Perussuomalaiset

Jari Koskela

Kansanedustajan työ on monipuolista

15 kommenttia

Toisinaan saan kyselyjä siitä, että mitä kaikkea kansanedustajan työhön kuuluu.

Virallisen määrittelyn mukaan kansanedustaja on lainsäätäjä, yhteiskunnallinen vaikuttaja, oman alueensa edustaja sekä kansainvälinen toimija. Näitä tehtäviä voi toteuttaa monella eri tavalla. Tärkeää on verkostoituminen niin oman puolueen sisällä kuin edustajakollegoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Kansalle näkyvintä kansanedustajan työkuvaa on täysistuntotyöskentely. Sitä voi seurata Internetistä suorina lähetyksinä ja merkittävimpiä istuntoja televisioidaankin. Kyselytunnit, välikysymyskeskustelut ja talousarvioiden käsittely ja erilaiset aloitteet ovat varmasti näkyvimpiä.

Eniten kansanedustaja voi kuitenkin vaikuttaa valiokuntatyöskentelyn kautta. Valiokunnat valmistelevat esityksiä täysistunnolle. Itse olen jäsen valtiovarainvaliokunnassa, jonka tehtävänä on muun muassa käsitellä talousarvioesityksiä. Valiokunnassa käsiteltiin myös EU:n elpymisrahastoa. Työ valtiovarainvaliokunnassa antaa laajan käsityksen valtion tuloista ja menoista.

Varsinaisen päätyön lisäksi kansanedustajan tehtäviin kuuluu erilaisten puheiden ja kirjoitusten valmistelu. Puheiden kirjoittaminen ja myös esittäminen sujuu pitkälti rutiinilla, koska papin tehtävissä ja politiikassa olen tehnyt ja pitänyt vuosien saatossa pitkälti toista tuhatta puhetta.

Viime aikoina olen keskittynyt paljon EU:n katastrofaalisen tukipaketin kaatamiseen. Siinä on kysymys myös Suomen itsenäisyydestä. Tärkeänä näen myös Haapamäen radan esillä pitämisen, alemman tieverkon kunnossapidon edistämiseen sekä turvetuotannon puolustamiseen. Näillä on iso merkitys niin alueemme kuin koko Suomenkin kannalta.

Autot ovat tärkeä osa maaseutua. Dieselin aika ei ole vielä lopussa, vaan sitä käytetään vielä vuosikymmeniä. Se myös muuttuu puhtaammaksi biodieselin ansiosta. Siirtymä kalliisiin sähköautoihin ei ole realismia lähitulevaisuudessa. Elinkaarikustannuksiltaan sähköautot eivät ole edes kovin ympäristöystävällisiä ja niiden akkumateriaalia louhitaan hyvin kyseenalaisissa oloissa.

Erityisesti läheinen hanke minulle on ollut Lauhanvuori-Hämeenkangas -geopark, jota sain olla edistämässä jo ennen kansanedustajaksi pääsyä. Uskon hankkeen olevan erittäin tärkeä alueemme elinvoimalle. Kotimaanmatkailun suosio on kasvanut nyt korona-aikaan ja UNESCO:n verkostoon pääsy varmasti tulee lisäämään myös kansainvälistä matkailua alueella. Eduskunnassa aion edistää sitä, että puistoa voitaisiin kehittää ja liikenneyhteydet sinne olisivat toimivat.

Susiin kantani on selkeä. Ne kuuluvat metsiin, eikä taajamiin tai pihapiireihin.

Kansanedustajan työtä tehdään käytännössä seitsemän päivää viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteydenpito puolin ja toisin on jatkossakin tärkeää.

Osallistu keskusteluun!


