Perussuomalaiset

Pasi Paananen

Hyvinvointivaltio säilyy työllä

Suomessa eletään alijäämäisen julkisen sektorin varjossa. Työllisyysaste on painunut alle 70 %. Monet poliittiset esiintulot ovat viime aikoina koskeneet leikkauslistoja, joilla on tarkoitus saada julkinen sektori eli valtio ja kunnat taloudelliseen tasapainoon. Palveluiden leikkauslistojen sijasta on hyvä keskittyä keinoihin, joilla voidaan parantaa liiketoimintaa ja työllisyyttä.

Hyvinvointivaltiomme säilyy, kun työllisyysaste saadaan nousemaan 75 %. Tähän tarvitaan yksityisen sektorin työpaikkoja. Jotta uusia työpaikkoja syntyy, pitää yritysten liiketoiminnalle luoda hyvä ja kannustava ympäristö.

Maassamme tarvitaan yritysverojärjestelmän uudistus, jossa yrityksen oman liiketoiminnan kehittämiseen käytettävä tulo on verovapaata. Tämä mahdollistaa pääomanmuodostuksen maassamme yritysten oman toiminnan kautta. Kun yritys kehittää liiketoimintaansa, se usein kykenee palkkaamaan uusia työntekijöitä. Työnantajamaksuja voidaan alentaa, jotta uusien työntekijöiden palkkaaminen on edullisempaa. Tähän kun vielä lisätään energian hinnan lasku verotuksen keventämisen kautta, voidaan alkaa puhua yrittäjyysmyönteisestä ja työttömyysvastaisesta politiikasta.

Työllisyysasteen korottamiseen tarvitaan ihmisten liikkuvuuden lisäämistä työn ja yritystoiminnan harjoittamisen välillä. Tilimallinen ansioturva tulee ottaa käyttöön. Siinä sama henkilökohtainen tili toimii ansioturvan lähteenä, olipa henkilö töissä toisella tai yrittäjänä. Silloin ansioturva ei katkea, vaikka henkilö päättää ryhtyä työntekijästä yrittäjäksi. Tilimallinen ansioturva ei tarkoita pakkoyrittäjyyttä, vaan päätösvalta säilyy henkilöllä itsellään.

ALV huojennetun liiketoiminnan tulorajaa tulee nostaa 50 000 euroon. Tämä mahdollistaa pienten liikevaihtojen tekemisen ilman täysiä ALV tilityksiä. Tällä on vaikutusta yrityksen kykyyn palkata työntekijä.

Leikkauslista on minullakin mielessäni ja siitä lopuksi. Leikataan Suomen ulkopuolelle menevistä maksuista. EU nettojäsenmaksun alennus 300 – 600 miljoonaa euroa, joka tekee 50 – 100 euroa per kansalainen. Kehitysavun pienentäminen ja vaikuttavuuden tarkastelu, josta vähennys valtion menoihin noin 500 miljoonaa euroa. Vastuu osasta kehitysapua pitää siirtää kansalaisille ja järjestöille, jotka oman päätöksensä mukaan, moraalisesti toimien voivat antaa kehitysapua haluamilleen kohteille.

Luovutaan rikkidirektiivistä ja päästökauppajärjestelmästä siihen saakka, kunnes kaikki valtiot ovat niissä mukana. Tällä hetkellä nämä järjestelmät ovat ulkomaankauppamme haitta ja ylimääräinen kustannus. Nämä kaksi ympäristötekoa ovat pelkkiä EU tason toimia, joilla ei ole vielä riittävää vaikuttavuutta: kumpikaan niistä ei kosketa koko maapalloa, jonka ilmastosta on kyse. Sitten kun kaikki valtiot tulevat mukaan, tulee Suomen ja Euroopan liittyä niihin.

Eurovaltioiden aloittama pelastuspakettipolitiikka kannattaa lopettaa ennen kuin Italia tulee mukaan. Kreikan, Irlannin ja Espanjan pelastamista ei olisi pitänyt aloittaa alkuunkaan. Saksa, Ranska ja Britannia olisivat voineet miettiä tahoillaan, kuinka pelastavat omat liikepankkinsa vuonna 2010, kun Kreikka tarvitsi apua euromääräisten velkojensa maksuun. Nyt Suomen valtionvelkaa ja riihikuivaa rahaa on pistetty tähän tuhlailuun. Kreikka on velkaisempi kuin silloin kun sen pelastaminen alkoi ja nyt me veronmaksajat olemme vastuussa näistä veloista ja takauksista.

Katse on käännettävä oman maamme asioihin ja vähemmän ulkomaille. Suomalaisen työn ja yrittäjyyden menestys on hyvinvointivaltiomme pelastus.

