Perussuomalaiset

Arno Westerholm

VAALIBUDJETIN SUURUUS!

Hyvät puoluetoverit!

Luin äskettäin Suomen Uutisten uutisoinnin, Sebastian Tynkkysen eduskunnassa jättämästä lakiehdotuksesta, joka asettaisi vaaleissa olevalle ehdokkaalle kampanjakaton. Ylärajana kunta- ja aluevaaleissa toimisi 10 000 euroa, eduskuntavaaleissa 30 000 euroa ja europarlamenttivaaleissa 50 000 euroa.

Näen kyseisen lakiehdotuksen tarpeettomana. Allekirjoittaneella ei ole tarkoitusta kirjoittaa kyseisestä aiheesta laajaa blogia, mutta haluan tuoda esille ja painottaa puolueemme jäsenistölle, muille blogin lukijoille ja myöskin kansanedustaja Tynkkyselle kahta seuraavaa tärkeää asiakokonaisuutta.

Ensinnäkin kun kysymystä käsitellään laajasti, ja juurikin siinä kontekstissa missä oletan Tynkkysen laatineen lakiehdotuksensa tulisi muistaa seuraavat faktat.

Kun luin uutisen ensimmäisenä mieleeni nousi vasemmistolaisen politiikan yksi epävirallinen kulmakivi, eli se että Suomessa ei rehellisellä ja kovalla työnteolla saa rikastua sillä silloinhan henkilöllä olisi enemmän rahaa kuin Vasemmistoliittoa äänestävällä proletariaatilla. Toinen vasemmiston epävirallinen kulmakivi tuntuu olevan se, että jos henkilö pääsisi rikastumaan edes kohtuullisesti, rahan ”käyttövoimaa” pyritään muun muassa veroteknisin keinoin alentamaan. Vihervasemmisto ei katso hyvällä, että joku rehellisesti, omalla innovatiivisuudellaan rikastuisi ja vielä ”huonommalla silmällä” poliittinen vastustajamme katsoo sitä, että henkilö pystyisi hyötymään rehellisten toimiensa tuotosta.

En tiedä ajatteliko Tynkkynen lainkaan edellä esittämääni tehdessään lakiehdotuksen. Jos lakiehdotukseen sisältyi edellä esittämäni näkemys oudoksun, että perussuomalainen poliitikko laatii suoraan vasemmistolaista ajatusmaailmaa läheltä hipovan ehdotuksen. Vaaleista on vasta tätä blogia kirjoittaessani kulunut 17 vuorokautta ja hallitusneuottelijan kysymykset eivät olleet erityisen pahat puolueemme kannalta. Viitaten 20,1 % kannatukseemme ja hallitusneuvottelijan kysymyksiin, oikeistohallituksen muodostuminen perussuomalaisilla periaatteilla (eli haluamme hallitukseen, mutta ei hinnalla millä hyvänsä) näytttäytyy allekirjoittaneelle ainakin poliittisesti relevanttina mahdollisuutenä.

Kuitenkin puolueemme taholta on ehditty ennen neuvottelujen alkua antaa Keskustalle ”armonlaukaus” ja painottaa Rkp:lle pakkoruotsikysymyksen tärkeyttä juuri hetkellä, kun Hendrikson oli ehtinyt kommentoida harkirsevansa mahdollista yhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Tynkkysen tarpeeton ja työtä/sijoittamista sekä erityisesti kyseisistä asioista saadun tuoton hyödyntämistä epäsuorasti, mutta silmiinpistävästi kritisoiva vasemmistopohjainen lakiehdotus ei kyllä taas lähennä meidän ja kokoomuksen hallitusneuvotteluja lainkaan.

Kun siirrymme takaisin, suoraan vallitsevaan kontekstiin totean, että onneksi emme elä kommunistisen ideologian mukaisessa ihannevaltiossa, missä varsinkin proletariaatin johto on omannut itsellee laajan omaisuuden. He eivät sitä historiallisiin faktoihin viitaten yleensäkkään ole puhtain keinoin saanut; jokainen pohtikoot historiaa ja sen runsaita esimerkkejä kyseisestä atteesta. En tässä kokonaisuudessa lähde kommentoimaan tosiasiaa, että mikä tahansa aatesuunta hallitsee, aina löytyy köyhempi kansanosa, keskituloiset ja tavallista kansalaista rikkaammat. 

