Perussuomalaiset

Teemu Tares

Espoo kaavoittaa sosiaaliongelmia ja kasvavia kustannuseriä

Espoon kasvun on oltava hallittua ja sen ei pidä perustua väestömäärän kasvuun, vaan kestävään kehitykseen.

Espoo kasvaa vauhdilla ja haittamaahanmuutto luo turvattomuutta sekä syö valtavasti varoja espoolaisten tärkeistä palveluista. (aluemyyntipäällikkö Lauri Ajosmäki)

Espoosta muuttaa pois hyviä veronmaksajia, koska meillä on turvatonta. Vastaavasti saamme tilalle sosiaaliturvan varassa eläviä ihmisiä. (verotarkastaja Ari Ampuja)

Korruptio ja liiallinen kaavoittaminen on vuosien ajan mahdollistanut Espoon tulevaisuuden ja luonnon kannalta tuhoisia päätöksiä. (yrittäjä Patrick Björksten)

Espoota ei pidä väkisin muuttaa Helsingiksi tai muuksi betoniviidakoksi. (tradenomi Jarno P. S. Eerola)

Espoon väestönkasvu on viime vuosina johtunut humanitäärisistä syistä maahan tulleista ulkomaalaisista. Tämä kehitys ei ole suotavaa. Maailmaa emme voi pelastaa, mutta oman maamme voimme kyllä tuhota liiallisella maailmanparantamisella. (rahtimies Petri Frisk)

Haittamaahanmuutto syö julkisia resursseja ja heikentää yhteiskunnan turvallisuutta. Espoo on korviaan myöten veloissa metron, pikaratikan ja muiden velkarahalla toteutettujen rakennusprojektien takia. Rakentamiseen, velkaantumiseen ja suuruudenhulluihin kasvuvisioihin tarvitaan malttia! (puoluesihteeri Simo Grönroos)

Espoosta on tullut Suomen velkaisin kunta. (ammatillinen opettaja Markku Hanhineva)

Ei enää asuntorakentamisen turvotusta ja tiivistämistä kaiken muun kustannuksella. Viheralualueet ja viihtyisät pientaloalueet on säilytettävä, jotta Espoon viihtyisyys ja turvallisuus säilyy. (tekniikan lisensiaatti Timo Hartus)

Olen huolissani lapsieni, tulevien lapsenlapsieni sekä kaikkien Espoon lapsien tulevaisuudesta. (sähköasentaja Miia Heikkinen)

Betonislummien sijaan on rakennettava ja kehitettävä vanhan Tapiolan kaltaisia, ihmisen kokoisia ja näköisiä asuinalueita. (diplomi-insinööri Hannu Järvinen)

Luonto on huomioitava rakentamisessa ja kaavoituksessa. Haitallinen maahanmuutto pitää saada kuriin. (puutarhuri Erkki Kaarnama)

Espoon väestönkasvu tulee ulkomailta. Palvelu- ja infrainvestoinnit velkarahalla ja sosiaalinen asuntorakentaminen tehdään heille. Talous, luonto ja viihtyisyys rapisevat. Seis tällaisille investoinneille. (filosofian maisteri Henna Kajava)

Kaavoituksessa pitää huomioida asukkaat, toimivuus, liikenne, esteettömyys ja luonto. Espoolaisten tulevaisuus on uhattuna. Menoja nostavat joukkoliikenne, uusien asukkaiden kulut ja tarinat. (diplomi-insinööri Jarmo Kanerva)

Verorahat on käytettävä ydintehtäviin. Kantasuomalaisten hyvinvoinnin tulee olla etusijalla. (toimitusjohtaja Kristiina Karvinen)

Espoon ulkomaalaisten määrä kasvaa ja kantasuomalaiset muuttavat pois. Tämä kehitys tulee kääntää. Julkisen vallan tehtävänä on palvella kansaa, ei päinvastoin. (Fintech-toimittaja Jiri Keronen)

