Perussuomalaiset

Tiina Hanhikorpi

PALJON PORUA TUULIVOIMAN VEROTUKSEN TASAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Itä-Suomen kuntien taloudellinen tilanne ja ongelmat on otettava vakavasti valtiotasolla nyt, kun Venäjän hyökättyä Ukrainaan EU:n pakotteet ja rajasulut ovat lyöneet kipeästi itäisen Suomen kuntien elinkeinoelämän edellytyksiin, eikä puolustusvoimien tutkien toimimisesta johtuen tuulivoimaakaan voida rakentaa itäiseen Suomeen. 

Ratkaisuna ei kuitenkaan voida pitää tuulivoimaloiden kiinteistöverotulojen siirtämistä tasausjärjestelmään. Tällainen päätös olisi hyvin lyhytnäköinen, sillä se rapauttaisi koko Suomen tuulivoimarakentamisen ja samalla puhtaan energian miljardihankkeet teollisuudessa. Miksi tehdä myöskään päätöstä, josta ei hyötyisi taloudelliselta kannalta katsottuna merkittävästi yksikään Suomen kunta?

Valtionosuusjärjestelmän uudistamistyön käynnistyttyä elokuun 2023 lopussa, on kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) tuonut esille sen, että myös verotusta tarkastellaan uudistuksen valmistelutyöryhmässä. Verotukseen liittyen on noussut sitkeä huhu siitä, että kuntien saamia tuulivoima-alueiden kiinteistöverotuloja harkitaan siirrettäväksi tasausjärjestelmän piiriin.

Tämä on herättänyt runsaasti keskustelua kunnissa ja kuntalaisissa. Tällä hetkellä tuulivoimakunnat saavat tuulivoimaloistaan maksimaalisen kiinteistöverotuoton, mutta tasausjärjestelmässä kiinteistöverotuotot jakautuisivat tasaisemmin myös niille kunnille, joilla ei ole tuulivoimaloita alueellaan. Tilanne tarkoittaa sitä, että tuulivoimakuntien kiinteistöverotulot supistuisivat ja muut kunnat saisivat niistä osansa.

Ainakaan minulle ei ole selvää, mistä huhut tuulivoimaverotuksen tasausjärjestelmästä on saaneet alkunsa. Ministeri Ikonen on kylläkin kieltänyt tasausjärjestelmän olevan valmistelussakaan. Oli niin tai näin, moni tuulivoimakunta on jo omine lausuntoineen ottanut jyrkän kieltävän kannan tällaisille suunnitelmille. Siispä lähden ottamaan seuraavaksi itse kantaa siitä spekulatiivisesta näkökulmasta, että tasausjärjestelmän käyttöönottoa tuulivoimaloille kuitenkin suunniteltaisiin.

Miksi tuulivoimaloiden kiinteistöverotulojen siirtäminen on kuuma peruna kunnille? Varsinkin pienissä kunnissa kiinteistöverotulot ovat merkittävä kuntatalouteen vaikuttava tekijä, mikä luonnollisesti motivoi kuntia kaavoittavaan tuulivoimaa alueelleen. Samalla kunnat hyväksyvät tuulivoimaloiden aiheuttamat paikalliset haitat ja tuulivoimaa vastustavien kuntalaisten kitkerän kritiikin, osin aiheestakin.

Jos tasausjärjestelmään siirryttäisiin, johtaisi se suurella todennäköisyydellä tuulivoimarakentamisen tyrehtymiseen niillä alueilla, joilla tuulivoiman rakentamista on mahdollista toteuttaa. Näin hallitusohjelman tavoitteille lisätä maa- ja merituulivoimaa sekä nousta puhtaan energian edelläkävijäksi Euroopassa voidaan jättää hyvästit.

Kävin taannoin erään kansanedustajan kanssa keskustelua tuulivoimarakentamisen kiinteistöverotulojen merkityksestä kunnille. Keskustelun lomassa hän esitti minulle kysymyksen, onko kiinteistöverotulojen saaminen oikea peruste tuulivoimarakentamiselle. Toisin sanoen hän kysyi, onko raha hyväksyttävä syy rakentaa tuulivoimaloita?

Niinkin yksinkertainen kysymys vaati minulta pohdiskelua. Mikäli ajatellaan tuulivoimaloiden rakentamista puhtaasti ja ainoastaan taloudellisesta näkökulmasta, raha on täysin hyväksyttävä syy tuulivoimarakentamiselle. On lähes absurdia ajatella, että kunnat rakentaisivat tuulivoimaloita vain ideologisista syistä.