15 kommenttia
Nimetön
#1

Biodiesel tuottaa typenoksideja yhtä lailla, kuin poltettaessa ns. fossiilista öljyä. Kaikki palaminen ilmakehässä tuottaa typenoksideja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Kyllä näin, ja se olisi ymmärrettävä, että puhdasta energiaa ei olekaan, on auringon avulla tai aalto- tai aurinkovoimalla tuotettua potentiaalia, jossa yleensä on kyse matalaenergiaratkaisuista. Nuo tarvitsevat yleensä joko energiavarastoja ja suoraan käyttöön, mutta runsaasti eritasoisia kitkalähteitä. Ydinvoimalat ovat voimakkaampia yksiköitä, mutta sekin vaatii energiaa, paitsi rakentamiseen, myös polttoaineen kaivamiseen, kuljetuksiin, jätteiden säilömiseen, kuten jakeluverkon häviöihin. Historiassa öljyä on jaettu käyttöön säiliöautoilla tuhansien ydinvoimaloiden tuottaman energian verran. Kivihiilen turvallisuutta ei voi koskaan korostaa liikaa. Maankohoaminen ja -lasku tulevaisuudessa tulee aiheuttamaan paljon päänvaivaa tuleville sukupolville ydinjätteiden turvallisuuden puolesta. Kivihiili on ja tulee olemaan turvallisin ja riittävä energiamuoto, jopa useiksi sadoiksi vuosiksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Ihmiskunnalle ylivoimaisesti turvallisimmat energiamuodot ovat hiilidioksidia muodostavat energiat. Hiilidioksidi rajoittaa palamisilmiötä ”tukehduttamalla”, kun esim. vedyn palamisessa ei tuota suojaa ole. Hiilidioksidi on lisäksi täysin myrkytön, hajuton ja väritön yhdiste, joten vihreiden kuvaamat savupiiput ovat puhdasta propagandaa, pääosin vettä, joka ainoastaan näkyy. Hiilidioksidi ilmakehän ja maaperän rajalla hidastaa palamista, ja näin lisähiilen muodostumista, joka tapahtuu auringon ja moninaisten systeemien aiheuttaman lämmönnousun johdosta, jossa mikrobit lisääntyy ja tuottavat edelleen lisää hiilidioksidia. Näin hiilidioksidin vähentämiseen tehty työ kumoutuu lisähiiltä tuottavan mikrobikannan kasvun vuoksi, kun happea pääsee maaperään enemmän. Hiilidioksidin lisääntyminen siis hidastaa maaperän mikrobien toimintaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Kyllä näin, maaperän mikrobit tuottavat pääosin metaania, ja kuluttavat runsaasti happea. Etenkin päivisin, jolloin ei tapahdu paljoa yhteyttämistä, lyhyen kasvuston alainen maaperä on happinegatiivinen. Pelkästään vetyyn perustuva energiantuotanto tai ydinvoima ei tuota tarvittavaa lisähiiltä, ja mikrobit vain metaania, joka ei rajoita palamista, jossa merkitsevää on myös hiilidioksidin suuri ominaispaino. Eläinkunnan tarvitsema hapentaso laski permikaudella noin kuutisen % nykyistä alemmaksi, muista kuin nykyisistä syistä, mutta aiheutti kuitenkin joukkotuhon. Hapentasoilla 10% palaminen loppuu kokonaan ja 25% tasolla palaminen kiihtyy voimakkaasti. Näin nykyinen taso on kohtuullinen. Kuitenkin hiilidioksidin tasoon vaikuttavia seikkoja on huomioitava monista näkökulmista, ei vain Greenpeacen tai IPCC:n mieltymyksien kannalta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Niin, polttonesteiden palamisessa muodostuva hiilidioksidi sitoutuu pääosin vedyn palamisessa muodostuvaan veteen samassa yhteydessä, joten prosessissa vapautuu vain vähän vapaata hiilidioksidia, kun lisäksi vesipisarat päätyvät usein maaperään jäähtyessään, talvella lumena maahan. Sateella loputkin vapautuneet hiilidioksidit päätyvät maaperään sekä maankuoreen että kasvien lannoitteeksi suoraan. Hiilidioksidi liukenee veteen hyvin, 1,45 kg/1000 litraa vettä. Ilmakehän hiilivaje kasvaa vuosittain mantereilla noin 10 miljardia tonnia ihmisen tuottamaan hiileen suhteutettuna.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Pelkästään ihmisen ravinnon tuottamiseen kuluu noin 12,5 miljardia tonnia hiilidioksidia. Mutta, ihmiskunta on vain murto-osa kaikista ravinnontarvitsijoista. Ongelma tuossa on se, että meillä on pysyvä hiilidioksidivuo kohden maapallon valtamerien pohjaan, josta se kiertyy uudelleen käyttöön miljoonien vuosien aikana. Valtamerien pohjan jopa kilometrien paksuiset sedimenttikerrokset ovat merkittävä hiilivara, ja metaanijärviäkin löytyy valtamerien pohjista. Metaanijärvet olisi hyödynnettävissä energiantuotannossa. Merenpinnan laskiessa seuraavan jääkauden aikoina, metaanit purkautuvat joka tapauksessa ilmakehään paineen laskiessa. Viimeisimmät metaanipurkaukset tapahtuivat noin 6000 vuotta sitten Norjanmeren edustalla, jolloin rannikoille osui useita metaanipurkauksien aiheuttamia tsunameja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Kansanedustajien pitäisi myös osata vastata väitteisiin ihmisen osuudesta Siperian metaanipäästöistä. Jääkauden jälkeisenä aikana merenpinta on noussut noin, lähteestä riippuen, 130 metriä. Tuolla on merkitystä Siperian paksujen routamaiden alle muodostuneesta paineesta, jossa merenpinta nousee myös routaisten rantavyöhykkeiden alle. Tuosta vain esimerkkejä mystiset räjähdykset rannikoilla, jota ollaan jo muotoiltu jopa metaaniräjähdyksiksi. Kyseessä on kuitenkin puhdasta pneumatiikkaa tai hydrauliikkaa, jossa tihkuvat merivesikanavat nostavat painetta paksun roudan alle, ja lopulta joku antaa periksi. Sama ilmiö puristaa myös alueen metaaneja pintaan, josta mielikuva sulavasta roudasta. Kaiken takana on siis jääkauden jälkeisen ajan merenpinnan hidas kohoaminen. Routa vaivaa myös Alaskan kullankaivajia monilla alueilla, ilman edellisiä ongelmia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Kyllä, ilmastonlämpenemistä, kuten myös merien lämpenemistä on koetettu syöttää ihmisen aiheuttamaksi, hintaan mihin hyvänsä. Väite, että lämmin ilma lämmittää merivettä, on täyttä soopaa, vain ensimmäiseksi. Meriveden ja ilmakehän rajapinnassa lämmön siirtymä on vain molekyylien tasolla, kun merivesi todellisuudessa lämpenee vain säteilyn avulla, jossa auringon suora säteily on merkitsevää. Auringonsäteily lämmittää meren valoisuusvyöhykkeellä, joka voi olla noin jopa 60 metriä pinnasta, veden kirkkaudesta riippuen. Ilmakehässä lämpövärähtely leviää lähinnä yläpuoliseen ilmakehää kohden molekyylien noustessa kevyempänä ylöspäin, mutta ei jaksa säteillä meren syvyyksiin. Sama se on saunan padassa, kyllä se on lämmitettävä altapäin. Luonnollisesti lämmöt tasaantuvat saunassa padan kylkien kautta ajan kanssa, riippuen eristeiden lämmönjohtokyvystä. Tämäkin on hyvä kansanedustajan tietää, ja jos ei tiedä, ei edusta saunakansaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Vundeeraaja
#2

