Perussuomalaiset

Aleksi Hernesniemi

Miksi oikeisto kannattaa EU:ta ja tukipaketteja?

… vaikka sen ei pitäisi?

Oikeistolaisuus elää Suomessa nyrjähtänyttä aikaa, sillä käytännössä Suomen ”oikeistopuolueet” seisovat EU:n ja sen hiljaisen liittovaltiokehityksen takana. Tämä on sinänsä nurinkurista, sillä oikeistolaisuuden perusta on muun muassa vapausaatteessa, pienessä verotuksessa, minimivaltiossa ja itsemääräämisoikeudessa. EU:sta tuleva sääntely ja liittovaltiokehitys edustavat juuri päinvastaista tavoitetta. EU tarkoittaa nimenomaan lisää hallintoportaita, veronkorotuspaineita, lisää byrokratiaa, lisää virkamiehiä, vähemmän itsemääräämisoikeutta kansallisvaltiolle ja siten vähemmän henkilökohtaisia vapauksia. Raamattupiirejäkin luulisi kiinnostavan, minkälaista Baabelin tornia EU:sta ollaan luomassa. Kun verrataan Suomen oikeistoa Yhdysvaltoihin tai Isoon-Britanniaan, huomataan merkittäviä eroja.

Ison-Britannian konservatiivipuolueen filosofiaan kuuluvat esimerkiksi pieni verotus, itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus. Puolue kannattaa kansanäänestystä EU-jäsenyydestä. Ison-Britannian libertaaripuolue taas toteaa suoraan, että EU:sta on erottava, koska hajautettu hallinto on parhaaksi: ”For whether we agree or disagree on issues such as an independent Scotland, our first priority should be making the case for the UK’s immediate withdrawal from the EU, so as to re-gain basic freedoms such as negotiating our own national trade policy and domestic working practices”. Yhdysvaltain republikaaninen puolue (GOP) toteaa periaatteissaan: ”We support the review and examination of all federal agencies to eliminate wasteful spending, operational inefficiencies, or abuse of power to determine whether they are performing functions that are better performed by the States. These functions, as appropriate, should be returned to the States in accordance with the Tenth Amendment of the United States Constitution”. Osavaltioille on siis palautettava niille kuuluvat oikeudet ja liittovaltion on lopetettava tuhlaus sekä vallankäyttö. Yhdysvaltojen teekutsuliike (TEA Party) kuvaa liittovaltion kasvanutta roolia seuraavasti: ”The government has become too big and too powerful and many of those in Washington have grown out of touch with the citizens they represent.” Liittovaltion ongelma on, että se ei enää edusta kansaa, vaan päättäjät elävät suorastaan eri maailmassa. Tea Party Tribunessa kirjoitetaan: ”Without states’ rights, the people are no longer sovereign. When this happens, the federal government becomes the master, not the servant, of the people.” Liittovaltiosta ei saa siis muodostua herraa, vaan vallan on oltava osavaltioilla itsellään. [tummennukset omia]

Onkin suuri mysteeri, kuinka Suomessa oikeistolaiset ja konservatiivit ovat ryhtyneet kannattamaan EU:ta, vaikka se on luonteeltaan sosialistinen järjestelmä kaikkine byrokratioineen.Lisäksi liittovaltiokehitys sotii Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta vastaan, mikä itsessään luulisi riittävän syyksi vastustaa EU-byrokratiaa. Kokoomuksen verkkosivuilla todetaan: ”Vahva EU on jokaisen suomalaisen etu. Siksi Kokoomus haluaa määrätietoisesti kehittää EU:ta suomalaisten kannalta järkevään suuntaan.” RKP taas toteaa: ”RKP pyrkii toimimaan eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Vahva ja neuvottelukykyinen EU on edellytys sille, että Suomi ja muut jäsenvaltiot voivat pärjätä globalisoituvassa maailmassa.” Kun Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa oikeisto- ja konservatiivipuoleet haluavat heikompaa liittovaltiota, Suomessa halutaan päinvastoin enemmän ylikansallista ohjausta. Kristillisdemokraattien kantaan sisältyy liittovaltiovastaisuus ja kansanäänestykset, mutta toisaalta: ”Haluamme kehittää Euroopan unionia jäsenvaltioiden yhteistyönä, joka edistää avointen sisämarkkinoiden kautta työllisyyttä ja hyvinvointia.” Tämä ei ole kuitenkaan vaatimus EU:n purkamiseksi, vaan päinvastoin hiljainen hyväksyntä EU:n paisumiselle. Huvittavinta onkin, että Suomen Kommunistinen Puolue menee oikeistokonservatiivisella EU-linjalla jopa Kokoomuksesta ohi: ”Toisenlaisen Euroopan rakentaminen ei ole mahdollista Euroopan unionin sopimusten puitteissa. Se edellyttää irtautumista nykymuotoisesta EU:sta. SKP:n mielestä EU:n rakenteita ja toimivaltaa on ryhdyttävä purkamaan ja päätäntävaltaa on palautettava ihmisille itselleen.” [tummennukset omia]

