Perussuomalaiset

Timo Härkönen

Napakampia toimintamalleja kiusaamisen ehkäisemiseksi!

Opettajakuntamme ja opetustoimi ovat etsineet sekä löytäneet valtakunnallisesti erinomaisia toimintamalleja arkisen koulutoimen pyörittämiseen vallitsevissa poikkeusoloissa. Nyt koulujen avauduttua ns. normaali arki on pikkuhiljaa palannut kouluyhteisöihin ja perheisiin.

Imatralla 18.5.2020 sekä Vantaalla äskettäin tapahtunut alaikäisten väkivallanteko herättää ymmärrettävästi suuria tunteita. Joten voisiko teknisillä apuvälineillä tapahtuva etäopetus olla osaratkaisu häiriköivän tai väkivaltaisen oppilaan hillitsemiseksi? Häiriköinnille altis oppilas suorittaisi opintojaan etänä määrätyn ajan. Oltuaan määrätyn ajan etäopiskelussa oppilas palaisi takaisin luokkayhteisöönsä. Mikäli häiriökäytös toistuu, määrättäisiin hänet uudelleen vastaavaan etäopiskeluun.

Tämä toimintamalli palauttaisi turvan ja koulurauhan muulle kouluyhteisölle.

On selvityttävä olisiko tuo toimintamalli lainsäädännöllisesti mahdollista? Mikäli se on mahdollista, on se otettava pikaisesti suunniteluun ja hyödynnettävä jo alkavalla syyslukukaudella 2020. ( Kirjoitus ja valtuustoaloite asiasta on tehty Imatralla toukokuussa 2020 )

Taustalla kulkisi normaalisti oppilaaseen kohdistuvat: lastensuojelu, rikos, korvaus- sekä sovitteluprosessit, mikäli häiriköivä oppilas on aiheuttanut toiminnallaan vahinkoa tai vammoja muille.

Kouluissa tapahtuvista lainvastaisista teoista tai rikoksista tehdään vuosittain useita eriasteisia selvityksiä ja tutkimuksia. Lisäksi eri vuosikymmenten aikana on asia ollut esillä varmuudella satoja kertoja. Miksi asiaa ei saada vihdoin kuriin? Onko kyse asenteista vai jäykästä lainsäädännöstämme?

Mielestäni on aivan turha enää selvityttää minkäänlaisia juurisyitä tai muutakaan tekoihin johtavia sosiaalisia tekijöitä. Ne ovat varmuudella tiedossa.

On pyrittävä ensisijaisesti etsimään napakoita toimintamalleja ilman, että asia etenee lainvastaisiin tekoihin syyllistyneen henkilön edun mukaisesti. Eihän yksi tai muutama henkilö voi myrkyttää muiden koululaisten ilmapiiriä, vai hyväksymmekö hiljaisesti sen?

Tällainen henkilö on pystyttävä tarvittaessa eristämään muusta yhteisöstä muun yhteisön turvaamiseksi. Lisäksi tukea tarvitsevat nimenomaisesti uhriksi joutuneet eivätkä ainoastaan aktiiviset häriköinnille alttiit nuoret.

On viimein konkreettisten ja napakampien toimintamallien aika! Nuorten syrjäytymisuhka on todellinen. Syrjäytymisestä on jo aivan liikaa konkreettisia esimerkkejä maassamme. Uhrien ja heidän läheisten mitta on ollut täynnä jo vuosikymmeniä. Anteeksi pyytämällä tai antamalla ei ongelma poistu.

Otteita lapsiasianvaltuutetun 2019 raportista:

” Koska kiusaamisessa ei ole tapahtunut kovin jyrkkää laskua, tulee oppilaiden välisiin suhteisiin jatkossakin panostaa ja erilaisia kiusaamista ehkäiseviä ohjelmia edelleen edistää. Kiusaamista ehkäisemään on opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän loppuraportissa esitetty mm. sellaisen toimielimen perustamista Suomeen, jonka tehtävänä olisi tehokkaiden kiusaamista ehkäisevien menetelmien välittäminen varhaiskasvatus- ja kouluympäristöihin.

