Perussuomalaiset

Jari Koskela

EU:n "elpymispaketti" – vielä ei ole myöhäistä

29 kommenttia

Syksyllä 1994 päätimme liittyä Euroopan unioniin kansanäänestyksellä. Lopputulos ei ollut yksimielinen, mm. vasemmistoliiton enemmistö vastusti liittymistä. Liittymisen puolesta äänestäneille tärkeitä perusteita oli ainakin kolme. Ensinnäkin turvallisuusnäkökulma oli Neuvostoliiton hajoamisen myötä oleellinen. Lisäksi EU:n kannattajat vetosivat vapaaseen liikkuvuuteen sekä tietysti kaupankäyntiin.

Voimme kysyä, onko EU vuonna 2020 sama unioni, johon kansanäänestyksellä aikanaan liityimme? Jos EU:n 750 miljardin euron ”elpymisväline” hyväksytään, vastaus on selkeästi, että ei ole.

EU:n perussopimuksen artikla 310 artikla kieltää EU:ta ottamasta lainaa omiin kuluihinsa. Tätä täydentävät artikla 123, joka kieltää jäsenvaltioiden rahoituksen Euroopan keskuspankin kautta, ja artikla 125, joka kieltää jäsenvaltioita ottamatta kannettavakseen toisten budjettivastuita, kuten velkoja.

Artiklan 122 mukaan hätätilassa yksittäiset maat voisivat poiketa sovitusta, mutta sitä tulkintaan nyt hyvin laveasti ja mielestäni erittäin kyseenalaisesti. Aiheesta voidaan esittää perusteltuja kysymyksiä oikeusvaltioperiaatteeseen liittyen. Rikotaanko nyt perussopimusta ja kuinka monessa kohtaa? Entä rikotaanko samalla Suomessa vielä omaa perustuslakiamme? Miksi budjettivaltaa halutaan siirtää EU:lle?

Tulkinnan ongelmallisuutta lisää se, että elvytyspaketista lahjoituksina (390 miljardia) ja lainoina (360 miljardia) jaettavat eurot lasketaan 70 prosenttisesti vuosien 2015-2019 talouskehityksestä ja työttömyysluvuista. Siis talousluvuista ennen pandemiaa. Euroopan neuvoston oikeuspalvelun mukaan elpymispaketti ei ole ristiriidassa EU:n sopimusten kanssa, mutta tätä kantaa voidaan perustellusti epäillä. Jo se, että suurin osa euroista jaetaan ennen koronaa tapahtuneen talouskehityksen perusteella, mitätöi artiklan 122 poikkeusolojen tulkinnan ja oikeuspalvelun lausunnon. Merkillepantavaa on, että myös komissio on omilla ja neuvoston sivuilla toukokuun loppuun saakka todennut, että EU:n toimintaa ei rahoiteta velalla. Nyttemmin he ovat siis kääntäneet omat takkinsa.

750 miljardin euron elpymisvälineestä ollaan rahoittamassa, ilman selkeitä ehtoja, sellaisia valtioita, joilla on huonon taloudenpidon vuoksi mitätön finanssipoliittinen liikkumavara. Näilläkin mailla olisi mahdollista saada lainarahaa, mutta he eivät halua sitä, koska lainaan liittyy aina ehtoja. Nämä maat tulevat siis jatkossakin tarvitsemaan apua muilta mailta. Tähän suostuessaan unioni tulee jatkossa velkaantumaan merkittävästi ja myös pitkäaikaisesti. Artikla 310 on tähän asti estänyt unionitason velan synnyn, minkä me siis nyt takaisimme.

Tulevaisuudessa ainoa ratkaisu paisuneeseen EU-velkaan onkin EU:n verotusoikeus. Jokainen voi kysyä, voidaanko suomalaisten verotaakkaa nostaa 5 tai jopa 10 prosentin EU-verolla? Ei tietenkään. Silloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää valtion budjetin karsiminen, missä sosiaali- ja eläkemenot ovat suurimmat menoerät. Elpymisvälineen avaavan tien päässä odottaakin hyvinvointivaltiomme alasajo. Isiemme ja äitiemme uhraukset maamme ja perustuslain puolesta valuvat hukkaan.