Siinä missä yritykset tavoittelevat mahdollisimman suurta voittoa voidakseen tuottaa tai myydä jatkossakin tuotteitaan ja palvelujaan, kunnat tavoittelevat positiivista tilinpäätöstä voidakseen jatkossakin tuottaa asukkailleen palveluja ja tehdä investointeja entistä parempien palvelujen tarjoamiseksi. Ilman verotuloja tämä ei ole mahdollista.

Tuulivoimaloiden kiinteistöverotulot eivät edistä vain kunnan sisäistä toimintaa, vaan se mahdollistaa myös suurten, puhtaaseen energiaan pohjautuvien teollisuusuusinvestointien saamisen kunnan alueelle. Investoinnit voivat olla arvoltaan miljardeja ja niillä on ratkaiseva merkitys alueen veto-, pito- ja elinvoimaan. Tuulivoiman kiinteistöverotulojen siirtäminen tasausjärjestelmään näivettäisi nämä hankkeet ja negatiiviset kerrannaisvaikutukset olisivat valtavat.

Mikä olisi tasausjärjestelmän taloudellinen hyöty niille kunnille, joilla ei ole mahdollisuutta rakentaa tuulivoimaa? Jos tasauksen kuvittelisi olevan tuulivoiman kiinteistöverotulojen tasajako koko Suomen kuntien kesken, olisi lopputulos seuraava. Esimerkiksi vuonna 2021 tuulivoimakunnat saivat Suomessa kiinteistöverotuloja yhteensä noin 17 miljoonaa euroa. Jos summa jaettaisiin Suomen 309 kunnan kesken, kukin kunta kasvattaisi kassaansa runsaalla 55 000 eurolla.

Todellisuudessa tasaukset lasketaan huomattavasti monimutkaisemmin käyttäen pohjana verohallinnon maksuunpantuja veroja, jotka muutetaan laskennallisiksi käyttäen koko maan painotettuja laskennallisia kiinteistöveroprosentteja. Mukana on myös tuloperusteinen tasausraja, jonka ylitys vähentää verotuloja ja alitus lisää niitä.

Osa tuulivoimattomista kunnista hyötyisi taloudellisesti selvästi enemmän tasausjärjestelmästä, mutta moni tuulivoimaan satsannut kunta menettäisi paitsi kiinteistöverotuloja myös tuulivoiman mukanaan tuomia teollisuusinvestointeja ja edelleen sen mukanaan tuomaa elinvoiman kasvua. Jos tuulivoimasta saatava hyöty laskisi merkittävästi, eivät kunnat näkisi myöskään kannattavaksi enää rakentaa tuulivoimaa.

Lopputulemana on todettava, että tuulivoiman kiinteistöverotuksen siirtäminen tasausjärjestelmään olisi lyhytnäköistä. Se ei ratkaisisi Itä-Suomen kuntien taloudellisia ongelmia, mutta lisäisi niitä olennaisen paljon läntisen Suomen kunnissa. Olen sitä mieltä, että Itä-Suomen ongelmien ratkaisua tulee hakea muilla keinoin kuin siirtämällä kiinteistöverotusta lisää suunnitelmatalouden suuntaan.

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


34 kommenttia
Nimetön
#1

Tuulivoiman perustajat ostavat tai vuokraavat maan, ja joku maksaa kiinteistöverot, ja myöhemmin tuulivoimalan romujen kuskaamisen kierrätykseen ja ennallistamisen. Tuulivoiman tulee kustantaa itsensä, eikä sitä saa tukea valtion tai veronmaksajien pussista sentilläkään. Tuo siksi, että kaikki maapallo rotat ovat jakamassa saalista, tuotti voimala tai ei.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Yksi tuulivoimala varaa maa-alaa noin hehtaarin, luultavasti sadoiksi tuhansiksi vuosiksi. Betoni perustan purkaminen ja pinnan ennallistamiseen kuluu luultavasti enemmän energiaa, mitä tuosta voimalasta kokonaisuus huomioon ottaen koskaan saadaan, muistaen kaluston uusiminen. Samaan aikaan tuulivoimasta vapaa alue tuottaa kasvillisuuden kautta sekä puuta tai ravintoa, jossa juuri ravinnon tuotanto tulee olemaan tulevaisuuden kipupiste. Tuo siksi, että lähestymme pistettä, jossa maapallon viljeltävä ala ei riitä ruoantuotantoon väestön lisääntymisen seurauksena, enää vain noin kolme miljardia suuta lisää. Toisin sanoen, tuulivoimalla rakenteineen ei pidä sitoa maa-alaa vähäpätöiseen energian tuotantoon, lapset ja lasten lapset tulevat kiroamaan aikanaan nykyiset tuulivoimatuhot, ja niistä aiheutuneet maaperän saastumisen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#15