Hyvinvointi edellyttää tasapainossa olevaa taloutta. Kaupungin talous ei voi perustua loputtomaan velkaantumiseen. Kaupungin tulee vähentää vetovoimatekijöitä, jotka vetävät kielitaidotonta ja työssäkäymätöntä väestöä. Kaavoittamalla alueita omakotitaloille, saadaan kaupunkiin houkuteltua lapsiperheitä ja työssäkäyviä. (teologi Ville Kettunen)

Espoon velkaantuminen on pyrittävä kääntämään veronkorotusten sijasta kannustamalla yritystoimintaan. Kunnan kuluja on saatava alas keskittymällä ydintehtäviin. (tietojärjestelmäarkkitehti Jukka Kilpiö)

Maahanmuuton kulut ovat keskeinen syy siihen miksi Espoo on Suomen velkaisin kunta. 90% Espoon väestönkasvusta on vieraskielistä. Espoo ei voi kasvaa tavalla mihin ei ole varaa. Kasvu ei ole Espoolle välttämättömyys, mutta turvallisuus, kuntalaisten hyvinvointi ja järkevä kuntatalous ovat! (eläkeläinen Mauri Kokkonen)

Espoon tulee parantaa taloudenpitoa. Yhteinen raha tulee käyttää niin, että se on tuottavimmin kuntalaisille hyödyksi. (järjestelmäpäällikkö Jari Koskela)

Espoo on ylivelkaantunut nykyisen kasvuohjelmansa vuoksi voimakkaasti. Lisävelkaantumiselle on saatava loppu. Hallintoa tulee tehostaa ja on laitettava malttia investointeihin! Liian tiivistä asuntorakentamista tulee välttää. (palvelupäällikkö John Kraemer)

Espoo on muuttumassa turvattomaksi. Eniten huolissani olen Espoonlahdesta ja sinne valmistuvan Lippulaivan ympäristöstä, jonne rakennetaan 8 kerrostaloa, osa 16-22 kerroksisia. Ainakin puolet on vuokrataloja. Metron rakentaminen ei ilahduta. Pelkään pahoin, että alue muuttuu levottomaksi. (Osastovastaava Anna-Liisa Kuisma)

Meidän tulee määritellä tarkasti, mihin haluamme verovarojamme käytettävän. Tämä edellyttää ydintehtäviin panostamista ja määrätietoista karsintaa siihen kuulumattomista menoista. Kaupungin suunnittelua tulee ohjata turvalliseen, viihtyisään ja arkkitehtonisesti kauniiseen lopputulokseen. (yrittäjä Mikko Kumpulainen)

Kaupunki kasvaa kuin pullataikina. Etusijan antaminen kanta-espoolaisille auttaisi torjumaan kaupungin hallitsematonta kasvua! (eläkeläinen Markku Kähkönen)

Kunnan menoja on priorisoitava. Menoja on enemmän kuin tuloja, johon on vaikuttanut epäedullinen väestönkasvu ulkoa ja siitä johtuva moninainen palveluiden tarve. (sairaanhoitaja-ensihoitaja Sari Lageman)

Espoon talous ei ole tasapainossa ja kaupungilla on ennätyssuuret velat. Maahanmuutto on kestämätöntä kehitystä. Se rasittaa kaupungin taloutta ja sosiaalista koheesiota sekä aiheuttaa turvattomuutta. Monikulttuurisuus nielee rahaa ja synnyttää konflikteja. Kansalaisten etu vaatii järkiperäistämistä espoolaisten eduksi. (IT-tradenomi Teemu Lahtinen)

On tärkeää, että Espoo pystyy tarjoamaan turvallisen elämän kaikille espoolaisille. Turvakotipalveluihin pitää panostaa ja uusia vastaanottokeskuksia ei tule avata. (kosmetiikkaneuvoja Anna Lehto)

Ei jatkuvalle velan kasvulle! On luotava mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Kasvu ei ole arvo sinänsä, mutta sen pitää perustua työlle ja veroja maksavien kuntalaisten lisäykselle. Tarvitaan tuottavia investointeja. (ostopäällikkö Seppo Lintunen)

