Perussuomalaiset

Pasi Kortesuo

Suomessa ei ole korpputiota vaan se on maan tapana

Mielipiteenäni näyttäisi siltä, että lapissa hyvinvointialuejohtaja ja muu ryhmärahaan liittyvä virkahenkilöstö on täydellisenä marionettina poliittisessa pelissä/kiusanteossa mahdollisesti kepun ohjausnuorassa.

On hyvin vaikeaa löytää mitään muuta selitystä siihen, että Lapin hyvinvointialueen virkahenkilöhallinto ei noudata aluevaltuuston päätöstä ja laita sitä täytäntöön oikein ja tehokkaasti. Mahdollinen toinen selitys on kykenemättömyys ja osaamattomuus. Asian ollessa tässä viimeisessä tilassa, se olisikin sitten jo katastrofaalista Lapin hyvinvointialueelle. Siksi haluan uskoa, että kyse on jostain muusta kuin kykenemättömyydestä ja osaamattomuudesta.

Valistuneesti arvaan ja kuvittelen, että irvokkaan näytelmän pieleen mennyt käsikirjoitus ja tarkoitus oli suurin piirtein seuraavanlainen.

Alueen pääpuolueen politrukit tai alueen sellaisten puolueiden politrukit, joiden puolueet hyötyvät kepuloinnista, hahmottelevat seuraavaa. Kun meillä on raskaat ja kalliit piiriorganisaatiot politrukkeineen (piirin palkatut henkilöt) ja politrukkipesineen (piiritoimistot), niin meitähän ei haittaa, vaikka haku ja päätös valtuustoryhmien tukemisesta (ryhmäraha) tehtäisiin vasta ihan loppuvuodesta. Tämä järjestelyhän luo suhteellista etua meille politrukkipuolueille myös tapahtumien suhteen. Meillähän on lähiyhteisöveroparatiisitukijärjestelmä jonka rahoilla kassamme on ylitsepursuavainen. Kassavaroin voimme rahoittaa aluevaltuutettukiertueita sopivasti ennen todellisia eduskuntavaalikiertueita, ja näin saada näkyvyyttä hyvinvointialueen rahoilla. Kirjanpidollisesti kassavarat palautuvat takaisin, kunhan ryhmäraha lankeaa maksuun.

Kokonaisuudessa järjestelyhän on loistava. Hyvinvointialueen rahoilla maksamme osan politrukkien ja politrukkien pesien kustannuksista ja siitä säästyy huomattavasti sitten käytettäväksi 2023 eduskuntavaalikampanijointiin. Hyvinvointialueen rahoilla kierrämme sitten ”osallistamassa” alueen asukkaita äänestämään kevään eduskuntavaaleissa ehdokkaitamme niissä, sillä onhan monet valtuutettumme myös eduskuntavaaleissa ehdokkaina. Voimme riskittä lainata kassasta rahaa, koska ryhmäraha lankeaa meille kuin manulle illallinen kunhan sitä tarvitsemme. No mitenkä ne ryhmät, joilla ei ole raskasta piiriorganisaatiota politrukkeineen ja pesineen sekä veroparatiisilähiyhteisöineen. Miten ne sitten voivat järjestää osallistamistapahtumia? No ei mitenkään. Sitä huonompi heille ja parempi meille.

Tahtotila oli selvä. Ryhmärahan hakuprosessi ja päätös siitä pitää tehdä vasta loppuvuonna 2022. Samoin pitäisi toimia mielellään myös jatkossa ja ainakin vuoden 2023 haku ja päätös pitää saada venytettyä yli eduskuntavaalien. Tämä määräys/käsky/toive/kuiskaus/jne. sitten toimitettiin ”soveliaalla” tavalla korkealle hyvinvointialueen virkahenkilölle, joka voi hakuprosessiasiasta päättää ja se upposi hedelmälliseen, ymmärtäväiseen ja vastaanottavaiseen maaperään.

Mutta ei se mennytkään niin, vaan asiaan vaikutti pari pientä muuttujaa.

Asiakirjoista selviää.

31.8.2022 Aluevaltuusto tekee päätöksen valtuustoryhmien tukemisesta. Päätös on riittävän yksiselitteisen selkeä menettelytapoineen ja päivämäärineen.

21.12.2022 Aluehallitus päättää, että nyt jätettyjen vapaamuotoisten hakemusten perusteella ei myönnetä tukea valtuustoryhmille. Valtuustoryhmien tulee hakea tukea vuodelle 2022 erillisellä hakulomakkeella poikkeuksellisesti 10.1.2023 mennessä. Aluehallitus päättää valtuustoryhmien tukemisesta vuonna 2022 vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessaan.

