Perussuomalaiset

Arno Westerholm

VIHERVASEMMISTON HAITALLINEN PERINTÖ!

Hyvät puoluetoverit!

Vihervasemmistolainen hallitus jätti Suomen tulevalle johdolle raskaan ja haitallisen perinnön. Kuten kirjoittamassani Metsästyskirjassa olen todennut, metsästykseen,- riistanhoitoon- ja metsäpolitiikkaan liittyvä nykyinen lainsäädäntömme on kokonaisuudistuksen tarpeessa. Edellä esittämässäni ei vielä ole kaikki. Viherideologien laatima uusi luonnonsuojelulaki on jo täysimuotoisen remontin tarpeessa, ennen lain voimaanastumista 01.06.23. Olen kirjoittamassani teoksessa ottanut laajalti kantaa muun muassa uuden luonnonsuojelulain vakaviin haittavaikutuksiin koskien maamme metsätaloutta, metsätaloudenharjoittamista, riistanhoitoa ja perustuslain takaamaa yksityisen omaisuuden suojaa.

Oheisessa blogissa keskityn kuitenkin pelkästään kesäkuun ensimmäinen päivä lainvoiman saavan uuden luonnonsuojelulain 70 §. Uskon, että suurin osa kansastamme ei lainkaan tiedä, että kyseinen pykälä rauhoittaa kyykäärmeen. Uskon ja toivon, että uusi hallitus korjaa myös kyseisen, kansalaistemme ymmärryskyvyn ylittävän rauhoituksen. Näin tapahtuu ainakin, jos puolueemme on hallitusvastuussa. Lait eivät uudistu ja korjaannu hetkessä vaan aikataulu riippuu täysin kysymyksessä olevasta asiasta ja sen liittymisestä suurempaan kontekstiin. Tästä syystä, luonnon lainalaisuukksiin liittyvänä asiantuntijana katson velvollisuudekseni tiedottaa ja varoittaa tulevasta (toivottavasti vain hetkellisestä) kyykäärmeen rauhoittamisesta.

Vihervasemmistolla on selkeät tarkoitusperät hävittää kansamme moni tuhatvuotinen, terveeseen luontosuhteeseen perustuva perinteemme ja oheisen blogin kontekstissa niin sanottu ”vanhankansan tieoto”, joka aikaisemmin on periytynyt sukupolvelta toiselle. On positiivista, että poislukien viherfanaatikot, poliittisesta näkökannasta riippumatta suurin osa kansalaisistamme perii jo äidinmaidon myötä perustellun varovaisuussuhteen kyykäärmeeseen. Edellä esittämälläni tarkoitan sitä, että jo pieniä lapsia opetetaan kyyn vaarallisuudesta ja käytännön tasolla suurin osa jopa kaupunkilaisista kesämökkeilijöistä lopettaa ainakin pihapiiriin saapuneen käärmeen.

Blogikirjoitukseni tässä yhteydessä haluan kumota vihreiden tärkeimmät narratiivit koskien kyykäärmettä:

-Ensimmäisenä otan kantaa kyseisen asian ideologiseen puoleen. Halusimme tai emme, ihminen on eläin ja näin ollen luontoon ja sen lainalaisuuksiin liittyvä kohde. Samoin kuin ihmisille realistisen hengenvaaran aiheuttavat suurpedot, vihreät eivät välitä ihmisen oikeuksista puolustautua rauhoittaessaan kyyn. Edellä esittämäni pohjautuu syvälle viherideologian sisärakenteisiin ristiriitoihin. Erityisesti linkolalaisuus, joka elää vihreässä ideologiassa edelleen vahvana, eriyttää ihmisen, evoluution hienoimman tuotoksen luonnosta. Heidän taholtaan esitetään, että kyy puree vain puolustautuakseen. Näin osittain on. Kyykäärme käyttää myrkkyään tilanteissa, jossa se kokee ihmisen uhkaksi tai puolustaessaan reviiriään, mikä on kaikille eläimille luontainen ominaispiirre. Kysymysasettelu voidaan esittää siten, miksi ihminen ei saa puolustaakseen itseään, perhettään ja kotieläimiään tappaa kyytä, jos samainen oikeus kuitenkin annetaan edellä mainitulle, jopa ihmishenkeä uhkaavalle käärmelajille.