Haittamaahanmuuttoa tulee vähentää kaikin tavoin. Kulut, hukkainvestoinnit ja velat kuriin. Käännetään Espoon talous paremmaksi. Kaavoituksella on varottava pilaamasta rauhallisia asuinalueita ja kouluja. On säilytettävä pientaloalueet turvallisina, ettei tarvitse muuttaa pois! (fysioterapeutti Anja Murremäki)

Ei yhtään enempää monikulttuurisuutta Espooseen. Vermonniitty, Suurpelto ja Leppävaara ovat esimerkkejä siitä, miten Kokoomus ja Vihreät ovat yhteistuumin pilanneet Espoon väljän ja viihtyisän kaupunkirakenteen. (kiinteistövälittäjä Olli Mynttinen)

Espoon epäterve väestönkasvu perustuu palvelu- ja tukiriippuvaisen vieraskielisen väestön määrän kasvuun. Se aiheuttaa niin taloudellisia kuin sosiaalisiakin haasteita, mikä tulee tunnustaa. Lapsiperheiden viihtyvyyden kannalta erityisesti pientalojen määrää tulisi lisätä. (varatuomari Niko Ohvo)

Meillä ei ole varaa miljardeja vuosittain maksavaan maahanmuuttoon, eikä sen aiheuttamiin sosiaalisiin ongelmiin. (tietotekniikan opiskelija Elias Ojanperä)

Kunnan ja valtion pitää lopettaa maahanmuuttajien hyysääminen. Jos ei meidän kulttuuri ja lait ole mieluisia, maksamme mieluummin vaikka paluulipun, kuin kärsimme seurauksista. (asentaja Kim Ordell)

Olen erityisesti huolissani Espoon nopeasta velkaantumisesta. Suurellisia rakennusprojekteja tulee nyt tarkastella erittäin kriittisesti. (tuotekehitysinsinööri Vesa Paatero)

Espoosta muuttaa kiihtyvällä tahdilla pois nettoveronmaksajia edullisempien elinkustannusten perässä ja tilalle tulee lähes pelkästään nettosaajia. Kunnan pitäisi olla vain kuntalaisia varten ja päätökset pitäisi tehdä kuntalaisten edun mukaan. Tarkoitushakuisia vapaamatkustajia emme tarvitse siitä riippumatta, ovatko he kantasuomalaisia vai muualta maahamme tulleita. (kansanedustajan avustaja Johanna Pahkala)

Espoon kulut on laitettava tärkeysjärjestykseen! Espoon ei pidä sijoittaa kohteisiin, joista ei ole odotettavissa selvää tuottoa. Monikulttuuri ei toimi – Espoon pitää vaatia maahanmuuttajilta sopeutumista Suomeen, eikä toisin päin! (pysäköinnintarkastaja Lauri Pajunen)

Täydennysrakentamisen tulee olla harmoniassa alueen alkuperäisen luonteen kanssa. Ei ahneen yltiöpäisiä, liian korkeita kerrostaloja! Pientalotontteja sensijaan, kiitos. Ei enää haittamaahanmuuttoa. Velkaan perustuva kasvu ja menoja lisäävä muuttoliike on pysäytettävä kokonaan. Ensin suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus. Haitallista ja toissijaista tulee leikata. (tutkimusavustaja Eija Pirinen)

Suomessa on viime aikoina käyty keskustelua maahanmuuttajajengien aiheuttamista ongelmista. Valtamedia kuittaa kaiken ”oireiluna”, mutta missä muualla annetaan yhtä hyvä täysihoito, kuin Suomessa? Onko uskottavaa, että tällainen täysihoito saa tulijat ”oirehtimaan”? (suurperheen äiti Pia Polviander)

Kunnallisverojen maksajana haluaisin verojeni kohdistuvan oikeisiin asioihin espoolaisten eduksi. Espoo tarvitsee uusia yrityksiä. Emme kaipaa enää yhtään lisää sosiaalista muuttoliikettä, se on suuri rasite espoolaisille. (tekninen myyjä Lea Prami)