18.1.2023 Aluehallitus tekee päätöksen ”hakemusten” perusteella tukea valtuustoryhmiä.

1.3.2023 Aluehallitus käsittelee oikaisuvaatimusta, päättää hyväksyä sen ja alkaa valtuustoryhmien ”asiamieheksi” päätöksen kohdilla 3 ja 4. Perussuomalaisten aluehallituksen edustaja esittää kohtien 3 ja 4 hylkäämistä. Perussuomalaisten ratkaisuehdotus häviää äänestyksessä. Perussuomalaisten aluehallitusedustajat jättävät päätökseen eriävän mielipiteen.

Sähköposteistani hyvinvointialueelle selviää.

Ettei kirjaamosta ole saatavilla mitään hakemuksia koskien valtuustoryhmien tukemista vuonna 2022. Ettei vuoden 2023 ole vielä maaliskuun alkupuolella aloitettu. Enkä ylipäätään saanut viranpuolesta asiaa hoitavilta tahoilta puolueiden toimittamia hakemuksia valtuustoryhmien tukemiseen liittyen.

Tästä voidaan aukottomasti päätellä, ettei hallinto ole pannut täytäntöön valtuuston päätöstä erityisestä lomakkeesta eikä määräaikoja noudateta hakuprosesseissa, vuosina 2022 ja 2023. Normaalin elämänkokemuksen perusteella on aika lailla mahdotonta epäillä muita kuin kahta vaihtoehtoa, jotka esittelin kirjoituksen alussa.

Suomessahan ei ole korruptiota vaan se on maan tapana, ainakin ”maakunnissa”. Miksiköhän se rehottaa ”maakunnissa”?

Aluehallituksen päätöksestä 1.3.2023 §92 olen tehnyt aluevalituksen. Aluevalitus alla.

Aluevalitus

Pohjoissuomen hallinto-oikeudelle

Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen kokous 1.3.2023, 92§:n kohdat:

3. palauttaa valtuustoryhmien toiminnan tukemista vuonna 2022 koskevan

asian uudelleen valmisteltavaksi;

ja

4. että aluevaltuustolle tulee valmistella päätösesitys valtuustoryhmien

toiminnan tukemisen periaatteiden muuttamisesta siten, että

aluehallitus voi päättää valtuustoryhmien vuoden 2022 toiminnan

tukemisesta poikkeuksellisesti jälkikäteen vuonna 2023.

Pitää kumota.

Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Perustelu

Pykälän 92 osalta käsiteltiin oikaisuvaatimusta. Kohta 4 ei kuulu oikaisuvaatimuksen käsittelyn piiriin eikä siis pykälän 92 käsittelyyn, vaan tulisi käsitellä omana asiakohtanaan,

mikäli aluehallituksella on siihen itsenäinen toimivalta.

Päätöksen valmistelija/esittelijä ja päätöksen tekijä on ylittänyt toimivaltansa

Esittelijä on ylittänyt toimivaltansa esitellessään 92§:n oikaisuvaatimusasiakohdassa lisäksi päätösehdotuksenaan kohdat 3 ja 4.

Asiakohdan 92§ oikaisuvaatimuksen suhteen esittelijän pitää pitäytyä ratkaisuehdotuksessaan oikaisuvaatimuksen hyväksynnän ja hylkäämisen välillä. Päätösehdotuksen olisi siis pitänyt rajoittua aiheeseen, hyväksytäänkö vai hylätäänkö oikaisuvaatimus kaikilta osin ja jos ei, niin miltä osin ja mitä. Esittelijän ylittäessä toimivaltansa on myös hallitus ylittänyt toimivaltansa hyväksyessään esittelijän ratkaisuesityksen.

Esittelijä on ylittänyt toimivaltansa esitellessään 92§:n oikaisuvaatimusasiakohdassa päätösehdotuksenaan kohdat 3 ja 4. Aluehallitus on ylittänyt toimivaltansa hyväksyessään esittelijän esityksen. Hyvinvointialuejohtajalla, eikä aluehallituksella ole toimivaltaa yksittäisessä etuuden hakemusasiassa, joka pitää hylätä tai jättää käsittelemättä, lähteä hakemaan muutosta sen tahon puolesta, jonka hakemus on hylätty tai jätetty käsittelemättä.

Perustelu

Valtuusto on tehnyt aluehallituksen esityksestä selkeän ja yksiselitteisen päätöksen 31.8.2022 valtuustoryhmien toiminnan tukemisesta, johon kuului periaatteet ja selkeät aikarajat.