Olen varoittanut lukuisia kertoja varsinkin suteen liittyvistä tulevista ihmisuhreista, jos lainsäädäntöä ei nopeasti korjata. Sama pätee kohta lainvoiman saavaan, kyykäärmeen rauhoittavan uuden luonnonsuojelulain suhteen. Suurpetopolitiika tulee muuttumaan, samoin kyykäärmeen 70 § rauhoitus tullaan purkamaan. Asiassa olennaista on vain se onko ensin riittävän monen ihmisen kuoltava vai toimimmeko ennaltaehkäisevästi.

-Kyykäärme on maamme ainut myrkkykäärme. Kyseisen käärmeen vaarallisuuden pitkäaikainen vähättely viherpolitisoituneiden tutkijoiden ja vaaleissa vaihtumattomien virkamiesten suhteen voidaan määritellä moraaliseksi rikokseksi kansaamme kohtaan. Jos kyy puree ihmistä, tilanne on aina vakava ja vaatii sairaalahoitoa jonka tarpeen ja voimakkuuden lääkäri määrittelee.

Kun puhutaan terveestä, aikuisesta, normaalipainoisesta ja hyväkuntoisesta ihmisestä hengenvaaran vakavuus riippuu hyvin pitkälti puremakohdasta. Kaulan lähistölle tai suoraan esimerkiksi rannevaltimoon tullut purema on aina luokiteltava hengenvaaralliseksi asiaa lainkaan ylimitoittamatta. Valtimosta myrkky pääsee suoraan pääverenkiertoon ja kaulaan kohdistunut hyökkäys mahdollistaa vakavan riskin hengitysteiden umpeen turpoamiselle. Vaikka puremakohta olisi muualla, se vaatii silti aina sairaalakäyntiä.

Kyykäärme pystyy säännöstelemään myrkkyannostaan, mutta ihmisen kohdalla se käyttää kaiken arsenaalin, koska kohde on iso. Edellä mainittu mahdollistaa myös käsiin ja jalkoihin syntyvät kuoliot, jos hoitoon ei päästä tai hakeuduta ajoissa.

Vakava hengenvaara syntyy aina puremakohdasta riippumatta, jos kyseessä on pieni lapsi, allergikko, huomattavan iäkäs tai muutoin sairauden takia huonossa fyysisessä kunnossa oleva henkilö. Raskaana olevien naisten lapsille käärmeen myrkky on myös erityisen vakava.

Kun otetaan huomioon kaikki edellä mainitsemani ja se, että ihminen painaa keskimäärin 80-90 kg, koirille rotuun, ikään ja terveydentilaan katsomatta, käärmeenpurema on aina hengenvaarallinen.

Toisin, kuin esimerkiksi virustaudeilla, joiden useampi sairastaminen aiheuttaa rokotteen kaltaisen resistanssin tai ainakin lieventää seuraavaa sairastumista, kyykäärmeen myrkyllä on joihinkin ihmisiin päinvastainen vaikutus. Useatkaan puremakerrat eivät vähennä seuraavan puremen oireita, mutta on havaittu tapauksia, jossa terve, aikuinen ihminen saa kerta kerralta pahemman myrkytysvaikutuksen vaikka puremakohta olisi vaarattomammalla alueella.

On myös hyvin tärkeätä muistaa, että noin 2 % ihmisistä on luontainen ”akilleen kantapää” munuaisissa koskien kyyn myrkkyä. Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että kyseinen henkilö saa pureman jälkeen munuaisten toiminnan lamauttavan vaikutuksen lähes välittömästi, oli puremakohta missä tahansa. Kyseisen kaltaisessa tapauksessa sairaalahoitoon pääsy ei ole vain välttämättömyys vaan sillä on akuutti kiire. 

Ampiaisen myrkky on rakenteeltaan hyvin samantapainen kuin kyyllä. Kyseisestä hyönteisestä saatava myrkkyannos on kuitenkin käärmeeseen verrattuna niin pieni, että aikaisemmin esittämäni munuaisten vastustuskyvyttömyys kyyn myrkylle ei välttämättä paljastu. 2 % voi tuntua pieneltä määrältä, mutta kun se esitetään matemaattisesti se tarkoittaa 2 ihmistä sadasta. Koko kansaamme yhdistettynä määrä on siis korkea ja varma tieto munuaisten myrkyn sietokyvynpuutteesta selviää vasta käärmeen purtua. Jokainen blogin lukija voi itse miettiä, tulisiko käärmeet hävittää piha-alueelta vai pelaako ”venäläistä rulettia” korkein panoksin.