Köyhemmästä kansanosasta tulee valtiovallan tarvittaessa huolehtia, mutta samoin, asia ei voi olla siten, että laillisesti työllä ja investoinneilla ei saisi varallistua tai ei saisi käyttää laillisesti ansaitsemaansa omaisuutta laillisiin tarkoitusperiin siten kuin parhaaksi näkee.

Tynkkysen yksi pääargumentti kampanjakatosta on ehdokkaiden tasavertaisuus. Tasavertaisuuden ideaan ei tulla koskaan pääsemään, jollain on aina ”enemmän valttikortteja” kuin toisella, oli sitten kyseesä raha, tunnettavuus, persoonalliset puhujantaidot tai jokin muu.

Siitä paljonko yksittäinen ehdokas käyttää rahaa omaan kampanjaansa tulee mielestäni kiinnittää huomitota vain lähtökohtaisesti kahdessa kysymyksessä. Ensinnäkin, jos kampanjatuki tulee puolueelta, piiriltä tai joltain puolueeseen kytkeytyvältä instanssilta, on taattava että kaikki asiaan liittyvät kokonaisuudet huomioiden, budjetointi on oikeudenmukainen rinnastettuna muihin ehdokkaisiin joita puolue tukee. Edellä esittämässäni, puolueen sisäisessä varainkäytössä ja sen läpinäkyvyydessä sekä oikeudenmukaisuudessa on mahdollinen lakiehdotuksen esittämän kampanjakaton paikka, mutta siihenkin tarvitaan tarkkaa pohdintaa.

Tärkeimpänä ja jopa kampanjakaton tarvitsevana asiana näen ehdokkaan oman/puolueen varallisuuden ulkopuolelta tulevan rahoituksen. Kyseisessä tapauksessa on jo lakiimme kirjattu velvoite ilmoittaa kampanjatuen antaja, kun se ylittää riittävän määrän. Vaikka ”riittävä määrä” koskien julkaisuvelvoitetta pääoman alkuperäisuudestä on tarkka, tämä pystytään laajalti kiertämään vain antamalla rahoitus suoraan käteisenä. Siinä miten kyseinen pykälä kierretään on rajoituksena vain mielikuvitus ja en lähte spekuloimaan toimintatapoja sen laajemmassa kontekstissa.

Joka tapauksessa äänestäjät ratkaisevat loppupelissä kenelle äänensä antavat. Jokaisen tulisi saada kuitenkin tietoonsa kuka ehdokkaan kampanjaa tukee, jos se ei ole ehdokas/ehdokkaan puolue vaan ulkopuolinen toimija. Vieras pääoma mahdollistaa aina intressiristiriidat ja omien rahoittajien tukemisen. Tähän kysymykseen Tynkkysen olisi tullut asettaa lakiehdotuksen pääpainopiste. On muistettava, että totuus on tarua ihmeellisempää ja maailmassa ei löydy vaaliehdokkaille ilmaista rahaa jakavia ”joulupukkeja”. Poliittinen korruptio on nykypäivän realismia aina virkamiestasolta eduskuntaan ja ministereihin.

Toisena tärkeänä osiona puutun Tynkkysen tekemään lakiehdotukseen sillä argumentaatiolla, että ehdokkaiden kärkiteemat ovat, tai ainakin järkevässä puolueen vaalikampanjassa tulisi olla toisistaan poikkeavat, mutta puolueen kokonaisuutta tukevat. Suurimmalla osalla puolueemmeaktiiveista on yksi tai useampi erityisosamisalueehensa liittyvä teema. Ei ole realistista ja järkevää politiikkaa, että eduskuntavaaleissa moni ehdokas on identtinen toisensa kanssa. Ehdokasasettelu on teema johon ajan ollessa oikea palaan. Tässä blogin toisessa pääargumentaatiokohdassa tärkeimmäksi nousee kärkiteemoihin liittyvä erillainen kampanjointikulma.

En itse osallistunut eduskuntavaaleihin, mutta kampanjoin puolueemme puolesta asiantuntemuksellani koskien metsästys,- riistanhoito- ja metsäpolitiikkaa sekä siihen liittyvällä Suomen Perustan 24.02.23 julkaisemalla ja allekirjoittaneen kirjoittamalla, lähes neljäsataa sivua laajalla Metsästyskirjalla (kirja sekä haastattelu löytyvät: www.suomenperusta.fi).

Kuten olen blogeissanikin todennut, vihervasemmisto hallitsee käytännössä täysin mediaa ja pystyy nykyisellään estämään sananvapauden toteutumisen.