Suomi on ollut Euroopan Unionin jäsen kahden vuosikymmenen ajan. Kauan aikaa sitten on kyetty ennustamaan, että EU:sta tulee vähitellen liittovaltio. Vähän kerrallaan Suomesta siirretään päätösvaltaa ulkomaille ja kansallinen itsemääräämisoikeus kapenee. Välillä tulee kriisi, jonka varjolla taas voidaan perustella uutta vallansiirtoa ja budjetin kasvattamista. Jos muutos tehtäisiin liian nopeasti, ihmiset huomaisivat vedätyksen. Lopulta Suomen eduskunnasta muodostuu pelkkä kumileimasin, joka hyväksyy Brysselissä tehdyt päätökset. Tämänkö puolesta on aikoinaan sodittu? Mitä itsenäisyys on, jos emme voi päättää omista asioistamme? Vielä muutama vuosikymmen sitten ei olisi voinut varmaan kuvitellakaan, että 2000-luvulla EU:lla voisi olla oma raha (euro), keskuspankki (Frankfurtissa) ja parlamentti (Brysselissä).

Vihervasemmistolle EU-liittovaltio on uusi keino lisätä sosialismia ja ylikansallista sääntelyä. Siten saadaan enemmän valtioiden sekä maanosien välisiä tulonsiirtoja, eli rahaa siirretään Suomesta ulkomaille. Vihreille EU on keino tiukentaa ympäristölainsäädäntöä ja rahoittaa luonnonsuojelua. Mitä enemmän EU:lle annetaan valtaa, sitä enemmän saadaan Suomeen byrokratiaa ja viherveroja. Lisää rikkidirektiivejä, joilla Suomen kilpailukykyä heikennetään. Lisää rajoittamatonta maahanmuuttopolitiikkaa ja kehitysapua. Hyvin konkreettinen esimerkki sokeasta maailmanparannusvimmasta on taakanjakomekanismi, jonka tavoitteena on jakaa Välimereltä tulevien laittomien maahantulijoiden aiheuttamaa painetta EU-maiden kesken. Vihervasemmiston kannalta EU:n liittovaltiokehitys on siten johdonmukainen tavoite. Sen sijaan Keskustan motiivi EU:n vankkumattomana tukijana on suuri kysymysmerkki. Mitä sellaista EU on tarjonnut maanviljelijöille, mitä Suomi ei olisi kansallisesti voinut tehdä?