-Viherideologit esittävät epätoden väittämän kyykäärmeen säyseydestä ja ihmisiin sekä koiriin liittyvästä arkuudesta. Tähän voidaan todeta, että ihmisarkoja käärmeitä, eli yksilöitä jotka eivät ole varsinaisen reviirinsä ydinalueella ei juuri nähdä. Käärmeellä on erinomainen tuntoaisti ja se havaitsee hiipivänkin ihmisen tai koiran aiheuttaman värähtelyn maassa kaukaa. Reviirinsä ydinalueen ulkopuelella oleva käärme väistää lähtökohtaisesti tällöin ja ihminen ei koskaan edes tiedä, että on ollut kyseisen mateliijan lähipiirissä.

Reviirikyyt ovat ihmistä ja koiraa lähtökohtaisesti pelkäämättömiä ja niiden käytös voi olla jopa röyhkeän agressiivista. Käärme saattaa maata liikkumatta talon pihalla ja päästää ihmisen hyvinkin lähelle. Hyvän naamiointivärityksensä ansiosta käärmettä ei havaita ja se mahdollistaa tapahtumakulun, jossa ihminen astuu kyyn päälle tai kulkee riittävän läheltä, jolloin käärme hyökkää. Edellä esittämääni röyhkeyttä koskien ihmistä alleviivaa se, että suurin osa näkemistäni käärmeistä on ollut tietoinen jo kauan tulostani. Niillä ei ole kuitenkaan tarkoitustakaan väistää vaan ovat hyvissä ajoin kääriytyneet kiepille hyökkäysasentoon. Hyökkäysasennossa olevan käärmeen iskuetäisyys koosta riippuen on noin 50cm.

-Kyykäärmeitä puolustetaan myös sillä, että tilastollisesti ampiaisen pistoon on kuollut enemmän ihmisiä, kuin käärmeen puremaan. Kuten aikaisemmin totesin, ampiaisen ja kyyn myrkky on lähes samankaltainen. Se, että ampiaisen pistoon kuolee ihmisiä osoittaa kyyn paljon suurempaa vaarallisuutta, sillä luonnollisesti käärmeen pureman yhteydessä ruiskuttaman myrkyn määrä on radikaalisti suurempi, kuin ampiaisella on edes käytössä. Samoin viittaan jo aikaisempaan toteamukseeni siitä, että ihminen tai koira on käärmeelle iso kohde ja se käyttää iskiessään koko myrkkyarsenaalinsa.

Kun vielä käsitellään kyyn myrkyllisyyttä on olemassa tieteellinen arvio, että täysi-ikäisen, terveen ihmisen lähes välittömään kuolemaan tarvitaan noin 10 kyyn samanaikainen purema. Asetan painoarvoa sanalle lähes välittömään, yksikin purema hoitamattomana voi olla kohtalokas. Lisäksi 10 samanaikaista puremaa ei ole aivan hypoteettinen tilanne. Käärmeet horrostavat talven maanalaisissa koloissa ja nousevat sieltä jo melko varhain keväisin päivällä lämmittelemään aurinkoisille paikoille. Pesä voi olla iso, sisältää pahimmassa tapauksessa jopa sata kyytä. Näin ollen liukkaalla kalliolla väärään paikkaan kaatuminen voi jäädä viimeiseksi kaatumiseksi.

Itse narratiivi ampiaisen suuremmasta vaarasta koskien kyytä perustuu kahteen tosiasiaan. Vielä nykyisellään, jopa täysin kaupungissa asuvat kesämökkeilijät lähtökohtaisesti ymmärtävät kyyn vaarallisuuden ja tappavat sen varsinkin piha-alueella. Näin ollen käärmeongelma ei pääse eskaloitumaan ja niillä säilyy edes pieni pelko ihmistä kohtaan. Toinen fakta-argumentti on puhtaasti matemaattinen, ampiaisia on enemmän ja niiden pistoja sattuu useammin kuin käärmeen puremia.

