Perussuomalaiset

Iiro Silvander

Maamme huoltovarmuudesta on pidettävä huolta

Suomella on runsaasti vahvuuksia, jotka auttavat ylläpitämään kansallista huoltovarmuutta. Runsaat luonnonvarat, hyvä elintarviketuotantokyky, kehittynyt koulutusjärjestelmä sekä hyvin toimiva sähköinen infrastruktuuri vain muutamia esimerkkejä mainitakseni huoltovarmuutemme vahvuuksista. Viime aikoina huoltovarmuutemme on kuitenkin heikentynyt huomattavasti. Tähän liittyy monta seikkaa. Eräs keskeinen seikka on maatalouden heikko tila.

Ensinnäkin suomalainen maatalous on ajautunut kriisiin. Kyse on koko EU-ajan vakavimmasta kriisistä. Tilanne on äärimmäisen vaikea ja vakava. Tällä erää edellä mainittu kriisi uhkaa maamme maatalouselinkeinoa, ruuantuotantoa ja etenkin huoltovarmuutta. Tähän on ajauduttu jo pidemmän aikaa.

Toisaalta tulee muistaa sekin tosiasia, että viime vuonna (2021) maatalouden kustannukset nousivat erittäin voimakkaasti. Pääsyy on epäilemättä energian kustannusnousu, joka vaikuttaa suoraan polttoainehintaan ja sähköhintaan ja välillisesti lannoitteiden hintaan, kuljetuskustannuksiin sekä muihin liikkuviin kustannuksiin. Myös rehukustannukset ovat nousseet erittäin voimakkaasti.

Kolmanneksi viljasato oli varsin heikko koko Pohjois-Euroopassa vuonna 2021. Viljamarkkinoilla on toki useita ostajia ja vilja liikkuu vapaasti yli rajojen. Viljan hinta on kuitenkin noussut ennätyshintoihin, mikä on ollut hyvä niille viljelijöille, joilla on ollut myytävää, mutta se on myös vaikuttanut suoraan kotieläintuotannon rehuhintaan.

Kuten edellä jo totesin, niin kotieläintuotanto on myös Suomessa uhattuna, jos kotieläintuotteiden hinnat eivät nouse. Katetuotto on jo erittäin alhainen maito- ja naudanlihatuotannossa -ja mahdollisesti jopa negatiivinen esimerkiksi sika- ja kananmunatuotannossa. Tämä vaikuttaa myös päivittäistavarakauppaan negatiivisesti, kun lähiruokaa on yhä vähemmän saatavilla kauppiaiden hyllyiltä. Samaten omavaraisuusaste on laskusuunnassa, mikä sekin on hälyttävää -ja vaikuttaa kokonaisuudessaan maamme huoltovarmuuteen negatiivisesti.

Lopuksi on todettava, että varmasti on niin, että Venäjän hyökkäyssodan vaikutus maataloustuotantoon ja -kannattavuuteen tulee myös vaikuttamaan huoltovarmuustilanteeseen lisäämällä sen haasteellisuutta. Isossa kokonaiskuvassa luotan kuitenkin siihen, että maamme huoltovarmuus on kunnossa, mutta jatkossa siitä tulee pitää entistä paremmin huolta.

Kirjoittaja on keravalainen kaupunginvaltuutettu ps.

Tähän kirjoitukseen ei voi jättää kommentteja