Me saamme EU:lta vähemmän kuin maksamme. Hätärahoituspaketista maksaisimme 6,6 miljardia ja meille palautuisi arviolta 3,2 miljardia. Nettomaksuosuutemme olisi siis noin 3,4 miljardia. Tämä summa on enemmän kuin puolustusministeriön budjetti (3,2 miljardia) tai enemmän kuin vuodessa maksamme äitisavustusta, lapsilisiä, elatustukia ja asumistukia yhteensä (3,1 miljardia).

Kyllä EU:n ja varsinkin Suomen kansalaisena tässä tuntee itsensä petetyksi. Onneksi Euroopan parlamentti ei ole vielä valtionjohtajien hyväksymää tukipakettia hyväksynyt. Asiantuntijat tosin ovat todenneet, että se tultaneen parlamentissa hyväksymään pienillä täydennyksillä.

Perustuslakivaliokuntamme totesi, että Suomen pitäisi vastustaa sekä EU-tason velkaa että lahjoitusrahaa. Suuri valiokunta ja pääministerimme käsittämättömällä tavalla ohittivat perustuslakimme korkeimman tulkitsijan suosituksen. Tämä epäkohta on korjattava eduskunnassa, jonka pitää estää Suomelle ja EU:lle tuhoisan paketin eteneminen.

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


29 kommenttia
Nimetön
#1

Siitä huolimatta, että tehdyt virheet siirtyvät päätöksien myötä historian kirjoihin, virheiden merkitys ja vaikutukset säilyvät, EU:n liittymisessä pidempään, kuin maailmasodissa. 1994 ja jälkeen syntyneet tulevat kantamaan raskasta taakkaa hamaan tulevaisuuteen ajattelmattomien päätöksien seurauksena. Aina voisi yrittää korjata virheellisen politiikan seurauksia, ei poistaa tehtyjä vanhoja virheitä. Nyt on hetki, jossa on riittävästi aiheita alkaa korjaamaan vanhaa laivaa, ennen kuin se on pohjassa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

tepXO
Hämmentynyt
#2

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen puolustaa elvytytyspakettia EU:n yhteisenä elvytyksenä. Olisiko kansallinen elvytys parempi, se että jokainen jäsenmaa yksin yrittäisi elvyttää, kyseli Matti.

Olisi – jos tehokkuus ratkaisisi. Elvytyskeinot ovat nytkin kansallisia (lukuunottamatta trendilausekkeita ilmastopolitiikasta – Puola mahtaakin olla ottavinaan ne tosissaan, ja EU on valvovinaan niitä tosissaan). Yhteistä tässä elvytyksessä on vain perussääntöjen ( ja kansallisten perustuslakien rikkominen ), vauraampien maiden varojen jakaminen viini- ja oliivimaihin sekä velat.

Tämä ”yhteistyö” olisi voitu toteuttaa kansallisesti. Mikään ei olisi estänyt tekemästä yhteistä elvytysstrategiaa, ”vahvaa suositusta”. Italiakin noudattaisi sitä yhtä täsmällisesti kuin myös muita EU:n määräyksiä).

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Vanhanen kannattaa näemmä kaikki munat samassa korissa periaatetta. Euroopan kansalliset valtiot kilpailivat aikaisemmin kaupasta ja kehityksestä Euroopan sisällä, kuten myös ulos päin, ja näin paransi kokonaisuudessa alueen kilpailukykyä. Nyt ollaan menossa neukkulaiseen yhteisen kaalimaan viljelyyn sovhooseineen, ja lopulta kolhooseineen. Neuvostoajan haju ei ole kepusta lähtenyt, vaikka sitten voissa paistaisi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#27