-Absurdein argumentti kyiden puolesta jonka olen kuullu on se, että pihalla olevat käärmeet syövät mahdollisesti muutamia puutiaisia, eli punkkeja vuorokaudessa ja näin ollen ehkäisevät punkkien ihmiselle tartuttamaa borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta. Muutamien punkkien mahdollinen syönti rinnastettuna kyyn aiheuttamaan realistiseen hengenvaaraan on hyötysuhteeltaan olematon. Lisäksi usen kyseistä argumenttiä käyttävät pitävät tiukasti kiinni nykyisestä metsästyspolitiikasta, joka edellyttää täysin ylisuureksi kasvaneen valkohäntäpeuran metsästykseen Riistakeskuksen myöntämän kaatoluvan sekä sen perusteena olevan 500 hehtaarin aluevaateen. Koska valkohäntäpeurakantaa ei pystyty nykyisellään pitämään sopivalla tasolla ja pyyntioikeus on vain käytännössä isoilla metsästysseuroilla, kyseinen hirvieläin on menettänyt laajalti ihmisarkuutensa. Tämä taas johtaa jatkuviin pihamaalla käynteihin minkä yhteydessä on muistettava, että valkohäntäpeura voi kantaa turkissaan kesäisin satoja, jopa tuhansia puutiaisia. Peurat levittävät täten huomattavassa määrin punkkeja piharuohikkoon, jossa esimerkiksi pikkulapset leikkivät.

Kun kyykäärmeen realistinen jopa hengenvaaran uhka koskien ihmistä on osoitettu, haluan painottaa varsinkin näin keväällä, kesämökkiläisille seuraavaa. Kyykäärmeitä on väritykseltään kolmea tapausta. Tuttu harmaan musta sahalaitakyy on varmasti koiraskäärme. Ruskea sahalaitainen kyy taas on varma naaras. Löytyy myös lähes mustia kyykäärmeitä, joissa sahalaita on niin himmeä, että sitä ei havaitse tai kyseistä kyyn tunnusmerkkiä ei lainkaan ole. Kyseiset matelijat voivat olla kumpaa sukupuolta tahansa. Suurempi osa mustista kyistä on kuitenkin uroksia.

Miksi otan asian näin tarkkaan käsittelyyn on se, että lähtökohtaisesti uroskäärmeet lähtevät talvipesästä ensimmäisenä ja naaraat sääolosuhteista riippuen noin viikkoa puoltatoista myöhemmin. Jos varhaiskeväällä havaitsee naaraskyyn, on se lähes varma merkki siitä, että talvipesä on havainnointipaikan lähistöllä. Toisin sanoen naaraskäärmeen näkeminen pihalla, varhain keväällä on aina varoituksen paikka. 

Kyseisen talon/kesämökin käärmeongelma säilyy niin kauan, kun pesä on olemassa. Kyy rauhoitetaan vasta kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Näin ollen, jos havaitsette naaraskäärmeen, suosittelen pesän paikantamista ja eläinsuojelulain pykälät huomioiden kohteen eliminointia!

Kun aihealueena on kyy, tulee muistaa että Suomessa esiintyy myös toista käärmelajia, eli rantakäärmettä. Rantakäärme on täysin myrkytön ja sillä on kokonaisrauhoitus. Myrkyttömyydestä johtuen en näe syytä muuttaa rantakäärmeen rauhoitusstatusta.

Rantakäärme on musta, yleensä kyykäärmettä pidempi. Ratkaiseva ja selkeä ero kyyn ja rantakäärmeen erottamiseksi toisistaan on rantakäärmeen leuoissa/poskissa olevat selkeät keltaiset laikut. Kyseistä käärmettä käsitellessä on todettava, että siitä saattaa olla jopa hyötyä kyyongelmaan. Samoin kuin minkki ja vesikko ovat toistensa kilpailijoita, mikä osittain on johtanut vesikon harvinaistumiseen, sama tilanne on kyyllä ja rantakäärmeellä. Rantakäärmeet puolustavat reviirejään ja ehkäisevät kyiden pääsyä alueille.

Vaikka rantakäärme on myrkytön, on sen puremasta hakeuduttava myös lääkärin vastaanotolle. Kyseinen käärme syö kyyn tavoin myyriä ja hiiriä ja näin ollen saattaa kantaa bakteereja iskuhampaissaan. Bakteeripitoisten hampaiden pureutuminen verenkiertoon voi aiheuttaa verenmyrkytyksen tai pahimmassa tapauksessa jäykkäkouristuksen.

