Perussuomalaiset

Arno Westerholm

UUSI HALLITUSOHJELMA!

Hyvät perussuomalaiset!

Pitkän neuvottelu-urakan jälkeen maahamme on saatu vahva oikeistohallitus, jonka hallitusohjelma julkaistiin tänään 16.06.23. Tässä blogissa otan ”ensisilmäyksen” jälkeen kantaa erityisosaamisalueeseeni kuuluvaan metsästys,- riistanhoito- ja metsäpolitiikkaan. On todettava, että olen varovaisen tyytyväinen saavutettuun ohjelmaan liittyen edellä mainitsemaani politiikansaraan. On silmiin pistävää, että jotkut hallitusneuvotteluihin osallistuneet puolueet ovat jopa erityisen tarkkaan perehtyneet allekirjoittaneen kirjoittaman Metsästyskirjan sisältöön. Metsästyskirjasta on otettu hallitusohjelmaan jopa pienempiä yksityiskohtia ja näen tämän luovan hyvän pohjan lainsäädännöllisten toimien aloittamiselle kyseisen teoksen hengessä.

Kuten aikaisemmassa blogissani totesin, uskoin alusta asti, että neuvotteluihin osallistuvilla oikeistopuolueilla ei tulisi olemaan merkittäviä ristiriitoja koskien metsästy,- riistanhoito- ja metsäpolitiikkaa. Aihealueeseen liittyvä hallitusohjelman kirjoitusmuoto on kuitenkin suurimmalta osaltaan yleisluonteinen. Vihervasemmisto on lyöty merkityksettömäksi marginaaliksi oppositioon, mutta piilee kuitenkin iso vaara, vaaleista riippumattomien viherpolitisoituneiden virkamiesten omalle epäsuoralle politikoinnille. Samoin olen huolestunut siitä, että päällekkäisrakenteiseen, runsaskustanteiseen ja täysin viherpolitisoituneesseen laajaan organisaatiomäärään ei puututtu. 

Kuten alussa totesin, uskoni oikeistopuolueiden yhteisymmärrykseen oheisella erittäin tärkeällä politiikansaralla löytyi. Samoin uskon, että oppositiossa oleva keskustapuolue tukee lähtökohtaisesti hallitusohjelmaa koskien metsästys,- riistanhoito- ja metsäpolitiikkaa. Pidän myös hallituspuolueita positiivisella tavalla yhteensitovana tekijänä sen johdosta, että maa- ja metsätalousministerin salkku tuli kristillisdemokraateille. Näen kyseisessä puolueessa monia päteviä henkilöitä oheisen alan ministerivastuuseen. Samaan positiiviseen yhteensitovuuteen liitän myös ilmasto- ja ympäristoministeriön johdon päätymisen kokoomukselle.

Nyt on todellinen mahdollisuus saada katastrofaaliseen syöksykierteeseen ajautunut, yli 600 000 suomalaista suoraan koskettava politiikka oikealle kurssille. Toisaalta, maamme vihervasemmistolainen epäsuora politikointi ei ole hävinnyt minnekkään. Pahimmassa tapauksessa koko nyt käsiteltävän hallitusohjelman osio jää tyhjäksi sanahelinäksi ja maassamme asiat eivät muutu parempaan suuntaan. Edellä esittämäni välttämiseksi nyt jos koskaan tarvitaan vahvaa johtajuutta, selkärankaista toimintaa ja asiantuntijoita johtovastuuseen. 

On erityisen tärkeätä muistaa, että vaaleissa vaihtumattomat ministeriöiden virkamiehet eivät johda, he ovat ministerin ”työrukkasia” jotka toteuttavat ministerin tahdon, kuten Metsästyskirjan luvussa nro:4 tarkemmin käyn lävitse. Ministeri taas johtaa ministeriötään hallitusohjelman ja oman puolueensa puoluejohdon asettamissa raameissa. 

Viherpolitisoituneiden organisaatioiden virkamiehet eivät myöskään johda maatamme, heidän tehtävänsä on toimia hallituksen säätämien lakien mukaisesti. Kyseisissä organisaatioissa on paljon ”asiantuntijoita” jotka kyllä ovat valppaina ohjailemassa, jos vastaavat johtohenkilöt eivät itse ole perillä omaan alaansa liittyvistä asiakokonaisuuksista.