Kun vihervasemmisto ei pystynyt argumentaatiollisesti murtamaan Metsästyskirjan faktaan, vanhakantaiseen metsästykseen, luonnonlainalaisuuksiin sekä juridiikkaan pohjautuvia esiintuotuja ongelmakohtia ja niiden lainsäädännöllisiä muutosehdotuksia he siirtyivät erittäin hyvin toimivaan vaikenemisstrategiaan. Toisin sanoen, jos ei pystytä kumoamaan vastapuolen vahvaa argumentaatiota, vaietaan koko kirjasta sillä kaikenlainen maininta asiasta olisi ollut vain ilmaista mainosta Metsästyskirjalle ja sen yli 600 000 kansalaisellemme, jota kyseinen teos suoraan käsittää. Painotan jälleen, että niin ammattimetsästäjissä/riistanhoitajissa, maa- ja metsätalouden harjoittajissa, ammattikalastajissa sekä jatkuvasti laajenevan susivaara-alueen sisäpuolella elävissä kansalaisissamme on juuri vahvin kohderyhmä Metsästyskirjalle. Henkilön iästä ja siitä asuuko hän maalla vai kaupungissa riippumattomista tekijöistä erittäin moni kyseiseen kontekstiin kuuluva ei äänestä, koska perustellusti uskoo, että sillä ei voi saavuttaa tai muuttaa mitään.

Edellä esittämäni henkilöt eivät olisi vain äänestäneet vaan myös jakaneet kirjan sisältämää, heille erittäin tärkeää tietoa eteenpäin sekä näin saaneet lisääniä myös puolueellemme. Voidaan esittää rationaalinen kysymys, miten tavoitamme kyseisen äänestäjäkunnan, kun media vaikenee ja siirtyy sensuurimoodille?

Suurin osa puolueemme johdosta ja puolueorganisaatiomme avainhenkilöstöstä ei lainkaan ymmärtänyt Metsästyskirjan poliittista painoarvoa. Tämä oli kyseisiltä henkilöiltä vakava virhe ja eräs olennaisimmista syistä miksi emme voittaneet vaaleja vaan jäimme historiallisesta tuloksesta huolimatta hopeasijalle. Ihmettelen voimakkaasti miksi Tynkkynen/Vigelius kaksikko ei ilmoittanut netissä seuraajilleen mitään Metsästyskirjasta ja siihenliittyvästä politiikasta vaikka näin pyydettiin!?

Kun jatketaan edellä aloittamaani spekulointia siitä miten mitäkin agendaa ja aihetta tulisi mainostaa, päästään olennaisimpaan kysymykseen. Aivan henkilön iästä riippumatta esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuus- lehti (Suomen toiseksi julkaistuin) luetaan kolme kertaa viikossa postilaatikkoon tulleena paperiversiona. Tietyt asiat vain pysyvät aina samanlaisina. MT-lehti joutui käytännössä ainoana valtamedian, kuin metsästys ja metsätalousmedian lehtenä julkaisemaan lyhyehkön ja yleislinjaisen artikkelin, mutta sekin vain nettiversiona. Jälkeen päin tiedustelin olivatko Metsästyskirjan olemassaolosta tietoa eteenpäin vieneet havainneet artikkelia, eivät olleet, iästä huolimatta tietyt lehdet luetaan paperiversiona!

Pulueemme muutamat TIK-TOK miehet saivat huomattavan äänisaaliin, se oli hyvä ja en ole keneltäkään viemässä kunniaa koskien omaa äänipottiaan. On kuitenkin lähdettävä faktasta, että TIK-TOK:n perusteella äänestyspäätöksenä tehneet ovat lähtökohtaisesti ”ensiäänestäjiä” ja suurin osa heistä äänestää näkyvintä henkilöä. Jalat on syytä pitää maassa ettei putoa liian korkealta, seuraavissa vaaleissa vastapuolikin on löytänyt kyseisen median, ellei siihen liittyviä Kiina-epäselvyyksia ilmene enempää.