Seuraavaksi otan juridisen näkökannan tulevaan luonnonsuojelulakiin. Luonnonsuojelulain 70 §, ensimmäisen momentin, 3 kohdan, ensimmäisessä alakohdassa todetaan suorana sitaattina, että: ”Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä pihapiirissä olevan tai muutoin ihmiselle tai kotieläimelle vaaraa aiheuttavan kyyn saa tarvittaessa ottaa kiinni ja siirtää, ja jos se ei ole mahdollista, tappaa”.

Kun aloitetaan kyseisen kohdan tarkempi juridinen analysointi, otan ensimmäiseksi käsittelyyn lainsäädännöllisen lähtökohdan, eli kyykäärmeen kiinnioton ja siirtämisen. Kuten olen edellä esittänyt, kyy on ihmiselle jopa hengenvaaran aiheuttava eläinlaji. Näin ollen asiaan tarkemmin perehtyneen ei turvallisuussyistä ole mahdollista lähteä toteuttamaan kyyn kiinniottoa elävänä. On olemassa vihreitä kyyfanaatikkoryhmiä, joita voi kutsua apuun, mutta heitä ei ole paljon ja avun riittävän aikainen saanti eri puolilla maatamme on täysin epävarmaa. Lisäksi kyykäärmeen ihmiselle ja kotieläimille hengenvaarallisena eläinlajina siirtäminen muualle on kyseenalaista. Erityisesti jos alue on yksityisomistuksessa ja kyseiseen toimeen ei ole maanomistajan lupaa liikutaan laillisen ja laittoman välisellä harmaalla alueella. Muitakaan eläimiä ei luvatta saa siirtää toisen omistamalle maalle, miksi kyy tekisi poikkeuksen? Lisäksi kyseessä on vain ongelman siirtäminen muualle.

Muun muassa edellä esittämääni perustan juridisen näkemykseni siitä, että pihalle tulleen kyykäärmeen saa tappaa edelleen, vaikka uusi luonnonsuojelulaki (toivottavasti vain väliaikaisesti) astuukin voimaan 01.06.

Tärkeä juridinen asia on myös se, että lainkirjain ei koske vain pihapiiriä vaan kyseisessä kohdassa todetaan suoraan ja selkeästi kyyn tappamisen olevan oikeutettu, jos siitä on muutoin ihmiselle tai kotieläimelle vaaraa. Edellä esitetyn perusteella katson täysin lailliseksi kyykäärmeen ampumisen maastossa, ajalla jolloin koirat saavat olla vapaana. Täsmennän näkökantaani seuraavasti. Koiran vapaanapito on käytännössä sallittu 01.09-28.02 välisenä aikana. Jos metsästäjä on harjoittamassa metsästysmuotoa joka sisältää vapaana olevan metsästyskoiran, katson, että omalla maallaan kyykäärmeen havaitessaan metsästäjällä on juridinen oikeus ampua käärme suojellakseen esimerkiksi ajokoiraansa. Käärmeen kiinniotto ei kyseisessä tilanteessa ole mitenkään mahdollinen ja kyyn purema koiran kuonoon on nopeasti kuollettava jos asianmukaista hoitoa ei saada. Kyseisessä tapauksessa juridisen oikeuden lisäksi metsästyskoiran isäntänä metsästäjällä on parhaaseen ystäväänsä kohdistuva moraalinen suojeluvelvoite kyyn välittömälle tappamiselle.

Loppukaneettina totean, että niin susi, kuin kyy kuuluvat Suomen luontoon. Luonnon lainalaisuuksiin viitaten suden paikka on kuitenkin Lapin kaltaisissa, ihmisen asuttamattomissa erämaissa. Kyykäärmeen taas kaukana ihmisasutuksesta, alueilla jossa siitä ei ole vaaraa ihmiselle, koiralla tapahtuvalle metsästykselle tai muille kotieläimille!

Osallistu keskusteluun!


36 kommenttia
Nimetön
#1

Ihan hassun käsittämätöntä tämä kyykäärmeen rauhoittaminen.

Varmasti lääkefirmoissa jo laskeskellaan, millaisia voittoja onkaan tiedossa, kun kyyn puremia vastaan aletaan tekemään rokotteita!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Jokainen järkevä tajuaa ettäKyykäärme pitää tappaa aina kun sen näkee

Tämä on sairasta politiikaa tämä Viher-Kommunistien politiikka !

Suojellaan kaikkia Piruja !

Ensin Homoja,Pedofiilejä,Huumehörhöjä,Terroristi raiskaajia ym

Otetaan Velkaa ja rahat lähetetään Ukrainan sotaan ja Italian Mafialle !

