Perussuomalaiset

Mika Niikko

Länsirajan sulkeminen lopettaa exoduksen

41 kommenttia

Pääministeri Sipilä osoitti arvostettavaa myötätuntoa muukalaisia kohtaan lupaamalla talonsa pakolaisille. Pääministeri tuskin tuli ajatelleeksi, minkälaisen signaalin hän antoi ihmissalakuljettajille ja pakolaisille, jotka seuraavat tarkasti, mistä maasta turvapaikka irtoaa helpoiten. Tieto Suomen avoimista ovista herätti kaikki nuoret miehet lähtemään kohti luvattua maata.

Mutta missä ovat lapset, missä ovat naiset, missä ovat todelliset apua tarvitsevat pakolaiset? Exodus ei ollutkaan kaikkia varten. Vain varakkaimmat ja vahvimmat lähtivät. Syykin on selvää. Palkinnoksi jos ei ihan taivaaseen pääse, niin ainakin hyvinvoivaan, islamisoituvaan Eurooppaan.

Suomen vetovoiman kasvaminen pakolaisten turvapaikkana voi maksaa Suomelle vielä muutakin kuin euroja. ISIS on tiedottanut, että jo 4000 terroristia on tullut Eurooppaan pakolaisiksi tekeytyneinä. Tämäkin vahvistaa sitä tosiasiaa, että pakolaiskriisi tulisi hoitaa pakolaisleirien kautta, jossa henkilöiden tausta tarkistetaan ennen Eurooppaan pääsemistä. Soluttautuminen Eurooppaan kävisi vaikeaksi.

Koska näin ei toimita, joutuu Suomi eurovaltioiden pakolaispolitiikan maksumieheksi. Jopa naapurimaamme Ruotsi tekee siinä osansa. Ruotsin rautatiet SJ lisää kapasiteettia pohjoisen juniin. Pakolaisille maksuttomat junamatkat tuovat Suomen raja-asemille pian jopa tuhat turvapaikanhakijaa vuorokaudessa.

Ruotsi ja useat muut EU-maat eivät noudata kansainvälisiä sopimuksia. Turvapaikanhakijoiden ei tule antaa vapaasti vaeltaa läpi Euroopan haluamaansa osoitteeseen ilman, että siihen puututaan millään tavoin. Dublin sopimuksen mukaan turvapaikkahakemus tulee käsitellä siinä EU-maassa, johon pakolainen on ensimmäisenä saapunut. Hyväksyessään maansa lävitse vaeltavat pakolaiset, ilman rekisteröintiä tai mahdollista palautusta, Ruotsi rikkoo useita kansanvälisiä sopimuksia ja lain henkeä.

Suomen on aika osaltaan pidättäytyä sopimuksista, koska kansallinen turvallisuus on vaarassa. Suomen ja Ruotsin välinen rajavalvonta tulee – ei vain palauttaa – vaan myös laittaa käytäntöön. Rajavartijoille tulee antaa harkintansa mukaan lupa käännyttää tulija takaisin Ruotsiin ja kieltäytyä ottamasta turvapaikkahakemus vastaan. Jos tässä tilanteessa rikomme kansainvälisiä pakolaissopimuksia, noudatamme vain muiden esimerkkiä.  Kansallinen etu meni sopimusten edelle. 

Mikäli uskalluksemme näin radikaaliin toimeen ei riitä, voimme sulkea Länsi-Suomen pohjoiset raja-asemat ilman, että merkittäviä sopimuksia rikotaan. Raja-asemat voisivat olla kiinni, kunnes kriisi on ohi, tai Ruotsi aloittaa alueelleen tulevien pakolaisten rekisteröinnin. Rajojen sulkemisen perusteeksi riittää tieto siitä, että sotaa pakenevien joukossa on henkilöitä, joiden motiivi Eurooppaan pääsemiseksi on muu kuin turvaan pääseminen, eli länsimaisen yhteiskuntarauhan järkyttäminen. Pakolliset rajanylitykset voidaan siihen saakka hoitaa esimerkiksi lentämällä.

