Perussuomalaiset

Anne Vuori

Kun asukasdemokratia ei enää riitä

”Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (yhteishallintolaki) mukaisesti antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Parhaimmillaan vuokralaisdemokratia on vuorovaikutteista yhteistyötä omistajan/omistajan edustaja ja asukkaiden välillä, jossa molemmilla on yhteinen päämäärä ja halu toimia yhteisen edun mukaisesti.

Asukkaiden aktiivinen osallistuminen vuokralaisdemokratiaan on tärkeää vaikutusmahdollisuuksien varmistamisessa ja lisäämisessä. Aloittaa voi siitä, että osallistuu joka syksyisiin asukkaiden kokouksiin ja mikäli kiinnostusta riittää, lähteä mukaan talotoimikuntatyöskentelyyn.”

Heka uudistaa organisaatiotaan vuoden 2018 alussa ja tämä tulee tuomaan kavennuksia asukasdemokratiaan. Vaikutusmahdollisuudet viiden suuren alueyhtiön alueella on asukkailla lähes olemattomat, vaikka toimielimiä lisätään mutta vastaavasti joitakin karsitaan.

Jo nykyisellään alueyhtiöillä on vaikeuksia toimia yhteistyössä asukkaiden kanssa ja varsinkin yllä mainittujen toimielimien edustajien kanssa. Isännöitsijät pimittävät tietoja, jotka kuuluisivat mm talotoimikunnan puheenjohtajille. Annetuista lausunnoista ei saada palautetta, yhteisesti päätettävistä töistä ei neuvotella, eikä anneta informaatiota.

Kuitenkin kaikesta huolestuttavinta on se, että alueyhtiön edustajat antavat toimeksiantoja, joilla tuhotaan asukkaiden yksityisomaisuutta, eikä kukaan ota vastuuta.

Helsingin kaupungin valtuusto on antanut täyden mandaatin Hekan toimitusjohtajlle hoitaa Hekan asioita, myös meidän asukkaiden. Itse uskon, että vaikka kuinka Hekan toimitusjohtaja haluaisi, ei hän tiedä mitä alueyhtiöissä oikeasti tapahtuu.

Nyt on asukkaiden mitta tullut täyteen! Helsingin kaupungin valtuustoon on saatava sellaiset valtuutetut, jotka ymmärtävät myös tavallisen ihmisen arjesta sekä vuokra-asumisesta.

Siksi olen ehdolla kuntavaaleissa 2017 – Anne Vuori Perussuomalaisten ehdokas numerolla 864 aidosti vuokralaisten puolella!

Tekstin aiheet:

Tähän kirjoitukseen ei voi jättää kommentteja