Perussuomalaiset

Sirpa Abdallah

Al Hol virkavastuu - vastuu on valtioneuvostolla

Konsulipalvelulakia lukiessa ei voi välttyä ajatukselta, että taitaa olla ainoa ulkoministeriön virkamies Tuominen, joka lukee lakia kuten se on kirjoitettu ja mitä ilmeisimmin myös tarkoitettu noudatettavaksi. Konsulipalvelulaki on tarkoitettu viranomaisen käyttöön ilman välitöntä valtioneuvoston päätöstä silloin, kun kyseessä on lakiin perustuva auttaminen henkilöille jotka ovat matkustaneet lyhytaikaiseen oleskeluun ulkomaille. Laissa sanotaan hyvin selvästi, että konsulipalveluja voidaan antaa sellaiselle tilapäisesti ulkomailla edustuston toimipiirissä oleskelevalle 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle ja edustusta vailla olevalle Euroopan unionin kansalaiselle, jonka edustusto on todennut olevan hädänalaisessa asemassa sairauden, tapaturman, onnettomuuden, rikoksen kohteeksi joutumisen tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi.

Laki ei siten näytä soveltuvan laisinkaan henkilöihin joita epäillään tehdyistä rikoksista maassa asumisensa aikana. Tätä lain kohtaa väärin ”tulkitsemalla” näyttäisi ulkoministeri Haavisto ryhtyneen ulkoistamaan nimeämänsä virkamiehen hoitamaan konsulipalvelua leirillä oleskeleviin ja samalla ottamalla pois Tuomiselta hänen tehtäviinsä aiemmin kuuluneet konsulttipalvelulain tehtävät.

Konsulipalvelulakia hyväkseen käyttävän hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla. Ulkoasianministeriö ja edustustot seuraavat lain tarkoittamassa mielessä matkustaneiden etujen ja oikeuksien toteutumisesta kansainvälisten hyväksyttyjen ihmisoikeuksien ja muiden velvotteiden mukaisesti.

Ennen kaikkea on al-Holin leirillä olevien tiedetty matkustaneen asumaan Syyriaan jo maassa vallineen sotatilan aikana, isisin toiminta-alueelle. Tuolla seikalla tulisi olla huomattava merkitys, kun ratkaistaan ylipäänsä aikuisten henkilöiden evakointia leiriltä Suomeen. Konsulipalvelulain mukaan avustamistoimet voivat tulla kyseeseen vain lyhytaikaiseen matkustamiseen ja liittyen suuronnettomuuteen, luonnononnettomuuteen (vrt Thaimaa tsunami), ympäristöonnettomuuteen, sotaan, sisällissotaan tai muuhun kriisitilanteeseen.  

Konsulipalvelulaissa on nimenomaan luku ”Palvelut vapautensa menettäneelle ja syytetylle”.

Vapautensa menettäneen pyynnöstä edustuston virkamies voi vierailla hänen luonaan mahdollisuuksien mukaan ja avustaa häntä tarpeen mukaan oikeusavustajan ja muun paikallisen lainsäädännön mukaisen oikeusavun sekä tulkin saamiseksi.

Vapautensa menettäneen 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön pyynnöstä ulkoministeriö tai edustusto voi välittää tiedon vapauden menetyksestä hänen lähiomaiselleen tai muulle nimetylle henkilölle.

Edustusto seuraa vapautensa menettäneen kohtelua ja asian hoitamista vieraan valtion viranomaisessa.

Edustusto voi harkintansa mukaan avustaa vapautensa menettänyttä hänen pyynnöstään armahduksen tai ennenaikaisen vapautuksen hakemiseksi taikka vapausrangaistuksen täytäntöönpanon siirtämiseksi.

Konsulipalvelulaissa ei ole edellytyksiä kotimaahan kuljettamisesta vapautensa menettäneelle. Näin ollen laki ei sovellu tässäkään mielessä al-Holin leirille ”vangittuihin”.

Lapsen palauttamisesta Suomeen on konsulipalvelulaissa kyse huoltajuusriitatapauksista, kun lapsi on viety toiseen maahan ilman toisen huoltajan lupaa. Konsulipalvelulaki ei siten sovellu lapsen erottamiseen leirillä olevasta vanhemmastaan vastoin tahtoa. Etenkin kun vielä leirillä olevan maan lainsäädäntö tai leiriä ylläpitävä taho estää erottamisen vanhemmista.

