Perussuomalaiset

Tatu Tyni

Suomalaisen journalismin tila

Wikipedia journalismista: ”Journalismi on toimintaa, jonka tehtävänä on kerätä, varmentaa ja eritellä tietoa ja esittää se joukkoviestimien avulla esimerkiksi uutisten muodossa. Sen kohteena ovat erityisesti yhteiskunnallisesti tärkeät, ajankohtaiset ja kiinnostavat asiat ja ihmiset.”

Toteutuuko tämä nyky-Suomessa? Otan tähän suorat lainaukset Valtioneuvoston selvityksestä Govorit Moskva – Moskova puhuu : Venäjän strategisen viestinnän erityispiirteet, lainaukset sivulta 173 lähtien:

”Median kehityksen osalta elämme historian kolmatta suurta murrosta. Kirjoitustaidon ja painokoneen jälkeen digitaalinen teknologia on vienyt päähuomion median kehityksessä ja sen ansaintamallissa. Kulttuurit juoksevat kilpaa teknologian radalla, josta ne tietävät vielä liian vähän. Sisällöt tulevat tekniikan perässä. Pienen Suomen on uskottava omaan osaamiseensa ainakin sen verran, että hallitsemme tiedon ja niiden tulkinnat etenkin niiltä osin, mikä koskee naapureitamme. Suuritöisin on suurin naapurimme. Kukaan ei tee tätä työtä Suomen puolesta eikä Suomen hyväksi, ja jos tekevät, niin omiin tarkoituksiinsa ja omaksi edukseen. Suomi ei ole ainoa maa, jossa Venäjää käytetään toisinaan poliittisena lyömäaseena. Venäjävastaisuus ja -myönteisyys ilmenevät eri syistä eri tavoin esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa, Virossa tai Britanniassa.”

Tähän on helppo yhtyä.

”Venäjänkieliseen uutisaineistoon tutustuminen ja sen tulkinta olisi toteutettava laajemmin eikä pääosin mielipidevaikuttamisen vastatoimiin liittyen. Suomalaisella medialla tulisi olla resursseja tukeutua myös muihin kuin johtaviin länsimaisiin uutistaloihin ja tietotoimistoihin. Avoin asennoituminen alkuperäiskielellä tehtyyn uutisointiin mahdollistaa tapahtumien monipuolisen tulkinnan ja voi edesauttaa kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Venäjän informaationympäristön parempi tunteminen auttaisi toimittajia arvioimaan paremmin myös venäläislähteitä.

Parhaillaan elämme lähes täydellisessä eristyksessä mitä tulee venäläislähteisiin. Nyky-Suomessa tietämättömyys on voimaa.

”Eurooppalainen ja suomalainen media on yhä enemmän muutaman kansainvälisen uutistoimiston tuotannon varassa. Ne ovat amerikkalainen Associated Press, ranskalainen Agence France-Presse ja brittiläinen uutistoimisto Thomson Reuters. Journalismin yksi voimatekijä on paikallinen silminnäkijä ja raportointi, missä kielitaidon, kulttuurin ja paikallistuntemuksen lisäksi on oltava verkostoitunut.”

Nyt se oleellinen johtopäätös.

Suomalainen oma tulkinta on avainkysymys. Suomalaisen median ulkomaisen uutisseurannan ja tulkintakyvyn vahvistaminen on suuri tehtävä, johon sisältyy paljon intohimoja ja kilpailua. Ulkomaisen median seuraamiseen kannustava toiminta on kansallinen ja poliittinen kysymys.

Selvitys pitää sisällään myös kehitysehdotuksia.

”Yleisradion toimintaa on kehitettävä siten, että ulkomaisen uutisoinnin ja tulkintojen voimavaroja vahvistetaan. Ulkomaisen uutisseurannan ja raportoinnin kehittäminen on kilpailukysymys, jossa suomalainen ymmärrys on kovassa paineessa. Yleisradion kehittäminen nykyistä monipuolisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi maailman ja lähiympäristömme seurannan kansalaisvälineeksi on ajankohtainen tehtävä. Tukholman, Brysselin, Lontoon, Berliinin, Moskovan ja Pietarin seurantaa on vahvistettava. On myös etsittävä keinoja, joilla suomalaisen sanomalehdistön resursseja ja kilpailukykyä maailman tapahtumien uutisoijana, selittäjänä ja tulkitsijana kehitetään. Vuoropuheluun uskaltaa se, joka luottaa oman asiansa voimaan. Viestiä on vaikea ymmärtää, jos ei sitä kuulla tai kuunnella tai se välittyy kolmannen osapuolen kautta valmiiksi tulkittuna.

