Perussuomalaiset

Arno Westerholm

YMPÄRISTÖSEKTORILTA LEIKATTAVA MERKITTÄVÄSTI!

Hyvät puoluetoverit!

Hallitusneuvottelut ovat käynnistyneet ja ensiviikolla päästään heti vaikean kysymyksen ääreen. Vihervasemmistolainen aikaisempi hallitus edeltäjineen on velkaannuttanut maamme pahasti. Toisin sanoen velkaa ei voi eikä missään nimessä pidä ottaa lisää. Sama koskee verotusta. Verotusta on mieluummin ainakin tietyiltä sektoreilta laskettava, mutta sitä ei tule miltään osin nostaa. Uskon, että Kokoomus ja puolueemme hallitusneuvottelijat ovat edellä esittämistäni taloudellisista faktoista samaa mieltä. Toisin sanoen on leikattava ja kovalla kädellä. Maamme on aihekokonaisuudesta riippumatta täynnä tarpeettomia organisaatiohimmeleitä, jotka ovat runsaskustanteisia sekä politisoituneita. Ongelma on siis kaksiteräinen, kyseiset organisaatiot nielevät veronmaksajien rahoja ja samalla estävät vaaleilla valitun tulevan hallituksen toimia. Kyseiset ministeriöt ja valtiolliset organisaaatiot ovat täynnä vaaleissa vaihtumattomia, politisoituneita virkamiehiä jatkaakseen epävirallista vihervasemmistolaista politiikkaa ohi kansan valitsemien päättäjien.

Puolueemme ajatuspaja Suomen Perusta julkaisi helmikuun lopulla allekirjoittaneen kirjoittaman metsästys,- riistanhoito- ja metsäpoliittisen teoksen; Metsästyskirja. Suosittelen kaikkia perehtymään kyseiseen kirjaan ja siihen liittyvään haastatteluuni, jotka löytyvät helpoiten osoitteesta: www.suomenperusta.fi.

Maamme ylivoimaisesti suurin puolue on äänestämättäjättävät. Viime eduskuntavaaleissakin, joita voidaan perustellusti pitää tärkeimpinä vaaleina, äänestysoikeutta käytti vain reilu 70 % kansalaisistamme. Kuten monesti olen todennut, kysymys ei lainkaan ole siitä, että lähes 30 % äänioikeutetuista olisi syrjäytyneitä. He ovat kansalaisiamme joilla on krooninen epäusko politiikkaan, viranomaisiin ja oikeuslaitokseen. He katsovat, että äänestämisellä ei pysty vaikuttamaan ja näin asia on. Maamme on niin täynnä politisoituneita virkamiehiä, tutkijoita, yms. , että tarvitaan vahvaa johtajuutta, jotta vaaleissa valittu poliittinen suuntaus toteutuu ja niin kutsumani epävirallinen politikointi saadaan loppumaan. Edellä mainittu on myös yksi tärkeimmistä syistä median suorittamalle totaaliselle vaikenemisblokille koskien kirjoittamaani Metsästyskirjaa.

Suosittelen lukemaan kirjan luvun nro: 4, Viherpolitisoituneet organisaatiot. Kyseiset organisaatiot ovat käytännössä täysin vihreiden hallinnassa tai talutusnuorassa. Jotta saamme tarvittavia säästöjä ja poliittisen suunnanmuutoksen käsittelyn alla olevalla alalla tarvitaan runsaita leikkauksia ja organisaatioiden kohdentamista Maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen. 

Kohteet voidaan jakaa käytännössä kolmeen kokonaisuuteen. Kokonaan lakkautettavat, kuten Metsäkeskus. Organisaatiot jotka lakkautetaan itsenäisinä ja siirretään osaksi Maa- ja metsätalousministeriötä sekä kohteet joiden organisaatiota ja budjetointia karsitaan. Joka tapauksessa oikeilla kohdentamis, karsinta ja lakkautustoimilla vuosittainen verorahojen säästö on varovaisen arvion mukaan noin puoli miljardia.

Käytännössä pelkästään poliittisin tarkoitusperin perustettu Ympäristöministeriö tulisi siirtää Maa- ja metsätalousministeriön ympäristöosastoksi samoin, kuin Riistakeskus MMM:n metsästys- ja riistanhoito-osastoksi. Samalla luonnollisesti eduskunnan ympäristöministerin vakanssi tulisi tarpeettomaksi ja ympäristövaliokunta sisällytettäisiin maa- ja metsätalousvaliokuntaa. Maamme Elinkeino,- Liikenne- ja Ympäristökeskuksista tulisi poistaa ympäristöosio. Suosittelen kaikkia lukemaan teokseni sivut 110- 111, joissa käsittelen ELY-keskusten häikäilemättömyyttä ja varsinkin sitä, kuinka tavallinen, kunniallinen kansalainen saattaa joutua ELY-keskuksen maalittamisen ja vakavien rikosnimikkeiden kohteeksi. 

