Perussuomalaiset

Jaana Ristimäki-Anttila

100 päivän teesit - ensimmäinen viikko

Uusi tuore vuosi – vaalivuosi. Sata ensimmäistä päivää, jokaisena satana (100) päivänä ennen vaaleja tulen julkaisemaan teesin, ajatuksen, idean, lupauksen, tarpeen, joihin tarvitsen mielipiteitänne, ajatuksianne, ideoitanne, jotta yhdessä voimme lähteä laittamaan tämän maa, isänmaan, asioita kuntoon … tavalla tai toisella… Tulkaa mukaan, positiivisesti, rakentavasti, ratkaisukeskeisesti…meidän täytyy tunnistaa ongelmat ja me pystymme keksimään ratkaisut. Maamme on erilainen, täynnä mahdollisuuksia. Tahtoessamme Suomesta tulee jälleen se supervaltio, joka osaa, tahtoo ja kykenee selviytymään ja tarjoamaan maailman parhaat olosuhteet elämiselle ilman köyhyyttä ja kurjuutta. 

Elämme vain kerran ja tämä ainutkertainen tilaisuus täytyy suoda jokaiselle halukkaalle niin hyvänä kuin mahdollista.

Ensimmäisen viikon teesit:

Teesi 1.1.2015

Yksi tärkeimmistä arvoistani on se, että jokainen ihminen on laulun arvoinen. Naiset, miehet, lapset, nuoret, ikääntyvät, ikääntyneet, sairaat, terveet, köyhät, rikkaat, vammaiset, vammautuneet… meillä kaikilla on sama oikeus syntyä, elää ja kuolla arvokkaasti. Olosuhteet ja lähtökohdat ovat erilaiset, mahdollisuudet ainoan elämän rakentamiselle ovat erilaiset, mutta ihmiselämän arvo on jokaisella yhtäläinen. Tämän totuuden pitää olla pohjana kaikille suunnitelmille ja päätöksille, jotka tehdään koko kansan puolesta.

Teesi 2.1.2015

Koulutusten tulee peruskoulun tai lukion jälkeen kohdistua pääosin aihealueisiin, jotka johtavat tiettyyn ammattiin tai toimeen. Vuosia kestävät yleissivistävät koulutukset ovat nykyään ylellisyyttä, jotka eivät itsessään anna ammattitaitoa tai edes mahdollisuutta päästä hankkimaan sitä. Jokaisessa koulutuksessa tulisi olla merkittävä osuus oikean työn opiskelua ja harjoittelua. Myös tutkijoiksi tähtäävien tulisi ensin hankkia työkokemusta omasta tutkimusalastaan. Koulutuksen avulla on tarkoitus saada lisää työtä tekeviä veronmaksajia ja olosuhteita parantavia osaajia.

Teesi 3.1.2015

Suomen luonto; puhtaat vedet, sankat metsät ja ainutlaatuiset suot ovat rikkauksia, joita meidän tulee kunnioittaa ja suojella käyttäessämme jokamiehenoikeuksiamme ja tehdessämme luontoon vaikuttavia päätöksiä. Metsissämme voi edelleen samoilla, marjastaa, sienestää ja metsästää sekä järvissä, joissa ja merellä kalastaa. Tämä ei ole enää mahdollista kaikkialla maailmassa. Meiltä löytyy myös edelleen puhdasta viljelymaata, jota kannattaa vaalia. Edessä ovat ajat, jolloin puhdas vesi ja maaperä tulevat olemaan kalliimpaa kuin kulta tai öljy, joten kestävän kehityksen työkalut ja uusiutuvien energialähteiden käyttö pitää ottaa käyttöön jo tänään.

Teesi 4.1.2015

Miksi eivät Suomen eläkevarat riitä turvaamaan riittävää vanhuuseläkettä henkilöille, jotka ovat tehneet koko elämänsä töitä ja maksaneet työeläkemaksua? Miksi useat eläkeläiset joutuvat hakemaan pärjätäkseen erilaisia sosiaalitukia? Aamulehden mukaan suurten ikäluokkien eläkkeiden maksuun oli rahastoituna viime syyskuussa 171,7 miljardia euroa. Eläkerahojen sijoitustoimintaa tehdään useiden työeläkeyhtiöiden kautta, myös Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) ja Valtion eläkerahaston (Ver). Sijoituksia on tehty ja tullaan tekemään tuottojen vuoksi, mutta onko tuloksen maksimoiminen tärkeämpää kuin eläkkeen saajille riittävän toimeentulo takaaminen? Näin voisi kuvitella eläkeyhtiöiden johtoportaille maksettavien valtavien palkkojen, palkkioiden ja bonusten perusteella.
Mielestäni eläkekattojärjestelmä tulisi kehittää myös Suomeen. Ne, jotka tuloillaan pystyvät maksamaan ylimääräistä eläkevakuutusta,voivat omaa eläkettää kartuttaa suuremmaksi. Eläkekaton lisäksi minimieläkkeen määrää pystyttäisiin näin nostamaan ja takaamaan jokaiselle eläkeikäiselle riittävä elintaso. Eläkeminimi tulee määritellä ”oikeasti” maan kustannustasoon sitoen, sillä hinnat nousevat jatkuvasti.