Elämme skitsofreenisessa nyky-Suomessa, jossa journalismi on keskittynyt muutamien kansainvälisten toimijoiden käsiin ja muuttunut ideologiseksi julistukseksi tai vähintään hyvin värittyneeksi tiettyjä tarkoitusperiä vahvistavaksi tulkinnaksi. Samaan aikaan valtion johdossa on edelleen voimia, jotka toivovat toimituksilta itsenäistä ajattelua ja journalismia. Valitettavasti nämä jälkimmäiset voimat EU-Suomessa ovat vähemmistössä.

Miten tämä ilmenee? Esimerkiksi Ukrainan tilanteesta annetaan yksipuolista ja värittynyttä tietoa ja samalla rummutetaan Nato-jäsenyyttä. Samalla puoluejohtajat yhtenä suuna esittävät, että ensin oli kansan tuki ja sitten tulivat vasta puolueet mukaan. Ikävä tosiasia kuitenkin on, että kansan tuki oli pari tuhannen ihmisen galluppia ja että tulkittavasti eduskunnassa tiedettiin jo kaksi kuukautta ennen Nato-hakemuksen jättämistä, että se tullaan jättämään.

On oleellista, että Suomessa on itsenäistä journalismia. Ehkä tämä auttaa Suomea nousemaan velkasuosta kohti uutta itsenäisyyttä.

Osallistu keskusteluun!


25 kommenttia
Nimetön
#1

Suomalainen vihreä journalismi on peestä. Esim. biodieseliä olisi käytettävä jopa veneissä, jossa tankkaamisen väli voi olla vuosia. Itse tankkasin viimeksi muutama vuosi sitten, bio dieseliä, ja veneen uusi polttoainesuodatin oli tukkeutunut vain kuukausissa, ja vene sammui kovan merenkäynnin aikana isolla selällä. Biodieseliä ei voi käyttää veneissä, vain ammattirikolliset jakavat biodieseliä venekäyttöön. Auton voi ajaa sivuun, jos moottori sammuu, mutta veneilijätkin ovat ihmisiä ja oikeus elää, perheineen. Miksi journalismi on niin sontaläjää, että eivät voi puhua asiasta, joka koskee suoraan turvallisuutta, ja vihreät saavat kaikki sontansa läpi, vaikka se tappaisi kansalaisia?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#2

Leif Salmenin jälkeen ei ole ollut toimittajia, vaan pellemaailma. Vaikka Leif olisikin ollut taistolainen, ei hän päästänyt eliittiä helpolla. Nykyäänhän haetaan vain isoja lavastettuja kuvia, kuten Pohjois.Koreassa. Ja kansa mylvii. Kaikki omilla aivoilla ajattelevat ovat saanneet kenkää toimituksista, kuten Isokallio ja Santavuori.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Ai tää vanha stallari. https://m.youtube.com/watch?v=VBE2usIitRs

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Uutisissa usein tulee vain , yksipuolista / puolueellista uutisointia ja vääristelyä !? Niinpä Suomi on päässyt kaikessa rauhassa , yli velkaantumaan !?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#8

YLE omisti aikoinaan tv- ja radioverkoston ja hoiti siis julkista tehtävää. Nythän YLE ei enää ole verkko-operaattori. YLE toimii siis täysin markkinoilla eikä hoida mitään julkista tehtävää. YLE vero on EUn kieltämää valtion tukea, koska ei ole julkista tehtävää. Saamallaan markkinoiden kokoon nähden mielettömällä valtion tuella YLE estää markkinoille pääsyn. Vain markkinoille pääsy takaisi moniarvoisen tiedonvälityksen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Utelias
#3

Tarkoittaako kirjoitus, että ”näin naapurissa neljännes on palautettava YLE:n ohjelmistoon? Saisimme jälleen suut ammollaan kuunnella kuinka hyvin sielä on asiat ja niistä valtavista kehitysaskelista joita ”viisivuotissuunnitelmat” kansalle antavat.
Ei sinänsä, kyllä itsekin kaipaa kriittisempää otetta mm. YLE:n ohjelmistojen ja niiden sisällön arviointiin.
Sen voisi aloittaa kyllä ensin ihan omista nurkista. Vaikkapa analysoinnilla ”hyvinvointialueiden” rahoitustilanteesta ja hallintohimmeleissä jo nyt palavan rahan tuomaan helpotukseen ”hoitavien käsien” pulaan?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Yle on suvakkien ja pakkoruotsittajien (hurrien) käsissä; valtava mätäpaise Suomessa. Osa mediasta kulkee samaa polkua. Samoin osa poliitikoista.