Lopulta kiusaaminen kilpistyy ihmisten toisiaan kohtaan kokemaan kunnioitukseen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa, että kiusaamisen ehkäisemisessä avainasemassa ovat aikuiset, joiden tehtävänä on lapsen oikeuk- sien sopimuksenkin perusteella kasvattaa lapsia toisten ihmisten kunnioitukseen ja suvaitsevaisuuteen niin koulussa kuin muualla yhteiskunnassa. On tärkeää, että kiusaamisen vastainen työ aloitetaan jo varhaiskasvatuksessa.

Kouluympäristön turvallisuus ei liity vain oppilaiden välisiin suhteisiin. Kouluja ympäröivä liikenne ja koulurakennukset ovat olennainen osa koulupäivää.

Terveys ja hyvinvointi ovat olennainen osa koulupäivää. Lapsiasiavaltuutettu on muistuttanut kuntia turvallisen koulumatkan merkityksestä kirjeellä elokuussa 2019. Sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat usein lapsiasiavaltuutetulle osoitettujen kansalaisyhteydenottojen syynä, samoin kuin levottomuutta aiheuttavat avoimet ja muuttuvat luokkatilat. Rauhaton oppimisympäristö vaarantaa erityisesti erilaisista tarkkaavaisuuden häiriöistä kärsivien lasten oikeuden opetukseen. Oppilaiden vähentyessä kuntien on aiempaa haastavampaa ylläpitää koulukiinteistöjä, eikä investointi uusiin, kestäviin ratkaisuihin ole houkuttelevaa. Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa, että toimiva koulu on tärkeä vetovoimatekijä lapsiperheille ja investointi pitkälle tulevaisuuteen. Kuntia tulee tukea ylläpitämään, peruskorjaamaan ja rakennuttamaan lapsille turvallisia oppimisympäristöjä. Rauhaton oppimisympäristö vaarantaa erityisesti erilaisista tarkkaavaisuuden häiriöistä kärsivien lasten oikeuden opetukseen.

Lapsiasiavaltuutettu toteaa, että rikoksia tekeville nuorille tulee antaa systemaattisemmin pitkäkestoisia palveluja ja kehittää nuorisososiaalityön ja nuorisotyön palveluja heidän auttamisekseen. Eri toimialojen tulee selkeyttää vastuunjakoaan ja työn koordinaatiota tulee parantaa.

Vuonna 2019 lapsiasiavaltuutetulle saapui yhteensä 615 yhteydenottoa,

127 koski koulumaailmaa. Yleisin yhteydenottaja kouluun liittyvissä yhteydenotoissa oli vanhempi, joka pyysi neuvoa tai konkreettista apua kunnan tekemään päätökseen lapsen koulukuljetuksesta. Toiseksi useimmin yhteydenotossa toivottiin apua tai neuvoa kouluverkostoon liittyvissä kysymyksissä, jotta yhteydenottajan kunnassa ei lakkautettaisi kouluja, ja myös koulujen sisäilmaongelmat ja koulukiusaaminen nousivat usein esiin.”

Osallistu keskusteluun!


35 kommenttia
Lasse Hietanen
Iloinen
#1

Hei. Kiitos Timokin. Hyvä kirjoitus sinulta. Etä on hyvä asia aina silloin, kun sielunvihollinen vimmaistuu. Onneksemme on Taivaan Isä antanut; Laiteapuakin meille nykyaikaan. Rukoillaan parempia aikoja. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Jos työpaikalla alat kuristamaan työkaveriasi ja potkit häntä selkään niin kyllä siitä irtisanominen seuraa, miksei sitten lapsilla koulusta erottaminen? Jos sitten kiusaajaa opiskelu alkaa kiinnostamaan (toisaalta eihän se ole kiusaajaa aikaisemminkaan kiinnostanut vaan nimenomaan se kiusaaminen) niin voi anoa pääsyä kouluun, mutta pääsee vain sillä ehdolla ettei enää ketään kiusaa henkisesti eikä fyysisesti ja että häntä seurataan tarkoin. Lepsut tätöset ja setäset kouluissa: hankkikaa itsellenne selkäranka!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Koulusta pois potkiminen ei merkitse kaikille rangaistusta. Turussa Varissuolla on jo nyt lapsia, joita ei PÄÄSTETÄ kouluun.

