Perussuomalaiset

Ville-Veikko Elomaa

Meidän kannattaa tukea THL:n linjaa 4. rokotteesta

Puheeni WWD10 19.11.2022

Hyvät kuulijat!

Tämä on neljäs wwd mielenosoitus, johon osallistun puhujana. Tämä on suuri kunnia. Kärkeen haluan muistuttaa niin itseäni kuin muitakin läsnäolijoita ja kuulijoita, että wwd ei ole puoluesidonnainen tapahtuma. Näihin tapahtumiin toivomme ihmisiä kaikista mahdollisista liikkeistä ja puolueista, jotka kokevat asiamme tärkeänä. Asiamme on puolustaa ihmisoikeuksia ja yksilön vapautta ja ennen kaikkea oikeutta päättää omasta kehostaan ja terveydestään.
Niille voimille, jotka haluavat äänemme vaimentaa ja erilaisin uhkauksin hiljentää, haluan sanoa, että me emme pelkää. Meidän on pakko puhua oikeuksiemme puolesta. Tai jos olen rehellinen, pelkään minä… pelkään itseäni. Jos en puhuisi, en kestäisi itseäni, enkä voisi elää enää itseni kanssa.

Rokotehaitat yksilötasolla

Lääketieteessä ei juurikaan tunneta hoidollisia tai ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla ei olisi myös haittoja. Lääketieteen perusprinsiippejä on ” Primum non nocere ”, joka käytännössä tarkoittaa, ettei hoito saa olla pahempi kuin sairaus itsessään. Olemme tottuneet pitämään rokotteita hyvin turvallisina eikä niiden turvallisuutta ole epäilleet kuin pieni vähemmistö. Tämä on ymmärrettävää, koska ilmiselvät haitat ovat olleet hyvin harvinaisia. Ensimmäiset laajat haitat ilmenivät kuuluisan Pandemrix -rokotteen vaikutuksesta sikainfluenssaepidemian aikana. Tällöin Suomessa havaittiin hälyttävän paljon narkolepsiatapauksia ja rokottaminen tauotettiin.
Nyt meillä on uudella teknologialla tuotettu mRNA -rokote, myös ”piikiksi” tituleerattu valmiste, jolla on aivan uusi vaikutustapa. Se ei ole perinteinen rokote. Tämän valmisteen myötä (koronarokotteiden) haittavaikutusilmoitusten määrät ovat nousseet täysin poikkeuksellisiin mittoihin, jonka huomattavuutta lisää se, että haittojen ilmoitettu määrä on yleensä vain 1-10% todellisista tapauksista. Itse en tämän pohjalta lähtisi väittämään, etteikö yksilötasolla haittoja ole ollut. Omassa työssäni olen ensi kertaa myös kohdannut haitoiksi ajallisesti sopivia tapauksia ja voin sanoa, etten ole koskaan aiemmin työurani aikana vastaavia edes osannut epäillä. Koen, että näiden rokotteiden uhrien kärsimysten vähättely ja kieltäminen on julmaa. Onneksi monet haitoista ovat lieviä ja ohimeneviä, joista tuskin edes haittailmoitusta tehdään. Osa on kuitenkin pitkäaikaisia ja vaikeita, jopa pysyviä.

Rokotehaitat yhteiskunnalle

Haittoja ei ole ainoastaan yksilötasolla. Haitat ovat myös yhteiskunnallisella tasolla ja sosiaali- ja terveydenhuollon tasolla.
Yksittäinen koronarokotus maksaa yhteiskunnalle noin 20 eur. Se ei ole ainoa kuluerä. Jokseenkin saman verran maksaa rokotteen antamiseen liittyvät resurssit eli työvoima, paikka ja välineet (STM – Koronakustannukset vuonna 2022 – Lausuntopalvelu.fi).
Yhden rokotteen antamisen hinta (rokote ja rokotustapahtuma) on karkeasti 40 eur. Kun annamme yhden rokotteen miljoonille kansalaisille, nousevat kustannukset korkealle. Tätä rahasummaa vastaan olisi saatava myös terveyshyötyä.
Jos esim. haluaisimme rokottaa kaikki 15-64-vuotiaat suomalaiset, tulisi meidän rokottaa noin 3,4 miljoonaa suomalaista. Tämä tarkoittaa rahassa noin 136 000 000 eur. Jos emme saavuta tällä rahasummalla merkittävää sairastumisen tai kuolemien määrän pienentymistä, menee tämä raha hukkaan. Jos rokotteesta on yksikin haitta, kuten poissaolo kuumeen vuoksi töistä, nousevat nämä kustannukset.
Tällä samalla summalla saisi esim. 23 000 lonkan tekonivelleikkausta tai hoidettaisiin vajaa 2000 keskosena syntynyttä lasta vuoden ajan sairaalassa. Tällä rahasummalla helpotettaisiin muutaman uuden hyvinvointialueen budjetin vajetta. Jokainen toimenpide on arvovalinta ja tiukkenevan talouden aikana yhdelle annettu euro on toiselta pois. Tätä THL on omalla ulostulollaan tarkoittanut asettuessaan STM:ää vastaan. He kysyvät aivan oikeutetusti, onko muutaman viikon odotettavissa oleva hyöty rokotteesta hintansa arvoinen, jos rokote suunnataan alle 65-vuotiaille. THL:n ja heitä tukeneiden infektiotautien erikoislääkäreiden mielestä kustannukset eivät tuota riittävästi terveyshyötyä.