Vielä rautalankamalli. Ensitöikseen Ruotsin suurlähettiläs kutsutaan puhutteluun siitä, että se kuljettaa laittomia maahanmuuttajia Suomeen. Samaan aikaan hallitus ilmoittaa EU:n ministerivaliokunnassa, että mikäli kaikki eivät noudata yhteisiä sääntöjä, ei Suomikaan niitä yksin tule noudattamaan. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa, jos puhe ei tehoa, Suomi ei odota ihmeen tapahtuvan vaan tekee sen ja lopettaa exoduksen Ruotsista Suomeen. Länsirajan raja-asemat suljetaan toistaiseksi, ja heureka, Ruotsissa ymmärretään miten vakavasta asiasta on kysymys.

Osallistu keskusteluun!


41 kommenttia
Porvaripuolue PS
Vihainen
#1

Sinähän se olet siellä eduskunnassa töissä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Porvaripuolue PS
#8

Koska Perussuomalaiset järjestävät mielenilmauksen hallituksen maahanmuuttolinjaa vastaan?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Vetoomus Niikolle
#28

Miten sä Niikko kehtaat kirjoitella tällaista? Nyt ei tarvita puheita vaan TEKOJA. Tällä menolla tämä maa on reilun vuoden päässä totaalisesta luhistumisesta. Sen jälkeen kristityt suomalaiset ovat vakavasti vainottuja omassa maassaan.

Miksi et esitä eduskunnassa epäluottamusta hallitukselle, jos kerran hallituksen politiikkaa vastustat? Sitä varten kai sinut sinne on äänestetty? EDUSTAMAAN KANSAA, kuten tittelistäsikin voi päätellä.

Vetoan sinuun, Mika Niikko, AUTA MEITÄ SELVIÄMÄÄN TÄSTÄ TILANTEESTA! Toimi NYT! Sinulla on siihen demokraattisesti annettu valta ja demokraattiset keinot!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jyrki Savikuja
Vihainen
#2

Miksi Perussuomalaisten ministeriryhmä ei vaadi väliaikaista irtautumista Schengenin sopimuksesta ja rajatarkastusten palauttamista?

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Schengenin säännöstön soveltamisesta 23/2001 2 LUKU ULKORAJOJEN YLITTÄMINEN
3 artikla

1. Ulkorajat voidaan ylittää ainoastaan rajanylityspaikoista niiden vahvistettuina aukioloaikoina. Toimeenpaneva komitea vahvistaa tarkemmat määräykset sekä paikallista rajaliikennettä koskevat poikkeukset ja menettelytavat sekä meriliikenteen erityisluokkiin, kuten huviveneilyyn ja rannikkokalastukseen, sovellettavat säännöt.

2. Sopimuspuolet sitoutuvat ottamaan käyttöön seuraamuksia ulkorajojen luvattomasta ylittämisestä rajanylityspaikkojen ulkopuolella ja muina kuin niiden vahvistettuina aukioloaikoina.
5 artikla

1. Ulkomaalaisen maahantulo sopimuspuolten alueelle enintään kolmen kuukauden oleskelua varten voidaan sallia, jos hän täyttää seuraavat edellytykset:

a) hänellä on voimassaoleva, rajanylitykseen oikeuttava toimeenpanevan

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jyrki Savikuja
Vihainen
#3

komitean hyväksymä rajanylitykseen oikeuttava asiakirja;

b) hänellä on voimassa oleva viisumi, mikäli se vaaditaan;

c) hän esittää tarvittaessa asiakirjat, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus ja edellytykset, ja hänellä on toimeentuloon tarvittavat varat ottaen huomioon sekä suunnitellun oleskelun keston että lähtömaahan paluun tai kauttakulkumatkan sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on taattu, tai hän kykenee hankkimaan laillisesti nämä varat;

d) häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon; ja

e) hänen ei katsota voivan vaarantaa jonkin sopimuspuolen yleistä järjestystä, kansallista turvallisuutta tai kansainvälisiä suhteita.