Edustusto voi pyrkiä edistämään lapsen vapaaehtoista palauttamista ja sovinnollisen ratkaisun aikaansaamista lapsen palauttamiseksi.

Edustusto avustaa lapsen huoltajan taikka muun lapsen huoltoon oikeutetun pyynnöstä ensisijaisesti tekemällä toimipiirinsä toimivaltaiselle viranomaiselle virka-apupyynnön:

Syyriaan ja Irakiin kalifaatin asuinalueille muuttaneiden saatavissa on ollut vuosia sitten Ulkoministeriön matkustustiedote, jossa sanotaan ”Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse.”

Miksi kaiken edellä sanotun jälkeen suomalaisten veronmaksajien pitäisi osallistua terroristijärjestöön mukaan lähtevien paluumuuton avustamiseen ja ylipäänsä suljettuun leiriin asutettujen avustamiseen muutoin kuin kertomalla heillä olevan oikeus ottaa yhteyttä paikallisviranomaisiin. Suljetulle leirille uutisoinnin mukaan on sijoitettu henkilöt, joiden epäillään syyllistyneen rikoksiin. Eikö aina rikoksista kuulu käydä oikeutta rikoksen tekomaassa ja sen maan lainsäädännön mukaan? Suomella on hyvin heikot eväät näyttää toteen rikostutkinnassa sekä oikeudenkäynneissä osallistuminen rikoksiin tunnusmerkistöineen.  

Kaikeksi lopuksi näin maallikkona on yhdyttävä monen asiantuntijan kantaan siinä, että valtioneuvoston on annettava päätös, mikäli al-Holin leiriltä ollaan tuomassa charter-lennoilla suomalaisia. Olipa sitten kyse yksistään lapsista tai koko perheistä. Kummassakin tapauksessa on oltava hallituspuolueiden päätös. Konsulipalvelulaki ei sovellu leirille suljettujen avustamiseen.

Osallistu keskusteluun!


25 kommenttia
#1

Kirjoituksesta tuli varsin pitkä, vaikka yritin sovittaa siihen vain tärkeimmät kohdat jotka itse katson olevan relevanttia perustelua sille, että ulkoministeri Haaviston olisi tullut ottaa heti koko valtioneuvoston päätös ennen kuin lähdetään edes suunnittelemaan konsulttipalvelujen käyttämistä al-Holin leirillä oleviin. Näin koska ko. laki ei sovellu laisinkaan noihin henkilöihin vaan valtioneuvoston on itse tehtävä poliittinen päätös, eikä panna virkamiehiä vastuuseen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#2

Sirpa näyttää siltä , ettei Suomessa osata lukea /tulkita lakeja oikein !? Ei hyvältä näytä !!?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#8

Eu maissa on kirjoittamaton laki voimassa että Terroristin saa terroriteon yhteydessä tiuomita kuolemaan siis Poliisit saa ampua ilman oikeudenkäyntiä tapahtuma paikalle tai kun se saadaan kiinni myöhemmin. Näin yleensä toimitaankin (Paitsi Turussa)

Eu maat kuitenkin kieltävät kuoleman tuomion muissa tapauksissa.
Eli terroristiin ei sama laki päde. (koska ne on niin sairaita ja hulluja ihmisiä)
Miksi Helvetissä Terroristeja pitää kyyditä Terroristi maista pois Konsulikyydillä ????
Konsulikyydillä jota ei anneta edes varattomalle turistille joka on joutunut esim. Espanjassa pulaan ja jolta on ryöstety esim. rahat.
Näin sanoi Suomen Madridin konsuli lehti haastattelussa.
Ainostaan uuden passin hommaamisessa avustetaan ,mutta siihenkin pitää rahat löytyä.
MIKSI SUOMEN HALLITUS SUOSII TÄSSÄKIN ASIASSA TERRORISTEJA ?

Tämä on ihan sama asia kun Turvapaikan hakijat jotka rajoille tulee niille löytyy heti asunnot jopa Hotellit turisti bussit tai taksit ,tupakit ja kännykät

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#12

Nähtäväksi jää antaako hallituksemme, etenkin keskustapuolue, paremman kohtelun kalifaatissa asuneille eli ilmaisen kotiutuksen, vaikka konsulipalvelulaki ei edellytä maksutonta kotiutusta kenellekään matkustajalle, joka on joutunut matkalla vaikeuksiin lain edellyttämällä tavalla. Kyllä matkustajat joutuvat itse rahoittamaan matkansa.