Espoota pitää kaavoittaa enenevässä määrin pientaloasumiseen, eikä pyrkiä rakentamaan isoja vuokrakerrostaloja, joiden kulurakenne rasittaa yhteiskuntaa. Maahanmuuton mukanaan tuoman rasitteen keventäminen on välttämätöntä. Oikeus tukiin edellyttäisi aktiivista integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. (yrittäjä Kimmo Pynnönen)

Jos palaan ajassa 18 vuotta taaksepäin omaan lapsuuteeni ja nuoruuteeni, niin ei käynyt mielessäkään, että olisin vaarassa. Ei meidän tarvinnut pelätä silloin. Kunnan pitää pystyä takaamaan kaupunkilaisten turvallisuus myös nyt ja tulevaisuudessa. (tekninen maalausasiantuntija Joni Raatikainen)

Espoo on kaulaa myöten veloissa. Nyt on eliminoitava ylimääräiset kulut eli ei enää uusia infrastruktuuriprojekteja. Espoossa on jo pitkälle kehittynyt ghettoutumisen ongelma. Emme voi ottaa turvapaikanhakijoita enää Espooseen. (opiskelija Samuel Rapinoja de Carvalho)

Toimiva kaupunki tarvitsee tilaa hengittää. Ahdas kaupunkirakenne on alttiimpi ilmastonmuutoksen seurauksille, olivat ne sitten rankkasateita, helteitä tai lumimyräköitä. Kahden tytön isänä toivon, että rakennamme sellaista kaupunkia, jossa myös he haluaisivat aikuisena asua. (maisemasuunnittelija Mika Riekki)

Kuntalaisten yleinen hyvinvointi on turvattava. Palveluita ei saa leikata. (linja-autonkuljettaja Pekka Rouvinen)

Espoon kaupunki velkaantuu huolestuttavan nopeasti. Kuntalaisille kuulumattomia menoja, kuten maahanmuuttajien kotouttamiskuluja on leikattava. Espoon ei tule houkutella haitallista maahanmuuttoa, vaan poistaa vetovoimatekijät ja antaa selvä viesti valtionpäättäjille, että haitallinen maahanmuutto ei käy. On parempi auttaa muuten. (nuorisovaltuutettu Paavo Räty)

Teot puhuvat enemmän kuin sanat ja ongelmat pitäisi ratkoa niiden alkulähteillä. Uskonkin, että nämä tosiasiat tunnustamalla parannetaan kuntalaisten ennestään arvostamaa Espoota ja tehdään myös tulevaisuuden Suomesta entistä valoisampi. (liikennelentäjä Tomi Salonen)

Pidetään Rakas Isänmaa semmoisena, kuin se on ennen ollut ja semmoisena, kuin sen haluamme lapsillemme ja lapsenlapsillemme jättää. (ilmastointiasentaja Ilkka Satukangas)

Pidetään kaavoitus monipuolisena ja estetään ghettoutumista. Espoon väestönkasvu on epäterveellä pohjalla, ollen lähes täysin ulkomaalaisperäistä. Yhtälössä on lukuisia ongelmia. Asioiden järkeistäminen ja tärkeysjärjestykseen laittaminen on tehtävä heti, sillä pian olemme tilanteessa, jossa peruuttaminen ei ole enää mahdollista. (rivikansalainen Toni Seppänen)

Espoolaiset ovat alkaneet muuttaa pois Espoosta. Kuntalaisia olisi kuunneltava paremmin. Espoo on jo nyt ottanut liikaa velkaa. Asiat pitää laittaa tärkeysjärjestykseen, budjetti tasapainoon! Espoon laiva on täynnä vuotavia reikiä, lasti on liian painava, kurssi väärä ja on turvaton olo. Ratkaisu on tukkia vuodot, vähentää lastia ja ottaa kurssi kauniiseen, puhtaaseen, rauhalliseen ja valoisampaan vesistöön. (ompelija Mai-Ruth Simonen)

Tiheä rakentaminen metroasemien ympärille ja ruuhkaliikenne on pysyvä uhka terveydelle, käytät maskia tai et. Hajautettu asutus ja työpaikat sensijaan luovat turvallisen ja viihtyisän elinympäristön. (toimitusjohtaja Hannu Suominen)