Otan vielä esille Luonnonvarakeskuksen jonka olemassaolo ja synty perustuvat hyvinpitkälle viherpolitiikkaa tukevan tutkimuksen tuottamiseen. Oudoksun voimakkaasti sitä, että maamme susikanta on tällä hetkellä niin suuri, että ihmisuhrit ovat vain ajan kysymys. Silti LUKE ei 80 miljoonan euron vuosibudjetilla ole yli kymmeneen vuoteen edennyt ”susitutkimuksessa” ulosteiden dna keräystä pidemmällä. Poliittiset ja lainsäädännölliset ratkaisut ovat olemassa ja löytyvät kirjoittamani teoksen luvusta nro: 11. Otin oheisen aiheen esille sillä voidaan esittää perusteltu kysymys; haluatteko ratkaisun suurpeto-ongelmaan vai jatkaa viherpolitisoituneen LUKE:n ulostetutkimuksia siihen saakka kunnes joku lapsi tai aikuinen joutuu suden tappamaksi? Läheltä piti tilanteita on jo liian paljon, mutta niistä ei uutisoida.

Oheisen blogini loppuun otan käsittelyyn juuri tutkimukset ja niiden uutisoinnin. Suosittelen lukemaan kirjani luvun nro: 6 jossa osoitan, kunka häikäilemättömästi Riistakeskus on koko olemassaolonsa ajan manipuloinut kanalintukantoja viherpolitisoitunein tarkoitusperin. Samoin osoitan vääräksi niin kutsutut Punaiset kirjat joita Suomen ympäristökeskus ja radikaalit lintujärjestot päivittävät tukeakseen omaa vihreää ideologiaansa kansalaistemme verorahoilla.

Kun puhutaan uutisoinnista, kyseisestäkin aiheesta voisi kirjoittaa sivukaupalla, mutta otan käsittelyyn oheisen päivän yhden merkittävimmän uutisen, eli Yleisradion menojen leikkauksen. YLE on lähes 100 % valtiorahoitteinen, mutta veronmaksajat eivät saa rahoilleen vastinetta. Suosittelen lukemaan jo aikaisemmin mainitsemani luvun nro: 6 alun, jossa otan kantaa siihen millainen tulisi objektiivisen tutkimuksen olla. Tässä painotan voimakkaasti tutkijan poliittisen taustan esiintuontia. Poliittinen tausta, oli se mikä tahansa ei ole objektiivisuutta poistava asia, mutta se antaa tutkimukseen perehtyvälle mahdollisuuden lähdekritiikkiin.

Kun aihealueena on YLE tai jokin muu media, lähtökohta on se, että esimerkiksi luontoa koskevissa uutisoinneissa haastatellaan 3-4 ”asiantuntijaa”, mutta ei tuoda mitään esille asiantuntijoiden taustasta. Näin asiaa tuntematon katsoo uutisoinnin faktaksi, koska sitä tukee kaikki haastateltavat ”asiantuntijat”. Jos on perehtunyt asiaan laajemmin voi lähtökohtaisesti todeta, että ensimmäinen oli entinen vihreän liikkeen kansanedustaja, toinen radikaalin BirdLife Suomen hallituksen jäsen yms. Näin osoittautuu, että kaikki haastateltavat edustavat yhtä ainoaa ideologiaa, muita näkemyksiä ei uutisoinnissa nykypäivänä lähtökohtaisesti sallita. YLE:n budjetoinnin karsinta tulisi aloittaa aina opettajille tarkoitetusta ”faktamateriaalista” politisoituneeseen uutisointiin. Normaalissa valtiossa, jollainen Suomi ei todellakaan ole, veronmaksajien tulisi voida luottaa siihen, että heidän rahoittamansa televisiokanava tuottaa lähdekritiikin kestävää uutisointia!

Uskon, että maahamme saadaan oikeistohallitus, mutta millainen? Perussuomalaisen puolueen tulee olla vahva muun muassa ympäristösekstoria koskevissa leikkauksissa ja uudistuksissa. Uskon, että Kokoomus, Kd ja Rkp ovat lähtökohtaisesti samoilla linjoilla, heillä vaan ei ole kaikkea tietoa. Siksi painotan oheisen bloginikin lopussa puolueemme Metsästyskirjan poliittista painoarvoa oheisella saralla koskien hallitusneuvotteluita!