Kokoomus sen sijaan ajaa tuloverojen alentamista, mutta eivät ymmärrä, että tuo veron alennus johtaa välittömästi esim. kulutusverojen, yleensä tasaverojen nostoon, eli maksajien kenttä laajenee paitsi tuloverojen maksajista myös toimeentulotukien saajille ja eläkeläisten keskuuteen. Noista esimerkkejä vaikkapa kiinteistö- ja energiaverot. Hallitus voi alentaa suurempi tuloisten veroja, mutta verojen maksu kiihtyy pienituloisiin suuntaan. Kaiken kaikkiaan veropotti pysyy entisellään, ja Afrikkaan tai EU:n kuluihin tarvitaan miljardeja lisää, jotka on kerättävä kansalta, ja pois kansantaloudesta, jolla systeemi pyörii. Suomi on ajautunut sisäiseen inflaatioon, ja eurolla ei kohta saa mitään, ja silti se on suuri raha vaikka kehitysmaiden talouteen suhteutettuna. Suomn ainoa pelastus on oma valuutta, kuten oman valmistuksen reilu tukeminen. Työpaikat syntyvät vain myydyn tuotannon avulla, ei poliitikkojen lupauksilla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#29

Suomi on maapallon laajuisen Sosialistisen Internationaalin täysjäsen, demareiden kautta. Ei ole ihme, että kokoomuskin pelkää demareita, ja siten myös vihreitä, takana on jättimäinen kommunistinen järjestelmä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

”Suuri valiokunta ja pääministerimme käsittämättömällä tavalla ohittivat perustuslakimme korkeimman tulkitsijan suosituksen.”

…ja lisäksi punavihreät viittaavat kintaalla vaaleissa toiseksi tulleen PS:n äänestäjille, ero oli vain muutama tuhat ääntä demarien suhteen; punavihreillä on ollut otsaa koko ajan jättää PS-äänestäjäkunta täysin kuulematta!… ja sekö on sitten yhteisten asioiden hoitoa?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#8

Se on sitä vihervasemmistolaista ”demokratiaa,ja oikeusvaltioperiaatetta”!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#4

Kommunsitit on ollut aina Suomen maan pettureita ja kansakunnan vihollisia ,mutta nyt Hallituksessa pahinpia syyllisiä on Kepulaiset jotka antaa niiden toimia seillä niiden periaatteiden mukaisesti, Kepu 10 % on kannatuksellaan niiden panttivankina…Kepu ei uskalla kaataa tuolla kannatuksella Hallitusta uusien vaalien pelossa . kun ne luulee että Kannatus nousee Viher-Kommunistien/Merkkelin persettä nuolemalla .
Vaikka todellisuudessa se tulee lasekamaan 5 % tasolle…mutta ne ei tajua eikä halua uskoa totuutta….
Ei kukaan Kepulaisten äänestäjä hyväksy tuollaista peliä !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Jää kepun historia sentään elämään arkistoihin. Kepun kultakausi oli Kekkosen aikaa, mutta se oli myös Neuvostoliiton aikaa. Jos Neuvostoliitto heräisi tuhkasta, ehkä kepulle olisi taas käyttöä, nyt on laari tyhjä, kuten takkikin. Kepu oli keskeinen vaikuttaja aikakautenaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#9

Kepulaisten aura tökkäsi kiveen!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

Kepulla on paha aura, tai New Age. Paranomaali-ilmiö, joka voi johtua mm. huonosta lypsytavasta, ahneudesta, tai vain typeryydestä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#28

Lypsylehmät vetää auraa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

eastfinn
#6

Hölmölä on rikas maa ja kansa maksaa iloiten etelän lajitoverien veroja

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#10

Hei. Kiitos Jarikin. Tulee mieleen Raamatusta Jumalan ja saatanan välinen sananvaihto; kysyi saatanalta; mistä tulet? Vastaus häneltä; Maata kiertämästä . . . . Taitaa olla aika kiertolainen; ja loinen. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#11

Jari , ei muuta tässä tilanteessa voitane , kun Rukoilla ja toivoa Eee Uuun hajoamista / ja uutta parempaa alkua / visaampaa / rehellisempää !?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Vihainen
#12