Espoolaisten turvallisuudesta on huolehdittava. Turvallisuudesta vastaavien viranomaisten toiminnan edellytykset on laitettava kuntoon. Turvallisuusriskin muodostava maahanmuutto on lopetettava. (varhaiskasvatuksen opettaja Mervi Syväranta)

Kannatan kaupungin resurssien keskittämistä – jopa lakkauttamalla toimintoja, jotka eivät ole keskeisiä kuntalaisten perustarpeille. Kannatan velanoton vähentämistä tekemällä kiperät päätökset ja linjaukset nyt. Turvataan Espoossa asumisen hyvät puolet ja peruspalvelut. Ei pakolaisten lisäsijoitusta enää Espoon alueelle. (ekonomi-insinööri Harri Säkkinen)

Rakentaminen muiden kuin kuntalaisten ehdoilla on vastoin etuamme ja on varmistettava, ettei sillä heikennetä nykyisten kuntalaisten hyvinvointia. Viihtyisästä ympäristöstä on pidettävä jatkuvasti huolta samoin, kuin omasta terveydestä. Ilman turvallisuutta emme voi, emmekä edes halua täällä asua. Siksi turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. (kieltenopettaja Hannele Tares)

Olen vakavasti huolestunut Espoon tulevaisuudesta. Velkaantuminen, maahanmuutto ja edesvastuuton sijoitusasuntorakentaminen on pysäytettävä. Espoo on pidettävä perhe- ja lapsiystävällisenä kaupunkina. Kuntalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin on kuljettava kaiken muun edellä. (ympäristötutkija Teemu Tares)

Eräs Espoon tärkeimmistä tehtävistä on rakentaa asukkailleen turvallinen, terveellinen ja kestävästi toimiva kaupunki. Luonnosta ja maapallosta on pidettävä huolta, mutta järkevästi. Suomi ei voi pelastaa koko maailmaa ja meidän on pystyttävä elämään täällä kylmässä Pohjolassa. (varhaiskasvatuksen opettaja Titta Tonder)

Maahanmuuttajan pitäisi sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Arvostan itse Suomen kulttuuria ja perinteisiä arvoja, kuten suuri osa muistakin maahanmuuttajista. Meidän kaikkien pitäisi olla myös isänmaallisia Suomea kohtaan. (ohjelmistoasiantuntija Cristian Tudose)

Espoon keskuksesta on kehitettävä ja kaavoitettava toimiva kaupunkikeskus. Kaavoitus on tehtävä luontoa säästäen. Haluan Espoosta hyvän kaupungin kuntalaisille. Uskoa huomiseen ei saa koskaan heittää, vaikka välillä vaikeaa olisikin. (putkiasentaja Ville Tuominen)

Kotimaisuus kunniaan. Kotimaisilla ja paikallisilla yrityksillä on oltava etusija osallistua palveluiden tuottamiseen. Ilmastopolitiikkaan tarvitaan suhteellisuudentajua. Kuntien ei tule rasittaa talouttaan kunnianhimoisilla ilmastotavoitteilla. (aulapalveluhenkilö Noora Tuovinen)

Kannatan kantaväestön kouluttamista työvoimapulasta kärsiville aloille sen sijaan, että otetaan ulkomailta heikosti koulutettuja ja yhteiskuntaamme heikosti integroituvia henkilöitä. (koulutettu hieroja Keijo Tuovinen)

Hyväksyn kunnollisen työperäisen maahanmuuton. Sen sijaan elintasopakolaisten tuloa hyväksikäyttämään avokätistä sosiaaliturvaamme en voi hyväksyä! (kiinteistövälittäjä Esa Törmälä)

Espoossa tarvitaan täyskäännös talouden tasapainottamiseksi ja sosiaalisen eheyden turvaamiseksi. Espoo tarvitsee hyviä veronmaksajia, joten poistetaan houkutustekijät negatiiviselta väestökehitykseltä. Säilytetään Espoon kylämäinen yhteisöllisyys ja pidetään palvelut, kuten koulut lähellä ihmisiä. (valmentaja Paul Usvalampi)

