Perussuomalaiset

Nico Ojala

Viimeinen sammuttaa valot.

Keskustan puoluetoimistolla on ollut viimeaikoina varmasti kova kiire ja orastavan paniikin tunnelman on voinut hyvin aistia. Suurin paniikin aiheuttaja on tällä hetkellä kannatuksesta kertovat pylväsdiagrammit jotka vääjäämättä kertovat kaikonneista kannattajista. Paniikki on selvästi tarttunut myös puheenjohtana Annika Saarikkoon, joka lauantaina 6.2.2021 avasi Keskustan kuntavaalit sloganilla ”Keskusta- se kotimainen” Minulle itselle jäi epäselväksi mistä sloganissa on kyse, mutta puheenjohtaja Annika Saarikko avasi sitä seuraavasti: -Me emme ole tuontitavaraa. Me ammennamme voimamme Suomalaisista kodeista ja uskomme maahan. Tämäkään ei kyllä yhtään auttanut minua ymmärtämään mistä on kyse. Mutta yhtä kaikki, palataan Keskustan vaaliteemoihin josta seuraavaksi.

Keskustan vaaliteemat koostuu jo tutuiksi tulleista aiheista, kuten nopea laajakaista, kaksoiskuntalaisuus, kotihoidontuki, omaishoidontuki, koulujen ryhmäkoot ja ikäihmisten ongelmat. Avaan näitä teemoja yksi kerrallaan, sekä sitä miten Keskusta haluaa edellä mainittuja teemoja muuttaa.

1. Saarikko esitti, että koko maahan tulee saada nopea laajakaista, samalla hän lupasi että seuraavan neljän vuoden aikana nettiyhteydet paranevat koko maassa.

Nopea laajakaista: Tämä teema on sinänsä jo vanhentunut, jo pelkästään sen johdosta että maahamme rakennetaan kiihtyvällä tahdilla 5G verkkoa joka mahdollistaa niin sanotun esineiden internetin ja jonka peittoalue kattaa lähes koko maan varmasti seuraavan neljän vuoden päästä, eli sinänsä Saarikon lupaus voi pitää paikkaansa mutta sen toteuttamiseen Keskustalla ei ole mitään tekemistä. Nopeasta laajakaistasta on puhuttu jo vuonna 2008 kuntavaaleissa ja samaisena vuonna silloinen viestintäministeri Suvi Lindén (Kokoomus) ehdotti kansalliseksi toimintasuunnitelmaksi korkeantason laajakaistaverkon saatavuutta koko maahan.

Tämän jälkeen tämä aihe on ollut vaaliteemana useissa kunta ja eduskuntavaaleissa. Olen suorastaan yllättynyt että Keskusta jälleen nostaa tämän aiheen esille ja ottaa sen yhä uudelleen yhdeksi kuntavaali teemakseen.

2. Saarikko esitti Keskustalle niin läheisen kaksoiskuntalaisuuden ja toivoi että ihmiset voisivat elää samaan aikaan sekä maalla, että kaupungissa.

-Kaksoiskuntalaisuus: Asiasta käytetään myös termiä monipaikkaisuus, riippuen asian yhteydestä. Kaksoiskuntalaisuus hanke asetettiin silloisen valtionvarainministeriön toimesta syksyllä 2015. Selvityksen mukaan perustuslaki asettaa reunaehtoja kaksoiskuntalaisuuteen liittyviin oikeuksiin. Kaksoiskuntalaisuus tai monipaikkaisuus- juridisena määritelmänä, joka sisältäisi äänioikeuden tai vaalikelpoisuuden useassa kunnassa taikka verotuottojen allakoinnin kuntien välillä on ongelmallinen perustuslain näkökulmasta. Kaksoiskuntalaisuudesta ei ole mahdollista säätää juridisesti velvoittavaa käsitettä.

Kaksoiskuntalaisuuden ottaminen kuntavaaliteemaksi on täysin käsittämätöntä, koska sitä ei voida toteuttaa kunnissa vaan asian hoitamiseksi vaaditaan perustuslain muutos joka vaatii puolestaa 5/6 osan enemmistön eduskunnassa, tällöinkin muutoksen syyn on täytettävä kiireellisyys määritelmän. Normaali perustuslainmuutos tapahtuu kahden eri eduskunnan äänestyksellä. Miksi Keskusta käyttää vaaliteemanaan asiaa joka ei edes juridisesti ole mahdollista?

