Perussuomalaiset

Reijo Paunonen

Erään kunnan kuntakysymyksiä

Suomen kunnissa käydään nyt pohdiskelua monista kipeistä seikoista. Kuntayhteistyö ja ennen kaikkea sote mietityttävät. Alhaalla on Juvan lehden esittämät kysymykset valtuustoryhmille. Vastaukset ovat Juvan perussuomalaisten valtuustoryhmän vastauksia.

——————————————————-

1. Mikä on ollut valtuustokauden ensimmäisen puolikkaan merkittävin kunnanvaltuuston päätös.

– Verotuksen pitäminen maltillisena.

2. Mitkä ovat seuraavien vuosien keskeiset päätökset?

– 5-tien markkinoinnin ja rakennushankkeen etenemiseen liittyvät päätökset.

– Edellytysten luominen jo ennakkoon elinkeinoelämän nousullle markkinointi- ja kehitystoimilla.

– Juva on laaja kunta. On tärkeää että vaalitaan Juvan elinkelpoisuutta kattavasti koko kunnan alueella. (Kuosmala)  

Tulee laatia uusi päivitetty maaseutupoliittinen ohjelma, jonka tavoitteisiin sitoudutaan.

– Asuinviihtyvyyden lisääminen entisestään hyvillä kaavoituspäätöksillä.

– Vuodeosaston remonttipäätös.

3. Miten kuntayhteistyö on toiminut. Miten sen tulevaisuus nykyisellään, voiko laajentua?

– Aikaan nähden on toiminut hyvin. Kuntayhteistyö tapahtuu yhä enenvässä määrin erilaisten yhtiöjärjestelyjen kautta ja tämä tuo omat haasteensa kustannusseurantaan, vastuukysymyksiin ja päätöksenteon eriytymiseen kauemmaksi kuntalaisesta. Jatkuvat valtionosuuksien leikkaukset ajavat kuitenkin etsimään uusia ratkaisumalleja. Avointa ja ennakkoluulotonta suunnittelua tarvitaan myös jatkossa. Yhteistyön laajentuminen on mahdollista myös Juvan kunnan sisällä. On rohkeasti mietittävä yhteistä taakanjakoa, nyt vielä yhteisillä resursseilla Juvan seurakunnan kanssa. Mahdollisessa tulevassa kuntaliitoksessa tämä yhteistyömalli ei ole enää mahdollista kuntalaisten oman päätösvallan puitteissa. Olemme maa- ja metsätalousvaltainen kunta, ja sen kerrannaisvaikutukset ovat Juvan kunnalle suuret. MM-alaan kohdistuu tänään mittavia kilpailu ja kustannuspaineita eri lähteistä. Kuntayhteistyössä tämä uhka on otettava entistä suuremman yhteisen pohdiskelun alle.

4. Toteutuuko sote-ratkaisu esitetyssä mallissa ja ratkaisu laillisuuden kunnallisen itsehallinnon kannalta?

– Toteutus on kaukana tulevaisuudessa. Nykyinen hallitus on leikannut kuntien peruspalvelujen valtionsosuutta jo yhteensä 1400 miljoonaa. Rahoitusjärjestelmä ja valtionosuuksien leikkaukset pitävät huolen siitä että sote palvelut eivät pääse edes asiansa hoitaneiden kuntien kohdalla paranemaan. Pieniltä kunnilta ollaan viemässä sekä ratkaisuvalta että rahat. Nyt esitetty rahoitusmalli johtaa siis väärään suuntaan, ja tuskin tulee sellaisenaan toteutumaan. Suomessa on korkeanluokan soteosaaminen. Jos poliittista tahtoa löytyy, myös oikeudenmukaiset ratkaisut löytyvät niin rahoituksen, kuin myös laintulkinnankin osalle. Tuskin kuitenkaan tämän hallituksen aikana.   

www.reijopaunonen.fi

REIJO PAUNONEN  Kansanedustajaehdokas, Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Osallistu keskusteluun!


0 kommenttia

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000