2. Pääsy sopimuspuolten alueelle on evättävä ulkomaalaiselta, joka ei täytä kaikkia näitä edellytyksiä, paitsi jos jokin sopimuspuoli katsoo tarpeelliseksi poiketa tästä periaatteesta humanitaarisista syistä, kansallisen edun vuoksi tai kansainvälisten velvoitteiden takia. Tässä tapauksessa pääsy rajoittuu kyseisen sopimuspuolen alueelle, ja tämän on ilmoitettava siitä etukäteen muille sopimuspuolille.

Nämä säännöt eivät estä turvapaikkaoikeuteen liittyvien erityismääräysten tai 18 artiklan määräysten soveltamista.

3. Kauttakulkuoikeus myönnetään ulkomaalaiselle, jolla on jonkin sopimuspuolen myöntämä oleskelulupa tai paluuviisumi tai tarvittaessa molemmat asiakirjat, paitsi jos hän on sen sopimuspuolen kansallisessa maahantulokieltoluettelossa, jonka ulkorajalle hän saapuu.
6 artikla

1. Toimivaltaiset viranomaiset valvovat rajanylitysliikennettä ulkorajoilla. Valvonta toteutetaan yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti kansallisen toimivallan ja lainsäädännön puitteissa ottaen huomioon kaikkien sopimuspuolten edut kaikkialla sopimuspuolten alueella.

2. Edellä 1 kappaleessa tarkoitetut yhdenmukaiset periaatteet ovat:

a) Henkilön tarkastukseen kuuluu matkustusasiakirjojen ja muiden maahanpääsyn, oleskelun, työskentelyn ja maastalähdön edellytysten tarkistamisen lisäksi sopimuspuolten kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä vaarantavien uhkien tutkiminen ja ehkäiseminen. Tämä tarkastus koskee myös ajoneuvoja ja tavaroita, jotka ovat rajan ylittävien henkilöiden hallussa. Kukin sopimuspuoli suorittaa tarkastuksen, erityisesti henkilöön kohdistuvan etsinnän, lainsäädäntönsä mukaisesti.

b) Kaikki henkilöt on tarkastetava ainakin kerran heidän henkilöllisyytensä toteamiseksi saatujen tai esitettyjen matkustusasiakirjojen perusteella.

c) Ulkomaalaiselle on hänen maahan saapuessaan tehtävä a kohdan määräysten mukainen perusteellinen tarkastus.

d) Maastapoistumisen yhteydessä tehdään ulkomaalaislainsäädännön mukainen tarkastus, jossa kaikkien sopimuspuolten edut otetaan huomioon ja joka suoritetaan sopimuspuolten kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä uhkaavien vaarojen tutkimusta ja ehkäisemistä varten. Ulkomaalainen tarkastetaan kaikissa tapauksissa.

e) Jos tällaisia tarkastuksia ei voida tehdä erityisolosuhteiden vuoksi, on vahvistettava tarkastuksille tärkeysjärjestys. Tällöin maahantuloliikenteen tarkastus on ensisijainen maasta lähtevän liikenteen tarkastukseen nähden.

3. Toimivaltaiset viranomaiset valvovat rajanylityspaikkojen välisiä ulkorajoja liikkuvien yksiköiden avulla. Samoin valvotaan rajanylityspaikkoja niiden tavanomaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Valvonta suoritetaan siten, että se ei rohkaise henkilöitä välttämään tarkastusta rajanylityspaikoissa. Toimeenpaneva komitea vahvistaa tarvittaessa valvonnassa noudatettavat menettelytavat.