Mutta , sitä ja siinä vaiheessa kun tulee , myllyjen romutuksen aika , niin kuka maksaakaan , suurimmat summat , ” viulut ” ?!?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#9

Persujen on vaadittava että Tuulivoimalle pitää laittaa heti välittömästi uusille sekä vanhoille
(onhan yhdinvoimallakin ydinvoimavero ja ne tuottaa sähköä myös silloin kun sitä eniten tarvitaan )

1. Tuulivoima vero !

2. Velvoite säätövoiman rakentamisesta niille päiville kun Suomessa eniten tarvitaan sähköä ja tuuöimyllyt seisoo tyhjänpanttina (Siis koville pakkaspäiville) Oli säätövoima mitä tahansa vaikak kivihiili voimalaoita kunhan sähköä vaan tuotetaan tasaisesti

EI OLE OIKEIN ETTÄ TUULIVOIMA YHTIÖT KUORII KERMAT KAKUSTA PÄÄLTÄ JA VIE VALTION TUET SAMALLA ULKOMAILLE.

JÄRJETÖNTÄ TOUHUA

PERSUT NYRKKI PÖYTÄÄN NYT !

Ja uusia ydinvoimalaita rakenteelle heti nyt
(Stukk alas ,se on suurin jarru ja hidaste ja turvallisuus uhka ydinvoimalle)
Suomi ei tarvitse tuota Itä-Helsingin huume alueella majailevaa paska porukkaa Viherkomunistien laumaa sotimaan omaa kansaa vastaan !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#13

PERSUT NYT NYRKKI PÖYTÄÄN VARSINKIN SISÄMINSITERI RANTANEN !

https://yle.fi/a/74-20068528

Suomeen ollaa taas keksimässä järjettömiä lakeja ,nyt on vaarassa jyväskylän suurajotkin !!!

Sisäministeriö on täynnä Viher-kommunisteja,nyt on aika ministerin toimia !

TÄSSÄ MAASSAHAN PITÄS PURKAA BYROKRATIAA JA TURHIA TYHMIÄ SÄÄNTÖJÄ ,NIIN UUSIA TYHMIÄ EHDOTUKSIA VAAN PÄÄSTETÄÄN SUUSTA ,VOI HELVETTI !

Tämä osoittaa taas sen kuinka paljon julkisella sektorilla on aivan turhaa paska porukkaa järjettömiä
aivopieruja päästelemässä.

MIKSEI PERSUT NYT KUN OVAT HALLITUKSESSA ALOITA SUOMEN KUNTOONA LAITTAMISTA JA SÄÄTÖTOIMIA LEIKKAAMALLA JULKISEN SEKTORIN KULUJA ALUKSI -50 %
Eli virkoja pitää lakkauttaa välittömästi ja palkkoja pudottaa rajusti niin valtion kuin kuntien tasolla !

Eihän tässä ole mitään järkeä tuhota tätä maata tuon paska porukan velkarahalla elätykseen joka tuhoaa samalla kaiken tuottavan työnkin verotuksen ja kustannusten nuosun ja kilpailu kyvyn laskulla

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#17

Miksi Helvetti joka pikku kunnassa pitää olla kymmeniä tai satoja päälliköitä ja johtajia helvetin isolla palkalla turhaan istumassa ,vain mielikuvitus on rajana kun niille keksitään uusia virkanimityksiä ja kun huoneet loppuu niin laitetaan jopa yksityisiin vuokrahuoneisiin osa istumaan päiväksi.
Sitten kun ne päästää joskus jotain aivo pierus suusta niin se on kamalaa paskaa joka tuottaa ison määrän lisää velkaa kunnalle..ja loppuajan ne tappelee keskenään ja tekee kiusaa toisilleen ja suunnittelee miten saisi kunnan johtajan erotettua.

TÄLLAISTA JULKISENSEKTORIN PELI PIKKU KUNNISSA ON !