Hoitajapula

Kolmantena haittana on hoitajapula . Rokote ei ilmesty olkavarteen itsekseen. Sitä varten on varattava muutakin kuin rahaa. Tarvitaan hoitajia suorittamaan operaatio. Rokottamiseen tarvittavat hoitajat ovat pois silloin muista töistä. Töistä, joihin heidän työpanoksensa olisi kipeästi tarpeen. Yksistään Päijät-hämeen hyvinvointialueella on lähihoitajista yli 500 hoitajan vaje, puhumattakaan muista hoitoalan työntekijöistä ja ammattiryhmistä. Kuka hoitaa siis niiden hoitajien työt, jotka ovat rokottamassa? Millaista hoitovelkaa tämä aiheuttaa?
Terveydenhuolto on samanlaisessa kriisissä kaikkialla länsimaissa. Kärsimme hoitaja- ja resurssipulasta. Uutena länsimaiden vitsauksena on viime vuonna alkanut selittämätön ylikuolleisuus, joka ei enää johdu koronasta kuin pieneltä osin. Terveydenhuollon resursseja kuuluisi nyt käyttää hoitovelan purkamiseen, joka saattaa selittää osan ylikuolleisuudesta, mutta resursseja tulisi myös suunnata selvittämään ja ratkomaan nuorempien ylikuolleisuuden syitä, joka ei johdu koronasta eikä hoitovelasta.

Energia- ja ruokakriisi menee koronakriisin ohi

Yhteiskunnassamme on valtavan paljon suurempi kriisi menossa kuin korona. Lähes jokaista suomen kansalaista kurittaa tällä hetkellä energian korkea hinta ja horisontissa siintää ruokapula. On arvioitu, että vain 15% suomalaisista selviää, jos elinkustannukset nousevat 500 eur kuukaudessa. Suomalaisilla on säästöjä puskurina vain minimaalisesti, ehkä 2000 eur per henkilö. Tuntuu siksi käsittämättömältä, että STM ja ministeri Kiuru kuluttavat energiaa koronan ympärillä, varsinkin kun tartuntatautien neuvottelukunta on 14.9.2022 yksimielisesti todennut, että covid-19 tulisi poistaa yleisvaarallisten tautien joukosta ja meidän tulisi hyväksyä se osaksi muita kausivirustauteja, jolloin terveydenhuoltomme ei turhaan kuluttaisi siihen resursseja, mahdollisesti aiheuttaen jopa ylikuolleisuutta.

Kuka on maamme lääketieteellinen asiantuntija?

Onkin herännyt varteenotettava epäily siitä, kuka tätä maata johtaa ja kenen neuvoja ministeri Kiuru työryhmineen kuuntelee. THL:n ja STM:n ajauduttua avoimeen luottamuspulaan keskenään ja infektiotautien asiantuntijat suurin joukoin THL:n taakse, on ilmeistä, että ainakaan THL ei nauti Kiurun ja hänen työryhmänsä luottamusta. Suomessa THL:llä on vastuu ja velvollisuus antaa tieteeseen perustuvia Suomen kansalaisten terveyden kannalta olennaisia neuvoja. On täysin ymmärrettävää, että nämä ohjeet voivat poiketa kansainvälisistä käytännöistä ja jopa WHO:n linjauksista. Niin niiden kuuluukin, koska jokainen kansakunta on maailmassa erilaisessa asemassa terveyden ja resurssien suhteen.