Teesi 5.1.2015

Vuonna 2013 julkaistu Suomen ”pitkäjänteinen” maahanmuuttostrategia määrittelee, että Suomeen muuttavat on otettava mukaan rakentamaan maan tulevaisuutta osallisina ja aktiivisina toimijoina, eikä vain palveluiden ja toimenpiteiden kohteina. Suomen muuttavien monipuolista osaamista tulisi hyödyntää, kieli pitäisi oppia ja verkostoja luoda, myös laajapohjaista työvoimapoliittista koulutusta pitäisi olla tarjolla. Suomessa tätä strategiaa voitaisiin ehkä toteuttaa, jos edelleen olisimme rikas hyvinvointivaltio, jossa töitä olisi enemmän kuin tekijöitä. Voisimme hyvin mielin kouluttaa ja sitouttaa maahanmuuttajat rakentamaan kanssamme tulevaisuuden Suomea, jos töitä riittäisi edes suurimmalle osalle suomalaisista. Koulutusmäärärahoja leikataan, terveydenhoitokustannukset vain paisuvat, levottomuudet ja tyytymättömyys kasvavat. Emme siis pysty tällä hetkellä toteuttamaan maahanmuuttostrategiaamme, joten eikö nyt olisi siis syytä kieltäytyä ottamasta vastaan yhtään enempää ihmisiä sillä perusteella, että emme pysty tarjoamaan niitä elinolosuhteita, joita strategiamme vaatii? Ensin pitää oman maan asiat laittaa kuntoon ennen kuin otetaan lisää palveluiden ja toimenpiteiden kohteita!

Teesi 6.1.2015

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että kansanedustajan pesti eduskunnassa saisi kestää maksimissaan kaksi kautta eli kahdeksan vuotta yhtäjaksoisesti. Kansanedustajan on oltava osa kansaa, ymmärrettävä tavallista elämää ja arkea. Ammattipoliitikko, joka ei ole koskaan tehnyt tai ollut mukana normaalissa työelämässä, ei voi olla paras mahdollinen kansan etuja ajava henkilö. Kansanedustajan on ymmärrettävä mitä tarkoittaa olla työtön, alipalkattu, köyhä, sairas fyysisesti tai psyykkisesti, jne. Paluu normaaliin elämään vaikkapa vain yhdeksi kaudeksi olisi erinomaoinen mahdollisuus muistaa, että me kaikki ansaitsemme hyvän elämän. Myös työtehokkuus kasvaisi, kun ainakin välillä haettaisiin uusia ideoita eduskunnan ulkopuolelta. Toisaalta en kuitenkaan kannata sitä, että puolueen sisällä järjestetään ”hyväpalkkaisia suojatyöpaikkoja” niille, jotka ovat ”tauolla” ja valmiita kutsuttavaksi esimerkiksi ministeritehtävään, johon ei ole minkäänlaista osaamista.

Teesi 7.1.2015

Keijo Koivulahti kysyi tänään kantaani energia-asioihin ja näin sainkin hyvän aiheen tämän päivän mielipiteeksi.Olen sitä mieltä, että omavaraisuuden saavuttamiseksi tarvitsemme hyvin hajautettua energiatuotantoa. Ymmärrän, että tarvitsemme tietyssä määrin ydinvoimaa, mutta sen lisäksi meidän on kehitettävä uusiutuvia energiamuotoja jo siksikin, että niissä on meidän mahdollisuutemme myös vientituotteita kehitettäessä. Meillähän on huippuosaamista sekä insinööritaidoissa että teollisessa osaamisessa (valmistus), mutta on tehtävä päätös, että sekä suunnittelu että valmistus tapahtuu Suomessa… ja näin lisätään myös työllisyyttä. Maailma on täynnä uusia energiamuotoja, joita voimme käyttää, ne on vain tunnistettava, keksittävä tai löydettävä. Tämän vuoksi emme saa käyttää kaikkia rahavarojamme ydinvoiman rakentamiseen ja lisäämiseen, vaan meidän on myös osoitettava rahaa energiamuotojen kehittämiseen. Esimerkiksi suomalaisia uusiutuvia bioenergiavaroja tulisi hyödyntää ja niihin liittyvää teknologiaa kehittää. Tämän hallituksen aikana näissä asioissa on epäonnistuttu täydellisesti ja tämän asian puolesta olen myös valmis taistelemaan.

Osallistu keskusteluun!


0 kommenttia

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000