Myöskään oikeuslaitos ei ole ylin päättäjä. Sen tehtävä on tulkita lainsäädäntöä tapauskohtaisesti. Jos oikeusistuimien päätökset ovat järjestelmällisesti hallituksen ajaman ideologian vastaisia, lainsäädäntöä tulee muuttaa. Muutoinkin lainsäädänntö on eduskunnan eli käytännössä enemmistöhallituksen tärkein perustuslaillinen tehtävä.

Koska oheinen blogi on myös pohjustusta allekirjoittaneen varapuheenjohtajavaalikamppanjalle oudoksun, että oma puolueemme hakee suurella kuukausipalkalla olevaa maa- ja metsätalouden asiantuntijaa. Perussuomalaisilla on jo sellainen ja muutkin hallituskoalition puolueet ovat simin nähden antaneet painoarvoa neljäsataa sivuiselle, kirjoittamalleni Metsästyskirjalle sekä sen vahvasti argumentoiduille lainsäädännönmuutosehdotuksille.

Välillä aika ja tilanne luovat momenttumpaikan. Allekirjoittanut tuntee hyvin juridiikan, omaa 30 vuoden kokemuksen ammattiriistanhoidosta, metsästyksestä sekä metsätaloudesta. Lisäksi allekirjoittanut on ollut koko ikänsä päättäväinen, vahva ja tarvittaessa periksiantamaton sotilas. Edellä esitettyä taustaa vasten toinen/kolmas puolueenvarapuheenjohtajuus sopisi vallitsevassa tilanteessa erinomaisesti. En ole sidoksissa kansanedustajuuteen, kunnanvaltuustoon tai aluevaltuustoon, joten muiden varapuheenjohtajantehtävien lisäksi pystyn laajalla ammattitaidollani ja kokemuksellani hallinnoimaan metsästys,- riistanhoito- ja metsäpolitiikan lainsäädäntöprosesseja yhteistyössä muun puolueen johtoryhmän kanssa. Lisäksi, vaikka yhteydenpito hallituksen ulkopuoleisiin ”liittolaispuolueisiin” kuten keskustaan on puoluesihteerin tehtävä, oheisen politiikansaralla kyseinen asia sopisi parhaiten allekirjoittaneelle.

Haluan myös painottaa kaikille, että vihervasemmiston totaalisesta, vaaleja edeltäneestä ja yhä jatkuvasta mediablokista ja puoluejohtomme ymmärtämättömyydestä Metsästyskirjan voimakkaan mainostamisen suhteen tieto on nyt levinnyt. Jos tieto olisi kulkeutunut aina Hangosta Utsjoelle olisimme itse olleet hallituksen muodostaja sillä moni kroonisesti politiikkaan pettynyt, kirjan aihepiiriä koskeva henkilö olisi ”nukkumisen” sijaan aktivoitunut äänestämään. Joka tapauksessa yli puolimiljoonaa oheisen politiikan suoran vaikutuksen alla olevaa kansalaistamme seuraavat tarkasti tulevaa hallitustaipaletta, ja erityisesti oman puolueemme toimia, olihan kirjoittamani Metsästyskirja puolueen ajatuspajan julkaisema ja linkittyy suoraan meihin ja nyt koko hallituskoalitioon.

Palaan lähiaikoina uuden blogikirjoituksen muodossa varsinaisiin alaa koskeviin hallitusohjelman yksityiskohtiin. Tässä yhteydessä vetoan vielä kaikkiin perussuomalaisen puolueen jäseniin. Antakaa puoluekokouksessa äänestämällä mandaattinne allekirjoittaneen varapuheenjohtajuudelle. Takaan henkilökohtaisesti tekeväni kaiken mahdollisen, yhteistyössä muun puolueen johtoryhmän ja hallituskoalition kanssa, että suomalainen metsästys,- riistanhoito- ja metsästyspolitiikka palautetaan takaisin kunniansa päiville. Painotan myös, että olen koko ikäni ollut sotilas ja minusta saatte vahvan johtajan joka seisoo puoluetoveriensa rinnalla niin voiton kuin tappion hetkellä.