EU on joillekin yksinkertaisesti elämää suurempi projekti, jonka ei anneta kaatua. Ilmaisia lounaita, kielten iloista sekamelskaa, ikuisen rauhan kiiltokuva ja mitä vielä. EU ei tule purkamaan itse itseään erityisesti siksi, koska se on poliitikoille ja virkamiehille hyväpalkkainen työpaikka. Tätä suurta hallintojärjestelmää rahoitetaan suomalaisten veronmaksajien rahoilla, mutta vastineeksi saatu äänivalta on marginaalinen. Suomen äänivalta EU:n parlamentissa on alle 2 prosenttia. Jos osakkeenomistaja kerskuisi yhtiökokouksessa 2 prosentin äänivallalla (kuten nyt EU:n vaikutusmahdollisuuksien suhteen uskotellaan suomalaisille), häntä pidettäisiin yksinkertaisesti typeränä. Vaaliteltoilla voidaan lupailla, että ”kyllä meidän Pena siellä ee-uu:ssa puolensa pitää”, mutta todellisuus on aivan muuta. Poliitikkojen retoriikka ”EU:n kehittämisestä” tarkoittaa vain sitä, että jatketaan nöyristelyä isojen maiden edessä. Kyllä Suomi maksaa, kuten on tähänkin asti tehnyt. Suomen oikeistolaisten ja konservatiivien tulisi tehdä ideologinen uudelleentarkastelu ja todeta, että Suomen on erottava EU-liittovaltiosta ja alettava taas päättämään omista asioista itsenäisesti. Vapaakauppaa ja kansainvälisyyttä oli ennen EU:ta – ja tulee olemaan EU:n jälkeenkin.

Yksi syy oikeiston EU-palvontaan on luultavasti siinä, että Neuvostoliiton romahduksen myötä EU-jäsenyys nähtiin ikkunana länteen. Tämä on kuitenkin harhaluulo, koska länsimaisuus ei ole sidoksissa valtion EU-jäsenyyteen. Länsimaisuus riippuu kansasta itsestään, sen tavoista, kulttuurista ja kuinka nämä kaikki heijastuvat kansalliseen lainsäädäntöön. EU:n ulkopuoliset valtiot Norja, Islanti ja Sveitsi ovat selkeästi länsimaita ja niissä vallitsee vakaa yhteiskuntajärjestelmä. Euroopassa EU:hun eivät kuulu myöskään esimerkiksi Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra, Vatikaani, Färsaaret, Grönlanti, Mansaari ja Kanaalisaaret. Ovatko näiden alueiden ihmiset epälänsimaalaisempia tai epäkansainvälisempiä, kun eivät ole päässeet EU:n ”ytimeen”?

Liittovaltiokehityksen lisäksi toinen nyrjähdys on euromaiden tukipakettipoliiikassa. Suomi on sitoutunut pelastamaan ulkomaisia pankkeja, jotta yhteisvaluutta euroa voidaan tekohengittää. Suomen oikeisto seisoo eurooppalaisen tukipakettipolitiikan takana, vaikka näiden tulisi vastustaa valtion väliintuloa markkinoille. Euro ei toimi ja se uskalletaan onneksi jo myöntää. Mutta mitä siitä seuraa? Pelkkä tosiasian toteaminen ei vielä pelasta Suomea, vaan asialle on tehtävä jotain. Monet asiantuntijat ovat markkaan palaamisen kannalla. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori J.P. Roos on todennut, että Suomen on otettava kelluva markka käyttöön. Kansantaloustieteen professori Vesa Kanniainen on sanonut, että eurojärjestelmä on katastrofi ja kelluva valuutta olisi Suomelle edelleen paras ratkaisu. Pankkiiri ja rahoitusprofessori Michael Pettis on todennut, että eurokriisi johtaa lopulta tienhaaraan, jossa on valittava joko liittovaltio tai omaan rahaan palaaminen. Me voisimme toivoa parasta, että 5-10 vuoden päästä eurokriisistä päästään eroon ja Suomen asiat paranevat. Odottelun riski on, että talouden alamäki jatkuu yhä syvemmälle. Tai sitten voimme ottaa kohtalon omiin käsiimme, ja irtaudumme yhteisvaluutasta mahdollisimman pian. Reaktiivinen politiikka on ajopuuna menemistä ja kuvastaa poliitikkojen heikkoutta tehdä ratkaisevia päätöksiä ratkaisevalla hetkellä.

Kaikki kansallisvaltiot ajavat omaa etuaan maailmassa. Voiko niin hölmöä kansaa olla, joka ei niin tekisi?

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


6 kommenttia
EU on saatanasta
#1

Kerrankin realistinen ja todenmukainen yhteenveto eu:sta.