3. Saarikko esittää, että ääni Keskustalle on aina ääni sille, että kotihoidontukea maksetaan myös jatkossa.

-Kotihoidontuki: Työ- ja elinkeinoministeriö ja silloinen työministeri Timo Harakka (SDP) asettama työryhmä esittää kotihoidontuen lakkauttamista keskeisenä keinona kohentaa työllisyyttä. Tutkijat uskovat että pitkällä aikavälillä naisten työllisyys kohenee noin 10 000 työllisellä kun kotihoidontuki lakkautetaan. Selvitys on osa Sanna Marinin johtaman hallituksen työllisyysohjelmaa jota Keskusta on tukemassa. Hallitus on sopinut päättävänsä hallituskauden aikana toimista jotka tuovat yhteensä 80 000 työllistä vuosikymmenen loppuun mennessä. Yksi osa tätä kokonaisuutta oli esimerkiksi eläkeputken poisto.

Keskusta on sitoutunut hallitusohjelmaan ja sen työllisyystavoitteisiin, joista yhtenä työllisyyden parantamisen toimenpiteistä on kotihoidontuen lakkauttaminen, tämä on myös osa valtiotason politiikkaa, eikä kotihoidontuen kohtaloa voida kuntatasolla päättää. Ääni keskustalle on ääni sille että Keskusta jatkaa hallituksessa ja näin myös sitoutuu noudattamaan työllisyysohjelmaa jonka yhtenä osana on esitetty kotihoidontuen lakkauttamista.

4. Saarikko haluaa, että Keskusta parantaa omaishoitajien asemaa lisäämällä perhehoidon käyttöä sijaishoitomuotona, sekä ehdottaa uutta kulukorvausta läheisille jotka eivät saa omaishoidontukea.

– Omaishoidontuki: Suomessa on noin 46 000 omaishoitajaa joiden mediaalipalkka on noin 4704 euroa vuodessa. Ilman omaishoitajan korvausta työskenteleviä noin 140 000. Kunnat säästävät tällä hetkelläkin merkittäviä summia omaishoidosta, vaikka eduskunta on aikoinaan määritellyt tietyn prodentin joka omaishoitoon tulee käyttää versus valtionosuuteen, tuo prosenttimäärä on 69%. Miten ihmeessä kunnat voivat maksaa kulukorvausta noin 140 000 ihmiselle? Pikaisella laskutoimituksella puhumme kokonaiskustannuksesta jonka voi laskea ( matkakorvaus 30 € per kuukausi x 12 kk = 360 € x 140 000 = 50,4 miljoonaa euroa per vuosi ) 

Miten ihmeessä Keskusta kuvittelee kuntien tämän kaltaisesta vuotuisen menoerän hoitaa? Kun kunnat tällä hetkelläkin rikkovat lakia omaishoidon tuen leikkauksilla vaikka Korkein hallino-oikeus on antanut useita langettavia päätäksiä asiasta. Tämä jos mikä on äänestäjien harhaanjohtamista.

5. Saarikko lupaa pienentää koulujen ryhmäkokoa poistamalla inkluusion ja turvata opiskelurauhan.

– Ryhmäkoot: Inkluusio tarkoittaa toimintaperiaatetta, jossa ajatuksena on, että kaikki kuuluvat samaan yleisopetuksen piiriin huolimatta erityisen tuen tarpeesta. Kokemukset inkluusiosta ovat kautta linjan olleet ristiriitaiset, kunnat kannattaa koska se tuo säästöjä, lasten vanhemmat ja erityisopettajat vastustavat koska lapsen etu ei toteudu. Suomessa oli vuonna 2016 yhteensä 90 400 lasta. Heistä valtaosa oli kunnan säästötoimien perusteella siirretty inkluusion nimissä isoon ryhmäkokoon.

Olen Saarikon kanssa samaa mieltä, että koko inkluusio pitää purkaa, koska sitä käytetään vain säästö toimena, jossa kunnat ovat purkaneet pienryhmiä ja niiden oppilaat on siirretty isoihin luokkiin. Opettajille ei ole yleensä annettu edes aikaa mukauttaa opetustaan vastaamaan oppilaiden tarpeita. Tästä on ollut suurta haittaa niin tehostetun tuen kuin erityisen tuen oppilaille.

6. Saarikko lupasi neljä konkreettista parannusta ikäihmisten hoitoon.

– Ikäihmiset: Jälleen kerran, kuten niin monissa vaaleissa ennenkin, ikäihmisille luvataan yhtäältä tätä ja toisaalta tuota. Mitään parannuksia ei kuitenkaan ole saavutettu, jopa paljon mediahuomiota saanut hoitajamitoitus jäi tuhnautukseksi. Saarikko lupaili tällä kertaa ikäihmisille että kodin ja laitoshoidon väliin kehitetään asumismuotoja, myös kotona asuminen tulee olla vanhuksille turvallista. Riittävää hoivan turvaamiseksi, avustavat työt avattaisiin myös muillekkin kuin sote-koulutuksen saaneille.