Koronan varjolla törsäily ja siitä seuranneet tai suunnitteilla olevat veronkorotukset näkyy jo nyt normaali ihmisten arjessa. Ihmiset pienissä rintamamiestaloissaan eivät pysty enää selviytymään nousseista energia, vesi, kiinteistövero tai ruokalaskuistaan vaan ajautuvat kadulle myytyään kotinsa pilkkahintaan. Pidentyneet leipäjonot kertovat karua totuutta mutta yhtään ökyily itsensäedustajaa tai ministeriä en näe siellä edes kysymässä kansalta miten menee. Nuo porsastelijat elävät omassa norsunluutornissaan välittäen vain omasta hyvinvoinnistaan – ei Suomen kansan. Eduskunta vaatisi suuren puhdistuksen, EU:n koneisto vielä suuremman. Tätä tuskin tulee tapahtumaan kun samat hyväveliporukat saa päättää omista asioistaan. Kansamme ja isänmaan puolesta näitä asioita pitää tehdä eikä hypätä EU:n muiden maiden ehdoilla pelastamaan koko maailmaa – Suomi Ensin ! Kun Suomi voi hyvin niin se auttaa myös muita eikä niin että muut maat ensin ja toivotaan, toivotaan että se muka auttaisi Suomea.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#20

Hei. Kiitos Janikin. Juuri noi kuten sydämesi sanoo. Suomen jumalaton eliitti haluaa pitkittää tätä; niinsanottua korona-aikaa, että pääsisivät eroon Perussuomalaisista äänestäjistä ja kansanedustajista, koska he; ’fariseukset, kirjanoppineet ja vanhimmat’ haluavat antaa kuoliniskun; koko perssuomalaiselle puolueelle. Totuutta, ja oikeudenmukaisuutta ajavalle puolueelle, kun itse palvelevat; Sielujemme vihollista, kuten heidän työnsä tuloksista olemme selvästi nähneet. Korona asioissakin kaikki menevä koronan piikkiin. Vanhan hyvänajan; hyvät ja rehelliset kuolematkin; hävisivät kokonaan, kun kansaa heidän pitää saada pelotella; mahdollisimman paljon. Aivan sama periaate kuin armeijalla, että saadaan tuhlattua rahaa; mahdollisimman paljon ja pidettyä asevarustelu voimassa, kuten sairaalla; pohjoiskoreankin miehellä Kimillä. Onneksi Raamattu puhuu sota-aseiden muuttamisesta; vaikkapa peltotyökaluiksi. Jeesus Kristushan Elää. Eletään mekin; Hänen ehdoillaan. Kiitos.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Elpymispaketit ja ilmastomuutokset jne, lyhytnäköistä ajattelua, harhaa ainakin ilmastonmuutoksen osalta. Suomen pinnanmuodostukset, jääkausien ruhjoma maaperä, ovat suurempien voimien armoilla. Seuraavat jääkaudet tulee täyttämään itämerialueen, onhan jäätiköt kuluttaneet jopa kilometrin huiput korkeimmista vuorista, eroosio. Maailma muuttuu, merenpinta tulee laskemaan, mantereet liikkuvat, kuten maapallon asento muuttuu jatkuvasti radallaan, vuodenaikojen pituudet muuttuu. Elpymispaketti on tukea sinne tänne, taloudessa toimii myös luonnonvoimat. Jokaisen maan ja heimon on järkevämpää pitää huolta omistaan, kuin yrittää liimata heimoja yhteen, onhan maat niin erilaisissa lähtökohdista, mm. ilmaston ja lämpötilojen suhteen. Italiassa kasvukausia vuosittain riittää, kun Suomessa on otettava kasvihuoneet pahimman varalta käyttöön, jos etelän ravinnon tuonti tyrehtyy, ja senhän se tekee, väestön lisääntymisen vuoksi. Tuleva jääkausi tuskin elättää edes nykyistäkään määrää väkeä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