4. Sopimuspuolet sitoutuvat sijoittamaan riittävästi henkilökuntaa tarkastusten ja ulkorajojen valvonnan suorittamiseen.

5. Ulkorajojen valvonnan tason on oltava yhdenmukainen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Mika Niikko
#13

Ulkorajoilla tarkoitetaan EU maiden ulkorajoja ei sisärajoja. Pohjoisen rajoilla on aloitettu rajatarkastukset ja turvapaikkahakijoiden tietojen kerääminen. Rajatarkastus ei estä maahantuloa jos rajalla haetaan turvapaikkaa. Siksi sisäministeriltä tarvitaan luovia ratkaisuja, kuten sulkea raja-alueen ylityspaikka joista nyt Suomeen tullaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

juha hyvärinen
#23

Ruotsista tulleet turvapaikan hakijat eivät ole turvapaikan tarpeessa, kun tulevat turvalliseksi katsotusta maasta. Ei tässä mitään luovuutta tarvita, vaan rajatarkastajat rajoille vaatimaan matkustusasiakirjat ja tarkastamaan, että tulijoilla on maahantuloon oikeuttava viisumi. Shengen sopimus ei oikeuta vapaata matkustamista Shengen alueen ulkopuolelta tulevalta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jaassu
#37

Lisäksi, jos ruotsilla on viisumivapaus hakijan maan osalta ruotsi ei saa ohjata näitä suomeen.
Dublin sopimuksen 11 artikla:

1. Jos kolmannen maan kansalainen saapuu sellaisen jäsenvaltion alueelle, jossa häntä koskeva viisumipakko on poistettu, kyseinen jäsenvaltio on vastuussa hänen turvapaikkahakemuksensa käsittelystä.

2. Edellä 1 kohdassa esitettyä periaatetta ei sovelleta, jos kolmannen maan kansalainen tekee turvapaikkahakemuksen jossakin toisessa jäsenvaltiossa, jossa häntä koskeva viisumipakko on myös poistettu. Tällöin viimeksi mainittu jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

masa
#27

Suomen rajat kiinni tältä invaasiolta. voit nimittää niitä vaikka miten. Minulle on vielä olemassa maa nimeltä SUOMI ja sillä on omat rajat ja oma armeija joka suojelee niitä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jyrki Savikuja
Vihainen
#4

II OSASTO
TARKASTUSTEN POISTAMINEN SISÄRAJOILTA JA HENKILÖIDEN LIIKKUVUUS
1 LUKU
SISÄRAJOJEN YLITTÄMINEN
2 artikla

1. Sisärajat voidaan ylittää kaikkialla ilman henkilöiden tarkastamista.

2. Jos kuitenkin yleinen järjestys tai kansallinen turvallisuus sitä edellyttää, sopimuspuoli voi neuvoteltuaan muiden sopimuspuolten kanssa päättää, että sisärajoilla suoritetaan rajoitetun ajan tilanteen edellyttämiä kansallisia rajatarkastuksia. Jos yleinen järjestys tai kansallinen turvallisuus edellyttää välittömiä toimia, kyseinen sopimuspuoli toteuttaa tarvittavat toimet ja ilmoittaa niistä mahdollisimman pian muille sopimuspuolille.

3. Henkilötarkastusten poistaminen sisärajoilla ei rajoita 22 artiklan määräysten soveltamista eikä kunkin sopimuspuolen lainsäädännön mukaista poliisitoimivallan käyttöä koko alueellaan toimivaltaisten viranomaisten toimesta eikä velvollisuutta omistaa, pitää mukanaan ja esittää sen lainsäädännössä määrättyjä lupia ja asiakirjoja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jyrki Savikuja
Vihainen
#5

Saadun tiedon mukaan täällä Lapin maakunnassa kunnallisten vuokrataloyhtiöiden pitkä-aikaisia vuokralaisia siirretään pitkäaikaisista vuokra-asunnoistaan vasten tahtoaan muualle isompiin asuntoihin ja heille ilmoitetaan vain, että vuokrat nousevat, kun vuokratalot täytyy tyhjentää vastaanottokeskusten tieltä!
Asiat on käynnistymässä joukko korvauskanteita sopimusten yksipuolisesta rikkomisesta.
Tällaista Suomeako me olemme rakentamassa?
Sitä saa mitä tilaa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jyrki Savikuja
Vihainen
#22