Tuolloin valtuustoryhmien tukemisasia oli ensimmäisen kerran tuotu valtuustoon hallituksen toimesta, koska se oli hyvinvointialueen toiminnan aloitukseen kuuluvia päätöksiä. Silloin hallituksella oli toimivaltaa valmistella asia ja tuoda se valtuuston ensikertaa päätettäväksi. Aluevaltuusto teki päätöksen ja implisiittisesti pidätti itsellään tähän asiaan yksinomaisen toimivallan, sillä valtuustoryhmien tukemisesta tuli jatkuva prosessi ja se on sidottu vuosittaiseen talousarvioon siinä varattujen määrärahojen verran kuitenkin enintään 5000€/valtuutettu/kalenterivuosi.

Edellä mainitusta johtuen, kohdan 4 aloitteellisuus kuuluu valtuustoaloitteen piiriin, ei hyvinvointialuejohtajan tai hallituksen toimivaltaan. Se, että valtuustoryhmät eivät ole jostain syystä hakeneet toimintaansa tukea määräaikojen sisällä ja siitä johtuen niitä ei ole voitu myöntää, ei missään tapauksessa luo minkäänlaista velvollisuutta tai oikeutta hyvinvointialuejohtajalle tai aluehallitukselle lähteä tekemään asiasta esitystä aluevaltuustolle. Esitysoikeus kuuluu valtuustoryhmälle tai -ryhmille tai yksittäiselle valtuutetulle valtuustoaloitteen muodossa.

Yhdenvertaisuuden kannalta toimivallan ylitys on selkeä. Hyvinvointialueen asiakas, joka hakee etuutta ja sitä ei voida myöntää aikarajojen jo umpeuduttua tai jostain muusta syystä, on hänen käytettävä normaaleja muutoksenhakumenettelyjä. Hyvinvointialuejohtaja tai hyvinvointialueen hallitus ei voi, eikä saa ottaa asiakseen yksittäistapauksissa ryhtyä aloitteelliseksi viranhaltijan tai valtuuston päätöksen muuttamiseksi etuutta koskevassa asiassa.

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen rinnastuu mihin tahansa muuhun haettavaan etuuteen niiltä osin, kun kysymys on tuen myöntämisen edellytyksistä ja tehdyn päätöksen muutoksenhausta. Hyvinvointialueen asiakkaalla on mahdollisuus hakea muutosta tehtyyn päätökseen säännöissä annettujen mahdollisuuksien mukaan. Valtuustoryhmillä on käytössään erilaisia mahdollisuuksia ja yhtenä niistä on valtuustoaloite asioiden muuttamiseksi.

Sallassa 13.3.2023 Pasi Kortesuo

Osallistu keskusteluun!


14 kommenttia
Nimetön
#1

”Maan tapa” tai ”hyvä veli järjestelmä”, millä nimellä sitten Suomen systeemiä haluaakaan kutsua niin yhtä kaikki se KORRUPTIOTA.

Tästä Suomen korruptiosta on vaan hyvin vaikea saada otetta.
Kansainväliset tutkimukset eivät huomaa eivätkä huomioi sitä tutkimuksissaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

K. K . K.
Vihainen
#6

Vaalimainonnan rahoitus on lahjontaa ja pitäisi siten kieltää ilmeisenä korruptiona! Lisäksi se on erittäin epätasa-arvoista ja epäoikeudenmukaista muita ehdokkaita kohtaan. Yhteiskunnan asioista päättävien henkilöiden osalta se on rikollista!

Kaikilla ehdokkailla pitäisi olla vaalimainontakatto viidessätuhannessa eurossa ja lahjonnan pitäisi olla kiellettyä erityisesti politiikassa, mutta myös muualla yhteisten asioiden hoidossa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#2

Missään muussa maassa korruptio ei ole niin halpaa kuin Suomessa. Muualla maailmassa annetaan kunnon lahjuksia, kun taas Suomessa riittää, että saa hienoja instakuvia tai osallistuu kesärannan bileisiin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

No onhan se halpaa, kun koko homma hoidetaan verovaroilla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Suomen korruptio toimii pääasiassa Brysselin kautta !

Velkaannuteen Suomea ja jaetaan rahat hevon perseeseen jotta saadaan Brysselistä Miljoona Virka !

Myös Moskovan kautta on samaa yritetty ex.pääminsiteri Aho ja Lipponen

PERUSJEN PITÄS VAATIA ETTÄ KAIKKI EU / VENÄJÄN-TROLLIT PIDÄTETÄÄN JA TUOMITAAN MAAN PETOKSESTA ELINKAUTISEEN !

Tämä maa menee muuten konkurssiin niiden takia !