Olen aloittanut kannatuskorttien keräämisen ja pyydän ystävällisesti kaikkia kannattajiani ottamaan yhteyttä sähköpostiini: westerholm.metsa@gmail.com sekä välittämään tietoa myös tehokkaasti eteenpäin. Julkisempaan levitykseen toivon käytettäväksi osoitetta: westerholm.politiikka@gmail.com.

Osallistu keskusteluun!


40 kommenttia
Nimetön
#1

Esittäydyt sellaisena yhden asian miehenä.
Puoluepolitiikka on kuitenkin monien asioiden hoitamista.
Ja myös puolueen tavoitteiden takana seisomista.
Esim. kielipolitiikka ja pakkoruotsin lakkauttaminen.

Ehkä sinulle sopiva paikka olisi metsästykseen liittyvässä työryhmässä, ei varapuheenjohtajistossa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Ensin pitää lopettaa pakkoenglanti ja -arabia palvelukielenä!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

JA MONTA MUUTAKIN MAAHANMUUTTAJAKIELENKÄÄNTÄJÄN VIRKAA ON LOPETETTAVA, SILLÄ KAIKKIEN PITÄÄ OSATA SUOMEA, MYÖS OLESKELIJOIDEN!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#23

On hyvä että Uusi Hallitus jatkaa Viher-Vasemmistolaista Ihmisten metsästys politiikaa Ukrainassa !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#25

Varsinkin mamujen (heille ilmaiset) tulkkauspalvelut lopettava. Sidotaan esim. yhteen vuoteen.
Samoin Kelassa asioidaan vain suomeksi tai ruotsiksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#31

Kaikki asioiminen maan pääkielellä suomeksi!

Mamut pitää opettaa alusta asti puhumaan suomea.

Ruotsia ei tarvita.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#26

Kaikkien on osattava suomea!

Sekä hurrien että mamujen!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Sosialistimediat kusettaa
#15

Eri maiden edustustoille Suomessa olisi annettava mahdollisuus omaan tiedotus/ohjelma kanavaan omalla kielellään, totta kai luvanvaraista. Ei ole oikein, että veronmaksajien kustannuksella lähetetään mm. Venäjänkielisiä uutislähetyksiä. Tällä hetkellä maksuttomia kanavia löytyy mm. saksan- ja ranskankielisiltä ohjelmia on saatavissa. Suomenkieliset vaikkapa Ylen ohjelmat esim. Espanjassa kiertävät Ruotsin kautta ja ovat maksullisia. Ylen tehtäviin ei kuulu elokuvien teko, jossa pääpaino on homoelokuvat tai niihin verrattavat transseksuaaliset mutta myös kommunistiset elokuvat, malli DDR. Näitä sosialismin kukkasia näkee harvakseen Ylen kanavilla, harvakseen, jotta kukaan ei ymmärtäisi tavoitteita. Ylellä ilmastopropaganda on päivittäistä, milloin on liian kuivaa, liian sateista, poikkeuksellista luontokatoa, milloin ihmissyöjäkaloja, mutta pohjoisen Kanadan keväiset metsäpalot ovat kruunu Ilmun päässä, mistäpä metsät saavat vettä, kun ympäristön meret ja järvet ovat jäässä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#17

Valkoposkihanhien ym.metsästyksen salliminen , on yksi iso asia viljelijöille , puutarhureille jne !?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#19

Kun kaikkien odotetaan osaavan suomea, niin muita palvelukieliä ei tarvita.
Tarpeen mukaan voidaan käyttää tulkkipalveluja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#28

Olin muutamia vuosia töissä Italiassa ja siellä tosiaankin piti kaikki asiat hoitaa heti italiaksi!

