ympäristöä tuhoutuu laajalti. Myös jotkin eläinlajit (kuten Balkanin ilves ja Tonavan lohi) ovat vaarantuneet hankkeiden vuoksi.

Onko meillä siis oikeus voida hyvin ja vaatia uusiutuvan energian käyttöä ja sähköautojen käyttöönottoa, kun niiden aiheuttamat ongelmat ovat tuhansien kilometrien päässä? Pitäisikö meidän tehdä asialle jotain? Pariisin ilmastosopimus sitoo myös Suomea ja tarvetta vähentää päästöjä, mutta voiko sen tehdä hyvällä omalla tunnolla tietäen sen aiheuttavan päästöjen vähenemisen ohella kuitenkin mittavia ongelmia? Energiantuotanto on äärettömän hankala ala, sillä jokaisessa muodossaan se tuo tullessaan jonkinlaisia ongelmia. Me täällä ruohonjuuritasolla voimme tehdä yhden asian: vähentää kulutusta ja muuttaa elintapoja, sillä sekä energian ja materiaalin kulutusta on vähennettävä, jotta maapallon kestokyky säilyisi mahdollisimman pitkään. Tärkeää on olla myös tietoinen kaikkien energiamuotojen aiheuttamista ongelmista.

Lähteet

Yle Areena: Likaista vihreää energiaa, viitattu 21.3.2021

https://www.kansalainen.fi/vihrea-idealismi-likainen-energia-kuinka-eun-tukema-uudistuva-energia-tuhosi-balkanin-luonnonkauniin-ympariston/ viitattu 21.3.2021

https://www.talouselama.fi/uutiset/chile-on-kiinni-kuparissa/e0fb4153-4bf3-3ec2-88d9-ffd59e62bcfb viitattu 21.3.2021

https://wwf.fi/uhat/ilmastonmuutos/pariisin-ilmastosopimus/ viitattu 21.3.2021

https://ym.fi/pariisin-ilmastosopimus viitattu 21.3.2021

Osallistu keskusteluun!


32 kommenttia
Nimetön
#1

Suomalaisten varsinkin, tulee olla nyt tarkkana, vihreiden tavoite lienee pysyvä sähköpula, jotta voivat kieltää Suomessa saunan käytön. Tilanne voi kärjistyä jo seuraavana talvena, mikäli olemassa olevia energialähteitä
karsitaan kuin sika tunkioita. Lisäksi nämä elämän saivareet voivat kieltää myös puilla lämmitettävät saunat, vain puhtaalla enemmistöllä eduskunnassa, totta kai kepun myötämielisyydellä, näillä kun ei ole enää muuta tarvetta elämässä, kuin kommunistien kieltolinja ja paikka hallituksessa hintaan mihin hyvänsä. Kunnallisvaalit tulossa, hameet taitaa jo tutista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#7

Toivotaan, että asiaa käsittelevät fiksut päättäjät, joilla on laaja tietämys asioista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#9

Koko Viher-perseily on huijausta Tuulivoimalat,Sähköautot ym. humpuuki saastuttaa entistä enemmän ja vaatii uusien kaivosten avaamisia.
Esim. Tuulivoimalan öljyn kulutus on niin suurta että sama sähkö tehtäisiin sillä öljyllä helposti siis koko sen elinkaaren aikana siis rakennus,käyttö,huolto ja purku jokainen järkevä tajuaa kuinka paljon ne vaatii huoltoa ja teiden auraamisia ym. jos laskusita jätetään pois rakennus ja purku aika.
Näitä hulluuksia rahoitetaan ja tuetaan valtion velalla jolla rahalla näitä tuetaan !

Kaikista pahin huijaus on lataus hybridi autot joita mainostetaan 1-2 Litran kulutuksilla jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Tällä samalla huijauksella tehdään samalla autovero petos koska ilmoitetulla kulutuksella veroa niistä ei juurikaan mene.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Yhteiskunnan Saivareet,Väiveet,Syöpäläiset.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Utelias
#3

Taitaa olla , suo siellä ja vetelä täällä !? Tekee niin tai näin , niin aina väärin päin !?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#6

Kyllähän se vähän näin tuntuu menevän, kun jollekin kumarrat niin toiselle se on aina väärinpäin. Ratkaisujen löytäminen on yllättävän hankalaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#11

Hei. Kiitos Jyrkikin. Ratkaisujen löytäminen on: Sula mahdottomuus, jos ei: Raamattua lue. Ei, myös: Isän ❤️ Jumalan tahtoa tue. Raamatut eteen, ja,upottakaamme: Sydämemme: Sen: ”Sanan: Virvoittavaan: Veteen.” Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Jokainen meistä voi ainakin vähentää kulutusta.
Kuten autoilua
sähkön kulutusta
vaatteiten ostamista
Suosimalla lähiruokaa
Kännykkää ei tarvitse vaihtaa joka vuosi
eikä muita kodin vempaimia.
Tällä listalla jo pääsee aika pitkälle

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Naapurit perkeleen palveluksessa?
#8