Ensiksi, kodin ja laitoshoidon välimuotona on jo tehostettu asumispalvelu, jossa ikäihminen voi asua kodinomaisesti ja saada terveydenhoidollisia palveluja. Pitääkö tähän väliin keksiä vielä jokin uusi asumismuoto?

Toiseksi, niin kauan kun hallitus ei tee tosissaan riittävää hoitajamitoitusta joka koskee myös kotihoitoa, vanhusten kotona asumista ei saada turvallisemmaksi. Nyt Keskustan kannattaa olla tarkkana näissä lupailuissaan, koska nämä ovat valtiotason poliittisten päätösten takana.

Kolmanneksi, avustavia töitä voidaan antaa myös muille kuin sote-koulutuksen saaneille, mutta HE EIVÄT SAA osallistua hoitotyöhön kuten menneisyys on karulla esimerkillään osoittanut. Nyt on aika oppia virheistä, eikä vain toistaa niitä.

Mistä sitten kunnat saavat kaikki rahat näiden Keskusta puheenjohtaja Annika Saariston lupauksiin? Sitä Saarikko ei vaalien avauksessa sanonut, joten nähtäväksi jää miten tämä kaikki rahoitetaan. Ilmeisesti Keskusta tulee hakemaan rahaa äänestäjien kotoa, koska Saarikko sanoi että ääni kannattaa antaa sellaiselle, jolle olisit valmis antamaan kotisi avaimen.

Saarikko painotti kuntavaalistartissa, että Perussuomalaiset haluaa kuntavaaleissa kaataa hallituksen ja EU:n elvytyspaketin. Kyllä, tätä me juuri haluamme, koska hallituksen harjoittama politiikka ajaa maamme Kreikan tielle, samalla kun lapioimme rahaa EU:n kautta Espanjaan ja Italiaan, niin oma kansa kärsii ja värjöttelee leipäjonoissa.

Laitetaan asiat tärkeysjärjestykseen ja lopetetaan tämä hulluus. 

Nico Ojala

nico.ojala72@gmail.com

Kuntavaaliehdokas PS

Toimittaja blogisti

Iniö

Osallistu keskusteluun!


16 kommenttia
H Moilanen
#1

Annika Saarikko: ”Me ammennamme voimamme Suomalaisista kodeista…”.

On kyllä huomattu, että useissa kodeissa joku on tosiaan käynyt ammentamassa kotitalouksien pyörittämiseen tarvittavaa ostovoimaa. Hyvä tietää kuka on ollut asialla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nico Ojala Toimittaja blogisti
Tyytyväinen
#6

Ei voi ainakaan syyttää epärehellisyydestä tällä kertaa, toki Kurvinen olisi varmasti syyttänyt Perussuomalaisia tästäkin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#2

Hei. Kiitos Micokin. Kansa, maa, kenellä on kolme puoluetta maassa: Keskustapuolue on aivan turha. Meillähän on vain kaksi Herraa, joista me valitsemme, kumpaista palvelemme, ja, näinollen teoillamme miellytämme: Emme voi palvella: Jumalaa ja mammonaa. Nyt tähänasti, on etupainotteisuus ollut mammona. Otetaan uusi lähtö: tutusta oppikirjasta: Raamattu Matt. 6:33,34, niin ei tule vastaan tällainen: synnin pimeys, kuin nyt pääsi tulemaan, kun veljeiltiin ”🐍 käärmeiden. ja pakanoiden kanssa. Sanotaanhan: Seura tekee kaltaisekseen. Kristus on sama, eilen, tänään, ja iankaikkisesti. Monipuoluemaisuus, sekoittaa ja hävittää Häntä, Jeesusta. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nico Ojala Toimittaja blogisti
#7

Kiitos Hannu hyvästä kommentista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Mites olisi nopea ilmastonmuutos, jolle annettiin taas selitys, kun jäätikköä lohkesi Himalajalla? Kyllä oli ammustakin nopeampi reagointi vihreiltä julistaa tänään yksi jäänosan putoaminen vuorelta ilmastonmuutokseksi. Todellisuudessa, myös ylen hihhuleille tiedoksi, vuonna 2005 maanjäristyksessä kuoli 90 000 ihmistä samalla alueella. Maanjäristykset alueella johtuvat mannerlaattojen liikkeistä, jossa Himalaja nousee joitakin senttejä vuosisadassa, mutta maanjäristykset ovat jännitteiden laukeamisen tai momentin laukeamisen vuoksi vuoren korkeuden muutokset aiheuttavat mittavia katastrofeja. Viimeisin suurempi (5,1 M) maanjäristys sattui Kishtwarin lähellä Intiassa vain muutama viikko sitten (11.1.2021), joka aiheuttaa aina epävakautta vuoristojäätiköihin. Ei mitään tekemistä taaskaan ilmastonmuutoksen kanssa, vaikka vihreät taas koettavat lisätä ihmisen omantunnon taakaksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Vihreät ovat myös turha puolue. Se aiheuttaa koko maan talouden luhistumisen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Vihreät tuhoavat ihmismielen, kaikissa ikäluokissa, kuten vievät leivän pöydästä