Osallistu keskusteluun!


32 kommenttia
Tämä on sitä DDR:rää, kun toimittajat vapaudet menevät kaiken edelle
#1

Ylen toimittajille on tärkeintä, että saa kursittua jonkun asian jutun jouhevasti kokoon, olkoon täyttä paskaa tai mitä hyvänsä, juttu on toimittajan näköinen teos. Puuttumatta sen enempää toimittajan vapauksiin, jos tekee vapaasti paskaa ja se tulee ruudusta joka kotiin, niin on tämä maailma mennyt kohden neuronitähden puhallukseen, missä mikään ei ole enää mitään.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Näin on, epäkohtien kaivelu on hyvä asia, mutta toimittajat eivät halua mennä vaikka Kairon ostoskaduille tungokseen, jossa ehkä satatuhatta ihmistä pyörii ostoksilla tai viljapelloille ruiskutetaan viimeisiä Niilin vesipisaroita, vaan pitää mennä tuijottamaan tyhjää Kankkulan kaivoa, joka on kuivanut maankohoamisen seurauksena, tai miten maankohoaminen kuivattaa suoalueita. Sao Paulossa 23 miljoonaa ihmistä kuluttaa viimeisiä pohjavesiä, uusia kaivoja kaupungin liepeille porataan vuosittain noin 18 tuhatta, ei sanaakaan asiasta, paljon helpompi on haukkua toimittajan vapauksilla suomalaisia mummoja ja autoilijoita, pääasia on että suomalaisista saadaan syntypukkeja joka asiaan, napajäätikön sulamiseenkin, jotta veroja voidaan nostaa. Kevyt vittuilu suomalaisia kohtaan on toimittajista varmasti helppoa ja kivaa, ja siitä saa matkapäivärahat. Homoelokuvatkin pitää maksaa veroista, ja poika-poika tanssiesiintymiset hameissaan kuuluvat myös yleissivistykseen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ihmiskunta vaarassa Ylen roskapropagandan takia
#8

Ylen toimittajat eivät osaa etsiä ja haastatella oikeita tiedemiehiä, jotka tuntevat maapallon historian sekä ilmastollisesti että geologisesti, ja siksikin helpoimmat vastaukset saadaan juuri ideologisesti äänekkäimmiltä kommarinarsisteilta, nuokun suorastaan tyrkyttävät halpaa sontaa, missä saavat helpoiten äänensä kuuluviin, Maapallon ilmasto on aina muuttunut, ja kuori kuluu sekä alta- että päältäpäin, ja vuorimuodostuminen on äänetön merenpohjan nostaja tai laskija, vaikka isostasia jääkauden jälkeen. Merenpohjan ohentuminen nostaa meren lämpötilaa, jossakin jopa 50 c asteeseen. Valtamerien mustat savuttajat, mannerlaattojen saunojen CO päästöt lisäävät ilmakehään jatkuvasti hiilidioksidipitoisuutta. Puolen miljardin euron budjetilla yle koettaa saada sekä sontaa että joutavaa rihkamaa liikkeelle. Kuoren liike tuo pluumeja ohuen merenpohjan alueelle, CO päästöt voivat kasvaa nykyisesti miljoonakertaiseksi, jossa katastrofi syö hapen lyhyessä ajassa ilmakehästä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Ylen vakio toimittaja jankuttajan joka lauantaiaamuinen ilmastojankutus on säälittävää; vain ihminen aiheuttaa ilmastonmuutosta. Miten helvetissä yhdestä miehestä löytyy niin paljon ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta? kaikki on muka ihmisen aiheuttamaa, totta kai pohjavedet ovat alentuneet, jääkauden jälkeen jopa 24 metriä, mutta minkä helvetin takia kuusia istutetaan noille kuiville alueilla, jossa jotkut kuoriaiset tuhoaa sitten metsät? Pohjavedet tulevat laskemaan niin pitkään, että maapallon porat ei yhteensäkään riitä löytämään pohjavettä, ei ainakaan puhdasta sitä. Väen lisääntymiseen olisi nyt keskityttävä, paremminkin sen vähentämiseen ja keskittämään asutus sinne, missä vettä on. Maapallon asukasta kohden makeaa kiertävää vettä on mantereilla noin 10 tuhatta litraa henkeä kohden, ilman jäätiköitäkin. Kyse on enemmänkin siitä, miten juomakelpoiset vedet onnistutaan saastuttamaan käyttökelvottomiksi, jopa kastelu vedeksi. Ylen toimittajiksi pitäisi valita asiantuntijoita.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Greenpeace on koonnut kaikki maapallon hihhulit yhden katon alle, ja rahoittaa toimintaa valtioiden kommunistiministereiden avulla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#9