Voi olla, että heille pidetään kotona ”koulua”, jonka opetus poikkeaa merkittävästi tavanomaisista kouluaineista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

No tämäkin on varmasti totta, mutta olisivat sitten ainakin pois koulusta toisia kiusaamasta. Ja totta on sekin, että se lapsi ja aikuinen, joka on vihkiytynyt väkivallalle, tekee sitä ihan kaikesta huolimatta eikä siinä tosiaan mitkään rangaistukset tehoa. Tällainen kulttuurien pakkosekoittaminen on huono asia, joten mamut omille leireille ja sinne koulut ja opettajat omasta porukasta – tapelkoot leireillä keskenään. Sen jälkeen Suomessa rajat kiinni elintasoshoppailijoilta ja vieralajeilta. On niitä oikeastikin vainottuja ei-islam-ihmisiä, joita voi auttaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#23

No kannattaako näitä ollenkaan ottaa Suomeen elätettäviksi ja Suomea tuhoamaan???

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Mitenkäs se maahanmuuttajien kotouttaminen – joko alkaa koko hallitus myöntää, että pieleen on mennyt. Kytöpuiston koulu Vantaalla on 70%:sesti maahanmuuttajien lasten koulu. Useat keskustelupalstat on poistettu tai suljettu, joilla on ko. koulua arvosteltu ja todella monet vanhemmat ovat ilmoittaneet vain huonoja kokemksia tästä koulusta. Miten siis opettaa maahanmuuttajien lapsia käyttäytymään suomalaisen koulumaailman edellyttämällä tavalla samaan aikaan kuin maahanmuuttaja-vanhemmat tuskin välittävät tuon taivaallista, jos heidän jälkikasvunsa kiusaavat muita tai mellakoivat kaduilla. YHTÄÄN mamu-vanhempaa ei ole tullut julkisuuteen tunnustamaan ongelmia mamu-yhteisöissään saati sitten opettamaan julkisesti jälkikasvua elämään ihmisiksi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Kasvatus lähtee kotoa, myös maahanmuuttajien perheissä. Mihin suuntaan, se onkin sitten toinen juttu.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#8

Hei. Kiitos Nimetönkin. Kyllä Suomen Valtionhallinto ja vakoilujärjestö Suomessa on sairasta porukkaa, kun heillä ei ole Kristillisestä opetuksesta; laudatuur numeroa; eikä; ’Pyhäkoulusta päättötodistusta.’ Ajattelevia ateisteja. Hyvässä vanhanajan maalaiselämässä on oltu kiinnostuneita toisten elämässä kylässä; kyläyhteisossä; keskusteltu niistä ja jotkut ovat tätäkautta oppineet tekemään parannusta käytöksessään. Pakanahenkisyys ei kiinnostu, puhu ja ’viisveisaa, toisten elämästä. ’Sulaudu’ siinä sitten; hyviin kantaväestön toivomiin asioihin; myötämielisesti. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Jotenkin tuntuu, että yhteiskunta on sairastunut. Meillä meuhkataan äärioikeistosta ja sen uhasta? Googlasin ja yritin etsiä suomalaisia ”äärioikeistolaisia” yhdistyksiä, ryhmiä, kerhoja ja niiden tekemiä paljon mainostettuja väkivallantekoja. En löytänyt ainuttakaan. Vain onko niin, että kaikki haittamaahanmuuton asiallinen ja perusteltu kritiikki on ”äärioikeistolaista”?
Niin kauan kuin ruusunpunaiset poliitikot ja virkamieskunta eivät puutu TODELLISIIN ongelmiin ja juurisyihin olemne luhistuvan Ruotsin tiellä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Naulan kantaan. Valtamedia kohkaa PVL:n lakkauttamisesta, mutta Antifa, Silakat, Varikset ja muut vasemmistolaiset aggressiiviset liikkeet saavat riehua mielin määrin. Ne ruusunpunaiset poliitikot, virkamiehet ja politisoinut oikeuslaitoksemme eivät puutu eivätkä tule puuttumaan todellisiin ongelmiimme, koska punavihreä ideologia estää sen. Yhteiskunnallisten ongelmiemme juurisyythän nimenomaan ovat punavihreässä ideologiassa, mutta punavihreät valtamedian komppaamana eivät suostu näkemään eivätkä myöntämään mitään virheitään. Kaikki ongemien syyt projisoidaan kansallismielisiin ja punavihreän ideologian arvostelijoihin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#19

Vaihdellaan me vaan liikennemerkkejä…! Rahaa on ja mielenkiintoa hallituksella juurikin riittää leikkimiseen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#4

