Perussuomalaiset

Iiro Silvander

Perussuomalaiset toimivat Suomen ja suomalaisten äänitorvena

Kuten tunnettua Perussuomalainen vaihtoehto lähtee politiikassa aina Suomen oikeudesta tehdä itsenäisiä päätöksiä kansalaistensa parhaaksi ja mahdollisuudesta kieltäytyä Suomen edun vastaisesta sanelusta. Näin ollen, kansallinen ja Suomen kansalaisten etu ja turvallisuus on meille aina tärkein asia. Perussuomalaisille suomalainen tulee ensin. Meitä ei voi täten ostaa tai pelotella luopumaan tavoitteistamme.

Konkreettisesti tämä näkyy mm. siinä, että me vaadimme ainoana puolueena suhteellisuudentajua EU:n uusiin ilmastotoimiin, jotka osuvat kohtuuttomasti suomalaisen veronmaksajan kukkaroon. Suomen on aika oppia sanomaan EU:lle ei.
Ilmastopolitiikan osalta on muutoinkin tehtävä pikainen uudelleenarviointi. Nyt jos koskaan maailman kunnianhimoisimmasta hiilineutraalisuustavoitteesta on viimeistään luovuttava. Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa nyt olemme ja elämme, tarvitaan energia- ja ilmastorealismia. Valitettavasti nykyinen maamme istuva hallitus ei ole tähän valmis vaan edelleen kurittaa Suomen kansaa ylikireillä ilmastotoimilla (ml. korkeat sähkön ja polttoainehinnat). Perussuomalaisten mukaan kansallisten ilmastolakien käsittely on keskeytettävä ainakin kriisin ajaksi.

Niin ikään, Perussuomalaisella politiikalla emme enää maksa muiden maiden laskuja emmekä toimi koko maailman sosiaalitoimistona. Suomen tavoitteena tulee olla nolla turvapaikanhakijaa. Tällä toimenpiteellä on iso vaikutus maamme turvallisuuteen. Tähän politiikan haaraan liittyen perussuomalaiset saivat ison voiton, kun rajalakiuudistuksen yhteydessä Perussuomalaiset sai ao. lakiin läpi pitkäaikaisen vaatimuksensa siitä, että itäraja voidaan vihamielisen hybridivaikuttamisen tapahtuessa sulkea kokonaan – myös silloin, jos turvapaikanhakijoita käytetään välineellistettyyn massasiirtolaisuuteen. Jatkossa laki mahdollistaa koko itärajan sulkemisen turvapaikanhakijoilta tilanteessa, jossa kansallinen turvallisuus on vakavasti uhattuna.

Edellä olevan ohessa olemme vaatineet turvallisuusteemaan liittyen lisärahoitusta niin puolustusvoimille, poliisille, tullille kuin rajavartiolaitoksellekin jotta Suomen rajat säilyvät turvattuina myös rauhan aikana. Täten on varmistettava mm. Rajavartiolaitoksen ja Tullin riittävät resurssit. Hyvällä omallatunnolla voidaankin todeta lopuksi, että: Perussuomalaiset toimivat Suomen ja suomalaisten äänitorvena yhä rauhattomammassa ja kansainvälistyvämmässä maailmassa.

Kirjoittaja on keravalainen kaupunginvaltuutettu sekä eduskuntaryhmän asiantuntija ps.