Kuuntelin ministerien vastauksia tänään kyselytunnilla ja ihmettelen edelleen annettujen vastausten laatua. Ei oikein vastattu esitettyihin kysymyksiin vaan esitettiin samoja fraaseja. On eri asia tuleeko leirille nyt ”vangitut” maahamme omin kustannuksin kuin että valtio kustantaa charter-lennon. Tuotakin ministerit yrittivät esittää perusteluna maahan tuonnille verovaroin. Ainoa seikka mikä johtaa tai ainakin pitäisi johtaa samaan lopputulemaan matkustustacasta huolimatta on se, että rikostutkinta on aloitettava aikuisia ja aivan pienet lapset otettava huostaan laillisen päätöksen nojalla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#16

On Päivänselvää että Terroristi perheen elätys tulee maksamaan varovasti arvioidenkin Miljoonia euroja vuodessa !

Arvio perustuu siihen esimerkkin että normaali (Huume perheen) huostaan otto lapsen pelkät elatus kulut on jopa yli 100000,- vuodessa.
Mutta tällaisten terrositien kohdalla puhutaan moninkymmen kertaisista kuluista koska kuluja lisää koulutus, tulkkaus, vartionti , terapia , oikeudenkäynti,perheen yhdistämis ym ym ym.. kulut
Järjettömät Kulut juoksee jo nyt vaikka yhtään Terroristia leireiltä ei olekkaan vielä kotiutettu virallisesti.
Yle on uutisoinut että henkilöja on nimetty ja palkattu joka puolelle niiden takia ja osa on lähetetty komennukselle syyriaan ja Charter konekkin oli jo menossa hakemaan niitä Mutta Persut sai estettyä sen massiivisella julkisuudella joka pakotti Hallitus puolueet perääntymään.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#20

Pitää muistaa että
TÄMÄ TERRORISMIN SUOJELU JA RAHOITUS KANSALLISELLA TASOLLA VERORAHOIN ON EU-TROLLAAMISTA SIIS. MERKKELIN PERSEEN NUOLEMISTA.
Näin yritetääån saada Merkkelin huomio ja näin Miljoona virka Brysselistä.

Tätä hommaa kun tehdään valtiollisella tasolla ja vedotaan kaiken maailman kansainvälisiin sopimuksiin ja ihmisoikeus ja lasten oikeus sopimuksiin niin Terrorismin suojelija Politikot vältyy kaikilta syytteiltä näin kun ne omaa etua ajavat oman maan taloutta ja turvallisuutta tuhotessaan.

Näitä helvetin sopimuksia ja pykäliä löytyy joka lähtöön …niitä voi vetää asiaan kuin asiaan kuin apteekin hyllyltä ! Ja uusia sopimuksia keksitään kokoajan lisää Politikkojen oman edun ajamiseen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Hämmentynyt
#3

Hyvä kirjoitus. Konsulipalvelulakia en ole muualla nähnyt avattavan (varmaan tarkoituksella). Tällainen päätöksenteon hämärtäminen on todellakin hämmentävää. Valtamedian avustuksella yritetään luoda kuvaa, että Suomen valtiolla olisi joku velvollisuus toimia, vaikka näin ei mitä ilmeisemmin ole. En ainakaan itse ole löytänyt yhtään ainutta lakia, minkä perusteella henkilöitä pitäisi tänne aktiivisesti hakea. Punavihreä osasto vaan vetoaa kaiken aikaa kansainvälisiin sitoumuksiin kuten 2015 pakolaisaallon aikana (joka sekin oli etukäteen suunniteltu). Koskaan ei kuitenkaan kukaan näytä sitä kansainvälistä sitoumusta, mihin toiminta perustuu… luottamus Suomen päättäjiin ja oikeuslaitokseen hupenee pian täydellisesti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#7

Kiitos Eero.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Suomen lainsäädäntö antaa mahdollisuuden pakkohuostaanottoon.
Sitä voi hyvin soveltaa tässä tapauksessa.
Luulisi kurdienkin hyväksyvän sen, kun se heille selitetään. Tarkoittaa sitä, jos äidit tulisivat Suomeen, niin lapset otettaisiin joka tapauksessa äideiltä heti pois.

Orvot + ne lapset, joiden äidit antavat tuoda lapset pois voivaisiin kai hakea Suomeen vaikka heti.