Mitähän Soini meinaa sanoa , iltalehden kautta , kun arvostelee Tynkkystä YLE arvostelusta ?!?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#11

PS-johdolta kitkerää kommenttia hallitusneuvotteluista: ”Ketuttaa rankasti”
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e0d782b3-d87e-41c3-9451-3ad60e25cacb

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Suomella ei ole varaa kommunistiseen järjestelmään
#13

Suomi on kiihtyvällä vauhdilla matkalla kaksi napaiseen blokkijärjestelmään, jossa RKP näyttää jäävän vahvasti jäävän kommunistien leiriin. Tämä on valitettavaa, koska kommunistit vie maata velkamaailmaa kohden, samoin kuin kaikki muutkin kommunistit Suomessa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Käsittämätöntä, että hallitusneuvotteluihin osallistuu edellisen hallituksen puolue, jonka ansiota Suomen tilanne on nyt. Pyörtääkö viime kauden päätöksiä?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ilmasto ei säädy pääministerin päätöksillä
#17

Vaikka itsekin olen suomenruotsalaisia, ei tuttavapiirissä ole ainuttakaan RKP:n kannattajaa, ei tosin muitakaan kommunisteja. Kokoomuksen viherkommunismin kasvu ihmetyttää, tuo sopii helvetin huonosti maan kilpailukyvyn kasvuun. Mitä Orpo on syönyt, kun mies vihertyy ja istuu vihreissä kuin vihulainen kaalimaassa? Väestö tyhmentyy samassa tahdissa, kun lihansyöntiä vähennetään, kun aivot aikoivat kasvaa aikoinaan juurikin lihansyönnin ansiosta. Kaalimadoista saa varmaankin mahansa täyteen, mutta aivot siinä surkastuu ja metaani lisääntyy. Ilmasto kylmenee, mutta jostain nämä kaalimadon imijämeteorologit keksii aina, että seuraavalla viikolla lämpenee. No helppohan se on ennustaa, jopa koko kesän säitä lämpimiksi, kun nyt ollaan menossa kohden kesää, ja suomalainen ei enää seuraavana maanantaina muista, mitä se meteorologi höpisi edellisellä, kun se on osa veropohjaa ja DDR:n propagandan taitamista. Ilmasto ei ihmisen toimin palaudu tai etene, päätti pääministeri mitä tahansa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ilmastotyöt takaa täystyöllisyyden
#21

On se hyvä, että Suomessa ei ole kuningasta, jos vaikka Orpo olisi kuningas, me tehtäisiin ilmastotöitä niin kauan, että meillä ei olisi yhtään työpaikkaa jäljellä. No, ilmastotöitä riittäisi jokaiselle, kenenkään ei tarvitsisi olla kortistossa, hakisi vaan eläkkeensä kelalta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#24

Westerholm kuninkaaksi ja asevoiman ylipäälliköksi!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Demareille oikea paikka olisi kaltereiden takana
#18

Suomessa natsisosialistit levittävät, että perussuomalaiset olisivat äärioikeistolaisia. Totuus on kylläkin niin, että demarit on täysverisiä natsitovereita, jossa Saksassa Hitlerkin kuului tuohon saman poliittisen alustan kiihkoiseen seuraan. Lenin oli yksi demarisosialismin arkkitehdeistä, ja nuo perkeleet vielä 2000-luvulla kiduttaa tavallaan väestöä, voi helvetti.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#22

Et taida edes tietää, mikä on natsi? Otapa selvää, kiitos.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#23

Saksan työväenpuolueen perusta oli Leninin käsialaa, johon Hitler ihastui. Sama sosialistinen alusta on myös Suomen demareilla, ja jopa kansainvälisellä Sosialistisella internationaalilla, joka on demareiden kattojärjestö, pääkonttori Lontoossa tätä nykyä. Demareiden päätavoite on kaataa maapallon markkinatalousjärjestelmä, vaikka sitten väkivaltaisin ja aseellisten järjestöjen avulla. Kukaan, ei edes idiootti pitäisi demareita vapaalla jalalla, jos asiaa ajatellaan oikein järjen avulla. Sama liittyy tällä hetkellä EKP:n korkojen nousuun, taloudet on saatava nurin, jotta saadaan uusjako liikkeelle ja konkurssiaalto tsunamiksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#25