Yhteistä kansan ja median mielipiteille kuitenkin on se, että Ukrainan sotaa ei hyväksytä. Venäjä on itse tehnyt itsestään roiston, jota kukaan ei katso hyvällä silmällä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Pakkoruotsin poistaminen avaisi yhteiskuntaa ja mediakenttää valtavasti, joka suuntaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Putinisti Tynin mielipiteitä on vähän vaikea hahmottaa ja ymmärtää.

Mutta, jos suomalaiset osaisivat laajemmin venäjää, niin venäläisten ajatuksia olisi helpompi seurata. Voisi seurata venäjänkielistä mediaa, tutustua venäläiseen kirjallisuuteen ja taiteeseen, venäläiseen kulttuuriin.

Jos Tynin ajatuksena on laajentaa suomalaisten Venäjän tuntemusta, niin ensisijainen keino tähän olisi ajaa pakkoruotsin poistamista ja pakkoruotsin tuntien vapauttamista valinnaiskielille. Tällöin venäjäkin yhtenä valinnaiskielenä nousisi todennäköisesti suosituksi kieleksi kouluissa. Ja sitä kautta Venäjää alettaisiin tuntea nykyistä paremmin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Putinistiksi alkaminen edellyttää sitä, että jo lapsesta saakka on eletty tyranniassa, hakattu aiheetta, eli kyse on tottumisesta. Tyrannian jatkaminen omien lapsien kohdalla tuntuu luonnolliselta. Aikuisiässä putinismia on jo vaikeampi hoitaa, jopa mahdotonta, jos ei potilas itse tajua tilaansa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Näin on, Putin oli jo lapsena niin huonokäytöksinen, että ei huolittu edes kommunistipuolueen lapsijärjestöön. Putinin isoisä oppi eläinten tappajaksi jo ollessaan Stalinin kokkina, joten, ei sopisi malliksi ainakaan suomalaiseen vihreään kulttuuriin, jossa Stalin on edelleen idolina. Kuitenkin vihreät kuuluvat siihen raakaan ihmislajiin, tapettu eläin on paras eläin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Näin on, vihreät vaativat, että maapallon märehtivät on hävitettävä, jotta nämä eivät tuottaisi metaania, ja muuttaisi ilmastoa, ilmasto tosin muuttui paljon ennen eläinkuntaakin. Kuitenkin maapallon kuori vuotaa metaania miljoonien neliökilometrien laajuisilla alueilla, mm. Aasian alueella. Intian 16 000 000 nautaa eivät paljon kiinnosta vihreitä, kun Suomen vajaat 900 tuhatta nautaa ovat kaiken pahan alku ja juuri. Maailmassa on vihreiden kiusaksi satoja miljoonia märehtiviä, pohjoisen Euroopan poroihin saakka. Pelloille märehtivistä saadaan lisäksi luomulannoitteita, ilman suurempaa energian tuhlausta, joten karjatilojen hävittäminen tarkoittaa myös viljantuotannon lopettamista, jos ei ole rahaa keinolannoitteisiin. Vihreiden tavoite on hävittää ylimääräinen ihmiskunta tappamalla ne ruokapulan avulla nälkään. Hitlerillä oli omat tappaja-akat keskitysleirien vartioina.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#13

Vihreiden”Jumalolennot”Sudet saastuttavat osaltaan ilmastoa.Aikuinen susi tarvitsee n.3,5-5 kg lihaa vuorokaudessa,pysyäkseen ravittuna.Tuon seurauksena suden peräpää”laulaa”jatkuvasti,ja päästää metaanikaasua eetteriin.Saastuttaen/pilaten ilmastoa.Mutta tätähän”vihiriäiset”eivät myönnä,eikä siitä saisi puhua.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#14