Lama on jo tulossa ! Pankkeja kaatuu kuin sieniä sateella,seuraavaksi haetaan esim. velkaiset Asuntoautot ym pois ihmisiltä… 64.000,- hitaisia asuntoautoja on myyty buumissa 79000,-85000- hintaan velaksi ilman käsi rahaa!
Laman tullessa niiden todellinen arvo on 32000,-
Sellainen Herra se LAMA on ,se kaataa Pankit ja antaa velkaisille opetuksen !
Mutta kuka luottotappiot maksaa ?

Eikö 1990 lamasta opittu todellakaan mitään ??? nyt meno on ollut vielä hullumpaa !!!!!
KORRUPTIO ON SYYLLINEN SIIHENKIN JA VARSINKIN KORONA ELVYTYS RAHAN JAKO TUET

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Tilaisuus tekee varkaan, sanotaan. Ne jotka ovat sopeutuneet elämään verovaroista, kasvavat yhä röyhkeämmiksi, kasvavat erilleen siitä, että joutuisivat elättämään itsensä oikealla työllä. Tapahtuu sitä samaa, kuin ihmiskunta polveutuu samasta jaetusta sielusta, joka hajaantuu sukupolvi kerrallaan alkuperäisestä, kuten hajaantuu moraali, geenit heikkenee, vaikkakin sopeutuminen ympäristöön tuottaa tuskaa nopean väestökasvun ja luonnosta erkaantumisen johdosta, toiset nopeammin ja toiset hitaammin, riippuen missä ympäristössä viettää elinvuotensa. Maaltamuutto tiheästi asuttuihin keskuksiin, metropoleihin kiihdyttää mm. vihreiden toimintaa, pellot ja metsät puuttuu kaupunkiympäristöstä, kulttuurishokki luo rajuja ristiriitoja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Näin on, hallittavuudeltaan esim. Suomen ja Ruotsin kokoiset valtiot ovat parhaimmillaan, etenkin jos on käytössä oma valuutta, eikä ole ulkovaltojen käskettävänä, kuten ennen Neuvostoliiton reunaulkovaltiot. Suomi on antanut valtakirjan EU:lle, jossa sekä raha että itsetunto on lahjoitettu muiden hallintaan, huonoa kehitystä. Itsenäisyytemme ei ole eurooppalaisten ansiota, vaan omaa voimaamme ja tahdonvoimaa, jota nyt tulee vahvistamaan, ei etelän vetelät, vaan länsimainen yhteistyö yleensä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Valtaosa Helsingin vihreistä on maalta muuttaneita, jotka eivät tunnu sopeutuvan kaupunkiyhteisöön, mutta olettavat että sosialismi jotenkin maalaistaisi maisemaa, joka ei tietenkään poista väkimassoja pois kaduilta eikä tuo lammashakoja kivikylän pihoille, asfalttiviidakon keskelle.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

Kommunisteilla on perinteisesti kiima hallita Helsinkiä, joka johtaa mm. maahanmuuttajien asuttamiseen, joka maksaa paljon. Tuossa ajatus lienee se, että Helsingillä riittää rahaa, vaikkakin Helsingin mm. infra, ikivanha viemäriverkosto vanhenee ja hyvinvointipalvelut kantaväestölle jakautuu ulkolaisten kesken. Helsingin huono johto ei ymmärrä, että rahaa pitäisi riittää muuhunkin, kuin ulkolaisten elätettävien hyvinvoinnin lisäämiseen. Viherkommunistit ovat Helsingin talouden romuttajia, ja tuo on myös äänestäjien huomioitava seuraavissa asiaan liittyvissä vaaleissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Pale
#9

Samoin voisi sanoa, että mamutus on halpaa, kun se hoidetaan verovaroilla. Niinpä myös mamurikollisuus, ilmastohulluus, eurotuet, kehitysapuhukkaputki ja mikä tahansa tulee halvaksi kun ne hoidetaan verovaroilla. Haitat suomalaisille tosin ovat sitä suuremmat, pahemmat ja pitkäaikaisemmat mitä enemmän tämänkaltaista valtion verovarojen kuppausta lieveimiöineen ja seurauksineen harjoitetaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

No, Annika Saarikko osti vaaliääniä verovaroilla sadalla miljoonalla eurolla viime vuonna, ylimääräinen lapsilisä. Tuo jos mikä oli korruptiota.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Mamuillehan nekin rahat menivät moninkertaisina.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#3

Aika sekavaltahan tuo vaikuttaa , on pitkä selvitys ?!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Pasi Kortesuo Merikapteeni
#4

Edit.18.3.2023 klo 9.03 Kappalejako korjattu

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000