Ja korruptio toimii paremmin kuin Italissa jossa Mafia on laitettu ahtaalle,Suomessa korruptio toimiin niin hyvin että harvoin edes ketään saadaan syytteeseen….
Vaikka joka kunnassa on kuntien suosikki firmat jotka saa kaikki urakat, nämä yhteiskunna elätti herrat on taas näiden firmojen suosikkeja tmä on erittäin monimutkainen prosessi miten tämä toimii.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

Viherkommunistihallituksien jälkeen siivottavaa riittää. Mm. täyssähköautoille tulisi laittaa reilu jätevero, jossa mm. vähäinenkin kolaritapahtuma johtaa siihen, että uudehkotkin autot menevät paaliin. Tuo johtuu siitä, että akustojen korjaaminen on useimmiten mahdotonta, jonka vuoksi Eurooppa alkaa täyttymään romuakuista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#23

Turvallisia tiheäenergisiä polttoaineita tulisi käyttää mahdollisuuksien mukaan niin pitkään, kunnes meillä riittää ensinnäkin sähkötuotantokapasiteetti ja toiseksi joku akkujen edullinen kierrätysjärjestelmä, koska sähköautojen akkuja harvoin kyetään korjaamaan. Sähköautoille tulisi laittaa joku sadan tai parin sadan euron kuukautinen käyttömaksu, jotta tilanne ei eskaloidu katastrofiksi, jotain jarrua nykyiselle kehitykselle, jossa pelkästään yhdenkin uuden ydinvoimalan rakentaminen voi ottaa jopa kymmenen vuotta. Miljoonan sähköauton lataamiseen tarvitaan noin reilut neljä Olkiluodon tehoista ydinvoimalaa, joka ei ole sattumavoimaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

eastfinn
#24

Sähköauton lataus ei saisi noststaa tavan kuluttajan sähkölaskua. Sähköauton lataustariffi pitäisi olla noin
1 €/ kWh. On vääryys kun kaikki sähkönkuluttajat joutuvat maksamaan sähköauton käyttökuluja. Toki, me joilla asunto ei lämpiä sähköllä joudumme maksamaan myös sähkölämmittäjän sähkölaskua. On järjettömyyttä, että vaaditaan sähkön käytön lisäämistä mutta lisätuotantoa ei ole järjestetty. Meillä pitäisi olla jo nyt vähintään 2 uutta ydinvoimalaa valmiina verkossa. Sähköauto vedätys on nyt lopetettava ja keskityttävä bio-ja uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiseen. Tälä on myös meilläpäin käytössä oleva kaatopaikan jätteenpoltto josta saamme kaukolämpöä ja sähköäkin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#14

Nyt kun puhutaan pien ydinvoimalaoista ,niin ne voi olla kannattavia ja tuottavia koska ne voidaan rakentaa täysin ohi Stukin valvontaa ja rahastusta ja kymmenien vuosien viivytyksiä ja kustannus arvion moninketaistamista.

Mutta totuus on että oikea perinteinen iso ydinvoimala on järkevämpi ja taloudellisempi ja parempi keino tuottaa sähköä turvallisesti isommassa mittakaavassa.
Mutta Suomessa se ei vaan onnistu tehdä järkevällä aikataululla ja hinnalla Stukin takia.

Tämän takia kannattaisi miettiä niitä pien ydinvoimalaoita siihen asti että Stukk on saatu putsattua moraalinsa menettäneistä.
Vasta sen jäkeen kannattaa edes puhua oikeista ydinvoimalaoiden rakentamisesta

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#19

Jos Suomeen halutaan isoja ulkomaisia tai kotimaisia investointeja ,niin uusia isoja ydinvoimalaoita pitää saada ensin rakenteelle.

Ajatelkaapa vaikka Lintilän vaali lupaus huijausta kun se valehteli kansalle ennen vaaleja että inkooseen tulisi teräs tehdas joka on valmis 2026

Vittu mikä puhallus ja valhe se oli !
Eihän Suomessa ole edes sähköä !
Terästehtaan rakentajilla ei ollut mitään kokemusta teräsksen teosta.
Pitäs ottaa huomioon myös tosiasia että Sähköllä tehty teräs on paljon kalliimpaa ja samaan aikaan maailmassa on ylitarjontaa perus teräksestä aivan helvetisti.