Jos äiti aidosti välittää lapsistaan, niin hän antaa ilman muuta luvan viedä lapset pois al-holin olosuhteista!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#6

Pakkohuostaanotto voidaan tehdä vain Suomessa, ei leiriltä suoraan. Suomen lainsäädäntö on kansallinen, ei suinkaan voida soveltaa muissa maissa asuviin. Ei vaikka ovat suomen kansalaisia.

Mainitsemasi orpojen Suomeen tuominen ei taida olla itsestään selvyys, sillä noiden lasten suomalaisuutta ei käsittääkseni ole voitu yksilöidä. Tuosta kaiketi saattaa johtua ettei ole jo tuotu Suomeen kuten muut Pohjoismaat ovat orpolapsien kohdalla toimineet.

Samaa mieltä, että äitien vastuullisuus lapsen hyvinvoinnista näkyy siinä suostuvatko antamaan luvan Suomen viranomaisille lasten erottamisesta äidistään ja palaamaan kotimaahan. Kurdeista tuo suostuminen ei varmaankaan olisi kiinni, jos äidit kerran suostuvat antaen kirjallisen luvan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

vaalit pian
Utelias
#10

Tuo pykälä huostaanotosta on äärimmäisen ankara koska lapsen edun arvioi yksittäinen virkailija täysin oman päänsä mukaan.

Mutta ilmeisesti vakituinen asuinpaikka on sellainen muotoseikka että tuota pykälää kaikessa ankaruudessaan ei päästä soveltamaan. Tilapäinen oleskelu ulkomailla ei taitaisi olla este.

Onkohan tuo pykälä muutettavissa siten että sitä voitaisiin soveltaa räätälöidysti tähän tapaukseen. Kynnyksenä lienee tuo vakituisen asuinpaikan määrittely. Jos määritellään niin että jos vakituisella asuinpaikalla ei ole vaikka sotatilan vuoksi saatavilla lastensuojelun palveluita voi Helsingin lastensuojelu tarjota näitä palveluita lapsille jotka ovat Suomen kansalaisia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#14

Taitaa olla niin, ettei kansallinen lainsäädäntömme voi ulottua muiden maiden lakien edelle. Pakkohuostaanottaminen voi meilläkin tapahtua maassa vakinaisesti asuvaan kohdistuen joko sosiaaliviranomaisen tai oikeuden päätökseen.

En siis usko kansallisen lainsäädäntöömme voitavan tehdä muutosta pakkohuostaanottamisesta joka voidaan katsoa ulottuvan toiseen maahan. Pakkohuostaanotto voidaan tehdä al-Holissa olevien lasten kohalla vasta siinä vaiheessa kun saapuvat maahan omatoimisesti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

vaalit pian
Utelias
#17

ehkä tässä on jotakin vikaa Suomen pään halussakin

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lapsiasiainvaltuutettu-oikoo-julkisuudessa-vellonutta-virheellista-tietoa-on-vaara-kasitys-ettei-meidan-lastensuojelulla-olisi-toimivaltaa-ulkomailla/7658828#gs.lza3yx

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#18

Vastaukseni eli mielipiteeni vaalit pian nimimerkille; ”Faktisesti on toimivalta, jos tehdään yhteistyötä kohdemaan viranomaisten kanssa.” Nimenomaan voidaan toimia yhteistyössä Syyrian kurdiviranomaisten kanssa. Ongelma vain taitaa olla se, ettei aluehallinnolla taida olla sellaista lainsäädäntöä tai halua tehdä yhteistyötä yksistään lasten huostaanottopäätöksen tekemiseen Suomen lastenhuollon päätöksen muikaisesti. Väkisin yhteistyö ei onnistu.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

sOleskelu al-holissa lienee luokiteltavissa tilapäiseksi asumiseksi. Vaikka ei kai silläkään ole tässä asiassa mitään erityistä merkitystä.

Kurdit ja terroristi-äidit vedättävät suomalaisia poliitikkoja. Kaikki luonnollisesti haluavat Suomeen nauttimaan hyvästä sosiaaliturvasta ja lähes esteettömästä verkostoitumisesta jidahistiryhmien kanssa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#19

No ei mitenkään voi luokitella tilapäiseksi, vaikka ovat nyt eristettyinä leiriin. Ovat kuitenkin Syyrian maaperällä olleet jo vuosikausia. Eräs taitaa olla ollut jo vuodesta 2012 alkaen. Tilapäisyys eli lyhyt kestoisuus koskee etenkin matkailua. Näin kaiketi tapahtui vuoden 2000 Jolon matkalaisille, jotka joutuivat olemaan islamistiterroristien panttivankeina kuukausia. Heidänkin kohdallaan käytiin neuvotteluja yhdessä muiden maiden kanssa.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jolon_panttivankikriisi