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/pakolaiskriisi-kemijarvi-haataa-kerrostalon-asukkaat-hatamajoituskeskuksen-tielta/?shared=293171-f4830285-500

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jyrki Savikuja
Vihainen
#6

Dublin II -asetus SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio. Laiton maahantulo johonkin jäsenvaltioon tai laiton oleskelu jossain jäsenvaltiossa

Jos hakija on ylittänyt jäsenvaltion rajat luvattomasti, käsittelystä vastaa kyseinen jäsenvaltio. Tämä vastuu päättyy 12 kuukauden kuluttua päivästä, jona luvaton rajan ylittäminen tapahtui.

Jos turvapaikanhakija on ennen hakemuksen tekoa oleskellut yhtäjaksoisesti vähintään viiden kuukauden ajan jossakin jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio on vastuussa hakemuksen käsittelystä. Jos hakija on asunut vähintään viiden kuukauden jaksoja useissa jäsenvaltioissa, se jäsenvaltio, jossa hakija on viimeksi asunut, on vastuussa hakemuksen käsittelystä. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Rh
Vihainen
#7

Puhuminen on ilmaista, tehkää se! Ei tarvitse palstalle etukäteen tulla pyörittelemään niitä itsestäänselvyyksiä.

Vaikka tilanne olis 2 vastaan 1, tehkää asiasta vaikka kysymys hallituksen koossapysymiseen!

Se on niin että ette olisi paljon enempää voineet pettää äänestäjiänne viime viikkojen saamattomuudella. Ja vielä mietitään mitähän muut maat ajattelee jos pitäisimme puoliamme.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jyrki Savikuja
Vihainen
#9

Taitaa totuus olla kuitenkin se, ettei väliaikaisia kansallisia rajatarkastuksia voida palauttaa, koska Rajavartiolaitoksella ei ole tarvittavia resursseja miehittää Torniossa kolmea (3) rajanylityspaikkaa ja muita Ruotsin rajan rajanylityspaikkoja Ylitorniolla, Pellossa, Kolarissa, Muoniossa ja Karessuvannossa?
Tämä on siis sisäisen turvallisuutemme koko surkea totuus?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jari Niemi
#10

Länsirajan sulkemispuhe niin suurta hulluutta, ettei edes Perussuomalaisten ministeriryhmä sitä vaadi. Varsinainen ongelmahan ei rajan sulkemisella katoa minnekään vaikka jotkut impivaaralaiset niin saattavat naivisti luullakin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tarkkaavainen
Hämmentynyt
#14

Miten perustelet asian? Miksi pohjoisen raja-asemia ei voi sulkea?? Tulisi viesti selväksi Ruotsille!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

I, Robot
Utelias
#15

Eläköön Impivaara! Kuolema turkkilaisille!(Suomen sota)

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jyrki Savikuja
Vihainen
#11

Ainakin me sen jälkeen tietäisimme sen, että keitä ja kuinka paljon rajojemme sisällä liikkuu?
Nythän me emme sitä tiedä?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

perusäijä
Vihainen
#16

perussuomalaiset saavat kurat niskaan kun Orpo on täysi vätys ja kädetön työssään.

Soinin on nyt ryhdistäydyttävä ja laitatettava rajat kiinni tai alettava itse sisäministeriksi! Orpo tuhoaa puolueen !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#19

Timo Soinin totaalinen jäätyminen on silmiinpistävää. Puolueella on nyt se viimeinen hetki vaihtaa kurssia. Mikan kirjoitus on hyvä ja asiaa, mutta nyt kaivataan tekoja, ei enää pelkkiä hyviä aikomuksia. Jokaisen tällaisen päivän lasku on yli kymmenen miljoonaa.