Kun palaan taas blogin keskeisimpään teemaan ja otetaan hypoteesiksi, että olisin ollut puolueen eduskuntavaaliehdokas Uudenmaan vaalipiirissä, olisin tarvinnut käyttää tuona jälleen kerran lyhyeksi jääneenä kampanjointiaikana laajalti omaa varallisuutta. Tällä tarkoitan sitä, että koska puolueen johdossa moni ei ymmärtänyt Metsästyskirjan painoarvoa olisi (ilman puolueorganisaation taustatukea) joutunut käyttämään paljolti omaa varallisuuttani kampanjointiin. Tässä kontekstissa netin ohella TV-mainonta sekä aktiivinen mainoskampanja tärkeimmissä alaa koskevissa lehdissä olisi ollut välttämätöntä lähtiessäni purkamaan vihervasemmistolaista mediablokkia. Jokainen voi itse netistä katsoa mikä on 10 sekunnin mainoshinta MTV 3:lla ja paljonko maksaa edes 1/7 sivuosan lehti-ilmoitus.

Voidaan kaikkeen edellä esittämääni viitaten mielestäni perusteellisesti todeta, että kampanjointi ja siinä käytettävät menetelmät, sekä näin ollen myös budjetointi on täysin riippuvainen ehdokkaan kärkiteemoista. Kun mietitään Tynkkysen lakiehdotuksessa esittämää 30 000 euron kampanjakattoa esitän vastakysymyksen; Olisinko toiminut väärin jos olisin ollut ehdolla, mikäli TV/lehdistökampanjointini puolueen/vaalipiirin ehdokkaiden, isänmaan ja vanhakantaisen metsästysperinteen puolesta olisi maksanut esimerkiksi 40 000 euroa allekirjoittaneen omaa rahaa!?

Ja lopuksi kaikille epäilijöille ja ymmärtämättömille todettakoon; Metsästyskirja on tällä hetkellä kaikkien suurimpien kirjakauppojen listoilla, kymmenien isojen kaupunkien kirjastovalikoimassa sekä saavuttanut jopa valtakunnallista huomitoa löytyessään myös Ruotsissa sijaitsevan kirjakaupan myynnissä olevista kirjoista. Päätän tämän blogini kysymykseen, jota jokainen voi itsekseen pohtia: Mitä, jos kaikki edellä esittämäni julkisuus olisi tapahtunut ennen vaaleja?

Osallistu keskusteluun!


20 kommenttia
Nimetön
#1

Vain hyvin pieni osa vaalirahoituksesta tulee suoraan ehdokkailta itseltään. Järjestöjen ja säätiöiden lobbauksestahan tässä kyse on. Vasemmiston ehdokkaita rahoittavat ja markkinoivat täysin julkisesti ay-liikkeet ja muut vasemmistolaiset yhdistykset, joille vasemmistopolitikot ovat syytäneet avokätisesti rahaa vallassa ollessaan, kokoomusta taas rahoittaa EK. Minusta tämä ulkopuolinen rahoitus haiskahtaa korruptiolta. Eihän siinä mitään, jos ehdokas käyttäisi omia, itse ansaitsemaan rahoja kampanjaan vaikka kuinka paljon. Se ulkopuolinen rahoitus tässä se ongelma on.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Kepun budjetti menee myös uusiksi kun Puoluetuet tippuu 🙂
Ensi viikollakuulemme kun Saarikko saa kenkää ja
KEPUSSA ALKAA YT-NEUVOTTELUT !

Nyt ne miettii ja harmittelee kannattiko tukea Kommunismia ! 🙂

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Pale
#15

Kaikkiin vaaleihin pitäisi katoksi laittaa 5000 euroa ja ulkopuolinen vaalirahoitus on lahjontaa, korruptiota, joka pitäisi kieltää lailla siinä, missä kalakeiton tarjoaminen on joskus muinoin ollut lahjontana kiellettyä!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

Korkeampi katto on epätasa-arvoista, koska useimmat ehdokkaat eivät voi niin paljon vaalimainontaansa sijoittaa. Lisäksi ehdokkaille pitäisi tietenkin järjestää karsinta Suomen perustiedoista ja talouselämästä, jota tenttimättä ei voi vaaleihin osallistua. Ministereille vähimmäisvaatimuksena tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja kymmenen vuotta relevanttia työkokemusta ministeriön edustamalta alalta tai 15 vuotta ko. relevanttia työkokemusta. Muuten tyhmät päätökset jatkuvat ja Suomi suistetaan kurjuuteen. Joka sanoo suomalaisten edun ajamisen olevan haitallista, tulee sulkea ulos vaaleista ja, joka ajaa oman päätösvaltamme siirtämistä muulle vallalle, tulee sulkea törkeästä maanpetoksesta vankilaan, kuten rikoslain toinen pykälä edellyttää.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kepun paikka
Iloinen
#17