Jolon kohdalla kyse olis siis matkalaisten vapauttamisesta, kun al-Holin kohdalla kyseessä on epäiltyjen rikoksiin syyllistyneiden pidättämisistä leirioloihin. On merkillistä, jos meidän päättäjämme soveltavat konsulttipalvelulakia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

vaalit pian
Utelias
#5

Arvaukseni on että käy näin – variaatio vihreiden ideoimasta alkuperäisesta ”virkamiespäätös, kysymättä ja pyytämättä” ideasta:

Hallitus ei hajoa.

Poliittista päätöstä ei tule koska se pudottaisi SDP:n ja keskustan gallup-lukuja.

Tilanteen ratkaisemiseen riittää yksi ”rohkea” virkamies joka oma-aloitteisesti tekee päätöksen yhdestä äidistä lapsineen. Yritetään valita äiti jolla on edes vähän sympatiapisteitä ja mahdollisimman paljon iloitsevia omaisia.

Ensisijaisesti pidetään salassa, jos ei niin Haavisto vihervasemmiston kanssa voi edelleen vakuuttaa että ”mitään operaatiota ei ole”. Ko. ”rohkeaa” virkamiestä kehutaan ja korostetaan että virkamiehellä on yksittäistapauksessa mahdollisuus harkintaan. SDP on yllättynyt. Keskusta näön vuoksi raivoaa mutta tyytyväinen kun hallitus pysyy koossa.

Oikeudellisesti tilanne on selvä, takaisin ei viedä. Repeat.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#9

Oma näkemykseni on se, ettei yhtäkään äitiä lapsen tai lapsien kanssa voi tuoda Suomeen konsulipalvelulain varjolla. Ei edes virkamies ilman valtioneuvoston poliittista päätöstä. Virkamies toimii ilman päätöstä lakia rikkoen. Oma mielenkiintoinen seikka onkin mitä tuleman pitää, jos virkamies toimii omilla valtuuksilla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

vaalit pian
Utelias
#11

Virkamiehen omavaltainen päätös oli kuitenkin se mihin se nyttemmin hylätty al-Hol suunnitelma perustui, silloin koko sakki olisi tuotu kerralla. Punavihreät näyttävät nyt uskovan että yksittäistapauksessa virkamiehellä olisi kuitenkin valtuudet.

Ja Ohisalo ainakin onnistui Irakin palautusasiassa saamaan, yhden palaverin jälkeen, ylimmän poliisijohdon ”oma-aloitteisesti” keskeyttämään palautukset. Senkin laillisuus poliisin päätöksenä oli vähän hämärä kun kyseessä on KHO:n hyväksymän lainvoimaisen päätöksen kumoaminen. Ja sitä sitten edelleen ihmettelen miten poliisijohtaja Kolehmainen saattoi kieltää koskaan nähneensä allekirjoittamaansa al-Holin paperia. Ohisalo tietysti sisäministerinä johtaa poliisia ja poliisi voi tietysti kieltäytyä kertomasta mutta ei valehdella – kaikkein oudoin tapaus koko sopassa.

Saa nähdä lopputulos, vuoden alkuun mennessä tiedetään miten kävi – pitäydyn tuossa ennusteessa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#13

Tässä on nyt sama juonenkulku kuin vuoden 2015 pakolaistulvassa. Kun ISIS emännät laskeutuvat Seutulaan sanotaan, että he tulivat sinne omin avuin eikä heitä voi enää käännyttää – he hakevat turvapaikkaa… näinhän näitä ns. pakolaisia ilmestyi bussilasteittain Suomen rajalle – aivan yllättäen. Aivan varmasti siinäkin kuljetusoperaatiossa oli suomalaisia mukana, mutta kukaan ei asiaa tutki…. ja vaikka yllättäen tulivat virkailijoilla oli silti valmis protokolla, jonka mukaan alkoivat kunniakierrokset päiväkodeissa ja peruskouluissa osana kansainvälisyyskasvatusta. Eipä haitannut vaikka lapset ja lapsiperheet olivat tosiasiassa aikuisia miehiä, sotilaskarkureita yms. niin vaan mentiin ryhmäkuviin suomalaislasten kanssa…

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000