Sipilän naiivius on sitten oma lukunsa…

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

AsiaTosi
Hämmentynyt
#32

Timon viimeisin blogikirjoitus 11. päivä.
Olen päivittäin parikin kertaa tarkistanut milloin Timo aukaisee sanaisen arkkunsa. Huolestuttavaa!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

SMP mamutti Suomen
#41

Kyllä Timo on ollut ahkerana koko ajan:

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015092420409826_uu.shtml

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Suvakin Kiima
Utelias
#20

Suomen suvakit ovat kiimassa. Ruotsikin on huomannut, että ihan yhtä tyhmiä suvakkeja meilläkin on täällä kuin heillä. Ei mitään rajojen sulkemista vaan heti kiinni ja reippaalla niskaperseotteella elintasopakolaiset takaisin Ruotsiin. Orpo ja Sipilä sinne myös.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Porvaripuolue PS
Vihainen
#21

Huvittavaa on se että Perussuomalaiset ovat niitä ”suvakkeja” jotka toteuttavat hallituksessa tämän maahanmuuton.
Kokoomusta ja Kepua voi syytellä, mutta kyllä kaikki sen tietävät että Perussuomalaiset takaavat tämän politiikan. Ja se on PETOS äänestäjiä kohtaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Virtain Hattu
Vihainen
#24

Kyllä Sipilän signaali oli tarkoituksella annettu. Tämä yöntummien maahanhaaliminen on Juhan prosessikaavion mukainen toimi saattaa suomen yhteiskunta kaaokseen. Hajota ja hallitse. Unohtaa vaan että kansan mitta tulee täyteen ja jälki tulee oleen verinen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#25

Miksi näitä ei valtamediassa julkaista?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153690896983395&id=530268394

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

AsiaTosi
#33

Hyvä Facebook kirjoitus 🙂

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

EV
#26

Sipilän lisäksi Ylen ja muun median monikulturisuuden propaganda on aiheuttanut sen, että Suomi on nyt pakolaisille paras maa. Yle on levittänyt ympäri maailmaa sanan, että suomalaiset “unelmoivat” monikulturisuudesta, ja “unelman” toteuttamista ei tarvinnut odottaa pitkään. Ylen vetämä politiikka on aiheuttanut Suomella mittaamatonta vahinkoa. Eikö pitäisi jo tulla joku lakialoite, joka kieltäisi monikulturisuuden propagandan? Ja Yle saada vastuuseen?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Fiilis on Audin takapenkki
#29

”Persut eivät myy persettään”, ”Saat mitä tilaat”

Ei myy ja nyt sitä saadaan ihan bussilasteittain, kiitos.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jyrki Savikuja
Vihainen
#30

”Sisäministeriö kertoo, että tästä eteenpäin Torniosta rajan yli tulevat ihmiset tarkastetaan poliisin johdolla ulkomaalaislain keinoin.”

Mitä tämä tarkoittaa?
Onko kyseessä joko lumetoimi, jolla yritetään rauhoittaa kansaa?
Miksi Suomi ei ilmoita irtautuvansa väliaikaisesti Schengenin sopimuksesta ja palauta virallisesti Schengenin sopimuksen tarkoittamia kansallisia rajatarkastuksia?

Miksi Tornion kolme (3) rajanylityspaikkaa vuotavat hallitsemattomasti edelleen?

Miten muut Länsirajan rajanylityspaikat, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio ja Karessuvanto ovat Suomen rajaturvallisuudesta vastaavien viranomaisten hallinnassa?

Mikä on näiden Suomen aloittamien rajatarkastusten suhde Schengenin sopimukseen?

Kaiken saatavilla olevien tietojen perusteella kyseessä vaikuttaa olevan edelleen lumetoimi?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jyrki Savikuja
Vihainen
#31

Kuinka Perussuomalaisten ministeriryhmä ja puoluejohto ovat pyrkineet vaikuttamaan siihen, että tilanne Suomen Länsirajalla saataisiin hallintaan irtautumalla väliaikaisesti Schengenin sopimuksesta ja palauttamalla kansalliset rajatarkastukset?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lörsson
#34

On tämä saatanallista pelleilyä! Ihmiset tulevat rajan yli kuin Stockan ovista! Eikö täällä tajuta mihin tämä johtaa? Kohta on satoja tuhansia ellei miljoonia nurkissamme, alkaa ryöstely ja yleinen kaaos. Mitä sitten kun ensimmäiset kuolonuhrit tulevat????