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


5 kommenttia
Nimetön
#1

Meille uskotellaan, että mitä korkeampi työttömyys, sitä korkeampi kansantuote henkeä kohden. Tosiasiassa se ei lisää kuin hetkellisesti matalapalkkayritysten omistajien tuloja. Kun kaikki olisivat työttöminä, olisi tuotanto maksimissa, tämä on Kokoomuksen ja EK:n logiikka.

Mitä enemmän maahanmuuttajia, sitä enemmän työttömiä, ja sitä varmemmin palkkatasoa ylläpitävä hyvinvointivaltio voidaan ajaa alas varojen puutteessa. Kun luonnonvarat ja yritykset on siirretty ulkomaiseen omistukseen, onkin näillä sitten lähes ilmaista halpatyövoimaa käytettävissään yllin kyllin. Rikkaan omistajaeliitin tulot nousevat, lähes koko kansa kärsii. Eliitti omistaa tiedotusvälineet ja kansa on totutettu olemaan ajattelematta. Politiikasta puhuminen on leimattu ”hölmöksi, sopimattomaksi, poissa muodista”, ja ”väärät” mielipiteet ovat pölhöpopulismia ja niiden esittäjä saa mediavihakampanjan niskaansa. Tyhmyyttä arvostetaan, ja maatamme johtavat kokemattomat ja osaamattomat opportunistiset, itsekeskeiset selfie-nuoret, ”suppea matematiikka 6, kravatti heiluu”. Pelkkä ulkonäkö riittää ”pätevyyteen”, ja uskottavuuteen hölmön kansan silmissä. Kokeneita ja parhaita poliitikkoja saatetaan pilkata ulkonäön vuoksi, vaikka juuri he saattaisivat olla parhaita juuri näiden hölmöjen pilkkaajienkin asioiden ja etujen ajamisessa, koko kansan, suomalaisten, asioiden hyvässä, osaavassa johtamisessa.

Koulutus- ja hyvinvointiyhteiskunta rapautuu työttömyyden aiheuttaman koko kansaa lopulta koskettavan syrjäytymis- ja ghettoutumiskierteen seurauksena.

Perinteisen taloustieteen mukaan, kun ihmiset ovat töissä, on tuotanto maksimissa ja valtion tulot maksimisssa ja kulut minimissä. Oman valuutta- ja finanssipolitiikan avulla on mahdollista vaikuttaa tehokkaasti työllisyyteen.

Oma tullipolitiikka, oma valuutta, oma keskuspankki, omat valtionyhtiöt – samat keinot joita Kiina ja Intia nyt käyttävät, auttaisivat meidätkin nousuun kuten maamme nousi jo kerran sotien jälkeen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

suny
Hämmentynyt
#3

Nyt kyllä suurentelet asioita maahanmuuton suhteen. Suomen ulkomaalaislakia pitää muuttaa, mutta Suomen talous ei voi mitenkään olla kuralla maahanmuuton seurauksena. Tämä on helppo ja suorastaan hiukan populaarinen keino puhua suopaa, joka näyttää menevän kuin kuumille kiville.

Tuo sinun perinteinen taloustiede on nimenomaan suurin syy maailmanlaajuiseen taloudelliseen epätasapainoon, jossa ns. salkkurahatalous on erkaantunut täysin ihmisten hyvinvoinnin edistämisestä, joskin sen tarkoituksenakaan ei ole koskaan ollut hyvinvointiyhteiskunnan edistäminen. Jos tarkoitat perinteisellä taloustieteellä sitä suhteellisen lyhyttä ajanjaksoa, jossa teollisuus nousi Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen, jossa ihmisten palkat olivat sillä tasolla, että hyvinvointi laajeni yhteiskunnassa, mutta voitto marginaali pieneni, niin kiitos sen loppumisesta juuri perinteisen taloustieteen harjoittajille.

On naurettavaa verrata Suomen taloutta Kiinan tai Intian talouteen ja niihin keinoihin, joita nämä valtiot käyttävät. Noissa maissa ei ole halpatyövoimasta pulaa, ja niiden keskeinen lähtökohta ei ole hyvinvointivaltion perustaminen kaikille kansalaisille, saati sellaisen ylläpitäminen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

”suurentelet asioita maahanmuuton suhteen”
Luepa tarkemmin. En ole tuollaista lainkaan väittänyt. Ruotsissa ja muualla talous voi olla kuralla maahanmuuton vuoksi (vaikka Ruotsissa oma valutta pitää pinnalla), mutta Suomessa ei VIELÄ ole kahta miljoonaa Kataisen, Sipilän ja EK:n vaatimaa maahanmuuttajaa. Sitten taloutemme on kuralla. Myöhemmin, kun maahanmuuton vaikutuksesta lähiömme ghettoutuvat ja jo kärsivä koulujärjestelmämme (Ruotsin malliin) muuttuu toimimattomaksi nimenomaan syrjäytymisen ja maahanmuuton seurauksena, seuraukset ovat maallemme katastrofaaliset.