Vihreillä on siis valivoiva kuulo / näkö / ymmärrys !?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Ihmistä kasvissyöjänä voisi verrata arohevosiin, paitsi ihmiseltä puuttuu mutualistinen mikrobikanta, mitä tulee ruoansulatusjärjestelmään. Ihmisen, etenkin vihreiden ei siis kannata alkaa hevostelemaan kasvissyöjänä. Hevosen vastaavasti ei kannata siirtyä ihmisen ravintoon, saattaa saada vatsahaavan helposti. Tärkeintä on tässä se, että lajit pysyisivät omissa ravinnoissaan, intoilematta vaikka kasvissyöjänä. Heinää syövä ihminen tuottaa metaania yhtä paljon kuin nauta, mitä tulee heinäravinnon ja sen painon suhteen, mutta ihminen ei kuitenkaan tuota maitoa kuin jälkeläisilleen, ja siinä ei saada edes kermaa, juustoa tai voita, ja lopulta lihaakin. Heinäkasvit on maapallon yleisin kasvilaji, ja ihmiskunta kuolee nälkään vain vuosikymmenessä, jos heinäkasvien hyödyntäminen loppuu, ja se onnistuu käytännössä pääasiassa märehtivien avustuksella. Ihminen elää esim. hedelmäapinoiden ravinnolla vain muutaman kuukauden, ja se on siinä. Ihminen pysyköön lestissään.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Täsmälleen näin, nauta ei metaania tuota, ei sitten grammaakaan, sen tekee mikrobit, joka sulattaa heinäkasvit monimutkaisessa nelimahaisessa ruoansulatusjärjestelmässä. Saman tekee joka tapauksessa luonnossa ahertavat mikrobit, käyttävät heinäkasvit ravinnokseen, ja metaani vapautuu ilmakehään, tämä siis todellakin joka tapauksessa muutoinhan heinäkasvien jätteet peittäisivät maapallon kuuhun saakka. Mikrobeja riittää syvälle maapallon kuoreen, ja kaikki syötävä muinainenkin sulatettava biomassa katoaa mikrobien suihin, ja lisäksi maapallon kuori on aina sen verran huokoinen, että aikoinaan vanhojen hiilimetsien maatunut biomassan metaani päätyy ilmakehään, jos ihminen ei peitä maapallon kuorta kaasunpitävällä muovikelmulla tai asfaltilla, vaikkakin ilmakehän metaani on pysynyt jääkausi/lämpökausi rytmien väleissäkin suhteellisen vakaana, tällä hetkellä noin 0,00017%, joka on suhteellisen vähän. Suurimmat metaanipitoisuudet koetaan jääkausien aikoina, kun merenpinta laskee.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#17

Toimittajat ilman rajoja eivät ymmärrä, että ihmisen suoliston mikrobit tuottavat suhteessa nautaan saman verran metaania, sulattaessaan kasvijätteitä ruoansulatusjärjestelmässä. Lehdistö, ja nykyään myös televisio toimivat neljäntenä valtiomahtina, eikä journalistin edes tarvitse osata itse asiaa, kun toimittajan työ on ilman rajoja. Suomessa kuka tahansa voi alkaa toimittajan työn, ja suoltaa sontaa asiasta, josta ei ymmärrä yhtään mitään, kuten ilmastonmuutokseen liittyvää, ymmärtämättä edes luonnon itsensä aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta, puhumattakaan mikrobeista, nehän ovat vain jotain näkymätöntä, jonka voi poistaa pesemällä kätensä ja ottamalla kulauksen pirtua.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

Näin on, journalistilta ei tosin voi odottaakaan, että tämä ymmärtäisi suoliston mikrobeista yhtään mitään, mutta sana nauta on jo paljon suurempaa, jonka näkee ja sitä voi silitellä. Mutta entäpä, jos ne kasvismassa, jotka kulkeutuvat sinne suoliston loppupäähän, jossa niitä kasvimassa sulattavia mikrobeja on hiukkasen, villiintyvät ja mutaatiot tekevät mikrobeista lihansyöjiä, tila voi muuttua jopa syöpäkasvaimeksi, suolistosyöjäksi, neljäs valtiomahti voi olla vaarallinen jopa koko ihmiskunnalle. Parempi olisi, kun journalistit olivat hyvin koulutettuja, ja keskittyisivät siihen, mistä on koulutusta, intohimoa ja kokemusta, vailla kommunistista suuntausta, stalinistista suuntausta, joka tuntuu yleistyvä muodiksi muuttuneeseen ilmastokeskusteluun. Tuulivoima, aurinkovoima, sähköautojutut myyvät hyvin, populismissa ei tarvitse tuntea edes asioiden oikeaa laitaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000