Auttavalla italian taidolla pärjäsi ja ellei, niin sitten pyydettiin apua kaverilta. Italia on toki maailmankieli, mutta maassa maan tavalla. Myös Suomessa olisi järkevää käyttää vain yhtä kieltä, jonka jokainen kyllä oppii aikaa myöten riittävästi, kun tarvitsee. Tulkkauspalveluja voi toki olla olemassa, mutta vain maksullisia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#32

Juuri näin. Maan pääkieltä, suomea, on osattava!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Uusi hallitusohjelma on hieno, varsinkin maahanmuuton osalta.
Nyt tulee jotain tolkkua tähän vihervasemmiston ihannoimaan ”maailmanparannukseen” ja jos seuraa muita EU.n maita, alkaa niissäkin totuus valjeta.
Kiintiöpakolaisia 500, tässäkin 500 liikaa, mutta ei ainuttakaan muslimia, kiitos.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Seuraako persuissa erobuumi, jos hurri ja pakkoruotsin kannattaja westerholm onnistuu nousemaan puheenjohtajistoon?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

”Samoin olen huolestunut siitä, että päällekkäisrakenteiseen, runsaskustanteiseen ja täysin viherpolitisoituneesseen laajaan organisaatiomäärään ei puututtu. ”

Kyllä hallitusohjelmaan on kirjattu ”Ensisijaisesti tämä tarkoittaa lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien kokoamista uuteen perustettavaan monialaiseen virastoon, johon yhdistetään Valvira, Aluehallintovirastot sekä ELY-keskusten Y-vastuualueen tarkoituksenmukaiset tehtävät. Uudessa virastossa ympäristöön liittyvät lupa- ja valvontatehtävät muodostavat yhden yhtenäisen kokonaisuuden.”

Mielestäni tuo on päällekkäisrakenteiden purkamista yhdistämällä sitaatissa olevat virastojen toiminnot yhteen virastoon.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#3

Suuri hatunnosto tiedotudtilaisuutta oli ilo kuulla. Suuri tunnustus saamelaislain läpiviemisestä. On siirrytty tekemään asioita oikeassa maailmassa, kun taas globaali stara teki asioita ilmeisesti vain Metaversumissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Pale
Vihainen
#13

HALLITUSOHJELMAAN PITÄÄ SISÄLLYTTÄÄ SÄHKÖVERKKOJEN JA -LAITOSTEN JA KANSALLISTAMINEN.

Yhtiöt ovat juuri kynineet suomalaisilta miljardivoitot, joten nyt on oikea hetki tehdä niin. Mitään anteeksi pyydettävää ei jää!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

KKK
Vihainen
#20

Ennen kilpailluttamista ja verkkojen myyntiä ulkomaalaisille olivat asiat Suomessa sähkön osalta hyvin, maksut kohtuullisia, vakaita ja kansalaisten aikaa haaskaamattomia! Sama koskee tietoliikenneyhteyksiä ja toissalta myöskin pankkeja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#21

KOMMUNISMIA!!!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Hallelujaa
Utelias
#29

Jaa että kansakunnalle elintärkeiden toimintojen pito omassa hallussako on kommunismia? Sitten varmaan litää äkkiä järjestää tarjouskilpailu Suomen armeijasta! Olisikohan Irak, USA, Venäjä, Bill Gates tai Soros epäkommunistinen, uusi palveluntarjoaja? ☃️

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#22

Suomi tarvitsee itsenäisyyden takaisin omine sähköverkkoineen, malmivaroineen ja niin edelleen! Ei kannata luottaa vieraan apuun, joka tavoittelee voittoa, eikä kyllä muutenkaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Naattikaa nyt hetki, vuoden päästä on joko uudet vaalit tai uudet siniset hallituksessa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Bensan hinta alas, tai saamme kommunistihallituksen
#7

Jos ei bensanhinta laske, niin uudet vaalit ovat edessä. Jokaisen poliitikon tulee nyt tajuta, että kaikki menee päin persettä, jos saamme pian uuden sosialistihallituksen. Bensanhinnan tulee pudota keinolla millä hyvänsä luokkaan 1,30-1,50 euroon litralle, ja dieselit suhteessa samoihin. Viinit maitokauppoihin, nuo kun haetaan kuitenkin laivoilta tai Virosta, samoin tupakat, jotka korvautuu huumeilla, jos ei tapakasvatus onnistu. Tupakan tilalle tulee huumeet. Tupakka-askin maksaa muualla Euroopassa alle kaksi euroa aski, kun Suomessa tuo paska maksaa pian yli kymmenen euroa aski. Vain terveysvalistus voi vähentää tupakointia tehokkaimmin, kuten tähänkin asti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tulevaisuuden näkymiä
#16

