Perussuomalaiset

Iiro Silvander

Sirkusmarkkinoiden tulevaisuus Keravalla puhuttaa!

Keravalla pidetään10.-11.9. perinteiset Sirkusmarkkinat kaupungin ytimessä. Tällä jo vuosia Keravaa tunnetuksi tehneellä tapahtumalla on pitkät perinteet, jonka jatkumoa toivotaan. Sinänsä tapahtuma ei varmasti ole vaarassa loppua. Sen sijaan, Keravalla on viime aikoina käyty sekä virkamieskunnassa että poliittisissa piireissä – ja eräissä muissa järjestöissä melko vilkasta keskustelua siitä, millaiseksi ao. tapahtuma muotoutuu tulevaisuudessa? Virkamieskeskusteluissa, kun on ilmennyt vahvasti se tahtotila, että poliittiset toimijat telttoineen tulisi jättää ulos tapahtumasta jatkossa.

Sirkuksen ja kulttuurin osuutta voidaan kenties lisätä, jos niin halutaan – onhan kulttuuri tällä erää mainittu myös Keravan tuoreessa kaupunkistrategiassa. Niin ikään on selvää, että yhteinen kulttuuri vahvistaa kansakunnan identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Toisaalta kulttuuri toimii monenlaisena voimavarana ja parhaimmillaan myös tulevaisuuden kilpailutekijänä. Arvokasta kulttuuria ei ole vain se, joka on jo tehty, vaan myös se, mitä tehdään nyt ja tulevaisuudessa. Jokainen ihminen, kun on tavalla tai toisella tekemisissä tai vaikutuspiirissä kulttuurin kanssa päivittäin (ml. poliittinen kulttuuri). Samaten tulee muistaa sekin tosiasia, että jokaisella maakunnalla ja kaupungilla on oma ainutlaatuinen historiansa sekä kulttuuriset ominaispiirteensä liittyen esimerkiksi taiteeseen, urheiluun, ruokaan, arkkitehtuuriin, sirkukseen tai elinkeinoihin. Erilaiset taide- ja kulttuuritapahtumat vaikuttavat positiivisesti alueen elinkeinoelämään ja sen kehittämiseen. Kulttuurisesti tapahtumarikas paikkakunta lisää myös asukkaiden viihtyvyyttä ja elinvoimaa. Tämän johdosta me perussuomalaiset kannatamme myös esimerkiksi juuri Sirkusmarkkinoiden kaltaisten tapahtumien olemassaoloa.

Samalla tavoin perussuomalaiset haluaa, että kulttuuria viedään sinne, missä ihmisetkin ovat. Valitettavan usein asiat lähtevät kuitenkin väärille urille siksi, että kulttuurimme tuntuu monin paikoin olevan lokeroitunutta toistamaan tietynlaista maailmankuvaa ja tietynlaisia arvoja. Suomalaisen kansanvallan elinvoimaisuuden kannalta on uhkaavaa, jos valtiovalta tai kunnat alkaa arvottaa asiapohjaan perustuvia poliittisia mielipiteitä niiden hyväksyttävyyden näkökulmasta. Toivottavasti tästä ei ole ollut kyse, kun on keskusteltu Sirkusmarkkinoiden tulevaisuudesta ja sisällöstä Keravalla. Totuus kuitenkin on, että kehittynyt demokraattinen maa kestää erimielisyyden ja kovat mielipiteet. Ei pidä syyttää niitä, jotka ottavat ongelmia esiin.

Kirjoittaja on keravalainen kaupunginvaltuutettu sekä eduskuntaryhmän asiantuntija ps.

2Tarja Tuomi ja Marko Kempas