ELETÄÄN KUIN SIAT PELOOSSA !

3. Maailmansotaanahan tämä hulkluus johtaa !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

Toivon mukaan sinä RYSSÄ kuolet siinä sodassa ensimmäisenä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Neula ja laakeri
#8

Taas jälleen kerran maahamme tuli ihan turha lakipykälä. Kyseessä on kuollut lakipykälä jo syntyessään. Ensimmäiseksi minulle tuli mieleen että millähän resursseilla tuotakin lakia valvotaan?. Huvittaa ajatuskin että kyyn aiheettomasta tappamisesta nousisi edes YKSI OIKEUSJUTTU tässä maassa. Kielletäänkö seuraavaksi hyttysten aiheeton tappaminen?????

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Milloin susi hyökkää pienen lapsen tai heikkokuntoisen vanhuksen kimppuun niin, että seurauksena on uhrin menehtyminen?

Ilmeinen arvaus on, että tämä voi tapahtua milloin tahansa.
Susia on jo mielettömän paljon.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#7

JÄRKIKÄTEEN !

Susia on turha Pelätä , Ampiainen ja toisena Koira on Suomen vaarallisimpia eläimiä ne tappaa oikesti joka vuosi ihmisiä. Susi ei ole tappanut tällä eikä viimme suosi sadalla yhtään ihmistä.

Susi pelossa pitäs huvittaa se kun Ilveksiä on nykyään enemmän kuimn susia ! miksi niitä ei kukaan pelkää vaikka Ilves on sellainen peto että voi tappaa Sudenkin ! Susi ei voi sille mitään.

Mutta Susien määrää pitää rajoittaa samoin ilvesten ja kyiden !

Tässä 10 Suomen vaarallisimman eläimen lista

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201707112200258505

Kyy oli sijalla 7

Ilves ja Susi ei ole listalla kun ne ei ole tappanut ihmisiä ollenkaan.

KOIRA OLI TAPPANUT 21 IHMISTÄ SUOMESSA 17 V. SEURANTA JAKSON AIKANA !!!! Ampiainen 23 kpl

Koirat pitäs tappaa sukupuuttoon ensimmäisenä tästä maasta !

Koiria syntyy enemmän tässä maassa jo kuin ihmisiä !!!

Ihmisiä joudutaan tuomaan alkuasukas maista tänne sukua jatkamaan… (JÄRJETÖNTÄ POLITIIKKAA)

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#14

PERSUJEN PITÄÄ VAATI YMPÄRISTÖN SUOJELUN JA VESIEN SUOJELUN NIMISSÄ KOIRA KANTAA HARVENNETTAVAKSI RAJUSTI !

Ihmisten paskat ja kuset menee jätteen puhdistus laitokselle..Mutta Koirien paskat ja kuset valuu suoraan vesitöihin ! (Kaikki kadut ja pyörätien ojan laskee suoraan lähimpiin vesistöihin)
Sitten saatana ihmetellään suu pyöreänä kesä helteellä kun uimavedet on pilalla suolisto peräisistä pakteereista ja jopa ihmisiä syytetään että onko joku käynyt salaa paskalla uima rannalla !!!
SAMALLA PASKA PERSE KANADAN YM. HANHET JA LOKIT PITÄÄ HARVENTAA SAMAN SYYN TAKIA !

Vesien suojelussa Suomessa on kyllä tietoa ja kiinnitetään kyllä muuten huomiota esim. Rovaniemellä uusittiin jätten puhdistus laitos jo lähes 10 v. sitten koska siellä on niin paljon huumehörhöjä että pelättiin että lähi järven kaloista tulee narkkareita.
Koiran ja paska lintujen paska juttu on kyllä kaikien tiedossa mutta siihen kukaan ei uskalla puuttua ja paskannus jatkuu entiseen malliin….

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Todellakin! Luonnonvarakeskuksen mukaan kokonaiset 290 yksilöä.