Omakotitalojen tonttien kaavoitusta on lisättävä, ei lisää kerrostaloja. Vuokria ei saa nostaa. Espoon asuntoihin ensin työssä käyvät veronmaksajat, opiskelijat ja kotoa muuttavat nuoret. Espoo ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto. Sosiaalituki pitää saada kansalaisuusperusteiseksi. (Sairaanhoitaja Jaana Valle)

Kaavoitus on kaupungin monopoli. Valtuusto päättää – ei valtiovalta. Vetovoimatekijöitä ei kannata väheksyä Espoossakaan. Ei me mitään metropolia tarvita, me tarvitsemme viihtyisän kotikaupungin! (rakennusalan diplomi-insinööri Veli Viitala)

Julkisten palvelujen aukioloaikoja pidemmäksi – aina ei tarvita suuria investointeja. Espoossa on tehtävä yhteistyötä yrittäjien houkuttelemiseksi. (pokeriammattilainen Esko Virri)

Espoon talouden syöksykierre yhdestä Suomen rikkaimmista kunnista suoranaiseen kriisitilaan vaatii nopeita korjaustoimia, sillä vain tasapainoisella taloudenpidolla voidaan turvata laadukkaat peruspalvelut. Epätervettä kasvua on tehdä Espoosta ulkomaisen halpatyövoiman parkkipaikka. Kaupungin pitää ostaa palveluja espoolaisilta yrittäjiltä. Ilmastonmuutoksen torjunnan ja maailman parannuksen investoinnit seis! (yrittäjä Hannu J. Vuorinen)

Suomalaiset ansaitsevat enemmän ja parempaa, kuin heille on tällä hetkellä politiikassa tarjolla. Sosiaaliturva rakennettiin kansalaisten turvaksi hädän hetkellä, ei uravalinnaksi eikä hyväksikäyttäjille. (yrittäjä Petri Väätäinen)

Espoon tulee olla turvallinen paikka asua, käydä koulua, liikkua ja työskennellä nyt ja tulevaisuudessa. Meidän tulee tukea kuntalaisten työllisyyttä ja yrittäjiä. (yritysmyynnin yhteyspäällikkö Sami Wacklin)

Ihmiset ovat Espoon tärkein voimavara ja se, että kaupunkimme on turvallinen ja viihtyisä. Yrittämisen esteitä täytyy purkaa ja byrokratiaa järkevöittää. Verot kiristyvät, mutta ihmiset eivät koe saavansa maksetuille rahoille vastinetta. On aika laittaa asiat tärkeysjärjestykseen! (kylmäasentaja Janne Widell)

Lapsille kuten meille kaikille on taattava turvallinen toiminta- ja kasvuympäristö. Ikääntyvien kuntalaisten huolenpito on turvattava ihmisarvon edellyttämällä tavalla. Yksinäisyyteen on puututtava. Korkeatasoinen koulutus on hyvinvointimme perusta. Espoon on elinkeinoelämää edistämällä luotava työpaikkoja, jotta erityisesti nuoret ja pitkäaikaistyöttömät saavat töitä ja tulevaisuudenuskoa. (insinööri Mikko Wikstedt)

Espoon Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaita 2021

Osallistu keskusteluun!


15 kommenttia
Nimetön
#2

Iso ongelma näillä nykyajan omakotitaloalueilla on se, että ne rakennetaan niin tyhmästi, että niistä puuttuu lähes kokonaan yksityisyys. Lisäksi että naapurit asuvat lähellä, talojen pihamaan ympärillä ei ole juuri missään kunnollisia näköesteitä. Tämän ansiosta naapurit pääsevät näkemään talon pihan kaikille puolille. Joissakin on talojen rakentaminen tehty vielä niin, että naapureiden talojen ikkunatkin ovat kohtisuorassa linjassa oman talon ikkunoiden kanssa. Tällainen idiotismi pitäisi saada jotenkin lopetettua suomalaisesta talojen kaavoituksista ja rakentamisesta.