Juuri näin, ruoka, asuminen ja liikkuminen on oltava sen verran halpaa, että kaikilla on noihin mahdollisuus. Saksassa menee hyvin, koska siellä asutaan pääasiassa vuokralla, joka vapauttaa ihmiset asunnon oston velkakurjuudelta, ja rahaa riittää kulutukseen, mm. autot ovat omaa tuotantoa, työllisyyttä ja eikä tulot sitoudu auton vaihtoon sen enempää kuin asunnon ostoon. Ihmisillä on oltava rahaa, jolla ostetaan palveluja, uusitaan vaikka vanhaa paljon sähköä syövää tekniikkaa jne. Ennen kaikkea suomalaisten tulee kehittyä automaation rakentamiseen ja sen vientiin, ja jättää puhtaan energian puhallus muiden tehtäväksi, tuo kun ei tuota riittävästi pysyviä tuloja hyvinvoinnin ylläpitoon. VW:n automaatiolinja on noin 16 kilometriä pitkä, ja totta kai tuhansia robotteja, joista käsitöitä on turha hakea suurennuslasillakaan. Sama se on monessa muussakaan teollisuudessa, robottien valmistaminen on tulevaisuutta Suomessa, ei tuulimyllymetsäteollisuus.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Suomi puhtain maa maailmassa
#24

Näin on, pääministeriehdokkaan mielestä menestyksemme on puhtaassa energiassa, mutta mikä on puhdasta, ihminen koostuu kaikista niistä ns. saasteista, jotka ovat muka ilmastonmuutokseen syypäitä. Koostumme ilmakehän kautta kiertävistä ”ilmastonsaasteista”, ja ihmisistäkö pitäisi päästä eroon, vaikka koostumme juurikin niistä ilmansaasteista. Puhdas energia ei koskaan tule kannattelemaan meidän hyvinvointiamme, joskaan ilmansaasteista ei ole kenellekään hyötyä, vain haittaa. Suomeen saasteita tulee mm. Kuolanniemimaalta, joka työntää CO2 päästöjä pitoisuudella 1,08, kun Suomessa normaali (eilen) on luokkaa 0,04, tuulensuunnista riippuen. Keskisessä Afrikassa pitoisuudet ovat kuusinkertaiset Suomen pitoisuuksiin verrattuna. Suomen ilmakehän vaihtuu tuulista riippuen varsin nopeasti, ja Venäjältä tulleet saasteet luetaan yleensä suomalaisten päästöiksi. Suomi on saastenielu, ja siksi pitäisi ostaa jotain päästölupia, voi jumakauta, eikö täällä ole miestä, joka laittaa hanttiin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Valtamedia yrittää kusettaa nyt joka suunnasta
#30

Viherkommunistit vaikuttavat nyt valtamediassa täysin hampain. Meksikon linnutkin on otettu avuksi, nuo kun on kuolleet kalojen uitua syvemmälle helteen takia, ja linnut ovat kuolleet muka nälkään. No nuo jututhan ovat täyttä viherpropagandaa täydellisimmillään. Mm. Kalifornianlahden vedet kuumenevat ohuen ja kuuman kuoren takia, kuten meren transpolaarinen kiertoliike on vähäistä. Pohjan vedet voivat olla jopa 50 C asteisia aktiivisen mannerlaattojen seurauksena, jossa sauma kattaa koko Kalifornianlahden pituuden. Persianlahdella sama juttu, meriveden lämpötila on luokkaa 50 C astetta varsin korkealle pohjasta ohuen kuoren vuoksi. Näillä kuumilla merialueilla ei kalat juurikaan viihdy, jollei halua uida kalakeitossa. Ei aihetta nostaa jakeluvelvoitetta Suomessa, kuten ei aihetta ostaa päästöoikeuksia, maksakoot hölmöt mitä haluaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ilmastonmuutos luonnollista
#33