Scandinavia, siinä Suomi mukaan luettena nousee, mutta esim. Viro ei. Tuo johtuu siitä, että Viro on eri mannerta. Todennäköisesti Suomen alueella jääkauden aikana olleet massiiviset jäätiköt painoivat Suomen puolta, se upposi, mutta Euraasian mantereeseen kuuluva Viro jaksoi kannatella jäätiköitä. Maa siis kohoaa isostasian johdosta Suomessa, mutta kalkkipitoinen liimamainen liitos estää osaltaan nopeampaa nousua, tai se tapahtuu suuren jännitysmomentin voimasta nopeasti, samoin kuin Indonesian merenpohjan jännitteet purkautuivat, aiheuttaen valtavan tsunamin rannikolle. Korkeoerot Viron rannikolla näkyvät rannikon korkeiden pystysuorien rantakallioden osalta (nähtävyyksiä Virossa). Riskejä Indonesian merenalaisten jättimäisten merenpohjan kaltaisille siirroksille Suomenlahdella on mm. nopeat merenpohjan nousut, ja siitä ydivomaloiden kohtalot. Pahimmassa tapauksessa merenpohjan nopeat muutokset Itämerialueella voisivat tuhota monta kaupunkia tsunamin voimin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Kahden laatan sauma kulkee noin Suomenlahden suuntaisesti. Suomen puolelle ulottuu myös kalkkikiviesiintymä, esim. Paraisilla, jossa kalkin louhinta aloitettiin 1800-luvulla. Kalkkikiveä on nimitetty myös Viron kiveksi, ja sitä on tuotu rakenusmateriaaliksi Virosta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Vaikka tämä ei suoraan ota osaa elpymisbudjettiin, niin se liittyy vihreiden harhojen aiheuttamaan velkaantumiseen, ja hiilettömään maailmaan pyrkimisen sairaalloinen taistelu. Maapallon rautaydin, joka muodostaa yhdessä auringon kanssa voimaparin, magneettikenttä, jossa auringolle ja ytimelle ei ole saman takevää, missä asennon tulee hyvää. Ytimen asennon muutos on nyt nopeassa liikkeessä, joka voidaan todeta aktiivi-kentän asennon ja m-napojen siirtymisen avulla. Itse maapallon ydin on muodoltaa hieman navoiltaa litistynyt kuoren tapaan. Nyt tilanne on se, että säde navoilta ytimen keskipisteeseen on päiväntsaajaa huomattavasti pienempi, ja liikkeestä mm. ytimen pullistuma (päiväntasaaja) siirtyy pohjoiseen, jossa osa alueista nousee, mm. Suomi, ja matala Beringinsalmi menee umpeen, eli Beringia syntyy uudelleen. Muita selkeitä merkkejä tapahtumasta on mm. Pohjois-Amerikan ja Euraasian mannerlaattojen yhteydessä jäämerialueella tapahtuvat merenpohjan maanjäristykset.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#17

Magneettinen aukko on siirtymässä kohden Siperiaa, josta säteilyn raju lisäys. Toisaalta esim. Suomen sijainnissa magneettikenttä vahvistuu, ja kaikkien harmiksi revontulet (Van Allenin vyöhyke)esiintyvät enemmän Aasian puolella. Magneettisen navan liike pohjoisella pallonpuoliskolla on noin kilometri viikossa, joka aiheuttaa monia muutoksia, mm. napapyörteiden sijaintiin, ja sitä kautta matalapaineiden siirtymiseen yhä pohjoisemmaksi. Napaonkaloksi nimitetty alue on hieman soikea, johtuen akselin kallistumasta, mutta n-onkalon keskisäde on luokkaa 1500 km. Näin myös jäämerialue jäähtyy hitaasti ja myös Barentsin meri saa jääpeitteen aikanaan. Tuosta on seurauksena pohjolan läntisen alueen merkittävä viileneminen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#19

Siinä sitä on vihreillä ihmettelemistä, mistä kaikki johtuu, jos ei johdukaan hiilidioksidista. Kaikki tutkimus puoltaa merkittäviä muutoksia maapallon magneettikentän osalta, jossa muutoksien nopeus on nyt ratkaisevan tärkeää ymmärtää ja soveltaa. Viimeisten 3000 vuoden aikana maan magneettikenttä on heikentynyt noin 30%, kun viimeisten 150 vuoden aikana puolet tuosta, eli noin 15%. Tuosta on seurauksena mm. auringosta saapuvien hiukkasten lisääntyminen ja osan säteilyn kasvusta johtuvia muutoksia. On oltava järjetön, jos pitää 0,04 asteen muutoksia merkittävinä, kun perälautana on pieni jääkausi. Siis vihreät ovat kirjaimellisesti pääosin järjettömiä. Lisäksi on aina toleranssit, kuten mittaustarkkuudet ja tarkka laajuus ovat täysin arvoituksia sadanviiden kymmenen vuoden takaa. Tänä päivän mm.kaupunkilämmöt ovat aivan muuta kuin aikaisemmin, jne jne.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#22