Tästä osia yksi toisensa jälkeen kun kuulisi eduskunassa ja julkisuudessa AGRESSIIVISESTI esitettynä voisi auttaa tuohon PS:n kannatukseenkin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

ProSuomi
Tyytyväinen
#2

Tosi hyvä kirjoitus. Olen itsekin ajatellut vähän samaa mutta hyvä että joku minua kätevämpi kirjoitti tämän auki!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Mammastiina
Iloinen
#3

Tosi hyvä! Tenpoints! Olen juuri läheltä seurannut miten joku asia saadaan vietyä läpi. Ottamalla se aina esiin, ei välttämättä kovin agressiivisestikkaan. Vaan uudelleen ja uudelleen, uudelleen. Joskus ihan esittäjän puolesta nolottikin. Aikaa kului, mutta lopulta kaikki uskoi, että näinhän sen pitää mennä. Ja niin se meni.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Pekka Pypee
#6

Tosi hyvä kirjoitus ”Mammastiina”, näin sen pitää mennä – ja toisiaan toivomuksena on että kuunnellaan teitä naisia enemmän – teistähän me miehetkin niin tykätään. Ei silti, en halua tehdä tästä mitään sukupuoliasiaa mutta kuitenkin… joskus vaan tahtoo mennä vähän liikaa testosteronin puolelle.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

totuus
#4

Miksi?
Pankit maksavat vaalirahoituksen ja tarjoavat hyvät virat oikeistolle. Pankkien vastuut siirrettiin veronmaksajille EU:n ja tukipakettien avulla. Vasemmistolainenkin muuttuu oikeistolaiseksi päästessään nauttimaan etuuksista ja kuunnellessaan katteettomia lupauksia. ”Väärästä” (=pankkitukivastaisesta) politiikasta seuraisi muutenkin lynkkaus mediassa, joka, kuten kaikki muukin, on riippuvainen pankkien tarjoamasta rahoituksesta.

Tämä maassa, jossa mattimeikäläiseltä kysytään asuntolainaa hänen suomalaisesta pankista hakiessaan, että onko hänellä verovelkaa Yhdysvaltoihin ja onko hän poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Jos poliittinen mielipiteesi ei miellytä rahottajia Yhdysvalloissa, voi olla, että laina suomalaisesta pankista voi jäädä saamatta.

Rahoittajien, pankkien, pelossa, kaikki toistavat pankkien mantraa, osa tiedotusvälineiden perässä kyvyttöminäitsenäiseen ajatteluun.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

”Onkin suuri mysteeri, kuinka Suomessa oikeistolaiset ja konservatiivit ovat ryhtyneet kannattamaan EU:ta…”

Ei ole.

”Oikeistolaiset” ovat omistajien rahoittamia ja asialla. Omistajat luonnollisesti haluavat omistaa aina vain enemmän, lopulta kaiken. Mikä estää omistamisen laajentumista, sitä vastustetaan. Yhdysvalloissa sitä estää liittovaltion säätely, Euroopassa kansallisvaltioiden harjoittama oman kansan edun ajaminen.

Yhdysvalloissa liittovaltion taholta tulee kansallista sääteltyä mm. pankeille ja julkisen vallan osuus korostuu mm. terveydenhuolto- ym. asioissa. Mitä vähemmän liittovaltion tason säätelyä, sitä enemmän valtaa omistavalla luokalla on.
Iso-Britanniassa on jo vallassa jälkithatcherilainen luokka- ja omistusyhteiskunta.

Euroopassa (samoin kuin Yhdysvalloissa,) kansallisen tason säätely rajoittaa omistajien mahdollisuuksia omistaa kaikki. Kansallisvaltiot haluavat ajaa oman maansa kansalaisten etua ja vastustavat yhteisen omaisuuden antamista harvoille ylikansallisille omistajille. Euroopan Unioni ajaa kaiken yksityistämistä ja vapauttamista kilpailulle, eli omistajille.

Erittäin yksinkertaista ja selkeää.

”Kaikki kansallisvaltiot ajavat omaa etuaan maailmassa. Voiko niin hölmöä kansaa olla, joka ei niin tekisi?”

Voi. Suomalaiset.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000