Kyllä nyt Perusryssää pelottaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Ihan sama mitä luonnosta vieraantuneet punaviherpiiperöt keskenään pöllyissään päättävät. Mökin pihaan eksynyt kyy saa saman kohtelun kun aiemminkin ja muurahaispesä herkkujuhlat. Vintille tai varastoon eksyneet ampiaiset hävitetään viimeistä myöten. Pistiäisten myrkyille allerginen kun löytyy taloudesta. Hiirenloukot pysyvät viritettynä edelleen. Karhujakin taitaa olla liikaa, kun naapuri sellaisen sai kuvattua mökin pihassa susista puhumattakaan. Tunkevat nälissään ihmisten ilmoille ja pihoihin. Koiraa ei enää uskalla jättää yöksi ulkoaitaukseen. Viherpiiperöt eivät taida tietää, että petoeläimillä on reviirinsä, eikä sinne kilpailijat mahdu. Liika on liikaa. Kanta on pidettävä oikealla tasolla tai ongelmia tulee. Ei, enkä ole luontovihamielinen. Linnuille on pihapiirissä pönttöjä lähes joka puussa ja vesisiipallekin omansa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Totta, ihmisiä on liikaa! Aloitetaanko karsinta persuista?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

MIKSI Persuista ?!?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Urraaaalh!
Iloinen
#16

Aloitetaan PunaRotista. Heitä kun pitäisi %:ssa olla alle 10! Mutta ääntä löytyy yhden Kiinan verran!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#17

Tyypillinen viherfanaatikko!Jos toisten kommentit ei miellytä!Niin aletaan heti vihjailla tappouhkauksista!Näitä on keskustelupalstat pullollaan,varsinkin jos keskustellaan susista.Noista viherfanaatiggojen jumalolennoista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#20

Tarvitaan vain globaali yhden lapsen perhepolitiikka seitsemän sukupolven ajaksi, jotta meitä olisi 99% nykyistä vähemmän. Silloin kaikille riittäisi hyvää viljelysmaata ja puhdasta vettä, ja luonto voisi puhdistua sekä palautua ennalleen kaupunkialueiden ulkopuolella.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Pihapiirissäkin alkaa olemaan jo hengenvaarallista, kun sudet ja kyyt saavat kuljeskella vapaana miten haluavat.

Pihapiirissä sentään pääsee asumuksiin sisälle nopeasti, mutta kuka enää uskaltaa liikkua metsissä, kuljeskella ja yöpyä taivasalla tai laavussa, kun petoja saa pelätä koko ajan?

Suomesta halutaan tehdä villieläimille ”turvallinen tila”. Ihmiset ajetaan kaupunkeihin tiiviiksi läjäksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

LOL!! HUUTONAURUA!!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#19

Helppoa se on jostain Kalliosta käsin LOLlottaa, kun ainoa eläin jota näkee on eläinkaupan vihreä papukaija! Sekin häkissä!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee
#5

Kerran Kesähelteellä 40 v. sitten (jolloin se on nopeimmillaan) yritin tappaa kyykäärmettä niin se yritti käydä kimppuun,se nousi s-muotoiseen asentoon ja hyökkäsi ja suhisi kuin höyryveturi niin että pää oli 40-50 cm maasta ! piti oikein paeta jouksu jalkaa mutta sain tapettua kun oli isoja kiviä kädessä ja sattui osumaan sitten kun se maahan laskeutui.
Eihän se yhdestä kivestä kuole vaan sitä pitää pommittaa kymmeniä kertoja ! niin sitkeässä sillä henki on !
Esim.Pisto lapiolla kun kyyn lyö keskeltä poikki niin molemat päät luikertelee vielä ainakin 10 metriä .
Joillakin alueella niitä on niin paljon että ne ei tappamalla lopu ,ja tuskin kantakaan paljon harvanee ,mutta ne oppii sen että pihoihin ei kannata mennä.
Kaikki eläimet oppii sudetkin on oppinut jo 100 v. sitten ettei ihmisen kimppuun kannata käydä ,koska se on viimmeinen temppu se !
Oravakin oppii että ihmisen kädestä voi käydä syömässä ruokaa,mutta ei sitä purra kannatta !
Jne. Ne pitää opettaa !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Lapion terällä kyyltä pää irti.
Kyyn refleksit toimii ja se kiemurtelee, liikkuu, mutta kuolee hetken päästä.

Ei se kovin vaikeeta voi olla, kun aikoinaan, joskus kauan sitten, alakouluikäiset pojat tällä tavalla tappamillaan kyykäärmeillä pelotteli lettipäisiä tyttöjä koulussa välitunnilla. Heittivät sätkiviä kyykäärmeitä tyttöjen jalkoihin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Joka pieremättä kusee,se naimatta kuolee!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000