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nico Ojala Toimittaja blogisti
#14

Vihreillä on oma kupla jossa he elävät ja kieltäytyvät kuuntelemasta yhtään mielipiteitä jotka poikkeavat heidän omasta näkemyksestään, tätä samaa kuulemattomuutta he iskostavat myös kannattajiinsa ja aiheuttavat väin voimakasta polarisaatiota.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

tässä tulevaisuus
#10

Ilmatieteen asiantuntijat selittävät taas, miten mannerjäätiköt sulavat, 20 vuoteen kylmin Etelämanner on kauttaaltaan pakkasella rantaviivaa myöten, vaikka kesäkuukaudet ovat alueella joulu-, tammi- ja helmikuukaudet. Keskilämmöt pyörivät mantereella miinus kolmenkymmenen asteen luokkaa. Etelämantereen jäätiköt sulavat, mutta vasta noin 10 000 vuoden kuluttua, jolloin pohjolan jääkausi on nielaissut merenpintaa noin 130 metriä alemmaksi. Tämä on siis sykli todellisuudessa. Pohjoisen pallonpuoliskon kaamos, pitkä talvi muodostaa väistämättä jääkauden, joka vähentää maapallon väkeä rajusti, tuhoaa historiallisen infran, kaikki menee uusiksi. Merenpinnan rajusti laskiessa saaria ja mantereet saavat uusia maayhteyksiä, esiin tulee mannerjalustojen ravinteikkaita uusia viljelyalueita, mutta väki lisääntyy, jollei sitten taudit tai sodat vähennä rajusti väkeä, ja näin ravinto riittäisi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Vihreät ovat henkisesti epävakaita. Liharuoka muka muuttaa ilmastoa, ja lähinnä punainen liha on vaaraksi ilmastolle. Täyttä pötyä. Intiassa 16 miljoonaan nautaa eivät muuta ilmastoa, kun niitä ei, virallisesti, syödä. Yksi tiikeri luonnossa tarvitsee lihaa noin yhden hirven verran viikossa, ja miljoonat muutkin villieläimet ovat luonnon hyväksi käyttämää liharuokaa. Totuus liharuoassa on se, että ilman moniomahaisen märehtivän sulattamaa maapallon yleisintä kasvilajia, heinäkasveja, ihmiskunta tuhoutuu vain vuosissa nälkäkuoleman seurauksena. Heinä on pääasiassa selluloosaa, johon ihmisen ruoansulatus ei pysty. Maapallon ilmakehän metaanipitoisuus on pysynyt non 0,00017%:ssa ihmisestä huolimatta, ja suuret muutokset ovat jääkauden keskivaiheilla, jossa jääkausi laskee merenpintaa, paine laskee, ja metaani vapautuu, jolloin lämpötila nousee, ja tilanne on käänteinen jääkauden päättyessä…

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Lisään vielä, vaikka kaukana otsikosta, Suomessa nautakarjaa on noin 800 tuhatta, ja siitä ollaan niin huolissaan, että meidän pitäisi lopettaa jopa maitotuotteet, koska ilmasto..

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Vihreät ovat maamme suurin uhka, kaikessa mielessä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nico Ojala Toimittaja blogisti
#15

Onneksi vihreät ei enään pääse hallitukseen pitkään aikaan, kukaan ei kertakaikkiaan huoli heitä, koska ovat saaneet koko Suomen sekaisin omilla vaatimuksillaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Kepun Kurvinen painotti populistisesti vasta YLE:llä EU:lle elintärkeää energiaomavaraisuutta huoltovarmuuden kannalta. Samaan aikaan Kepu hallituksessa lakkauttaa päätöksillään turvetuotannon Suomesta ja romuttaa elintärkeän energiaomavaraisuuden huoltovarmuuden kannalta ja ajaa maakunnissa turvetuottajat konkurssiin ja synnyttää useab Kaipolan verran työttömiä. Vaaliuurnilla tavataan. Sitä saatte mitä tilasitte.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nico Ojala Toimittaja blogisti
#11

Keskusta on enään vain apupuolue jota muut hallituksessa olevat tarvitsevat enemmistön varmistamiseksi, he eivät ole saaneet yhtään omaa esitystään läpi vaikka lähtivät hallitukseen sillä ehdolla että heille ennetaan maakunnat, mutta vaiika he saisivatkin maakuntansa niin heidän kannatus on sulanut täysin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000