Kysynkin aivan suoraan. Ketä ovat nämä henkilöt, jotka ohjaavat ministerimme toimia? Kuka kuiskaa ministerin korvaan ohjeita? Mikä on eroon koronasta-ryhmän rooli? Onko heillä juridista vastuuta ohjeistaan? Miksi selkeästi vähemmistöä edustava kollegio on saanut niin suhteettomasti mediatilaa ja kriittinen enemmistö infektiotautien erikoislääkäreistä on vaiennettu ja media jättää heidän mielipiteensä vähemmistöön?

Kysyn myös suoraan, mihin laskelmaan STM perustaa rokotesuosituksen ulottamisen nuorempaan työikäiseen väestöön vastoin THL:n suositusta? Mikä on covid-19 rokotusten hyöty/haitta-arvio? Ja vastauksen olisi oltava läpinäkyvä ja se data, johon tämä laskelma perustuu, on avattava kansalaisille ja THL:n asiantuntijoille.

Kuka ohjaa tartuntatautilain uudistusta?

On erityisen tärkeää, että eduskunnan katakombeissa liikkuvien ei-virallisten asiantuntijoiden henkilöllisyys tuodaan esiin, koska tartuntatautilakia ollaan uudistamassa. Me emme saa joutua ojasta allikkoon, jossa pakkorokotuspykälän 48a poistuessa covid-19 rokote sisällytetään pykälän 48 alle. Tätä ei saa tapahtua. Koko pykälä 48 on avattava uudelleen kaikin puolin ja tarvitsemme laajan asiantuntija-arvion niin Covid-19 rokotusten kuin influenssarokotusten mielekkyydestä ja tieteellisistä perusteista sotealan henkilöille.

Sosiaali- ja terveysalan henkilöille kuuluu ihmisoikeudet

Sotealan henkilöillä on oltava samat ihmisoikeudet kuin muillakin kansalaisilla. Ymmärrän covid-19- ja influenssarokotusten taustalla olevan kauniin ajatuksen potilaan suojaamisesta. Ongelmana on, ettei suojausteho ole luvatun kaltainen ja huomioon on otettava myös haitat, niin yksilölle kuin yhteiskunnalle.
Me emme saa unohtaa sotealan työntekijöiden oikeutta omaan kehoonsa ja terveyteensä. Jos tästä oikeudesta luovutaan, hyväksymme orjuuden.
Meidän on jatkettava taistelua niin itsemme kuin kaikkien niiden puolesta, jotka eivät ole itsemääräämisoikeudesta luopumistaan nähneet. Meidän on taisteltava mielivaltaisia rajoitustoimia vastaan jatkossakin. Meidän on taisteltava VAPAUDEN PUOLESTA!

Kiitos.

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


24 kommenttia
Nimetön
Iloinen
#1

Ville – Veikko tuntuu aika asialliselta , selvitykseltä olen tämän tyylisiä , selvityksiä jo ododellutkin jonkin aikaa !?! Sisäistä tuntemusta on ollut , että tässä rokote hommassa on jotain ” hämärää ” !?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Saksassa oli menneinä vuosina pari rokotekuolemaa vuodessa, nyt tuhansia. Todellakin hämärää on rokottaminen tässäkin valossa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#2

Omallakin mielipiteellä täytyisi , olla vaikutusta !! Ja tässäkin rokotus rumpassa , kuluu suuret rahat ja kenen , taskuun ?!?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Miksi meidän kannattaa tukea rokotuslinjaa ja 4. rokotetta?

Eikö alun perin pitänyt tukea vapaaehtoisuutta ja sitä, että voi olla ottamatta korona-rokotetta?

Linjako on nyt vaihtunut? Mitä on tapahtunut kulisseissa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ville-Veikko Elomaa Kirurgi, yrittäjä
#15

THL nimenomaan ei suosittele 4. rokotetta perusterveille ja nuorille vaan ainoastaan vanhemmalle ikäpolvelle ja perussairaille. Kiuru ryhmineen sen sijaan pyrkii väkisin prässäämään kulisseissa hyvinvointialueille 4. rokotetta kaikille.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Aliina
#3

Lähipiirini rokotetut ovat kärsineet jos jonkinlaisista vaivoista yhdistämättä niitä rokotteeseen, osa hakenut jo neljännen piikin. Yhden tuttavan vyöruusua lääkäri kyllä piti rokotehaittana, mutta muut ovat kovasti vastustaneet mahdollisuutta, että vaivansa olisivat seurausta piikistä. Kaiken lisäksi osa heistä on sairastanut vakavan koronan huolimatta rokotteesta, eikä sekään ole lopettanut uskoa WHO:n ja THL:n ohjeisiin.