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jokuvaan
#35

Media salaa totuuden, tänne saapuu ”roskasakkia”. http://paavotajukangas.com/2015/09/18/matkakertomus-itavallan-raja-asemalla-kaikki-tuhottiin/

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jyrki Savikuja
Vihainen
#36

Torniossa on kolme rajanylityspaikkaa:
E-4 tiellä eli Etelätullissa.
Krannikadulla, joka kohtaa Ruotsin puolella rajaa olevalla Tornion ja Haaparannan kaupunkien yhteiseen Matkakeskukseen (Linja-autoasema).
Näräntiellä, jonka varrella on molemmin puolin rajaa sijaitseva golfkenttä.

Sain hetki sitten tätä tehostetun rajavalvonnan tilaa kuvaavan viestin:

”Kävin rajalla 13.10 ja ajoin rajan ohi.
Ainut virkavallan edustaja oli ruotsalainen (!) poliisiauto,
joka vain valvoi linja-autojen turvallista purkautumista terminaaliin. Hallitus on suuri kusetus.”

Taitaa siis olla tuon ulkomaalaislain ja Schengenin säännöstön ym. noudattaminen lumetoimintaa, jota säätelee Sisäministeriö poliittisen tarkoituksenmukaisuuden nimissä?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Jaassu
#38

Voitaisiin myös irtisanoutua YK:n pakolaissopimuksesta. Jos halutaan niin voidaan sitten myöhemmin liittyä siihen uudelleen. Tämä ratkaisisi koko kriisin kaikki ongelmat.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Säälittävä mielipide
#40

Pohjois Koreako on esikuvana ?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Pl
Vihainen
#39

Vain yksi rajanylityspaikka valvottu turhaa ????

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Pärmi
Iloinen
#42

Niikolle tarkennus. kyseessä ei ole exodus vaan maahanmuuttojihad, koko Länsi-Euroopan muuttamiseksi islam-myönteiseksi ja lopulta islamille alisteiseksi, ilman kansallisia rajoja. Petri Paavolan kotisivuilla on selventävää tekstiä asiasta, samoin Juha Ahvion blogeissa Parmoksen sivuilla.
Kuriositeetin vuoksi, demarinuorten ohjelmaan sisältyy myös kansallisvaltioiden rajojen poistaminen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

rillaaja
#43

https://www.youtube.com/watch?v=B1kIhXbajCc

Yleisöstä päätellen kukkahattuvanhatpiiat toivottavat tervetulleiksi tuhannen ja yhden yön sulttaanit jotka valkean ratsun sijasta tulevatkin bussilla ja myötäjäisrahat onkin jo juotu tai pantu menemään Amsterdamissa punaisten lyhtyjen kadulla. Mohammadin perheenpää eli vaimo jäi Irakiin AK-47 kainalossaan puolustamaan omiaan vihollisilta. Vaimon ja tyttären suurin murhe on että miehensä ei saakaan riittävästi mausteita ruokaansa kaukana pohjoisessa turvapaikassaan ja pelko siitä että ei koskaan enää näekään rakasta miestään jos joku SPR:n hyväpalkkainen sugarmama ryöstääkin sulhon omaan karvaiseen kainaloonsa.

Ihan tosissaan.. Suomen virkamiesten pitäisi tehdä selväksi mikä on Suomen todellinen moraalinen vastuu universumissa tapahtuvasta pahuudesta ja ilmoittaa muulle maailmalle paljonko meidän todellinen vastuu velvoittaa meitä ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita ja minkä laatuisista hakijoista ME KATSOMME OLEVAMME vastuussa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Marde
Vihainen
#44

En äänestä koskaan enään perursuomalaisia ovat pettäneet äänestäjät soini valehdellut päin naama muslimia joka nurkka täys hyi ja vielä vaarallista

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000