Kepulit pitäis siirtää kaikissa saleissa istumaan äärivasemmalle!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Kyllä rikkaalla on parempi mahdollisuus tulla valituksi köyhällä.
Rikas voi käyttää rahaa mainontaan joka auttaa läpimenoa
Rikkailla on varaa palkata vaalityöntekijöitä, mutta köyhällä ei.
Kannatan Tynkkysen esitystä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#3

Arno , kysyy mitä jos kaikki tämä julkisuus olisi tapahtunut , ennen vaaleja ?!? Voi olla , että persut olisi voittaneet , siinähän oli vain pieni , ero !! Ja toinen juttu , kun ehdokkaat puhuu / kirjoittaa tulisi muistaa meissä , äänestäjissä on paljon sen ikäistä porukkaa , jotka ei ymmärrä , niitä teidän kaikkia sivistys sanojanne ym , niin , että jos sitten ehdokkaat , opiskelisitte kir joittamaan / puhumaan Suomeksi !!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#6

Juuri niin!Oikeinkirjoitus on tärkeää,muunmuassa pilkkujen oikeille kohdille laittaminen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

Tuo on naurettavaa ”opettajan räkänokka penikan suun soittoa” tuollainen pilkun nussinta !

Ei kaikkien tarvitse olla kirjailijoita jotka kirjoittaa !
Eihän kaikki ole lääkäreitäkään jotka ompelee !
Eikä kaikki ole taide maalareita jotka maalaa ,esim. omaa taloa !

Jos ei osaa lukea ,niin on parempi pitää suunsa kiinni.
Normaali ihminen joka on muutaman vuoden kansakoulua käynyt osaa kyllä lukea vaikka kaikki pilkut ja pisteet puuttuu ja vaikka muutama näppäin virhe on välissä ,mitä sitten ?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#19

Ei ollut kymmeniä vuosia sitten edesmennyt isäni opettaja.Talvisodan/Jatkosodan käynyt sotaveteraani kylläkin.Ja maanviljelijä,joka teki myös metsä/kirvesmiehentöitä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Rahaa voi aina tulla ”tiskin alta”, joten aika turhauttavaa on rajoitusten laatiminen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Jos nyt jotain pitäis kieltää, niin se, ettei Suomessa saisi olla sen nimistä puoluetta kuin ”ruotsalainen kansanpuolue”. Ei millään tämä nimi edusta suomalaisuutta. Puolueen pitäisi vaihtaa nimensä, jos haluaa jatkaa.

Hyväksyttäisiinkö esim. venäläinen kansanpuolue puolueeksi?
Pitäisi hyväksyä, jos kerran ruotsalainen kansanpuolue saa olla olemassa.
Suomen voisi täyttää eri maiden puolueilla????
Siitä vaan….

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Voi Suomi parkaa
#7

Kai Suomessa asuvat ruotsalaiset ( finlandssvenskar), kuten he itseään kutsuvat, tarvitsevat omaa puoluetta? Ruotsia puhuvat ( svensktalande) eivät omaa puoluetta tarvitse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Hurrit on sellaisia leikki-”ruotsalaisia”,.
Monellako hurrilla mahtaa olla Ruotsin kansalaisuus, monellako olis edes mahdollisuutta saada Ruotsin kansalaisuus???
Niinpä, tuskin juuri kellään suruista on sitä mahdollisuutta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Häh?
#8

Mikä estää perustamasta venäläistä kansanpuoluetta jos mieli tekee?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Muslimipuolue on jo Ruotsissa. Suomessa sen asiaa ajavat RKP ja vihervasemmisto!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Suomi on kaksikielinen ja toinen virallinen kieli on ruotsi. Kielikysymys on kuin pisara meressä, eikä PS:n kannattaisi sitä kovin nostaa esille. Tuskin ketään haittaa kaksikielisyys, niin kauan kun palvelut saa suomeksikin (Ahvenanmaa poikkeus). Enemmän olen huolissani ns. pakkoenglannista, jota tungetaan joka paikkaan. Keskisarjan kanssa olen täysin samaa mieltä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Keskisarja vastustaa myös pakkoruotsia!
Hienoa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Heti, kun pakkoruotsi saadaan poistetuksi, voidaan ihan hyvin leikkiä ”kaksikielisyyttä”, jota aikuisten oikeasti ei ole olemassakaan eikä ole koskaan ollut.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000