Pitää muistaa sekin tosiasa että jos hantti ukot olisi saaneet tehtaan pystyyn…Niin ne ei olisi saaneet tehtyä laadukasta laatu terästä 50 vuoteen ! niin pitkän kehitys työn se vaatiin että voidaan tehdä muutakin kun harjaterästä jota sa kiinasta ja ym. paljon halvemmalla kuin sen tuotanto kustannukset suomessa on !

TÄMÄ OLI AIVAN KANSAINVÄLISESTIKIN TÖRKEIN VAALI VALHE JONKA LINTILÄ PÄÄSTI.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järkipersu
#21

LIntilän huijas tehsas olisi vienyt yhden Ydinvoimalan verran sähköä !!!!

Lintilä ovelana miehenä sanoi että tehdää vedyllä se voi helvetti ! siis silloin siihen tarvitaan sähköä 2 ydinvoimalan verran !!! koska vety sähkön 1 kw tuottamiseen kuluu 2 kw sähköä ja rahaa menee kymmenkertaisia määriä (Lopullisista kustannuksista ei ole edes arviota muuta kuin että alkuvaiheessa se on yli 10 kertainen)

Miten tällainen tehdas olisi voinut kannattavasti toimia ?

Kyllä Lintilä tietää että ei mitenkään…. ei vaikka mitkä Miljardi tuet valtio puskisi siihen…
Onneksi IMF viheltäisi pelin lopullisesti poikki jos tällainen puhallus olisi toteutunut ja valtio velkaantunut aivan järjettömästi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#22

Raudan valmistuksessa koksia käytetään mm. siksi, että siinä oleva hiili ja hiilidioksidi estää sulan raudan hapettumisen (estää raudan palamista), kun vetyä käyttämällä hapettumisen estämiseen, joudutaan ensin tuottamaan runsaasti energiaa vedyn tuottamiseen. Vedyn palaminen tuottaa vesihöyryä, joka on merkittävin kasvihuonekaasu. Hiilellä on muitakin tehtäviä systeemissä, hiiltä myös poistetaan rautamalmista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#26

Koksin korvaaminen vedyllä lopettaa sata varmasti koko Euroopan terästeollisuuden, tästä ei ole pienintäkään epäselvyyttä. Vihreänsiirtymän seuraukset tulee puntaroida isoilla aivoilla kunnolla, jos aiomme säilyttää Euroopan vapaan alueen, eikä jouduta suoraan Putinin saappaan alle. Vihreäsiirtymä on suoraan Euroopan Venäjä kommunistien ja marxisti-leninistisen liikkeen aikaan saannosta, jossa tarkoitus on tuhota Euroopan vapaus, vaikka sitten verta luovuttamalla. Vihreät ovat maksimaalinen riski vapaalle Euroopalle, ja ilmastonmuutospelleily on osa tuota suurta vallanvaihtoa, tämä on syytä jokaisen laittaa mieleensä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Niitä kuntia on myös joihin on mahdollista rakentaa tuulivoimaa, mutta kun eivät sitä halua omaan kuntaan.
Jos näille kunnille vielä annetaan tasausta voidaan, nämä kunnat nimetä SS kunniksi. Eli ”sisukkaasti siivellä”.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Olavi Koskela
#3

Tuskinpa tuollainen tasausjärjestelmä menee läpi tässä maassa; eihän me nyt missään sosialismissa eletä. Paljon tärkeämpää olisi päästä eroon kaikista tuotannon tuista sun muista tariffeista. Ja tuulienergian rakentajilta on lupaehdoissa vaadittava, että he – omalla kustannuksellaan – rakentavat myös riittävän paljon säätövoimaa esimerkiksi tuulettomien pakkasjaksojen varalle. Näillä ehdoilla, antakaa palaa!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Kyllä se olisi mennyt läpi edellisen demari-kepu-vihreät hallituksessa. Luojan kiitos tuo hallitus on toistaiseksi historiaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Sitran juhlarahaston voisi jakaa kunnille palvelujen tuottamiseen, eihän tuolla rahastolla ole muuta virkaa, kuin hyödyntää sitä kansanedustajien virkistyslomailuun. Viimeisin lomamatka osui Kaliforniaan ja maksoi neljännesmiljoonan porukalta, oikein bisnisluokassa, perkele.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tuulisähkö ei ole puhdasta
#4