Näin on, maikkarilla ja ylellä on etsijät ympäri maapallon etsimässä kaikkea, mitä voisi käyttää ilmastonmuutoksen todistelussa, vaikkakin välillä nämä osoittavat äärimmäistä lapsellisuutta, kunhan puhutaan ilmastonmuutoksesta jatkuvasti, uskoen, että kyllä se menee perille, kun asiaa jankuttaa jatkuvasti. Mitään ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ei ole meneillään, tämä on faktaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#9

Etkö enää palvokaan globaalia superstaraa? On kai globaali superstara edelleen pääministeri Metaversumissa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Purralta hyvä puhe. Varsinkin maahanmuuttoon olimme saaneet yllättävän hyviä parannuksia ja tiukennuksia. Ministerinpaikat ja valiokuntien puheenjohtajuudet olivat hyviä ajamiemme asioiden läpiviemisiksi. Bensan hinnan alentaminen jäi epäselväksi. Samoin turpeen käyttö olisi vaatinut vahvistusta. Oliko tuo lääkkeiden ALV:n korottaminen totta? Ei hyvä. Tiestön korjausvelan korjaus oli myös hyvä. Turun ratahanke oli varmaan Kokoomuksen siltarumpu hanke. Ohjelmassa suositaan työntekoa ennen tukiilla elämistä. Vihervasemmisto parkuu ja olisi jatkanut velalla elämistä, kuten Marinin vasemmistohallitus teki korkeasuhdanteen! aikana. Miksi toimittajat eivät tätä huomioi?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päättäjämme pääasiassa pässejä
#10

Jos bensan hinta ei laske selkeästi, kommunistit käyttävät tätä aseenaan seuraavissa vaaleissa. Meillä ei perkele soikoon ole varaa kommunistihallituksiin, mutta meillä on varmasti varaa laskea sitä bensavero ja muita siihen liittyviä kuluja. Halvimmat bensat maailmalla on jopa kolme senttiä litralta, joten Suomen bensanhinnat eivät ole kirjoitettu raamattuun tai tähtiin jne. Kannattaa tajuta se tosiasia, että kallis tankillinen vie jättiosan muusta kulutuksesta, kuten palveluista, jossa ihminen tekee niitä palveluja ja maksaa veronsa. Nyt verotetaan tappiinsa sellaista, joka on prosessiteollisuuden tuotteita, joka ei euromäärään suhteutettuna työllistä kuin harvoja. Tämä aiheuttaa sen, että sadat tuhannet joutuvat hakemaan luukulta tukea, ovat siis työttömiä. Kallista prosessiteollisuuden tuotetta voisi verrata jo pysyvään koronakatastrofiin, jossa raha ei liiku, tai verohana on niin auki, että teollisuuden ja työllisyyden kautta ei raha liiku vaan imuroidaan suoraan valtiolle.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Suositaan = kepillä pakotetaan töihin joiden palkat sanellaan paikallisesti sopimalla niin mataliksi että niillä ei Suomessa elä. Persut on varsinainen työväen puolueen irvikuva.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

Kommunistit kasvattavat inflaatiota, joka nostaa hintoja jatkuvasti. Euron palkkakin riittää elämiseen, kun elinkustannukset ovat kohdillaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Demarismi helvetin palvelija
#27

Suomessa pitäisi pudottaa palkkoja ja hintoja vaikkapa 10%, niin saavutamme kilpailuetua kilpailijamaihin verrattuna, josta seuraa satojen tuhansien uusien työpaikkojen saanti, ja verotulot kasvaisivat tukien vähetessä ja kulutuksen kasvaessa. Välilliset verot ovat ohittaneet jo ajat sitten palkkaverotuksen potin, eli hyvinvointimme siirtyy jatkuvasti enemmän välillisten verojen varaan, josta seuraa hintojen kallistuminen, joka taas johtaa ”luukkuinflaatioon”, eli tuet jäävät jatkuvasti hintatason nousun jälkeen. Pienituloisen verokevennykset ovat ehkä luokkaa 5 euroa, kun suurituloisilla vastaava voi olla satasia tai tonnin luokkaa. Näkee, että suurituloiset demarit ainakin pitivät omistaan huolta, ja viis veisasivat köyhistä, ryssämäistä kähmintää.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000