Minusta kansanedustaja työ on täysipäiväistä työtä. Mutta sitä me tavalliset tallaajat emme aina tiedä. Vaan haukumme että eivät tee mitään vaan nauttivat suurta palkkaa. Onko joku laskenut että paljon tulee tuntipalkaksi kun kaikki työhön liittyvä otetaan mukaan. Ei taida tulle sen enenpää kun maanviljelijöillä näin päättelen asiaa.
Tietysti jos haluaa niin pääsee siinä myös vähällä, mutta ei ole silloin kun 4 vuotta ja lentää ulos eduskunnasta kun ”Leppä keihäs”.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Puolueilla ei ole kansanedustajiksi muita, kuin koulukiusaaja tai päivähoitoasioissa osaamista, tai muuta varsin ”kevyttä”, kun suuret kuviot vaatisivat erityistä asiantuntijuutta esim. ilmastonmuutoksen ym. suurempien asioiden keskusteluissa. Suomea ollaan nyt kaatamassa juuri niiden suurempien asioiden ytimillä, ja tietämys puuttuu.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Biodieselillä ja luonnon omilla prosesseilla tuotetut hiilivedyt eivät juuri poikkea toisistaan, puhtaudesta riippuen ehkä luonnon kierrossa pyriittiä ja rikkiä hieman enemmän. Epäpuhtaudet ovat kuitenkin maapallon kasvillisuuden vitamiineja. Poltettaessa luonnonkierron öljyä hiukkaset ovat kuitenkin niin vähäisiä, että ihmiskunnan ongelmat ovat viruskantojen joukossa olemattomia. Ongelmia tuottaa jättikaupunkeihin sijoitetut teollisuus, jossa käytetään museokalustoa vaikkapa romu-sulattojen energiana. Ei mitään tekemistä puhtaan teknologian maissa, kuten Suomessa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Juuri näin, pyriitistä muodostuu kasveihin sitoutunutta rautaa, ja rikki on sienirihmaston tarvitsemia aineksia. Toisin sanoen kaikki maaperän ja kallioperän alkuaineiden kierto, lukuun ottamatta radioaktiivisia aineksia, on osa myös ihmisen tarvitsemista aineksista, jossa on huomioitava myös kasvikunnan hyvinvointi.