Tuulen muuttaminen sähköksi nykymallilla tulisi kieltää liian monien haittavaikutusten vuoksi. Lintujen ja hyönteisten kuolemat, meluongelmat, sairastuttavat infraäänet, metsien hävittäminen näiden tieltä, erilaiset päästöt jne.
Milloin sattumasähkön haitat sieltä kaivoksista lähtien tunnustetaan ja lasketaan jääkö sinne luonnon hyötypuolelle plussaa ollenkaan?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#7

Pieniä ydinvoimaloita sinne sun tänne, niin ei ole muutaman varassa koko maa. Tuulivoimalat jorpakkoon.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Kunhan niitä on ensin saatavissa, ja ennen kaikkea niiden turvallisuus on taattu. Siihen saakka, ja ennen ilmaston lämpöhalvausta meillä olisi ollut hiilivoimaa käytettävissä varmuusvarastoja myöten, mutta kun pässit purkivat hiilivoimalat.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Näin on, ydinjätteiden lisääntyminen sinne tänne ja kaikkialle lisää riskiä tehdä tästä maasta asuinkelvottoman vain yhdenkin onnettomuuden tapahtuessa, olkoon se vaikka jätteiden siirron yhteydessä tapahtuvia virheitä. Hiilidioksidi ei aiheuttanut yhtään onnettomuutta, ei edes vaikka pitoisuudet olisivat useita tuhansia ppm:miä, ja pakkaset ne ihmisiä tappavat, jos on murhaaja paljastettava.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#20

Juuri näin, ilmastonäytelmän pahis on Taalasmaa, joka on säveltänyt niin ovelan ilmasto-operetin, että hävettää seurata, ja vielä sivistysvaltiossa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#25

Taalaksen mukaan hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä johtaa kuivuuteen, mutta näinhän se ei tietenkään ole, päin vastoin. Vesihöyry muodostuu matalapaineiden avustuksella, ja tiivistyy korkeuden kasvaessa ja lämpötilan alentuessa korkeuden funktiona. Itse asiassa ilmakehän hiilidioksidi liukenee vesipilviin, ja lisää pilvien raskoa. Tuhanteen vesilitraan liukenee noin 1,45 kg hiilidioksidia, eli se on yläilmakehän hiilinielu, jossa hiilettynyt sadevesi on suoraan kasvikuntaa ylläpitävää ja läpivirtaavaa materiaa, jota ilman ihmiskunta, ja yleensäkin elämä maapallolla loppuisi lyhyeen. Ilman hiilidioksidia maapallon lisäksi kuivaisi meriä myöten aikanaan, kun vesihöyry karkaisi avaruuteen kiihtyvällä vauhdilla. Laskennallisesti sateet tuovat hiilidioksidia maahan noin 405 miljardia tonnia vuodessa, jossa veden määrä on laskettu mantereiden suurimpien jokien virtaumasta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#27

Taalas on lähinnä meteorologi, ja johtaja monessa asiassa. Tuo ei kuitenkaan todista tieteellistä pätevyyttä ilmastoasiantuntijana, jossa historian suuret tieteilijät ovat varsinaisesti alan uranuurtajia, joilla hoksottimet pelaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#29

Tämän hetkinen jääkausisyklin lämpöhuippu on liki 6 astetta kylmempi, kuin edellinen noin 130 tuhatta vuotta sitten, ja kylmin sitten 400 tuhannen vuoden aikajaksona. Tuossa syklissä yhdistyvät sekä perihelikiertymä että prekessioliikkeen aiheuttamat akselin kallistumat ja paluu osapuilleen samoihin napatähtiin. Vanhakuntaiset meteorologit 1980-luvulta ovat ylivoimaisesti pihalla modernin ajan ilmatieteistä, vaikkakin meteorologeilla on säiden ennustamiseen hyvät laitteet nykyisin. Ilmastotiede on kehittynyt mm. satelliittien avulla raketin lailla 1980-luvulta, samoin kuin tietokoneetkin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#30

Ilmaston lämpenemishumppa ajoitettiin tälläkin hetkellä yhden Atlantin tussahduksen tuomaan leutoon pariin kolmeen päivään. Atlantilla kiertyy lämpöä pienen korkeapaineen vuoksi Norjan vuoriston yli Ruotsiin ja Suomeen. Norjan rannikolla lämpötilat olivat parhaimmillaan, tällä hetkellä noin 6,7 C astetta, ja siitä tuulen mukana viileni muutamiin asteisiin rantautuessaan Pohjanmaalle jne. Ns. fööni ei lämmittänyt ilmaa kuin nimeksi, vaan raaka Golfvirran lämpö, joka samalla viilensi Golfvirran lämpövaroja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#31