Moni ihminen haluaa pystyä viettämään aikaa omalla pihalla alastomanakin kesän helteisissä lämpötiloissa ilman, että naapurit näkevät kaiken. Olisi hienoa jos näköesteenä yleistyisi vaihtoehtona naapureiden välille korkeakasvuisia, tiiviisti kasvavia pensasaitoja sopivalla turvallisuusvälillä, ettei mahdollisen tulipalon sattuessa tulipalo leviä talosta pensasaitoihin ja sitä kautta naapurinkin taloon.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Teemu Tares Ympäristötekniikan ja yritystoiminnan konsultti
#3

Viikko sitten esimerkiksi Tillinmäessä ihmeteltiin vaimon kanssa uusien erillistalojen ahdasta sijoittelua suorakulmaiseen ruudukkoon toinen toistensa taa. Keskimmäisillä asunnoilla ei ollut juuri muuta maisemaa, kuin naapureiden seinät ja, kun rakentaminen jatkuu, niin sama tilanne on edessä reunanaapureillakin.

Olemme aikaisemmin kierrelleet jonkin verran Porvoossa, jossa myöskin rakennetaan paljon erillistaloja myös liian tiiviisti. Verrattuna omaan, vanhaan Espoon junamalliseen rivitaloon, voin vain todeta, että omat näkymämme ovat avoimet molempiin suuntiin, eikä haittaa mitään vaikkemme näekään kahteen muuhun suuntaan rivitalossa lainkaan. Ikävä olisi tehdä puutarhatöitä naapurin ikkunan alla.

Toivottavasti tonttien koolle talon ympärillä ja sijoittelulle saataisiin vaikka uusilla kaavamääräyksillä parempaa kehitystä. Uusissa taloissa tuntee olevansa kuin sillit purkissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Teemu Tares Ympäristötekniikan ja yritystoiminnan konsultti
#7

Kallioiden räjäyttelyn lopettamiseksi rakentamisen alta on vast’ikää tehty aloite Espoossa. Toivottavasti se saa kannatusta ja sirpalesuojat varataan ihmisille autohalleista ja muualta. Hienoja kallioita on Espoossakin tuhottu törkeän paljon, eikä niitä saada enää takaisin!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Asylum-mamuille voisi rakentaa jonkinlaisia parakkikyliä, halpaa rakennuskantaa.
Työssäkäyvät mamut voisivat sitten, kun varallisuutta on tarpeeksi, hankkia itse asuntoja paremmilta alueilta.

Asylum-mamut on jollakin tavoin saatava ruotuun, koko pääkaupunkiseudun alueella.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

hmm
Vihainen
#8

Kyllä kaikkien pakolaisten pitää palata ja muutkin sosiaaliturvan varassa olevat voidaan passittaa turvallisesti omaan kulttuuriinsa.

Jos halutaan olla erityisen reiluja, niin palautukset voidaan tehdä vaikka vuoden mittaisella sopeutumisrahalla, koska silloinkin sijoitus olisi todella hyvä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Yhdellekään asylum-mamulle ei pitäisi enää myöntää kansalaisuutta!!!!
Ehdottomasti ei!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

J. J.
Vihainen
#13

Suomen sosiaaliturva on tarkoitettu omien kansalaistemme turvaksi. Ei hyväksikäyttäjille.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#5

Teemu , ym.yleisestiottaen tarvittaisi enemmän , tervettä arkijärkeä omaavia päättäjiä , päätöksen tekoon !?! Syytä on myös meissä , äänestäjissä !?! Eikä aivan Vähän !!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Teemu Tares Ympäristötekniikan ja yritystoiminnan konsultti
Hämmentynyt
#9

Valitettavasti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

A & O
Vihainen
#12

Uudet ”erillistaloasuinalueet” ovat kuin kerrostaloja vaatasossa. Espoon ei pitäisi kumpiakaan enää kaavoittaa. Vuokra-asuntoja on jo liikaa, sillä niihin asutetetaan muita kuin suomalaisia, suomalaisten haitaksi ja tappioksi! ON SANOTTAVA STOP haitalliselle kehitykselle. Emme halua elättää muiden maiden kansalaisia, emmekä varsinkaan näitä nykyisiä omavaltaisia maahantunkeutujia, muusta puhumattakaan!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000