Toisaalta radioaktiiviset maa- tai kallioperän ainekset ovat ihmiskunnan riskejä, maapallo tai mikään muukaan planeetta ei ole turvallinen kaikelle elolliselle, joskin toisiin eläinlajeihin säteily vaikuttaa vähemmän kuin toisiin.

Ilman maapallon magneettikenttää eläminen maapallolla olisi käytännössä mahdotonta. Kun muistetaan se, että maapallon magneettikenttä on heikentynyt viimeisten 3000 vuoden aikana noin 30%, ja viimeisten 150 vuoden aikana tuosta noin 15%, ihmiskunnan tulevaisuus on paljolti tuurista kiinni, ei siitä, lopetammeko autoilun tai elinkeinoja, ja siirrymmekö sähköautoiluun tämän vuosikymmenen loppuun mennessä jne.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

Ilmaston lämpenemistä on ajettu ihmisen aiheuttamaksi viime aikoina, mutta todellisuudet ovat vain 2,4 W/ neliömetri, eli luokkaa pieni ledilamppu. Jokaisessa kodissa näitä ledilamppuja jo monissa tarkoituksissa kymmeniä, silti pitää kämppää lämmittää. Ilman lämmittämiseen ulkosalla tarvitaan asteen korottamiseen noin 2400 wattia 10 000 kuutiometriä kohden, joten ihmisen tuottama hiilidioksidilisä ei missään nimessä pysty tuohon.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Juuri näin, ilmastokiimaiset kuvittelevat olevansa kaikesta oikeassa, vaikka eivät tiedä käytännössä yhtään mitään maapallon ilmastosysteemeistä, johon liittyy äärimmäisen paljon monimutkaisia syitä, ja silti ovat yksitellen jokaisen ymmärrettäviä. Maailmakaikkeus on täynnä erilaisia ilmastoja, joten meidän pitäisi jo nykyisillä päättäväisillä ilmastokeskusteluilla tietää vähintään kaikki aurinkokuntamme ilmastot. Ilmastokiimaiset voisivat selittää vaikka, miksi neutronitähden aine on niin painavaa, että yksi teelusikallinen neutronitähteä painaisi maapallolla kuusi miljardia tonnia?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#13

Kiitos, Jari, että avaat näkymiä omaan työhösi eduskunnassa, ja tuot esiin mitä mainitsemistasi asioista ajattelet. Tällä tavalla tässä oppii rivijäsenkin tuntemaan paremmin niitä PS-kansanedustajia, joita ei henkilökohtaisesti tunne.

Eikö ole mahtavaa, että fysiikan Nobel-palkinnon saivat tänä vuonna Robert Penrose, Reinhard Genzel ja Andrea Ghez, jotka ovat erikoistuneet avaruuden mustien aukkojen tutkimiseen ja todistaneet Linnunradan keskellä olevan supermassiivisen mustan aukon olemassaolon?!

Mustien aukkojen todistusvoima suhteellisuusteorian osana asettaa Suomen autoilun päästöt oikeaan mittakaavaan: isossa kuvassa niillä ei ole mitään merkitystä. Sen sijaan tässä ja nyt autoiluun puuttuminen Suomessa merkitsee suomalaisten arkielämässä ei-toivottua veneenkeikuttamista.

Vihreillä on hukassa mittakaavat. Nyt on nyt, ja siihen asti kunnes musta aukko imaisee maapallon tai ekokatastrofi hävittää ihmiskunnan maan päältä Suomessakin täytyy jotenkin voida taapertaa eteenpäin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000