TV uutiset ovat tarkoin varoneet mainitsemasta Atlantin lämpöjä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Erittäin utelias!
Utelias
#32

Maikkarilla uutisoitiin juuri tänään,että viimevuosi oli mittaushistorian lämpimin,verrattuna esiteolliseen aikaan?Onkohan tämä alkanut vuosi vielä lämpimämpi”asiantuntijoiden”mielestä?Vaikka nyt tammikuun alkuun sijoittui nämä kovat pakkaset.Ja ilmeisesti lisää on tulossa?Näin ainakin”öyhö-Pekka maikkarilla ennustaa. 🙂 🙂 🙂

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#33

Maapallon väestölisäys ajanlaskun alun jälkeisestä luvusta, arviolta noin 250 miljoonaa, on kasvanut noin 8 miljardiin, eli suurinta sitten yli neljään miljardiin vuoteen. Ei ole ihmekään, että vesi alkaa kaivoista loppua. Ilmatieteenlaitoksen propagandan mukaan kesä oli kuumin 100 tuhanteen vuosiin, ja esitellään kuivia mutapeltoja todisteeksi. Maapallolta löytyy sekä märkiä että kuivia seutuja, on ollut miljardeja vuosia, vihreät löysivät ne nyt. Etelä-Amerikasta löytyy alueita, joissa ei ole satanut vuosiin, joskin sieltä on kadonnut muinaiset kansatkin satoja tai tuhansia vuosia sitten.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#34

Maapallon väestö lisääntyy vuositasolla reilun prosentin verran, ja jokainen ihminen tarvitsee osansa kakusta, myös vedestä. Kuivuus on suhteellinen käsite, maapallon mantereille sataneen veden mukaan vettä riittäisi noin kymmenen tuhatta litraa henkeä kohden vuorokaudessa, mutta kun se väestö lisääntyy nimeen omaan tiheään asutuille seuduille, niin varmasti löytyy kuivaneita kaivoja. Italian väkiluku on kasvanut luokkaan yli 60 miljoonaa, siihen teollisuus ja maatalous, jotka lisäksi haukkaavat kaikki vesivarastot tyhjäksi, ja joku moittii tätä ilmaston lämpenemisen aiheuttamaksi, täyttä sontaa. Vuoristojen lumivarastot ovat rajallisia, eikä massiiviset vuoristojäätikötkään sula sopivasti riittääkseen runsaaseen vedenkulutukseen. Totta kai teollisuuden mustat päästöt sulattavat jäätiköitä nopeammin, mutta kyse on säteilyn ja teollisuus hygienian vaikutuksesta, halvoista tai olemattomista puhdistusmenetelmistä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

eastfinn
#28

On jopa huvittavaa, että hirmupakkasetkin ovat merkki ilmaston lämpenemisestä ja viime kesää sanotaan historian kuumimmaksi, no olihan meilläpäin muutamana päivänä lämminta, muuten kyllä viileää koko kesä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

tuulivoimala - luonnonsuojelun irvikuva
#5

Tämä blogikirjoitus mainostaa tuulivoimaa. Onko kirjoittaja töissä alan yhtiössä kun vaikuttaa siltä?
Tuuliteollisuus ei kylläkään ratkaise kuntien talousongelmia vai miksi esim. Lestijärvi tuulivoimakuntana on joutunut lomauttamaan kunnan työntekijöitä. Kuntien hyöty on varsin mitätöntä verrattuna em. yhtiöiden tuottoihin. Kun huomioidaan tuulivoimaloiden haittojen vuoksi kunnista poistuvat veroja maksavat asukkaat niin mikä on se rahallinen etu loppujen lopuksi? Raha kun tuntui olevan se tärkein pointti kirjoittajan mielestä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tiina H
#10

Kirjoitukseni tarkoitus ei ollut mainostaa tuulivoimaa, eikä sellaista ole minulta tulossa vastaisuudessakaan. Enkä varsinkaan ole töissä minkään sortin tuulivoimayhtiössä. Kirjoituksessani otin kantaa siihen, miksi tuulivoiman kiinteistöveron siirtäminen tasausjärjestelmään ei kannata. Ja kun puhutaan kiinteistöverotuksesta, puhutaan rahasta. Siksi raha on kirjoituksessa pääosassa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000