Juurinkin Saksan demarit kostavat nyt korkopäätösten avulla Suomen demareiden häviötä vaaleissa. Saatte nähdä, Suomen talous kulkee kuin juna kohden konkurssia, eikä Orpo voi asialle mitään.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#26

Näin on, jopa Ylekin on demareiden tiukassa valvonnassa, sieltä ei leikata senttiäkään, edes Orpo ei uskalla kohdata demareiden vihaa. Yle johtaa Suomea, eikä eduskunnan tehtävä ole muuta kuin lisätä veroja ja määrätä ”älä astu nurmikolle” lakeja jne., täysin nyhveröitä laidasta laitaan. Jos kansanedustajat olisivat miehiä, he laittaisivat maan asiat kuntoon, kuin miehet. Kommariakat vain jakavat raahaa mihin sattuu, pitää kansanedustajien osata myös leikata menoja, jotka eivät koske oikeastaan ketään. Ylestä voi ottaa muutaman sataa miljoonaa parempaan käyttöön ja vaikka lakkauttaa se ”juhlarahasto”, nuo ovat askelia oikeaan suuntaan, ja vapautuu niitä osaajia tarpeellisempiin tehtäviin, kun niistä on kerran pulaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

Kumma, kun Sanna Marin saa kutsua perussuomalaisia natseiksi ja koko vihervasemmisto saa kurkku suorassa haukkua puoluetta. Jopa Yle oli tehnyt jutun uutisiin.
Ei hallitukseen rkp:n kanssa, kiitos.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Eikös tää ”oikeusministeri” Henriksson sössinyt kuntavaalit? Sai luottamuksen omiltaan, kun sai epäluottamuslauseen?
Vaihtoon myös tämä puheenjohtaja. Ensi kesäkuussa valitaan; katsotaan haastaako Adlercreutz? Vaikka on samaa mamutusporukkaa hänkin ja vaimo Perheyritysten liitossa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kotimaani on ...
Vihainen
#19

Nyt pitää karsia pois kaikki rahanheittokohteet, jotka eivät aja suomalaisten etua. Ulkomaalaisilta pitää aivan ensimmäiseksi poistaa Suomen sosiaalituet tekemällä niistä kansalaisperusteisia, sillä jokaisen elättäminen kuuluu heidän omille mailleen, ei Suomelle! Kaikki maahamme tulleet pakolaiset ja ulkolaiset loiset on palautettava, sillä Suomi ei ole mikään koko maailman sosiaalitoimisto! Kansalaisuuksien myöntäminen vain maassaolon perusteella muutamien vuosien jälkeen on lopetettava. Ilmastonmuutostoimet osaltamme jäihin. EU-, NATO- ja kehitysapukulut nolliin! ULOS EUROSTA HETI ja EU:sta mahdollisimman pian, sillä tarvitsemme oman, itsenäisen kotimaamme Suomen!!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#20

Marin ja ekofasisti ohisalo
Natsin hautajaisissa
Ukrainassa👎🏻

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#2

Olen iloinen kun yritetään , uudistaa / korjata YLEn toimintaa kaikinpuolin ei vähiten ” kustannuksista ” !?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#3

Kaikilta luonnosuojelujärjestöiltä on leikattava valtiontuet kokonaan pois,viimeistä euroa myöden.Josko sitten loppuisi se tahallinen kiusanteko?Eli valituksien teko hallinto-oikeuksille joka ikisestä Suden,Karhun,ja Ilveksen kaatoluvasta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

HARRASTEPOHJAISET JÄRJESTÖT
#7

Ensimmäiseksi on poistettava metsästyslaista rekisteröityjen ”paikallisten” luonnonsuojelujärjestöjen oikeus valittaa poikkeusluvista. Metsästyslaki 90 §.
Lähtökohdaksi otettava, että harrastepohjaiset järjestöt tulevat toimeen omilla jäsenmaksuillaan. Valtion tuki pohjauduttava siihen miten kyseisen järjestön toiminta on sopusoinnussa hallitusohjelman kanssa. Tuet pois niin viherpolitisoituneen Riistakeskuksen vasalliorganisaatiolta Metsästäjäliitolta, kuin myös ympäristöjärjestöiltä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#4

Kukaan ekofasisteista ei piittaa sodasta, köyhytetystä uraanista tehdyt ammukset jotka britit toimittaneet Natseille, säteily matalaa , mutta vaikutus maaperään haitallista

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#5

Btw Zelensky myynyt kaikki öljyosakkeet
Chevron etc muutto Floridaan lähiaikoina
Pandora papereiden mukaan 800 milj $
Veroparatiiseissa, lisää rahaa Ukr🤣🤣👎🏻

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000