Itse en ottanut rokotetta, koska intuitio kertoi vaaran piilevän uudenlaisessa nopeasti kyhätyssä tekeleessä, ja sain kyllä kehotuksia ja suuttumusta päälleni. Minua oltiin ajamassa pois muitten seurasta, haukuttiin tiedevastaiseksi ja salaliittoteoreetikoksi, kestin hyvin, koska tajusin olevani oikealla asialla. Nyt ympärilläni on hiljaista ikäänkuin haluttaisiin unohtaa rokotehysterian alkukuukaudet.

Eniten säälittää ne, jotka koittivat pitää kiinni rokotevastaisuudestaan, mutta taipuivat painostuksen edessä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ville-Veikko Elomaa Kirurgi, yrittäjä
#12

Tämän puolesta pitää juuri taistella. Yksilön vapautta ja oikeutta päättää omasta kehostaan tulee kunnioittaa. Muuten vajoamme mielivaltaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Olis hyvä suomentaa WWD. Ei ole kaikille ihan selvää, mitä tarkoittaa suomeksi sanottuna.
Puhutaanko suomeksi wwd:stä? Vai mitä sanaa/sanoja käytetään.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ville-Veikko Elomaa Kirurgi, yrittäjä
Tyytyväinen
#7

Hyvä tarkennuspyyntö. WWD liikkuu maailmalla nimellä world wide demonstration tai world wide rally. Samaan aikaan ympäri maailmaa järjestetään vastaavantyyppisiä mielenilmauksia, joiden aiheina ovat olleet rajoitus- ja pakkotoimet. Mielenilmaukset eivät ole puoluesidonnaisia ja olisi toivottavaa, että kaikista yhteiskuntaluokista ja kaikista liikkeistä ja puolueista olisi edustusta edes joskus paikalla puhumassa ja osoittamassa tukensa yksilön vapauksille ja oikeuksille. Pahinta, mitä voi tapahtua, on jos ihmisten vapauksien puolesta puhuminen jää yksittäiselle ryhmittymälle, jolloin kaikki vapaudesta puhuminen aletaan pitämään ääriliikkeiden toimintana.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Kannattaisko nyt ottaa ensimmäinen rokote, jos ei tähän mennessä ole ottanut vielä yhtään rokotetta???

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Jos ottais nyt ensimmäisen rokotteen, niin millaisen rokotteen silloin saa?
Saako viimeisimmän tehosterokotteen? Vai jotain muuta?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ville-Veikko Elomaa Kirurgi, yrittäjä
#13

Tähän mennessä rokotteet on aloitettu ”alusta” eli koko sarja on annettu eikä pelkästään viimeisintä buusteria. Jossain vaiheessa oli puhetta, että ensimmäiset kaksi voisi korvata ”perinteisen” tyyppisellä koronarokotteella ettei tarvitsisi ottaa mRNA-rokotetta. THL:n sivuilta nyt ainakin näyttäisi löytyvän, että kaikkien otettava ensin kaksi perusrokotetta ja sitten vasta 3. tai 4. eli buusterit. Se, että miksi näin… hyvä kysymys. Influenssarokotustakaan ei olla yleensä aloitettu siitä joskus menneisyyden ensimmäisestä. 🙂 Mutta varmasti mRNA-rokotuksen koko sarjan tarpeelle löytyy hyvä selitys.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/oma-koronarokotus-miten-miksi-ja-milloin-

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

rokotemainostaja?
#8

Miksi?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ville-Veikko Elomaa Kirurgi, yrittäjä
#9

Riippuu yksilön riskistä. Ja siitä, onko yksilö jo mahdollisesti kohdannut jonkun virusvariantin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

Sitä on kai aika vaikea, ellei mahdotonta tietää, onko tietämättään tullut sairastaneensa koronan kuukausia sitten.

Tai sairastaako koronaa nyt, kun luulee sairastavansa pikku flunssaa. Ei millään jaksa niitä nenään työnnettäviä puikkoja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ville-Veikko Elomaa Kirurgi, yrittäjä
#16

Eikä testaamista asiantuntijat keskimäärin enää suosittelekaan, ellei ole erityistä syytä. Periaatteessa vasta-aineilla voi määrittää, oletko sairastanut aiemmin tahi et. Eli verikoe ja olemme asiassa viisaampia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000