”Tuo sinun perinteinen taloustiede on nimenomaan suurin syy maailmanlaajuiseen taloudelliseen epätasapainoon, jossa ns. salkkurahatalous on erkaantunut täysin ihmisten hyvinvoinnin edistämisestä, joskin sen tarkoituksenakaan ei ole koskaan ollut hyvinvointiyhteiskunnan edistäminen”
Mitä ihmettä tarkoitat lauseellasi, missä logiikka, mihin perustuu?
Yhdysvaltain 50-70-luvun aktiivinen tulonjaon tasaus (ylin marginaalivero jopa yli 90%), valtion suuri rooli, ihmisten hyvä yhteishenki ja nopea talouskasvu kulkivat käsi kädessä. Se on nk. ”American Dream”, jota Pohjoismaistakin käytiin ihastelemassa. Sen pitäisi olla meidänkin tavoitteemme. Myöhemmin tuli reaganismi, uusliberalismi, suuri epätasa-arvo, SWAT-poliisijoukot, miljoonat vankilaan, heikko talosukasvu ilman reservivauutta dolalrin jättimäistä painamista ja maailman luonnonvarojen ryöstöä sotakoneiston avulla.
Kumpaa sinä kannatat, ”American Dream”-tyyppistä, 70-80-luvun Suomen järjestelmää muistuttavaa, markkinataloutta vai neoliberalistista pankkisosialimia, riistokapitalismia, oligarkiaa, jossa kaikki luonnonvarat ja varallisuus siirretään rikkaalle eliitille?

”On naurettavaa verrata Suomen taloutta Kiinan tai Intian talouteen ja niihin keinoihin, joita nämä valtiot käyttävät. ”
Niin on, ja juuri siksi meidän ei tulisi alistua kilpailuun niiden kanssa. Mailla on: suuret kotimarkkiant, volyymit, helppo ilmasto, kuljetusyhteydet, halpa työvoima, halvat työolot, halvat ympäristöratkaisut.
Miten arvelet, että näiden maiden talous olisi kehittynyt, jos en olisivat antaneet luonnonvaransa ulkomaisten suuryritysten haltuun ja käyttöön? Ei todellakaan hyvin. Valtionyhtiöt ovat olleet näille maille todella hyvä asia ja olivat Suomellekin. Valtionyhtiöissä on voitu kehittää maiden taloudellinen perusta.
Yhdysvallatkin kehitti oman teollisuutensa tullimuurien suojissa – vasta kun teollisuus oli kyllin vahvaa, se avasi rajansa.
Ulkomainen pääoma ostaa heti innovaatiot ja työvoiman pois maastamme, ja vie luonnonvarat ja yritykset muualle, jos annamme.
Meidän on käytettävä osaamisemme ja luonnonvaramme oman kansamme, suomalaisten hyväksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

mummi
#5

No ei se maahanmuutto ole mikään voimavarakaan. Meidän perusteollisuus hävisi ja tilalle ei ole saatu mitään uutta.Kuka tänne hölmölään mitään investointia tekee. Ollaan hinnoiteltu itsemme ulos kaikesta. Omat on kortistossa ja halvat tekee duunit.Kassa virrassa väärä suunta. Velka kasvaa ja valtion kassaan ei euroja kilahda tarpeeksi. Talousihmeet tekee vääriä analyysejä. Yksi nero loikkasi. Himaset otti rahat huu haa analyysistään. Ja Stubbi meinaa että lähimmäisen rakkaus auttaa vähän sinne ja tänne. Pahalta näyttää. Maksettavaa tulee ja paljon. Ei tunnu missään. Kunnolla kiville. 😉 Se kannattaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Hämmentynyt
#2

Työllisyys on monitahoinen asia. Lähtökohtaisesti voi jokainen miettiä omalla kohdallaan että tuottaako jokainen päivä, jokainen tunti palkan verran ja voittoa yritykselle tulevaisuutta varten ja ylläpitoa varten. Sitten on vielä kaikenlaiset työllistämiseen liittyvät kulut. Loputon suo jossa yrittäjä joutuu rämpimään. On työttömyysvakuutusta, yel maksujen osia, verojen tilitystä, ilmoitusten tekoa, työterveyden järjestämistä ja sen maksuja ja normaalit palkkoihin liittyvät kuviot. Jopa ay jäsenmaksuja yritykset ja yrittäjät tilittävät usein palkansaajan puolesta.
Reilua olisi että palkansaaja maksaa itse kulunsa ja tilittää ne eteenpäin. Että työntekijä olisi lähinnä kertaluontoinen kulu aina maksu kerrallaan.
Sitten on itse yrittäjä ja yritys joka pitäisi saada innostumaan hyvällä tuloksella tai tulevaisuuden lupauksella.
Edelliset hallitukset ovat kuormittaneet meitä yrittäjiä kaikenlaisella ahdistelulla vuosi kymmeniä. On kaikenlaisia julkisia tahoja joita huomioida.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000