Itse asiassa näitä muille elämän tapoja opastaville voisi sanoa, että se, joka joutuu kaiken tuon kulutuksen itse maksamaan, ongelmana ei ole yleensäkään yli kuluttaa. Tiedän, että toisille on mukavaa opastaa muita, kun ei keksi muuta tekemistä, mutta samalla voisi itsellään olla myös seurannan paikka. Olisiko se kivaa, kun naapurit seuraavat tarkkaan touhujasi, ja kirjaavat kaikki ylös, miten sinun pitäisi muuttaa elämän tapojasi, jotta olisi kelvollinen ilmastojumalan siunaamassa elämässä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Juuri näin, autot seisovat suurimman osan ajasta, sähkölasku ei siitä muutu, vaikka ei käyttäisi sähköä olenkaan, jo vaatteet hajoaa, pakko on mennä kauppaan, mistä se tietää, mistä ruoka on tuotu kauppaan, kännykkä kun hajoaa, pakko on ostaa uusi ja sama koskee kodin vempaimiakin, jos ne hajoaa. Ilmasto ei siitä muutu, vaikka ostaa välillä uudet kalsarit.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Kyllä näin, naiset, erityisesti nuoret naiset vaihtavat vaatteita ahkerasti ja huulipuna on mikromuoveja, turhamaisuutta. Vihreät naiset, jotka käyttävät nahkakenkiä ja käsineitä, ovat niin ilmastoystävällisiä, että käyttävät eläintuotteita sumeilematta, mutta lapset eivät saisi juoda edes maitoa tai juustoa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Ei taida se kännykän vaihto kaikilla olla silloin kun se hajoaa.
Eikä niitä vaatteita myöskään käytetä loppuun.
Eikä ole tarpeen pitää kaikkissa pesaissa valoja koko talvea.
Näitä säästökohteita on paljon jos me vaan aletaan niitä hakemaan.
Kyllä sillä saastumista vähennetään.
Nyt on myös lunta ollut riittävästi koko suomessa hiihtämistä varten. Ei ole ollut pakko lähteä Lappiin levittään koronaan, ja hiihtään sitä 400 metriä nin kun yksi kolumisti kirjoitti.
Meillä jokaisella on mahdollisuus muutta käytöstapoja niin minulla kun sinulla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kyllä nämä maapallon ongelmat tunnetaan
#14

Minä hoidan vain omat asiani. Paljon on niitä nousukkaita, joilla raha on alkanut pursuta pankkitililtä, ja pitää näyttää. Suurin osa kansasta on kuitenkin ihan tavallista sukan kuluttajaa, eikä aiheuta kateushalvauksia naapureissa. Meitä on moneksi. Keskimäärin emme muuta ilmastoa emmekä yli kuluta, jos ihmiskunta yleensäkään on tarpeeksi isolla pallolla. Odotellaan jos tuo Jupiter kävisi asutukseen, siellä mahtuisi pitkään lisääntymään.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Juuri näin, mantereet on pian asutettu täyteen, ja joillekin ilmastonuutos on se vihon viimeinen vihollinen, vaikka tuo onkin luonnon mukainen. Ihmiskunnan ongelma on se, että emme ymmärrä merkitseviä ongelmia, kuten maapallon liikakansoitus. Tuskin kenelläkään on tuohon helppoja ratkaisuja. Asiaa ei helpota maapallon geologiset rajut muutokset, joista on jyvällä vain todelliset asiantuntijat. Maapallon sisemmän ytimen asennon muutos on yksi tärkeimmistä. Tuossa tämän hetken voimakkaimmat tapahtumat sijaitsevat Tyynenmeren läntisellä ja lounaisilla alueilla, jossa mm. Australia on vajoamassa ulompaan ytimeen, eli mantereen itäinen osa vajoaa nestemäiseen ulompaan ytimeen. Tuosta johtuu mm. suurten valliriuttojen uppoaminen ja tuliperäinen alusta nostaa alueen lämpötiloja yli sietorajan. Uuden Seelannin ja Fiji:n alueen merenpohjan maanjäristykset ulottuvat yli 600 kilometrin syvyydelle, eli on kaksi eri vyöhykettä, jossa Australian laatta painuu syvyyksiin aluksi itäiseltä osin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Kyllä se juuri näin on, maapallon prekessioliike ei ole vain joutavaa hyrräliikettä, vaan maapallon rautaydin seurailee taatusti aurinkoa, hilarakenne kun ei siitä muutu, jos vaihdamme alushousut vaikka kerran kymmenessä vuodessa, ja toivomme osallisuutta Sitran toivotaan toivotaan ilmastonmuutoksen esto konserttiin. Maapallon säde on eri navoilla ja päiväntasaajan kohdilta, eli vähän kuin omena. Siitä syystä Tyynenmeren eteläisellä alueella merenpohja laskee ja pohjoisella alueella merenpohja nousee, nostaa mm. painetta Yellowstonen supertulivuoren sisällä, joka purkautui viimeksi noin 13 tuhatta vuotta sitten, ja mm. Idahon Stanleyn alueella maanjäristykset ovat päivittäisiä. Vastakkaisilla puolilla Suomi tulee vajoamaan aikanaan kymmeniä metrejä, ja siihen jäätiköt päälle jne.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen.
Iloinen
#5

Hei. Kiitos Jyrkikin. Kysymykseesi: Onko meillä oikeus päästä hiilineutrauliittomuuteen. Suoraan kysymykseen: Suora vastaus: Ei ole. Vastaus löytyy Raamatusta, vaikka se on hulluutta niille, jotka kadotukseen joutuvat, ja menevät, mutta meille, jotka pelastumme, se, on Elämän Voima. Vastaus Raamatussa on Matt. 6:33,34. Tärkeitä asioita meillä on vähän: Tahi: Yksi ainoa. Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000