Myös Siperian ns. epäillyt metaaniroutapamaukset rannikon läheisyydessä maksaa suomalaisille, vaikka ovat täysin luonnon itsensä aiheuttamia. Merenpinnan nousu jääkauden jälkeisenä aikana aiheuttaa routaisen maan, etenkin rannikon savikoissa, painetta tiiviin routaisen maanpinnan alle, ja joka lopulta poksauttaa ”kannen” auki. Näitä kraatterin oloisia jälkiä, joka syntyy käytännössä ilmanpaineen kasvusta, on syntynyt paljon ennen nykyisen kaltaista mediaa, ja näin niille on haettu selityksiä vaikka juuri ilmastonmuutoksen auheuttaman lämpenemisen johdosta. Todellisuudessa satelliittikuvista voidaan näitä kuoppia nähdä eri aikakaudelta, jossa eroosio on vanhimmat siloittanut vain silhueteiksi. Vihreät siirtävät maalia uusiin selityksiin, ja näin saadaan ilmastovalheella rahastettua.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#23

Juuri näin, kyseessä on lähinnä pneumatiikan ja hydraliikan sekoitus.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#24

Viimeksi vihreät levittivät ilmastohuhua, jossa vihreät antoivat ymmärtää, että venäläiset olisivat rakentaneet miljoonia tonneja painavan öljysäiliön routaisen mullan päälle. No vieressä virtasi joki vapaana jäistä, että ei se kovin kauhea routa ole ollut. Puutttumatta venäläisen rakentamisen moraaliin, liikkuva pohjavesi on varmasti tehokkaampi roudan sulattaja, kuin miljoona osan hiilidioksidi muutokset. Juuri niin, kuin yllä on mainittu, Siperian ilmasto tulee muuttumaan ensi sijaisesti säteilyn lisääntymisen seurauksena, jossa nimen omaan äärimmäisen suurenergiset hiukkaset hakkaavat Siperiaa karrelle, kun magneettikenttä heikkeen ytimen asennon liikkeen seurauksena. Lisäksi navoiltaan myös ydin on litistynyt, joka irtaantuessaan vaipasta, kentän sijainnin muutos siirtää säteilyä. Napojen säde on noin 27 km päiväntasaajaa lyhyempi, ja johtuu maapallon kiertoliikkeestä ja keskipakovoimasta, on ensiaskelia Siperian monimutkaisesta vajoamisesta jääkauteen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#25

Näin se on, myös routa sulaa maalämmössä. Ikirouta on vain legenda. Siperiaa halkova mannerlaattojen sauma on aukeamassa, ja useat uinuneet tulivuoret ovat heräilemässä monen maapallon systeemin toistaessa historiaa. Kannattaa muistaa, että Siperia on myös tuliperäistä aluetta, eritoten rannikon tulivuoret erottuvat selvästi sateelliittikuvista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#21

Hei. Kiitos. Sana tälle päivälle kirjasta, Peter Hahne ; Ilman Jumalan käskyjä valtio suistuu perustuksiltaan- vaikka Jumala olisikin perstuslaissa. Ja Raamatusta; Vanhurskaus on kansalle kunniaksi, mtta synti on kansojen häpeä. Saanl. 14:34 Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

tepXO
#26

”Elvytyspaketti” on peitenimi federaali- (liittoutumis-)paketille, kun ruma sana sanotaan niin kuin se on.
Somalian liittovaltio lienee punavihreille tärkeä malli suuren ja mahtavan romahdettua. Ystävyys ja yksipuolinen avunanto (YYA) on taas voimissaan – ilman sopimusta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000