Perussuomalaiset

Ville Saukkola

Oikeusturva ja oikeus turvaan

Suomessa on vähiten poliiseja verrattuna mihin tahansa maailman maahan asukkaiden määrään suhteutettuna. Onneksemme, suomalaisuuteen voidaan yhdistää sellaisia arvoja kuin rehellisyys, luotettavuus ja toisen kunnioittaminen. Usko suomalaiseen oikeusjärjestelmään on kova. Jotta luottamus poliisin sekä syyttäjä- ja oikeuslaitoksen toimintaan säilyisi, on laadun pysyttävä tasolla, jota kansalaiset näiltä toimijoilta odottavat. Näiden yhteiskunnan peruspilareiden palveluita käytämme harvoin. Varsinkin silloin odotukset niiden nopealle ja laadukkaalle toiminnalle ovat suuret.

Oikeudenhoidon kustannukset valtion muihin hallinnonaloihin verrattuna ovat pienet. Niinkin pienet, että säästöpaineiden alla tehdyillä muutoksilla voi olla lamauttava vaikutus. Tuomioistuimia ja syyttäjävirastoja on yhdistetty. Juttujen käsittelyajat ovat pidentyneet entisestään. Aikaa tapahtumahetkestä esitutkinnan ja syyteharkinnan kautta tuomioistuimen päätettäväksi voi kulua yli vuosi. Tekijä, vaikka kyseessä olisi törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, odottaa oikeudenkäyntiä vapaalla.

Nykyhallitus ja ministeriöt puolustelevat tehtyjä leikkauksia, vaikka tilastot ja mittarit näyttävät punaista. Jäljelle jääneiden työntekijöiden selkänahasta otetaan kaikki irti. Avoimia virkoja ei täytetä. Kansalaiset eivät ole tyytyväisiä saamaansa valtionhallinnon palveluun. Mihin verorahamme kuluvat?

Vertailtaessa kustannuksiltaan Suomen oikeuslaitosta, on hyvä käyttää esimerkkinä Ruotsia. Tuomioistuinlaitokseen Ruotsi budjetoi 30 % enemmän asukasta kohden, syyttäjälaitokseen 65 % enemmän ja noin 50 % enemmän oikeusapuun asukasta kohden. Totta kai tällä on merkitystä, kun tarkastellaan minkä laatuista ja kuinka nopeasti saamme oikeusturvaa sitä tarvitessamme.

Meillä ei ole varaa horjuttaa näitä yhteiskunnan peruspilareita. Poliisin, syyttäjän ja oikeuslaitoksen resursseja on lisättävä. Tulli ja rajavartiolaitos painivat säästöpaineiden alla.  Hätäkeskuksia on yhdistetty. Kaikki edellä mainitut ovat tärkeitä turvallisuuden tekijöitä. Ei törkeän rikosjutun läpimeno esitutkinnasta tuomioon saa kestää yli vuotta. Oikeusturva ja sen toteutuminen on jokaisen suomalaisen oikeus lompakon paksuuteen katsomatta.

Poliiseja on liian vähän. Ongelma ei poistu sillä, että koulutetaan täydennyspoliiseja. Ei myöskään sillä, että yksityiselle taholle annetaan poliisille kuuluvia laissa säädettyjä oikeuksia. Mieluummin lisää tekeviä käsiä, kuin mietitään mitä lakisääteisiä tehtäviä siirretään muiden tehtäväksi, tai mitä yksinkertaisesti jätetään tekemättä.

Suunnan on muututtava. Sinulla on tässä asiassa valtaa. Käytä ääntäsi kevään vaaleissa.

Osallistu keskusteluun!


0 kommenttia

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000