Tarkoitus ei ollut milläään tavoin tuottaa tällä bloggauksella ulkomaalaiskeskustelua, vaan penkaista miksei tätä ikuisuusasiaa saada haltuun.
Antifat ja äärioikeistolaisuus ei mielestäni kuulu tähän koulukiusaamisasiaan millään tavoin. Tai joo.. ehkä kuuluu.. Uhreista tai tekijöistä saattaa syrjäytymisen kautta tulla jommankumman ääriajatusmaailman edustajia. Näillä ryhmittynillä ei kuitenkaan ole koulukiusaamiseen liittyvissä asioissa mitään päätäntävaltaa. Meillä on.

Kouluissa tapahtuvia lainvastaisia- tai rikollisia tekoja on ollut niin kauan kun lapset ovat käyneet kouluja olipa heidän tausta mikä tahansa. Kouluissa aina on ryhmäydytty tai jopa jengiydytty olipa taustat alueellisia tai globaaleja. Silloin ei ollut ulkomaalaistaustaisia lapsia meidän kouluissamme kun itse aloitin 80-luvun alussa alakoulut. Silti eri asuinalueen kaverit olivat enemmän omissa porukoissaan ja olihan se luonnollista hakea oman asuinalueen tutuilta kavereilta tukea ja turvaa ”isoja poikia” vastaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

No ainakin itse olen sitä mieltä, että ihan omat kantaväestön koulukiusaajat riittäisikin, mutta kun kiusaajia ja sopeutumattomia pitää tuoda vielä lisää Saharan eteläpuolelta. Kyllähän totuus on se, että monikulttuurisissa kouluissa samoin kuin lähiöissä tapahtuu enemmän…

Mutta joo, ei tässä mitään, poistun palstoiltasi. Myöhempiä blogejasi varten laita toki lukijoille ja kommentoijille ohjeet sallituista kommenteista ja aiheista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#16

Keskustelun pitää mielestäni pysyä aiheessa. Nyt kun aihe lähtee sivuraiteille, itse asiayhteys jää taas huomiotta.
Lienee varmasti totta, että monikulttuurisissa kouluissa ja asuinalueella on enemmän monialaisia ongelmia.
Siksi koulumaailmassa tapahtuvien törkeyksien ennaltaestäminen ja siihen välitön puuttuminen ovat avainasemassa.
Yhteiskuntaan sitoutetaan noudattamalla ja vaalimalla napakoita sääntöjä, joten koulusta on hyvä aloittaa sopeuttaminen yhteiskunnan pelisääntöihin.
Eipä käy kateeksi opettajien työtaakka tämän päivän Suomessa.

Koulumaailmassa yltiöliberaaleilla arvoilla, päitä silittelemällä ja voivottelemalla vuodesta toiseen olemme ajautuneet mm. Ruotsin ongelmien lähteille.

Peräänkuulutan tällä bloggauksella kaikkien meidän päättäjien vastuuta hoitaa viimein tämä kiusaamisasia kuntoon. Itse olen oman osani kaupungissani tehnyt ja aion jatkaa taistelua tätä ikuista koulukiusaamisvitsausta vastaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#20

Aihe: pahoinpitely eli väkivallanteko koulussa, tässä tapauksessa viimeisin teko Kytöpuiston koulussa, joka on mamu-alueen koulu, täynnä matujen/mamujen lapsia.

Pikku kiusaaminen on ihan eri asia kuin silkka väkivalta, jota kyseinen tapahtuma oli. Lapsi olisi voinut vammautua pahoin tai jopa kuolla. Ei tällaista tapausta pidä hyssytellä.
Eikä sitä voi irroittaa kontekstistaan eli mamu-alueesta, jossa se tapahtui.

Täytyisi erottaa toisistaan perinteinen pienimuotoinen kiusaaminen ja raaka väkivalta.
Ei väkivaltaa ja pahoinpitelyä voi eikä pidä nimittää ”kiusaamiseksi”.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#22

Ei voi sivuuttaa mamutaustaisten lasten perheiden luomaa käytösmallia. Se heijastuu lasten käytöksessä kouluissa.

Usein kovuutta etenkin pojilla arvostetaan. Mamutytöt eivät asetu vastustamaan mamupoikien toimintaa.

Mamulapsilla, etenkin pojilla, naisopettajien arvostus voi olla nolla. Eihän tämä lähtökohta voi olla mitenkään rakentava tai sääntöjen noudattamiseen johtava.

Tiukassa islamissa ei arvosteta länsimaisia arvoja, ja tämä yhdistettynä naisten heikkoon aukroteettiasemaan johtaa siihen, että mitään sääntöjä ei kunnioiteta.

Hyssyttely ja pienet lässyttävät keskustelut ovat turhia, ihan yhtä tyhjän kanssa.

Suomalaiset ovat tässäkin asiassa uskomattoman sinisilmäisiä.

Nykyisellään kouluissa kiusaajat ja pahoinpitelijät rulettavat ihan rauhassa. Nauravat, kun tietävät, että heille ei voi tehdä mitään. Heitä ei edes eroteta.
Vahvimman laki on voimissaan!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#24

Tämä on aiheessa ja ihan sen ytimessä. Maahanmuuttajalapset syövät resursseja, jotka ovat pois myös koulun yleisestä järjestyksenpidosta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Löperö systeemi ja aikuisten näyttämä malli välinpitämättömyydestä ja vahingonilosta. HEIKOIN LENKKI – vaimitensenytmeni? Siinä sitä on mallia lapsille TV täynnä.

Veikkaan, että tulee yksityidkouluja, joissa edellytetään hyvää käytöstä, ja huonosta lentää pellolle. Veikkaan myös, että näiden koulujen oppilaat menestyvät, koska he voivat keskittyä oleelliseen eli opiskeluun.

Aikaa ei kulu kurinpidollisiin selvittelyihin ja työrauhan järjestämiseen vaan päinvastoin hyvä järjestys kehii lisää hyvää järjestystä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Hyvä kirjoitus. Ajattelin juuri samaa, Kiusaajat (tässä tapauksessa törkeät pahoinpitelijät) etäopetukseen määräajaksi. Miksei onnistu kuten koronassa. Ymmärtääkseni tässä koulussa on tapahtunut vastaavia tekoja paljon. Rehtori johtaa koulua. Normaalisti johto kantaa vastuun virheistä eroamalla. Rehtori vaihtoon.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Vihreät vaativat poliiseja kouluihin, kuten USA:ssa. Tosin Vihreät ymmärtävät, että Ohisalon ajaman haittamaahanmuuton vuoksi, poliisit ovat todellakin tarpeen kouluissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#17

Poliisi ei mene kaitsemaan lapsia kouluille niin pitkään kun on aikuisia kaitsettavana. Koulupoliisikäyntejä ennaltaehkäisevässä mielessä toki kouluilla tapahtuu.
Kuntien, kuntapäättäjien, vanhempien ja lainsäätäjien tehtävä on turvata lastemme kasvu ja kehitys. Se ei onnistu sillä, että tätä keskustelua käännetään haittamaahanmuuton ongelmiin.
Kouluturvallisuus kuuluu kaikkille lapsille, jotka koulujamme kunnissa käyvät.
Joten löytyykö keskustelijoilta muita vaihtoehtoja häiriköivien oppilaiden (oli heidän tausta mikä tahansa) etäopiskeluun määräajaksi määrääminen? Etäopiskelu voisi tapahtua esim. kotona tai koululta määrätyssä muilta oppilailta eristetyssä tilassa..

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#21

Varhainen puuttuminen kiusaamiseen. Tässäkin tapauksessa jatkunut jo kaksi kuukautta eli heti kesälomalta palattua. Vanhemmat olivat ilmoittaneet useita kertoja kouluun eikä siihen ollut puututtu. Ja kun ei puututtu, niin paheni järkyttäväksi väkivallanteoksi. Rehtorilla on suurin vastuu. Jos rehtori on todellakin julkisesti ilmoittanut kuuluvansa silakkaliikkeeseen, niin Anderssonia lainatakseni ”vasemmiston” väkivalta on ”eri” asia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#25

Ei näillä ole resursseja, kun kaikki paukut menee lapsiterroristien kotouttamiseen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Kiusaajat kasvatuslaitokseen – saarelle!

Samoin vanhemmat, uudelleenkoulutettaviksi – toiselle saarelle.

Siinä on sellaiset ukaasit, että alkaa tyhmempiäkin vanhempia kiinnostaa jälkikasvun toilailu!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

Algatraziin!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000